Mall för verksamhets- projektplan

Verksamhetsteam strävar efter att optimera och effektivisera verksamheten och kan göra detsamma för sina egna projekt med vår mall.

Använd mall

Registrera dig för att använda den är mallen.

INTEGRERADE FUNKTIONER

form iconFormulärautomation iconReglerproject-view iconProjektvyerfield-add iconAnpassade fält

Recommended apps

Slack-logotyp
Slack
Microsoft Teams-ikon
Microsoft Teams
Zoom-ikon
Zoom
Microsoft Outlook-ikon
Outlook

Dela
facebookx-twitterlinkedin
Inline-Image-operations-project-plan

Tips för att använda vår mall för projektledning för verksamhet

Med alla tvärfunktionella arbetsflöden och interna processer som ska hanteras är det ett måste för alla verksamhetsteam att kunna spåra framsteg och återkommande arbete. Ändå fastnar många av dessa team i krångliga planeringar med kalkylblad och andra dokument. Vår mall ger dig en enkel struktur för att snabbt kunna starta ett projekt. I kombination med att hantera arbetet i Asana kan verksamhetsteamen både bli mer synliga och effektiva. Så här gör du:

  • Använd mallar för återkommande arbete. Asana gör det enkelt att dokumentera processer. När du är redo att börja arbeta vet du att du följer rätt steg och kan gå från ord till handling med några få klick.

  • Effektivisera kommunikationen. Att arbeta med olika team och leverantörer gör det svårt att hålla reda på samtalen och lätt att slösa tid på att försöka hantera dem via e-post. Asana håller frågor och konversationer kopplade till arbetet.

  • Gör alla ansvariga. Gör det tydligt vem som gör vad och när, och samla viktiga dokument och förväntningar på ett och samma ställe.

  • Byt växel när planerna ändras. Även en perfekt plan kan behöva förbättras på vägen. Visualisera alla dina uppgifter i en kalender och flytta dem enkelt om planerna ändras utan att behöva bromsa in.

Prova mallar (och mer)

Mallar är ett av många sätt att spara tid på i Asana. Prova en gratis Premium-provperiod för att bli ännu mer produktiv.

Registrera dig