Mall för verksamhets- och företagsmål

Förvandla strategi och mål till handling och resultat med den här mallen för mål och milstolpar.

Använd mall

Registrera dig för att använda den är mallen.

INTEGRERADE FUNKTIONER

goal iconMålreporting iconPaneler för rapporteringproject iconProjektproject-view iconProjektvyer

Recommended apps

Salesforce ikon
Salesforce
Okta ikon
Okta
PowerBI logotyp
PowerBI
Tableau ikon
Tableau

Dela
facebookx-twitterlinkedin
[Produkt-användargränssnitt] Exempel på projekt för företagets mål och milstolpar (Listor)

Tips för att fastställa och hantera mål med vår mall för företagsmål

De mest framgångsrika företagen sätter upp tydliga mål som ger teamet vägledning och en gemensam känsla av syfte. Målen för i år kan till exempel vara: ”Generera 10 miljoner kronor i intäkter”, ”Öka kundnöjdheten med 25 %” eller ”Öka antalet anställda med 5 %”. Men utan ett sätt att koppla de övergripande företagsmålen till det dagliga arbetet är det lätt att förlora dem ur sikte. Faktum är att forskning har visat att anställda som är insatta i hur det individuella arbetet tillför värde till organisationen är dubbelt så motiverade.

Som tur är kan Asana hjälpa dig. Sätt upp och dela in mål, visualisera framsteg och spåra alla mål och nyckelresultat på ett och samma ställe. Med vår mall för företagsmål kan du göra följande:

  • Koppla strategi till taktik. Dela upp målen i projekt och uppgifter så att alla vet hur deras dagliga arbete bidrar till en större helhet.

  • Lyckas med genomförandeplanen. Ge varje mål en tydlig ägare och ett tydligt slutdatum för att motivera agerande och ansvarstagande.

  • Spåra förloppet. När arbetet väl har börjat kan du dela uppdateringar med teamet, så att alla vet hur ni ligger till och var eventuella hinder har uppstått.

En digital OKR-mall fungerar bra för enskilda team, men med Asanas målfunktionkan du höja nivån på din målsättningsprocess. I stället för att bara arbeta på teamnivå kan du med Asana-mål, som är ett organisationsövergripande verktyg, hjälpa hela företaget att sätta upp, spåra och kommunicera om mål.

Fastställ och uppnå mål med Asana

Exempel på verksamhetsmål som du kan planera med Asana

  • Planeringsprocess för företagsmål

  • Mål för marknadsandelar

  • Verksamhetsmål

  • Företagsmål

Är du nybörjare på att sätta upp mål i Asana?

Alla dina frågor, besvarade:

  • Vad är ett verksamhetsmål? Ett verksamhetsmål är ett initiativ eller ett mål som du, ditt team och ditt företag strävar efter att uppnå. Verksamhetsmålen kan vara kortsiktiga, till exempel teammål per kvartal, eller mer långsiktiga, till exempel mål som för företaget närmare slutförandet av sitt uppdrag.

  • Hur sätter jag upp verksamhetsmål? Verksamhetsmål ska vara specifika och mätbara. Överväg att använda ett ramverk, till exempel nyckelresultat, som kan hjälpa teamet att fastställa och mäta målen. Om du vill veta mer om mål och nyckelresultat och hur du kan undvika vanliga fallgropar vid målformulering kan du ladda ned vår kostnadsfria e-bok.

  • Varför är det viktigt att sätta upp mål? Att sätta upp mål är avgörande för att företag tydligt ska kunna definiera dem och anpassa sina initiativ efter målen. Men många team saknar den tydlighet de behöver för att koppla sitt arbete till de övergripande målen. En nyligen genomförd studie visade att endast 26 % av de anställda har en tillräcklig inblick i hur de individuella insatserna bidrar till företagsmålen, och endast 16 % anser att företagen de är anställda av är effektiva när det gäller att sätta upp och kommunicera kring mål. Med ett ramverk för målformulering kan ditt team överbrygga klyftan mellan dagliga projekt och organisatorisk påverkan.

Kom igång med planeringen av företagsmål och milstolpar med vår mall för verksamhetsmål. Om ni verkligen vill ta målplaneringen till nästa nivå kan ni prova funktionen Mål. Med Mål kan ni anpassa allt arbete efter ert uppdrag och få mätbara resultat.

Mer information

Uppnå de största målen med Asana

Skaffa vår mall för mål och milstolpar med en gratis provperiod med Asana i dag.

Kom igång