Mall för kundfeedback

Spåra kundfeedback på ett ställe, även när den kommer från olika källor. Använd vår mall för kundfeedback för att få en överblick över av vad dina kunder vill ha och omvandla sedan feedbacken till konkreta åtgärdspunkter.

Använd mall

Registrera dig för att använda den är mallen.

INTEGRERADE FUNKTIONER

form iconFormulärfield-add iconAnpassade fältreporting iconPaneler för rapporteringautomation iconRegler

Recommended apps

ServiceNow
ServiceNow
Zendesk-ikon
Zendesk
hubspot-logotyp
Hubspot

Dela
facebookx-twitterlinkedin

Att lyssna på feedback är ett av de mest värdefulla sätten att få kontakt med kunder. Men när kundfeedbacken kommer via olika kanaler kan det vara svårt att ta in allt.

Vår mall löser problemet genom att hjälpa ditt team att sammanställa feedback på ett ställe, så att du kan förstå och prioritera det kunderna vill ha och behöver mest.

[Produkt-användargränssnitt] Exempel på ett projekt för kundfeedback (Tavlor)

Vad är en mall för kundfeedback?

En mall för kundfeedback är en fördefinierad struktur som är utformad för att hjälpa ditt team att organisera, spåra och vidta åtgärder på kundfeedback. Med vår mall kan du sammanställa feedback från olika kanaler såsom kundsupport, kundundersökningsformulär, sociala medier och e-post. Att organisera allt på ett ställe gör det enklare att sortera feedback efter tema, nöjdhet, produktfunktion och prioritet. Detta hjälper ditt team att få en överblick över av vad kunderna vill ha, så att du kan prioritera de funktioner och ändringar som är viktigast.

Vår mall för kundfeedback är anpassningsbar så du kan justera den efter ditt teams specifika behov. I stället för att börja från början kan du använda vår mall som utgångspunkt för att skapa det ideala arbetsflödet för kundfeedback.

Fördelarna med en digital mall för kundfeedback

Kundfeedback är inte till någon nytta om man inte använder den. En digital mall gör mer än att bara spåra feedback – den fungerar även som en struktur för de åtgärder du bör vidta och inkluderar feedbacken i din produktutvecklingsprocess. 

Det här kan du göra när du använder en arbetshanteringsplattform för att spåra kundfeedback:

 • Få en överblick över all kundfeedback på ett ställe och se vilka åtgärder teamet planerar att vidta för varje feedback. 

 • Dokumentera all kundfeedback på ett ställe och sedan spåra hur teamet prioriterar och hanterar olika feedbackpunkter. 

 • Använda färgkodade anpassade taggar för att spåra viktig information såsom prioritetsnivå, kundnöjdhet och typ av feedback.

 • Konfigurera automatiseringar för att sömlöst flytta feedbackpunkter till olika mallavsnitt medan teamet arbetar med dem. 

 • Visualisera din mall på olika sätt: lista, Kanban-tavla, tidslinje eller kalender. 

 • Bifoga relevanta dokument och filer till uppgifter, såsom skärmbilder eller chattfiler med kunder. 

Så här använder man vår mall för kundfeedback

När du använder vår mall och konfigurerar ditt ideala arbetsflöde för feedback, bör du ha några bästa metoder i åtanke:

 • Samla in samma uppgifter varje gång. Det är svårt att förstå trender och teman för feedback om du inte har samma information för all feedback. Använd anpassade fält eller ett formulär för att se till att du registrerar samma information för varje feedback.

 • Anslut verktyg för att skicka feedback till ett enda ställe. Oavsett om kunden skickar ett e-postmeddelande eller fyller i ett formulär, bör du se till att du kan ansluta det till en arbetshanteringsplattform såsom Asana, så att allt hamnar på samma ställe.

 • Omvandla snabbt och enkelt idéer till handling. Dina kunder upptäcker alltid buggar och kommer med idéer, så varför inte omsätta dem i handling? Konvertera feedback till tilldelade uppgifter som ditt team kan ta itu med.

 • Visa ”måste göras” vs ”att göra”. Även om det är viktigt att ta emot all feedback måste produktteamen prioritera vilken feedback ni ska ta med i översikten. Använd anpassade fält för att hjälpa produktteamet att bestämma vad ni ska ta tag i först.

Integrerade funktioner

 • Formulär. När någon fyller i ett formulär dyker det upp som en ny uppgift inom ett Asana-projekt. Genom att ta in information via ett formulär kan du standardisera hur arbetet startar, samla in den information du behöver och se till att inget arbete missas. I stället för att behandla varje begäran som en särskild process kan du skapa ett standardiserat system och en uppsättning frågor som alla måste svara på. Eller använda förgreningslogik för att skräddarsy frågor baserat på en användares tidigare svar. I slutändan hjälper formulär dig att minska den tid och ansträngning det tar att hantera inkommande förfrågningar så att ditt team kan lägga mer tid på det mest betydelsefulla arbete.

 • Anpassade fält. Anpassade fält är det bästa sättet att tagga, sortera och filtrera arbete. Skapa unika anpassade fält för all information du behöver spåra, från prioritet och status till e-post eller telefonnummer. Använd anpassade fält för att sortera och schemalägga dina uppgifter så att du vet vad du ska arbeta med först. Dessutom kan du dela anpassade fält mellan olika uppgifter och projekt för att säkerställa enhetlighet i hela organisationen. 

 • Rapportering. Rapportering i Asana översätter projektdata till visuella diagram och lättförståeliga grafer. Genom att rapportera om arbetet där arbetet äger rum kan du minska dubbelarbete och dra ner på onödiga appbyten. Och eftersom allt ditt teams arbete redan finns i Asana, kan du exportera data från alla projekt eller team för att få en korrekt bild av vad som händer på ett och samma ställe.

 • Automatisering. Automatisera manuellt arbete så att ditt team lägger mindre tid på det hektiska arbetet och mer tid på de uppgifter du har anlitat dem för. Regler i Asana fungerar på basis av utlösare och handlingar – i huvudsak ”om X händer, gör Y”. Använd regler för att automatiskt tilldela arbete, justera slutdatum, ställa in anpassade fält, meddela intressenter och mer. Allt från ad hoc-automatiseringar till hela arbetsflöden: regler ger tid tillbaka till ditt team så att ni kan utföra ett mer skickligt och strategiskt arbete.

Rekommenderade appar

 • ServiceNow. Minska det manuella arbetet som IT-team utför i ServiceNow genom att automatisera skapandet av uppgifter i Asana och möjliggöra plattformsoberoende insyn i status och sammanhang i realtid. Interna serviceteam som använder ServiceNow för att spåra och hantera anställningsärenden får ofta förfrågningar som kräver åtgärder utanför ServiceNow (t.ex. hantering av hårdvaruförfrågningar eller svar på lönefrågor). Med den här integreringen kan du enkelt koppla ServiceNow till åtgärder och uppdateringar i Asana.

 • Zendesk. Med Asanas Zendesk-integrering kan användare snabbt och enkelt skapa Asana-uppgifter direkt från Zendesk-ärenden. Lägg till sammanhang, bifoga filer och länka befintliga uppgifter för att följa det arbete som krävs för att avsluta ärendet. Integreringen erbjuder också fortlöpande insyn i båda systemen så att alla håller sig uppdaterade oavsett vilket verktyg de använder. 

 • Hubspot. Skapa Asana-uppgifter automatiskt med hjälp av HubSpot Workflows. Med HubSpot Workflows kan du använda alla kunddata i HubSpot CRM för att skapa automatiserade processer. Med den här integreringen kan du smidigt föra över arbete mellan team, till exempel när affärer eller ärenden avslutas i HubSpot.

Vanliga frågor

Vilket är det bästa sättet att samla in kundfeedback på?

Det finns många olika sätt att samla in feedback från kunder och klienter på. Metoden (eller metoderna) som passar bäst för ditt team beror på din produkt och försäljningsstrategi, men här är några idéer för att komma igång:

 • Formulär för kundfeedback. 

 • Kundnöjdhetsundersökningar (kallas även CSAT-undersökningar).

 • NPS-undersökningar (Net promoter score).

 • CES-undersökningar (Customer effort score).

 • Widgetar för livechatt.

 • Telefonsamtal med klienter eller kunder.

 • Personliga möten med klienter eller kunder.

När du skapar onlineformulär och frågeformulär för kundupplevelser är det viktigt att ställa rätt frågor. Undvik öppna frågor och fokusera enbart på de frågor som du verkligen behöver få svar på för att förstå kundernas svårigheter. Bra feedbackformulär är korta och innehåller flervalssvar. På så sätt kan kunderna fylla i formuläret snabbare och du kan standardisera och gruppera alla feedbackdata.

Hur kan jag sammanställa och spåra kundfeedback från olika källor?

En mall för kundfeedback kan hjälpa ditt team att spåra all kundfeedback på ett ställe. I mallen kan du använda följande strategier för att standardisera och samla in kundfeedback från olika källor:  

 • Använd Asanas anpassningsbara formulärverktyg för att standardisera hur intressenter lägger till feedback i mallen och se till att teamet har tillräckligt med information för att vidta åtgärder. Du kan till exempel lägga till anpassade formulärfält såsom prioritetsnivå, kundnöjdhet och typ av feedback.

 • Skapa undersökningsmallar för kundfeedback för att standardisera hur kundorienterade team i hela företaget ber om feedback. 

 • Lägg till anpassade taggar för att ange källan till varje feedback, såsom ”kundsamtal”, ”online popup-formulär” eller ”e-post”. 

Hur delar jag kundfeedback mellan olika team?

När du använder en arbetshanteringsplattform för att spåra kundfeedback är det enkelt att dela feedbacken mellan olika team. Det är bara att lägga till teamen i ditt mallprojekt för att de ska uppdateras i realtid när ny feedback läggs till, prioriteras och hanteras. Du kan också dela projektstatusuppdateringar direkt i mallen för att uppmärksamma viktiga milstolpar eller problem direkt där arbetet utförs. 

Förbättra din mall

En mall hjälper dig att komma igång, men en kostnadsfri Asana-provperiod får dig att göra framsteg.

Registrera dig