Szablon planu projektu Agile

Utworzenie projektu Agile za pomocą szablonu planu projektu Agile ułatwia zespołowi oszczędzenie czasu i zachowanie spójności na przestrzeni projektów. Szablon planu projektu Agile możesz utworzyć w kilku prostych krokach.

Utwórz własny szablon

Załóż konto, aby utworzyć własny szablon.

ZINTEGROWANE FUNKCJE

project-view iconWidoki projektureporting iconPulpity nawigacyjne raportowaniaproject iconProjektycheck-circle iconZadania

Recommended apps

Logo Google Workspace
Google Workspace
Ikona GitHub
GitHub
Ikona Jira Cloud
JIRA Cloud
Service Now
ServiceNow

Udostępnij
facebookx-twitterlinkedin

Tradycyjne strategie zarządzania projektami często opierają się na podejściu liniowym. Jednak takie strategie nie sprawdzają się w produktach dynamicznych, takich jak tworzenie oprogramowania. Aby pomóc dynamicznym, szybko pracującym zespołom w iteracji i lepszym skupieniu się na potrzebach klientów, w roku 2001 powstała metodologia Agile

Na szczęście dostępnych jest wiele różnych narzędzi zarządzania projektami, za pomocą których możesz zaplanować nowy projekt Agile. Jednym z nich jest szablon planu projektu Agile. 

[Interfejs użytkownika produktu] Projekt planów sprintów w Asanie (tablice)

Czym jest szablon planu projektu Agile?

Szablon planu projektu Agile to struktura wielokrotnego użytku, którą można dostosować do użycia w dowolnym projekcie Agile. Korzystanie z szablonu planu projektu Agile przyspiesza proces planowania i zapewnia spójną organizację projektów zespołu. 

Plany projektów Agile są często uporządkowane za pomocą tablic Kanban. W tym formacie karta Kanban przedstawia jedno zadanie do wykonania, które przechodzi przez różne etapy przedstawione w formie kolumn na tablicy Kanban.

Czym jest Agile?

Agile to popularna metodologia zarządzania projektami, która dzieli duże projekty na małe części, nazywane często „sprintami”. Zarządzanie projektami Agile to proces iteracyjny. Oznacza to, że po każdym sprincie lub iteracji zespół wyciąga wnioski dotyczące tego, co można ulepszyć przed następnym sprintem.

Szablonu planu projektu Agile możesz użyć w połączeniu z dowolnym rodzajem metodologii Agile, włącznie ze zwinnym zarządzaniem projektami, Kanban i Scrum.

Jak utworzyć szablon planu projektu Agile?

Szablony planu projektu Agile są zazwyczaj uporządkowane w jeden z dwóch sposobów: tablicę w stylu Kanban lub wykres Gantta. Tablica Kanban jest przydatna, gdy chcesz sprawdzić na jakim etapie znajdują się poszczególne zadania, a wykres Gantta jest lepszy do bardziej liniowej prezentacji postępów projektu.

Zanim utworzysz szablon planu projektu Agile przyjrzyj się swojemu aktualnemu procesowi planowania. Określ konkretne etapy, przez które przechodzą zadania, sprawdź do jakich informacji muszą mieć dostęp właściciele produktu lub kierownicy projektu oraz jakich szczegółów potrzebuje zespół, aby pomyślnie wykonać zadanie.

Projekty Agile umożliwiają zazwyczaj śledzenie prac w toku, więc dobrym pomysłem może być podzielenie szablonu na etapy, takie jak „Do zrobienia”, „W toku” i „Gotowe”. Zadania w sekcji „Do zrobienia” są często nazywane rejestrem zadań produktu. Możesz dostosować etap „W toku”, aby odpowiadał on sposobowi pracy Twojego zespołu. Przykładowo, niektóre zespoły mogą wymagać różnych etapów do określania zakresu, analizowania i tworzenia. 

[Interfejs użytkownika produktu] Przykładowy projekt próśb i zleceń (tablice)

Następnym krokiem podczas tworzenia szablonu planu projektu Agile jest określenie informacji, które powinny się znaleźć na każdej karcie Kanban, takich jak punkty historyjek, daty rozpoczęcia i zakończenia oraz osoby odpowiedzialne za dane zadanie. Najlepiej zrobić to, korzystając z szablonu karty Kanban

Dlaczego warto używać cyfrowego szablonu planu projektu Agile?

Używanie szablonu planu projektu Agile jest pomocne nie tylko dla kierowników projektu i właścicieli produktu, ale również dla pozostałych członków zespołu. Oto kilka powodów, dla których warto utworzyć szablon planu projektu Agile w cyfrowym narzędziu do zarządzania projektami:

 • Możliwość wizualizacji projektu w różnych widokach. Jeśli jesteś właścicielem produktu, sprawdzenie zależności produktów końcowych może być łatwiejsze w widoku wykresu Gantta. Dla osób pracujących nad realizacją zadań bardziej przydatne może być wyświetlenie projektu pod postacią tablicy Kanban. 

 • Automatyzacja raportowania danych. Niektóre cyfrowe narzędzia do zarządzania projektami mają funkcję automatycznego tworzenia wykresów i diagramów, takich jak wykres spalania. Oszczędza to czas kierownikom projektu oraz ułatwia zespołom Agile sprawdzenie ile pracy zespół projektowy musi spędzić na danym projekcie przed końcem sprintu.

 • Współpraca w czasie rzeczywistym. Czasy, w których do współpracy należało drukować dokumenty lub ręcznie aktualizować arkusze kalkulacyjne należą już do przeszłości. Dzięki cyfrowemu narzędziu do zarządzania projektami możesz w czasie rzeczywistym sprawdzić harmonogram projektu, zadania i informacje.

[Interfejs użytkownika produktu] Przykładowy projekt organizacji spotkania stand-up (tablice)

Zintegrowane funkcje

 • Widok tablicy. Widok tablicy to widok w stylu tablicy Kanban, który wyświetla dane projektu w kolumnach. Są one zazwyczaj uporządkowane według statusu (np. „Do zrobienia”, „W toku” i „Ukończone”), ale nagłówki można dostosować w zależności od wymagań projektu. W każdej z kolumn znajdują się karty z zadaniami, zawierające wiele ważnych informacji, np. tytuł zadania, datę wykonania i pola niestandardowe. Śledź pracę w miarę jej przechodzenia przez kolejne etapy i zyskaj łatwy wgląd w status projektu.

 • Raportowanie. Funkcja raportowania w Asanie przekłada dane projektu na przystępne i łatwe do zrozumienia wykresy i diagramy. Tworząc raporty tam, gdzie wykonywana jest praca, możesz uniknąć powielania pracy i ograniczyć niepotrzebne przełączanie się między różnymi aplikacjami. A ponieważ cała praca Twojego zespołu znajduje się już w Asanie, możesz pobrać informacje z dowolnego projektu lub zespołu, aby uzyskać dokładny obraz tego, co się dzieje w jednym miejscu.

 • Kamienie milowe. Kamienie milowe przedstawiają ważne punkty kontrolne projektu. Wyznaczając kamienie milowe na przestrzeni projektu, informujesz członków zespołu i interesariuszy projektu o postępach w realizacji celu. Wykorzystaj kamienie milowe jako okazję do świętowania małych zwycięstw na drodze do ogólnego celu projektu. 

 • Zależności. Za pomocą zależności możesz oznaczyć zadanie jako oczekujące na inne zadanie. Sprawdź, czy Twoja praca nie blokuje innej osoby, aby odpowiednio ułożyć swoje zadania. Członkowie zespołów opartych na współpracy mogą łatwo sprawdzić zadania, na których wykonanie oczekują oraz określić, kiedy zacznie się ich część pracy. Po ukończeniu pierwszego zadania osoba odpowiedzialna zostanie poinformowana o możliwości rozpoczęcia pracy nad jej zadaniem zależnym. Asana powiadomi Cię także, jeśli zmieni się termin wykonania zadania, od którego zależy Twoja praca, aby umożliwić Ci także zmianę daty wykonania zadania zależnego. 

Polecane aplikacje

 • Google Workplace. Dodawaj pliki bezpośrednio do zadań w Asanie za pomocą selektora plików Google Workplace, zintegrowanego z okienkiem zadania w Asanie. Łatwo dołącz dowolny plik z „Mojego dysku” za pomocą kilku kliknięć.

 • GitHub. Automatycznie synchronizuj aktualizacje statusu pull requestów z GitHub z zadaniami w Asanie. Śledź postęp pull requestów i usprawniaj współpracę międzyfunkcyjną pomiędzy zespołami technicznymi i nietechnicznymi, a wszystko to z poziomu Asany.

 • Jira. Twórz interaktywne, połączone przepływy pracy pomiędzy zespołami technicznymi i biznesowymi, aby zapewnić lepszy wgląd w proces tworzenia produktów w czasie rzeczywistym – bez potrzeby wychodzenia z Asany. Usprawnij współpracę nad projektami oraz przekazywanie zadań. Szybko twórz zgłoszenia Jira bezpośrednio w Asanie, umożliwiając płynne przekazywanie zadań między zespołami biznesowymi i technicznymi. 

 • ServiceNow. Ogranicz liczbę ręcznych czynności wykonywanych przez zespoły IT, które korzystają w ServiceNow, automatyzując proces tworzenia zadań w Asanie i zapewniając widoczność międzyplatformową dotyczącą statusu w czasie rzeczywistym oraz kontekstu. Wewnętrzne zespoły serwisowe, które korzystają z ServiceNow do śledzenia i zarządzania zgłoszeniami często otrzymują prośby wymagające wykonywania działań poza ServiceNow, na przykład dotyczące sprzętu lub pytania o płace. Ta integracja umożliwia połączenie ServiceNow z działaniami i aktualizacjami statusu w Asanie.

Często zadawane pytania

Jak utworzyć szablon planu projektu Agile?

Jeśli pierwszy raz tworzysz szablon planu projektu Agile, zastanów się nad przepływami pracy zespołu i rozważ etapy, przez które muszą przejść zadania na drodze do ich ukończenia. Każdy krok powinien odzwierciedlać określony etap w szablonie planu projektu Agile. Następnie zastanów się, jakie informacje należy umieścić na karcie Kanban. Mogą to być kontekstowe historie użytkowników, punkty historyjek i daty wykonania. Zebranie tych informacji stworzy szkielet planu projektu Agile, który można zapisać jako szablon dla przyszłych projektów.

Tworzenie szablonów w Asanie

Dowiedz się, jak w Asanie utworzyć szablon z możliwością personalizacji. Rozpocznij już dziś.

Rozpocznij