ServiceNowAsana Integration

ServiceNow + Asana

Integracja Asana + ServiceNow redukuje liczbę czynności manualnych, które muszą wykonywać zespoły IT pracujące w ServiceNow, poprzez automatyzację tworzenia zadań w Asanie i zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym w ich status oraz kontekst pomiędzy platformami.

Czym jest ServiceNow?

Współpraca pomiędzy narzędziami

Zespoły, które korzystają z ServiceNow w celu automatyzacji zarządzania incydentami mogą dodać regułę, która automatycznie utworzy zadanie w Asanie, jeśli spełniony zostanie określony warunek. Na przykład, jeśli zespół IT zgłosi incydent w ServiceNow i spełni on określone kryteria, integracja może automatycznie wyzwolić utworzenie zadania w Asanie. Umożliwi to zespołom pracującym z klientami monitorowanie ich zadowolenia i przygotowanie odpowiedniej komunikacji.

Automatyzacja wewnętrznych przepływów pracy

Wewnętrzne zespoły serwisowe, które korzystają z ServiceNow do śledzenia i zarządzania zgłoszeniami często otrzymują zlecenia wymagające wykonywania działań poza ServiceNow, na przykład dotyczące sprzętu lub pytania o płace. Ta integracja umożliwia połączenie ServiceNow z działaniami i aktualizacjami statusu w Asanie.

Połącz ServiceNow z Asaną

Ta integracja jest dostępna dla klientów planu Asana Business oraz Enterprise, którzy posiadają również subskrypcję ServiceNow IntegrationHub Starter lub wyższą. Wymagana jest rola administratora w ServiceNow.

Oto, jak skonfigurować tę integrację:

  1. Zaloguj się na swoje konto ServiceNow i przejdź do sklepu ServiceNow.
  2. Wyszukaj „Asana” i kliknij opcję „Get” (Pobierz), znajdującą się obok.
  3. Postępuj zgodnie z instrukcjami, znajdującymi się tutaj.
  4. Przejdź do „Flow Designer” (Narzędzie do projektowania przepływów) i zacznij korzystać z działań Asany.

Więcej informacji oraz pomoc

Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z integracji ServiceNow + Asana, przeczytaj przewodnik Asany.

Asana współpracuje z narzędziami, których już używasz