Wykres spalania: czym jest i jak z niego korzystać (z przykładem)

Obraz współautora – zespół AsanyTeam Asana
30 stycznia 2024
5 min czytania
facebookx-twitterlinkedin
[Zasoby] Wykres spalania: czym jest i jak z niego korzystać (z przykładem) – obraz na baner artykułu
Szablony

Streszczenie

Wykres spalania to wizualne przedstawienie pozostałej do wykonania pracy na tle czasu potrzebnego do jej wykonania. Może okazać się szczególnie przydatny podczas przeprowadzania sprintów, ponieważ skutecznie pokazuje, czy uda się dotrzymać wyznaczonych terminów. Dowiedz się, jak utworzyć swój własny wykres spalania.

Podczas poniedziałkowego spotkania w sprawie sprintu okazuje się, że pojawił się problem, który może oznaczać kilkudniowe opóźnienie. Zastanawiasz się więc, czy projekt uda się zakończyć do przyszłego tygodnia.

Dla większości z nas takie sytuacje są bardzo znajome, a sprawdzenie, czy projekty uda się zakończyć na czas może być wyzwaniem. W tym właśnie pomaga wykres spalania.

Wykres spalania pomaga przeanalizować pracę, jaka pozostała do wykonania oraz potrzebny na to czas. Może to być wspaniałe narzędzie do wizualizacji i lepszego zarządzania obciążeniem zespołu, a co za tym idzie, łatwiejszego określenia priorytetów. W tym artykule omówimy, czym jest wykres spalania i podpowiemy jak utworzyć własny.

Czym jest wykres spalania?

Wykres spalania to wizualne przedstawienie pozostałej do wykonania pracy na tle czasu potrzebnego do jej wykonania. Szacując czas, który powinno zająć wykonanie zadań, rozwiązanie zgłoszeń i testowanie możesz określić datę ukończenia projektu.

Czym jest wykres spalania?

Wykresu spalania używa się, aby szybko sprawdzić, czy Twój zespół ma wystarczająco dużo czasu na ukończenie pracy. Najczęściej korzysta się z niego podczas krótkich iteracji. Nie tylko pomaga on w określeniu dat ukończenia projektu, ale również pokazuje, jak pracuje Twój zespół.

Wyróżnia się dwa rodzaje wykresów spalania: wykresy spalania Agile oraz wykresy spalania sprintów. Wykres spalania Agile pozwala zwinnym zespołom na szybsze wykonywanie zadań. Wykres spalania sprintu używany jest natomiast przez zespoły programistów podczas pracy w krótkich sprintach.

Potrzebujesz pomocy w zaplanowaniu sprintu? Użyj naszego szablonu planowania sprintu, aby terminowo ukończyć kolejny sprint.

Zarządzaj zwinnymi zespołami z Asaną

Wykres spalania a wykres wypalania

Wykresu wypalania używa się, aby sprawdzić, ile pracy zostało już ukończone. Zarówno wykres spalania, jak i wypalania dostarczają informacji na temat różnych zmiennych elementów projektu, dlatego też zazwyczaj używa się obu z nich.

Na czym polega wykres spalania?

W ramach wykresu spalania szacuje się ilość pozostałej do wykonania pracy i zestawia się ją z czasem potrzebnym na jej wykonanie, w celu trafnego zobrazowania bieżącej alokacji czasu oraz planowania przyszłych zasobów.

Wiele zespołów używa wykresów spalania, ale są one najpopularniejsze w zespołach Agile. Dzieje się tak ponieważ te wykresy to najlepszy sposób na analizę krótkich iteracji, takich jak sprinty. Skoro już wiesz, jak działa wykres spalania, przejdźmy do jego interpretacji.

Jak interpretować wykres spalania?

Wykres spalania składa się z wielu różnych elementów. Aby móc poprawnie zinterpretować wykres spalania albo stworzyć własny, należy dokładnie zrozumieć każdy z nich.

Typowy wykres spalania zawiera:

 • Oś X (oś poziomą): oś X jest osią poziomą i przedstawia ile czasu pozostało do ukończenia projektu. Czas zazwyczaj wyrażony jest w dniach.

 • Oś Y (oś pionową): oś Y jest osią pionową i przedstawia pozostały wysiłek wymagany do ukończenia projektu.

 • Linia faktycznie wykonanych zadań: linia faktycznie wykonanych zadań przedstawia działania, które należy jeszcze wykonać. Często różnią się one od pierwotnie planowanej pracy, ponieważ w miarę realizacji projektu pojawiają się problemy, a czas potrzebny na ich rozwiązanie dodaje się do oryginalnych szacunków. W niektórych przypadkach linia faktycznie wykonanych zadań może być prosta, ale najczęściej przybiera ona inną formę ze względu na opóźnienia czy dodatkowe zadania. 

 • Linia pracy planowanej (czyli szacunkowa praca pozostała do wykonania): linia pracy planowanej przedstawia działania, które planujesz wykonać w scenariuszu idealnym. Często jest ona bardziej prosta niż linia faktycznie wykonanych zadań. 

 • Punkty historyjek: zespoły Agile zazwyczaj używają punktów historyjek, aby oszacować, ile pracy pozostało do wykonania. Na wykresie spalania punkty historyjek znajdują się na osi. Przykładowo, oś Y może mieć punkty historyjek przedstawiające wysiłek w skali od 0-100, a oś X – dni pozostałe do ukończenia pracy na skali od 1 do 30.

 • Cel sprintu: ostatnim elementem dobrze zaprojektowanego wykresu spalania jest ogólny cel sprintu. Przykładowo, celem sprintu może być prosta linia wysiłku na poziomie 50% w ciągu 12 dni. Chociaż faktycznie wykonane zadania mogą nie spełnić wszystkich wymagań tego celu, dobrze jest wyznaczyć go, aby prace dalej posuwały się do przodu. 

Chociaż wykresy spalania idealnie sprawdzają się do szacowania współczynnika pozostałej pracy oraz czasu potrzebnego na jej wykonanie, nie przedstawiają one wszystkich informacji dotyczących projektu. Przykładowo, wykres spalania nie pokazuje zmian w projekcie, co utrudnia sprawdzenie, czy zmiany te spowodowane zostały ukończeniem elementów w backlogu czy zmianą w punktach historyjek.

Z tego powodu wykresy spalania są często używane wraz z backlogiem produktu, którym zarządza właściciel produktu oraz procesem kontroli zmian, co umożliwia skuteczne śledzenie postępów w danym projekcie.

Jak utworzyć wykres spalania

Wiesz już, czym jest wykres spalania, ale w jaki sposób możesz jako kierownik projektu utworzyć własny? Wykresy spalania wydają się proste, ale jest kilka kroków, które należy wykonać, aby je utworzyć.

Przyjrzyjmy się pięciu krokom, dzięki którym utworzysz wykres spalania, od szacunkowego określania wysiłku, aż po śledzenie codziennych postępów.

Krok 1: oszacuj wymagany wysiłek

Pierwszym krokiem do utworzenia wykresu spalania jest oszacowanie wysiłku potrzebnego do ukończenia danego sprintu. Można zrobić to w oparciu o swój idealny punkt początkowy, czyli najlepszy możliwy czas potrzebny na realizację projektu w danym przedziale czasowym.

Załóżmy, że idealnie byłoby ukończyć cały sprint w 5 dni, poświęcając na niego 80 godzin roboczych. Oznacza to 16 godzin dziennie. Linia wysiłku rozpoczynałaby się w tym przypadku na poziomie 80 (oznaczającym 80 godzin), a wysiłek śledzony byłby dla pozostałych dni. Wyglądałoby to mniej więcej tak:

 • Dzień 1: 80 godzin pracy

 • Dzień 2: 64 godziny pracy

 • Dzień 3: 48 godzin pracy

 • Dzień 4: 32 godziny pracy

 • Dzień 5: 16 godzin pracy

Po oszacowaniu wysiłku możesz śledzić codzienne postępy i rozpocząć rysowanie linii spalania.

Krok 2: codziennie śledź postępy

Szacunkowy wysiłek pozwala rozpocząć śledzenie codziennych postępów. Można zrobić to za pomocą prostego wykresu lub narzędzia do tworzenia osi czasu. Monitoruj, ile czasu zajmuje wykonanie każdego zadania i w jaki sposób przyczynia się ono do realizacji ogólnego celu projektu.

Oto przykład, jak powinny wyglądać codzienne postępy:

codziennie śledzenie postępów

Pod koniec piątego dnia, czas potrzebny na realizację każdego zadania powinien sumować się do 80 godzin oszacowanych w pierwszym kroku.

Mapuj osie czasu projektów z Asaną

Krok 3: oblicz faktyczny wysiłek

Po obliczeniu wartości szacunkowych, użyj podobnego wykresu, aby monitorować faktyczny wysiłek potrzebny do wykonania każdego zadania. Może być taki sam, jak wartość szacunkowa, ale prawdopodobnie będzie się od niej nieco różnił, w zależności od złożoności danego sprintu oraz tego, czy podczas przeprowadzania go pojawiły się jakieś opóźnienia na osi czasu projektu.

Linia faktycznie wykonanych zadań prawdopodobnie nie będzie idealnie prosta. Fluktuacja wysiłku jest naturalnym zjawiskiem, ponieważ w większości projektów pojawiają się pewne odchylenia od planu.

Krok 4: zgromadź ostateczne dane

Czwartym krokiem do utworzenia wykresu spalania jest zgromadzenie niezbędnych danych, na podstawie początkowych szacunków oraz dziennika faktycznie wykonanych działań z kroku nr 2.

Dane można zebrać poprzez porównanie danych szacunkowych z faktycznym czasem pracy. Dobrym pomysłem może być przechowywanie dzienników czasu we wspólnym obszarze roboczym, do którego każdy członek zespołu ma łatwy dostęp w trakcie realizacji projektu.

Po zgromadzeniu danych możesz przenieść je na swój wykres spalania i zobaczyć je w formie wizualnej.

Krok 5: utwórz widok spalania

Ostatni krok tego procesu polega na przeniesieniu danych do wykresu spalania. Możesz zrobić to, wpisując dane na osi Y. W powyższym przykładzie, punktem początkowym byłoby 80 godzin, a końcowym 16 godzin. Na osi X, rozpocznij od dnia pierwszego i kontynuuj do piątego.

Po ukończeniu punktów historyjek możesz rozpocząć rysowanie linii idealnego czasu pracy planowanej oraz czasu rzeczywistego. Linie te będą się od siebie różnić, chyba że czas faktycznie wykonanych zadań okazał się dokładnie odpowiadać pierwotnym założeniom.

Tak wyglądałby wykres spalania dla tego przykładu.

utwórz widok spalania

Jak widać, linia faktycznie wykonanych zadań różni się od linii pracy planowanej. Na początku wysiłek był wyższy niż oczekiwano, ale na końcu tendencja ta się odwróciła. Z tego powodu rezultat nie zmienił się, ale ścieżka prowadząca do jego osiągnięcia była nieco inna.

Zalety wykresu spalania

Wykres spalania to świetny sposób na zestawienie pracy z czasem potrzebnym do jej wykonania. To właśnie sprawia, że jest to idealne narzędzie dla zespołów, które pracują w sprintach.

Dodatkowe zalety używania wykresu spalania to:

 1. Widok bezpośredniego porównania: wykres spalania jasno pokazuje związek pomiędzy zadaniami, które należy wykonać, a wysiłkiem potrzebnym do ukończenia sprintu. Pomaga to zespołom powiązać swoje zadania z większymi celami i utrzymać równe tempo pracy dzięki celom sprintu. 

 2. Bieżące informowanie zespołów o sytuacji: dzięki dziennikowi wysiłku i możliwości przedstawienia wymaganych zadań w formie wizualnej, członkowie zespołu zyskują jedno źródło informacji, w którym mogą monitorować postępy i łączyć ze sobą zadania.

 3. Wgląd w efektywność zespołu: wykres spalania jest nie tylko idealnym narzędziem do wizualizacji pracy. Pozwala on również przekonać się, na ile produktywny jest Twój zespół i w jakim tempie pracują jego członkowie. Jeśli faktycznie wykonana praca znacznie różni się od pracy planowanej, konieczne może być zwiększenie produktywności zespołu. 

Te zalety sprawiają, że wykres spalania jest idealnym narzędziem do monitorowania obciążenia pracą zespołu, wysiłku oraz produktywności. Oczywiście przyda się on także każdemu, kto woli wyświetlać zadania i ogólne cele zespołu w formie wizualnej.

[Przeczytaj] 3 sposoby na wizualizację planu projektu: osie czasu, kalendarze i tablice

Monitoruj postępy z wykresem spalania

Teraz wiesz już jak interpretować wykres spalania i używać go, więc możesz utworzyć własny. Stosowanie wykresu spalania pomoże Ci stworzyć wspólne źródło wiedzy dla wszystkich członków zespołu i znacznie wyeliminować konieczność zgadywania, ile pracy pozostało do wykonania. Dzięki temu zapobiegniesz także pojawieniu się pełzania zakresu.

Jeśli szukasz nowych sposobów na śledzenie pracy i chcesz mieć pewność, że Twój zespół jest na bieżąco informowany o sytuacji, rozważ korzystanie z narzędzia do zarządzania projektami. Asana może pomóc Ci we wszystkim, od łączenia zadań z celami, aż po szablony planowania.

Wypróbuj Asanę do zarządzania projektami

Powiązane zasoby

Szablon

Scrumban template