Tvärfunktionella arbete

Tvärfunktionella mallar hjälper dig att organisera samarbetet mellan olika team, så att ni tillsammans kan nå företagets största, mest ambitiösa mål.

Kom igång
Vår organisation har ett snabbt tempo och därför är det viktigt att vara samordnade och ha ett centraliserat verktyg som gör det tydligt vem som är ansvarig för vad.”
Marc SeitzSäkerhetschef för hot- och sårbarhetshantering, Zoom

Ha alltid tillgång till ditt teams arbete

Anpassade mallar som är byggda för dig, av dig. Designa mallar i Asana som gör att du snabbt och effektivt kan få en inblick i ditt teams arbete, så att du alltid vet vem som jobbar med vad.

Läs fallstudien

Anslut dina appar, anslut dina team

Det är lättare att hålla kontakten när alla arbetar på samma ställe. Med över 200 integreringar kan ditt team arbeta, ansluta och skapa allt inom Asana.

Utforska alla appar

Det har just blivit lättare att jobba som ett team

Mallar förenklar hur team arbetar tillsammans. Automatisera arbetet, tilldela uppgifter och nå era största mål med specialdesignade Asana-mallar.

Kom igång

Tvärfunktionella mallar

chevron-down icon
[Templates] Status report (card image)

Status report

Keep track of project status and provide key stakeholders with at-a-glance progress updates with a project status report template.

Se mall
[Templates] Waterfall project management (card image)

Waterfall project management

Standardize your project process with a waterfall project management template. Break your project into sequential phases that map to your end goal.

Discovery creative production template banner image

Discovery creative production template

se Discovery’s template to track all your creative requests in one place, and ensure your team takes the right steps during each stage of production.

City of Providence recruiting pipeline template banner image

City of Providence recruiting pipeline template

Use this template from the City of Providence to track job candidates through your recruiting pipeline—from resume screens to employee onboarding.

Awin content localization template banner image

Awin content localization template

Try Awin’s template to automate handoffs and approvals, reduce manual work, and ensure no requirements slip through the cracks.

AppLovin content calendar template banner image

AppLovin content calendar template

Use AppLovin's template to track the type of content, status of work, and primary channel of everything your team is publishing each month.

Stride client account management template banner image

Stride client account management template

See how Stride optimizes account management, and use their template to centralize info, track action items, and maintain customer relationships.

[Mallar] Redaktionell kalender (kortbild)

Redaktionell kalender

Hantera allt ditt kommande innehåll med Asanas redaktionella kalender. Håll koll på innehållets utveckling, plattform, typ och godkännandestatus på ett och samma ställe.

Freelancer management template banner image

Freelancer management template

Assign, review, and track assignments in one central location with a freelancer management template.

Mall för verksamhetsplan bannerbild

Mall för verksamhetsplan

Ta reda på hur Asanas verksamhetsteam använder standardiserade processer för att effektivisera strategisk planering, oavsett hur många intressenter som är involverade.

Weekly schedule template banner image

Weekly schedule

Don’t just track your weekly to-dos. Organize and schedule your tasks so you can always get your highest-impact work done. Learn how to create a weekly schedule template in Asana.

Knowledge management template banner image

Knowledge management

Create a knowledge management template and ensure that every team member prioritizes and organizes information the same way.