Mall för en produktbacklogg

Att använda flera olika backloggar kräver en enhetlig struktur så att alla medarbetare är samordnade. Lägg grunden för en sådan struktur med hjälp av en mall för en produktbacklogg.

Skapa din mall

Registrera dig för att skapa en egen mall.

INTEGRERADE FUNKTIONER

project-view iconProjektvyerinfo iconStatusuppdateringarautomation iconRegler

Recommended apps

GitHub-ikon
GitHub
Jira Cloud ikon
JIRA Cloud
Zendesk-ikon
Zendesk
Google Workspace logotyp
Google Workspace

Dela
facebookx-twitterlinkedin

Det kan vara svårt att hålla reda på alla uppgifter som produktteamet måste slutföra – särskilt om de innehåller mycket information av olika slag. Genom att skapa en mall för en produktbacklogg kan du hjälpa teamet att upprätthålla enhetliga produktbackloggar för olika produkter och se till att varje uppgift har all den information som produktutvecklaren behöver för att slutföra den. 

Vad är en mall för en produktbacklogg?

En mall för en produktbacklogg ger dig den återanvändbara strukturen hos en agil produktbacklogg, så att du snabbt och enkelt kan skapa backloggar för nya projekt.

Efter att du har skapat en mall för en produktbacklogg kan olika team använda den som en struktur när de skapar nya produktbackloggar. Ofta använder man flera produktbackloggar som är fokuserade på olika aspekter hos en produkt. Det kan till exempel vara så att ett team arbetar med användarupplevelser och ett annat med kvalitetssäkring, men att båda tillhör samma produktteam. Genom att använda en mall för en produktbacklogg skapar man en gemensam struktur mellan teamen. På så sätt har alla, oavsett vem det gäller eller vilken uppgift de arbetar med, en enhetlig översikt över all information.

Vad är en produktbacklogg?

En produktbacklogg är en lista över hur uppgifter ska prioriteras. Man använder ofta produktbackloggar inom den agila projekthanteringsmetoden, i synnerhet vid produktutveckling. En produktbacklogg bör baseras på projektöversikten som ger en översikt för hur man vill att produkten ska utvecklas. 

Hur skapar man en mall för en produktbacklogg?

Den första gången du skapar en produktbacklogg bör du ta kontakt med viktiga intressenter. Arbeta gärna med andra produktchefer eller scrummästare som du vanligtvis samarbetar med för att samordna processerna. Det här bidrar till att skapa enhetlighet och förbättrar samarbetet i teamet eftersom alla har samma processer, oavsett vilken del av produkten de arbetar med. 

När du har skapat en mall för en produktbacklogg kan du sedan anpassa den efter behoven hos ditt projektteam. Ett team kan till exempel arbeta med design, medan ett annat team kan arbeta med kvalitetssäkring. Olika team har inte alltid samma processer. Genom att använda en mall har teamen samma grundläggande struktur att utgå ifrån, men de kan även anpassa mallen så att den fungerar för just deras behov. 

Vad bör en mall för en produktbacklogg innehålla?

Att ha ett enhetlig struktur för en produktbacklogg gör det enklare att planera sprinter och förfina backloggen. En bra mall för en produktbacklogg har ofta följande egenskaper, som även din mall bör innehålla:

 • Ett beskrivande uppgiftsnamniftsnamn: en vanlig bästa praxis är att skapa uppgifter med namn som börjar med verb så att utvecklare vet exakt vad som behöver göras för att slutföra uppgiften.

 • Uppgiftsprioritet: hur viktig uppgiften är jämfört med andra uppgifter i produktbackloggen.

 • Sprint: fastställer vilken sprint en viss del av produktbackloggen är avsedd för. 

 • Slutdatum: när en uppgift ska vara slutförd.

 • Story points: en uppskattningsmetod som visar hur mycket arbete en uppgift kräver. 

 • Användarberättelse: en beskrivning av hur en funktion fungerar från en slutanvändarens perspektiv. Man skriver vanligtvis användarberättelser på följande sätt: ”Som en [persona] vill jag att [programvarumål], så att [önskat resultat].”

Man använder ofta Kanban-kort för att illustrera uppgifterna i en mall för en produktbacklogg. Genom att använda en mall för Kanban-kort kan du organisera produktbackloggen på ett enklare sätt. 

Skapa en mall för Kanban-kort

Vad använder man en mall för en produktbacklogg till?

En mall för en produktbacklogg används för att sammanställa uppgifter som teamet måste slutföra för att nå ett visst mål. När utvecklingsarbetet startar samlas uppgifter in, vilket resulterar i produktbackloggen. Sedan bestämmer produktchefen eller produktägaren vilka uppgifter från produktbackloggen som ska ingå i en sprintbacklog för att utvecklas. 

Vad är skillnaden mellan en produktbacklogg och en sprintbacklog?

En produktbacklogg är en stor samling uppgifter för ett helt projekt, medan en sprintbacklogg innehåller uppgifter för en specifik sprint. En produktchef organiserar och förfinar en produktbacklogg för att se till att varje backlogguppgift som läggs till i en sprintbacklog har all information som en utvecklare behöver för att slutföra uppgiften. 

Integrerade funktioner

 • Tavelvy. Tavelvyn är en Kanban-tavelvy som visar ditt projekts information i kolumner. Kolumnerna är vanligtvis organiserade efter arbetsstatus (t.ex. Att göra, Gör och Gjort), men du kan justera kolumntitlarna efter olika projektbehov. Inom varje kolumn visas uppgifter som kort med en mängd information, t.ex. uppgiftstitel, slutdatum och anpassade fält. Sedan kan ni spåra arbetet när det rör sig genom faserna och få en bra överblick över hur det går med projektet.

 • Tidslinevy. Tidslinjevyn är en Gantt-liknande projektvy som visar alla dina uppgifter i ett horisontellt stapeldiagram. Du kan inte bara se uppgifternas start- och slutdatum, utan också beroenden mellan uppgifter. Med tidslinjevyn kan du enkelt hålla koll på hur bitarna i din plan passar ihop. När du kan se allt arbete på ett och samma ställe är det dessutom lätt att identifiera och åtgärda beroendekonflikter innan de uppstår, så att ni kan nå alla mål i tid. 

 • Projektstatusuppdateringar. Glöm att behöva kolla igenom olika verktyg för att hitta information om projektstatus eller sitta på ett möte som lika gärna kunde ha varit ett e-postmeddelande. Projektstatusuppdateringar i Asana är inte bara enkla att använda, de är också direkt sammankopplade till arbetet som ditt team utför. Det gör det enkelt för teammedlemmarna att få tillgång till ytterligare projektinformation, såsom projektplanen, kommunikationsplanen, projektets mål, milstolpar, leveranser och mycket mer. Projektstatusrapporter minskar manuellt arbete, centraliserar information och håller alla uppdaterade. 

 • Automatisering. Automatisera manuellt arbete så att ditt team lägger mindre tid på det hektiska arbetet och mer tid på de uppgifter du har anlitat dem för. Regler i Asana fungerar på basis av utlösare och handlingar – i huvudsak ”om X händer, gör Y”. Använd regler för att automatiskt tilldela arbete, justera slutdatum, ställa in anpassade fält, meddela intressenter och mer. Allt från ad hoc-automatiseringar till hela arbetsflöden: regler ger tid tillbaka till ditt team så att ni kan utföra ett mer skickligt och strategiskt arbete.

Rekommenderade appar

 • GitHub. Synkronisera automatisk statusuppdateringar för GitHub-pull-förfrågningar till Asana-uppgifter. Spåra förlopp för pull-förfrågningar och förbättra tvärfunktionellt samarbete med hjälp av Asana.

 • Jira. Skapa interaktiva, uppkopplade arbetsflöden mellan tekniska team och affärsteam för att ge alla bättre insyn i produktutvecklingsprocessen i realtid – allt utan att behöva lämna Asana. Effektivisera projektsamarbete och överlämningar. Skapa snabbt Jira-frågor från Asana så att arbete kan överföras sömlöst mellan affärs- och teknikteamen vid rätt tidpunkt. 

 • Zendesk. Med Asanas Zendesk-integrering kan användare snabbt och enkelt skapa Asana-uppgifter direkt från Zendesk-ärenden. Lägg till sammanhang, bifoga filer och länka befintliga uppgifter för att följa det arbete som krävs för att avsluta ärendet. Integreringen erbjuder också fortlöpande insyn i båda systemen så att alla håller sig uppdaterade oavsett vilket verktyg de använder. 

 • Google Workplace. Bifoga filer direkt till uppgifter i Asana med Google Workplace-filväljaren, som är inbyggd i uppgiftsfönstret i Asana. Bifoga enkelt My Drive-filer med bara några få klick.

Vanliga frågor

Vad är en mall för en produktbacklogg?

En mall för en produktbacklogg är en återanvändbar struktur som du kan använda för att skapa nya produktbackloggar. De flesta produktutvecklingsteam har flera arbetsflöden för en produkt eller funktion. Om du använder en mall för en produktbacklogg får utvecklingsteamet en mer enhetlig upplevelse så att alla är samordnade.

Skapa mallar med Asana

Lär dig hur man skapar en anpassningsbar mall i Asana. Kom igång i dag.

Kom igång