Planering av teammål

Standardisera och skala planeringen av teammål med processen i den här mallen.

Tips för att planera teammål med vår mall

Många team behöver regelbundet sätta upp mål och samtidigt hitta ett skalbart tillvägagångssätt för att göra det. Det är ingen liten bedrift. Den här mallen fungerar som en struktur för hur team kan sätta upp, hantera och sträva efter tydliga mål.

 • Mallmagi för planeringsprocessen. När ni har tagit fram en välfungerande planeringsprocess kan ni spara den som en skalbar mall för att spara tid i framtiden.
 • Posta regelbundna statusuppdateringar. Posta statusuppdateringar i Asana, så att alla kan se hur det går med målen direkt där arbetet sker.
 • Koppla strategi till taktik. Dela upp målen i projekt och uppgifter, så att alla vet hur de individuella insatserna bidrar till en större helhet.

Relaterade resurser

 • Förverkliga de riktigt stora målen

  Följ de här sex stegen för att mer bekymmersfritt uppnå era mål.

  Läs blogg
 • 4 tips för att uppnå mål som ett team

  Små lokala team såväl som stora distansteam kan ha hjälp av de här tipsen.

  Läs blogg
 • Hur G2 uppnår mål 2 gånger snabbare med Asana

  Läs hur G2:s marknadsföringsteam sätter upp ambitiösa årliga mål och uppnår dem dubbelt så snabbt med Asana.

  Läs fallstudie
 • Hur devCAT förenklade kvartalsplaneringen

  Läs mer om hur devCAT använde Asana för att göra kvartalsplaneringen smidigare med all information centralt samlad.

  Läs fallstudie

Uppnå dina största mål med Asana

Skaffa vår mall för mål och milstolpar med en gratis provperiod med Asana Premium i dag.