Awins mall för innehållslokalisering

Template created by Awin

Awin-logotyp

Awin är världens största leverantör av affiliatemarknadsföring, med huvudkontor i Berlin. De använder Asana för att hantera lokalisering av innehåll i 15 områden. Prova Awins mall för att automatisera överlämningar och godkännanden, minska manuellt arbete och se till att inga krav glöms bort.

Använd mall

Registrera dig för att använda den är mallen.

INTEGRATED FEATURES

automation iconReglerfield-add iconAnpassade fältcheck-circle iconUppgifterbundle iconSamlingar

Recommended apps

Dropbox
Dropbox
Google Workspace-logotyp
Google Workspace
Microsoft ikon
OneDrive
Adobe Creative Cloud
Adobe Creative Cloud

Dela
facebooktwitterlinkedin

Att hantera innehållslokalisering är ingen liten uppgift, speciellt om teamet regelbundet översätter innehåll till flera språk samtidigt. Därför har vi inlett ett samarbete med Awin, expert på global affiliatemarknadsföring, för att skapa en anpassad mall för innehållslokalisering.

Awin använder Asana för att hantera lokalisering av innehåll i alla centrala och lokala team i de 15 områden där företaget är verksamt. Prova deras mall för att effektivisera din lokaliseringsprocess, nå dina målgrupper snabbare och se till att inga krav glöms bort. 

Skärmbild för Awins mall för innehållslokalisering

Varför använda Awins mall för innehållslokalisering?

Awins mall för innehållslokalisering är en färdig struktur som hjälper till att effektivisera och hantera översättningar. Den gör mer än att bara spåra översatt innehåll – med den här mallen kan ditt team skapa automatiserade arbetsflöden som sömlöst överlämnar uppgifter mellan olika godkännare och intressenter. Det innebär mindre manuellt arbete, mer noggrannhet och smidigare tvärfunktionella relationer. 

Hantera lokalisering i stor skala

Ju fler översättningar teamet hanterar, desto svårare är det att hålla allt organiserat och i fas. Awins mall för innehållslokalisering är byggd för att hantera många förfrågningar på flera språk samtidigt. Med en standardiserad översättningsprocess kan ditt team se till att alla krav är avbockade – såsom att översätta undertexter för en video eller skapa lokaliserade bilder för en SEO-landningssida. 

Definiera tydliga tvärfunktionella arbetsflöden

Lokaliseringsteam är tvärfunktionella till sin natur och hanterar ofta översättningsförfrågningar från många olika team. Med ett standardiserat intagsformulär gör Awins mall det enkelt för intressenter att begära översättningar och säkerställer att ditt team har den information det behöver för att komma igång. Skicka automatiska aviseringar till intressenter när deras förfrågan är klar och låt dem följa med i varje steg i processen. 

Reducera manuellt arbete

Det tar mycket tid att manuellt tilldela, överlämna och leverera uppgifter, särskilt när det finns flera steg och team involverade i varje förfrågan om lokaliserat innehåll. Awins mall löser problemet genom automatiseringar – programmerade regler som sömlöst prioriterar uppgifter och skickar stafettpinnen vidare mellan olika team. Förutom att spara tid förbättrar automatiseringar också noggrannheten genom att se till att ditt team slutför alla uppgifter innan de publiceras.

quotation mark
Som ivriga Asana-användare i alla verksamhetens områden är det spännande att se hur Asanas regelfunktion framgångsrikt automatiserar många av stegen och överlämningarna mellan teamen i vårt arbetsflöde för innehållsöversättning. Den här processen brukade ta 15 timmar i veckan och nu tar den bara en minut.”
Rosario Messina, projekt- och processledare för gruppmarknadsföring, Awin

Så använder du Awins mall för innehållslokalisering

Awins mall för innehållslokalisering innehåller alla byggstenar du behöver för att optimera din process för översättningshantering. Tänk på följande frågor när du justerar och anpassar mallen efter teamets specifika krav: 

 • Vilken information bör intressenter tillhandahålla för varje förfrågan? Awins mall innehåller en standardiserad malluppgift för nya översättningsförfrågningar, inklusive detaljer som ordräkning, slutdatum och begärt språk. Tänk på vad teamet behöver veta innan lokaliseringsprocessen inleds och uppdatera malluppgiften i enlighet med det.

 • Vilka manuella steg kan man automatisera? Bestäm hur översättningsförfrågningar ska flyttas från en fas till en annan. Anpassa sedan mallens automatiseringar efter teamets specifika arbetsflöde. Till exempel tilldelar och meddelar Awins mall automatiskt sin lokaliseringsbyrå när nya förfrågningar läggs till. Den tilldelar också uppgifter till rätt team, flyttar automatiskt uppgifter till rätt mallavsnitt enligt deras slutförandestatus och fyller i översättningssteg i förväg enligt intressenternas krav. 

 • Vilka steg bör alla lokaliseringsuppgifter innehålla? Awins mall innehåller standardiserade steg för varje översättningsförfrågan för att se till att ingenting glöms bort. Till exempel innehåller varje förfrågningsuppgift underleveranser såsom bildskapande, inläggslokalisering i sociala medier, kopieringsöversättning och slutpublicering. Anpassa de här stegen så att de passar teamets arbetsflöde och ge teammedlemmarna en fördefinierad översikt att följa för varje förfrågan. 

Integrerade funktioner

 • Automatisering. Automatisera manuellt arbete så att ditt team lägger mindre tid på improduktivt arbete och mer tid på de uppgifter de anlitades för att göra. Regler i Asana fungerar utifrån utlösare och åtgärder – i huvudsak ”om X händer, gör Y”. Använd regler för att automatiskt tilldela arbete, justera slutdatum, ställa in anpassade fält, meddela intressenter och mycket mer. Allt från specifika automatiseringar till hela arbetsflöden – med hjälp av regler får teamet mer tid till att ägna sig åt kvalificerat och strategiskt arbete.

 • Anpassade fält. Anpassade fält är det bästa sättet att tagga, sortera och filtrera arbete. Skapa unika anpassade fält för all information du behöver spåra, från prioritet och status till e-post eller telefonnummer. Använd anpassade fält för att sortera och schemalägga dina uppgifter så att du vet vad du ska arbeta med först. Dessutom kan du dela anpassade fält mellan olika uppgifter och projekt för att säkerställa enhetlighet i hela organisationen.

 • Underuppgifter. Ibland är en att göra-punkt för stor för att utgöras av en enda uppgift. Om en uppgift har fler än en medverkande, ett långt slutdatum eller intressenter som måste granska och godkänna innan publiceringen, kan underuppgifter vara till hjälp. Underuppgifter är ett effektivt sätt att fördela arbete och dela upp uppgifter i enskilda komponenter – samtidigt som du ser till att alla de mindre uppgifterna fortfarande är kopplade till det övergripande sammanhanget i den överordnade uppgiften. Dela upp uppgifter i mindre komponenter eller fånga upp de enskilda komponenterna i en process med flera steg med hjälp av underuppgifter. 

 • Arbetsflödesverktyget. Visualisera teamets arbetsflöde och förenkla samarbetet mellan olika team med arbetsflödesverktyget. Arbetsflödesverktyget är ett enkelt verktyg som hjälper dig att visualisera och skapa kraftfulla automatiserade arbetsflöden utan någon kodning. Skapa enkelt effektiva processer som kopplar samman team på alla nivåer i organisationen. Dessutom kan du effektivisera uppgifter och hålla dina teamkollegor synkroniserade genom att integrera dina favoritappar för företag såsom Slack, Adobe Creative Cloud, Salesforce, Zoom med mera, direkt i dina arbetsflöden. 

Rekommenderade appar

 • Dropbox. Bifoga filer direkt till uppgifter i Asana med Dropbox-filväljaren, som är tillgänglig i Asanas uppgiftsfönster.

 • Google Workplace. Bifoga filer direkt till uppgifter i Asana med Google Workplace-filväljaren, som är tillgänglig i Asanas uppgiftsfönster. Bifoga enkelt My Drive-filer med bara några klick.

 • OneDrive. Bifoga filer direkt till uppgifter i Asana med Microsoft OneDrive-filväljaren, som är inbyggd i uppgiftsfönstret i Asana. Bifoga enkelt filer från Word, Excel, PowerPoint och mycket mer.

 • Adobe Creative Cloud. Kreativa team arbetar bäst när de kan fokusera på design. Med Asana för Adobe Creative Cloud-integreringen kan kreativa team och designteam enkelt få tillgång till den information de behöver för att komma igång med arbetet, få feedback från granskare och godkännare och leverera färdiga produkter – utan att behöva lämna Photoshop, Illustrator eller InDesign. Se nya uppgifter, dela designer, bädda in XD-delningslänkar och samla in feedback från Asana – utan att behöva lämna Adobe Creative Cloud.

Vanliga frågor

Mitt team lokaliserar innehåll till mer än fyra olika språk. Kan jag fortfarande använda den här mallen?

Ja! Du kan anpassa den här mallen för att hantera ytterligare språk efter behov – oavsett om det är engelska, franska, tyska, spanska, italienska eller fler. För att göra det behöver du bara lägga till mallavsnitt för varje nytt språk och kopiera formatet och arbetsflödet för lokalisering från redan befintliga avsnitt. 

Denna flexibilitet är särskilt användbar när företag utökar sina lokaliseringsinsatser på nya marknader.  Du kan enkelt lägga till nya språk när ditt team skalar upp sin innehållslokaliseringsstrategi och når ut till olika länder, målmarknader och internationella målgrupper.

Kan jag använda den här mallen för olika typer av innehållslokalisering, förutom marknadsföring?

Du kan använda Awins mall för alla typer av innehållslokaliseringsprojekt – oavsett om det gäller marknadsföringsinnehåll, försäljning, e-handel, användarupplevelseinnehåll eller något däremellan. Mallen innehåller alla byggstenar du behöver för att skapa ditt eget skräddarsydda arbetsflöde för lokalisering. 

Du kan också använda den här mallen för att skapa nytt modersmålsinnehåll, uppdatera befintligt innehåll eller hantera maskinöversättningar.

Vilka är fördelarna med en digital mall för innehållslokalisering?

Det kan vara kaotiskt att organisera arbetsflöden mellan olika avdelningar, särskilt när team använder olika verktyg som inte är anslutna och som bara hanterar vissa delar av ett projekt. Genom att centralisera din lokaliseringsprocess i en arbetshanteringsplattform kan du skapa heltäckande arbetsflöden som gör det tydligt hur och när team ska samarbeta.

Det betyder att du inte längre behöver leta efter information eller navigera i oklara relationer. Istället ger din mall en tydlig plan för hur översättningsförfrågningar ska göras, hur ditt team hanterar förfrågningar och hur du kommunicerar uppdateringar på vägen.

Förbättra din mall

En mall hjälper dig att komma igång, men en kostnadsfri Asana-provperiod får dig att göra framsteg.

Registrera dig