Mall för AppLovins innehållskalender

Template created by AppLovin

AppLovin-logotyp

AppLovin, en ledande plattform för mobil marknadsföring, använder Asana för att hantera all sin innehållsproduktion. Använd deras mall för att spåra innehållstyper, arbetsstatus och som primär kanal för allt ditt team publicerar varje månad.

Använd mall

Registrera dig för att använda den är mallen.

INTEGRATED FEATURES

project-view iconProjektvyercheck-circle iconUppgifterfield-add iconAnpassade fält

Recommended apps

Figma ikon
Figma
Google Workspace-logotyp
Google Workspace
Slack-logotyp
Slack
Zoom ikon
Zoom

Dela
facebooktwitterlinkedin

Att publicera innehåll kan kännas som att jonglera då det finns många intressenter, överlämningar och godkännanden att hantera. Men även om innehållsproduktionen är komplex behöver den inte vara utom kontroll. En effektiv innehållskalender hjälper dig att spåra rörliga delar, sömlöst lämna över uppgifter mellan team och publicera i tid, varje gång. 

När du skapar en innehållskalender är det alltid bra att få hjälp av experter. Därför har vi inlett ett samarbete med AppLovin, en ledande plattform för mobil marknadsföring som använder Asana för att hantera all sin innehållsproduktion. Använd deras mall för innehållskalender för att effektivisera din publiceringsprocess och samordna allt ditt team publicerar varje månad. 

Skärmbild av AppLovin innehållskalender

Varför använda AppLovins mall för innehållskalender?

En mall för innehållskalender är en guide som hjälper dig att planera och optimera teamets process för att skapa innehåll. Det är en färdig struktur som omfattar bästa praxis för att hantera innehållsproduktion, visualisera allt ditt team arbetar med och effektivisera överlämningar mellan olika intressenter och team. Om du inte är säker på var du ska börja ger AppLovins mall för innehållskalender dig delarna du behöver för att skapa, och sedan anpassa, en effektiv kalender för ditt team.

Få en överblick över varje leverans

Med en innehållskalender kan du planera och skapa allt innehåll som finns i teamets publiceringsschema. Mallen innehåller anpassade taggar för att spåra viktiga detaljer såsom innehållstyp, innehållsstatus och designstatus – allt för att hjälpa till att visualisera alla rörliga delar. På så sätt kan du se status för varje tillgång och vad som är nästa steg för ditt team. 

Standardisera processen för att skapa innehåll

Med AppLovins mall för innehållskalender kan ditt team göra mer än att bara spåra innehåll. Teammedlemmarna kan också skapa arbetsflöden som de sedan använder för att ta innehåll från idé till publicering. Det innebär att teamet kan följa en uppsättning fördefinierade steg för varje ny tillgång som även omfattar utkast, recensioner, översättning, godkännanden, designöverlämningar och mycket mer. Dessutom kan du identifiera ägaren för varje steg så att alla vet vem som är ansvarig för vad. 

Lämna över uppgifter sömlöst mellan team

När man arbetar med tvärfunktionella team såsom design eller juridik, kan överlämningar vara knepiga. Ofta väntar teammedlemmar på att uppgifter ska slutföras innan de kan börja arbeta, men muntliga överlämningar är svåra att spåra och komma ihåg. Med AppLovins mall för innehållskalender kan du effektivisera överlämningsprocessen med beroenden – automatiseringar som lämnar över stafettpinnen till nästa teammedlem. När en uppgift markeras som beroende av en annan, får personen som väntar på sin tur ett automatiskt meddelande i Asana som talar om när det är dags att börja arbeta.

quotation mark
Genom att hantera vår innehållskalender i Asana kan vi se allt som ska läggas ut under en viss månad, vilken kanal det ska till och var det är under utveckling. Uppgiftsmallar för varje innehållstyp säkerställer att vi inte missar några viktiga steg i de olika leveransprocesserna.”
Lewis Leong, projektledare inom marknadsföring, AppLovin

Viktiga delar i AppLovins mall för innehållskalender

AppLovins mall för innehållskalender är en bra utgångspunkt för att börja skapa egna arbetsflöden för innehåll. Tänk på följande bästa praxis när du anpassar mallen efter teamets specifika behov:

 • Identifiera snabbt informationen som teamet behöver för att spåra innehåll. Behöver du se innehållsstatus, innehållstyp, publiceringsdatum och viktiga intressenter för varje uppgift? Hur är det med innehållsprioritet och projektstorlek? Att använda en mall med färgkodade anpassade taggar för varje kategori kan göra det enklare att spåra arbete snabbt.

 • Gör en lista med de steg som krävs för att producera varje typ av innehåll. Fundera över vilka steg som krävs för blogginlägg, nyhetsbrev, landningssidor eller andra typer av tillgångar. Skapa sedan uppgiftsmallar för varje innehållstyp samt ett arbetsgångsschema som beskriver varje steg i processen. När teamet börjar arbeta med en ny resurs kan de bara kopiera uppgiftsmallen och komma igång direkt.

 • Identifiera viktiga intressenter. Bestäm vem som är ansvarig för varje steg i innehållsskapandet och tilldela sedan dessa intressenter uppgifter med konkreta slutdatum. Lägg till viktiga intressenter i dina uppgiftsmallar så att teammedlemmarna alltid vet vem de ska kontakta, och när.

 • Planera din innehållsöversikt. Skapa milstolpar för att identifiera stora lanseringar och ta bort hinder innan de påverkar den övergripande tidslinjen. När du planerar kan du växla mellan olika projektvyer för att visualisera din månadskalender som en tidslinje i Gantt-stil, lista, Kanban-tavla och mycket mer. 

Integrerade funktioner

 • Kalendervy. Kalendervyn är en projektvy där du kan se alla kommande och tidigare arbeten i ett kalenderformat. Du kan tydligt följa vad som görs och vilka deadliner som är förestående. Ge intressenterna möjlighet att se slutdatumen för varje uppgift och det planerade projektarbetet i stort. Klicka sedan på en uppgift för att visa mer information som till exempel anpassade fält, beroenden, underuppgifter och mycket mer.

 • Beroenden. Markera en uppgift som väntande på en annan uppgift med hjälp av beroenden. Få reda på när ditt arbete blockerar någon annans arbete, så att du kan prioritera därefter. Team med gemensamma arbetsflöden kan enkelt se vilka uppgifter de väntar på och veta när de ska börja med sin del av arbetet. När den första uppgiften är slutförd får den tilldelade personen ett meddelande om att arbetet med den beroende uppgiften kan påbörjas. Om uppgiften som ditt arbete är beroende av omplaneras meddelar Asana dig så att du också kan justera slutdatumet för din beroende uppgift. 

 • Anpassade fält. Anpassade fält är det bästa sättet att tagga, sortera och filtrera arbete. Skapa unika anpassade fält för all information du behöver spåra, från prioritet och status till e-post eller telefonnummer. Använd anpassade fält för att sortera och schemalägga uppgifterna så att du vet vad du ska arbeta med först. Dessutom kan anpassade fält delas mellan olika uppgifter och projekt för att säkerställa enhetlighet i hela organisationen. 

 • Underuppgifter. Ibland är en att göra-punkt för stor för att utgöras av en enda uppgift. Om en uppgift har fler än en medverkande, ett långt slutdatum eller intressenter som måste granska och godkänna innan publiceringen, kan underuppgifter vara till hjälp. Underuppgifter är ett effektivt sätt att fördela arbete och dela upp uppgifter i enskilda komponenter – samtidigt som du ser till att alla de mindre uppgifterna fortfarande är kopplade till det övergripande sammanhanget i den överordnade uppgiften. Dela upp uppgifter i mindre komponenter eller fånga upp de enskilda komponenterna i en process med flera steg med hjälp av underuppgifter.

Rekommenderade appar

 • Figma. Team använder Figma för att skapa användarflöden, trådblock, simuleringar av användargränssnitt, prototyper och mycket mer. Du kan nu bädda in de olika designarbetena i Asana, så att ditt team kan referera till den senaste designen i rätt kontext, med tillhörande projektdokument. Till skillnad från skärmbilder visar live-inbäddningar i realtid de ändringar du gör i en designfil, vilket innebär att du inte behöver slösa tid på att hitta rätt filer och uppdatera bilder.

 • Google Workplace. Bifoga filer direkt till uppgifter i Asana med Google Workplace-filväljaren, som är tillgänglig i Asanas uppgiftsfönster. Bifoga enkelt My Drive-filer med bara några klick.

 • Slack. Omvandla idéer, arbetsförfrågningar och åtgärdspunkter från Slack till spårbara uppgifter och kommentarer i Asana. Omvandla snabba frågor och åtgärdspunkter till uppgifter med tilldelade personer och slutdatum. Fånga enkelt upp arbete så att förfrågningar och att göra-punkter inte försvinner i Slack. 

 • Zoom. Asana och Zoom samarbetar för att hjälpa teamen att ha mer målinriktade och fokuserade möten. Zoom + Asana-integreringen gör det enklare att förbereda möten, hålla genomförbara konversationer och komma åt information när samtalet är slut. Mötena börjar i Asana där gemensamma mötesagendor ger insyn i och sammanhang om vad som kommer att diskuteras. Under mötet kan teammedlemmarna snabbt skapa uppgifter i Zoom, så att detaljer och åtgärdspunkter inte går förlorade. När mötet är slut hämtar Zoom + Asana-integreringen transkriptioner och inspelningar från mötet till Asana, så att alla medarbetare och intressenter kan se dem vid behov.

Vanliga frågor

Kan den här mallen användas som en mall för innehållskalender för sociala medier?

Ja! Du kan använda AppLovins mall för innehållskalender för alla typer av innehållsplanering och innehållsproduktion, däribland marknadsföring på sociala medier, innehållsmarknadsföring, marknadsföringskampanjer och mycket mer. Om du skapar en redaktionell kalender för sociala medier kan du använda mallen för att hålla reda på kommande inlägg i sociala medier, nya innehållsidéer, initiativ för olika sociala medieplattformar och andra planeringsuppgifter för sociala medier.

Vilka typer av team kan använda AppLovins mall för innehållskalender?

Om ditt team hanterar någon typ av innehållsproduktion kan den här anpassningsbara mallen fungera för dig. Det inkluderar (men är inte begränsat till) team för marknadsföring och marknadsföringsstrategi, innehållsstrategi, strategi för sociala medier samt nystartade företag, småföretag och mycket mer.

Vilka är fördelarna med en digital mall för innehållskalender?

Statiska Microsoft Excel- och Google Sheet-spårare är bara ytliga och blir snabbt inaktuella. Istället för att bara spåra arbete upprättar AppLovins kostnadsfria mall arbetsflöden för teamet så att det faktiskt kan genomföra de projekt som beskrivs i ditt innehållsschema. Med en arbetshanteringsplattform som Asana kan ni se allt arbete på ett ställe, standardisera innehållsskapandeprocessen och effektivisera överlämningar mellan tvärfunktionella team.

Förbättra din mall

En mall hjälper dig att komma igång, men en kostnadsfri Asana-provperiod får dig att göra framsteg.

Registrera dig