Szablon backlogu sprintu

Prawidłowo przeprowadzane sprinty pozwalają efektywnie ustalać priorytety pracy. Dowiedz się, jak przygotować szablon backlogu sprintu w Asanie, aby utrzymać dobrą organizację zespołu Agile i zapewnić terminową realizację projektów.

Utwórz własny szablon

Załóż konto, aby utworzyć własny szablon.

INTEGRATED FEATURES

project-view iconWidoki projektucheck-circle iconZadaniatime-tracking iconŚledzenie czasuproject iconProjekty

Recommended apps

Ikona Jira Cloud
JIRA Cloud
Ikona GitHub
GitHub
Logo Google Workspace
Google Workspace
Logo Slack
Slack

Udostępnij
facebooktwitterlinkedin

Sprinty mogą pomóc usprawnić przepływ pracy Twojego zespołu, ale przy zmieniających się priorytetach i harmonogramach może wkraść się w nie chaos. Bez skutecznego sposobu organizowania i kategoryzowania zadań, trudno jest efektywnie zarządzać obciążeniem zespołu i elastycznie reagować na zmiany.

Tu pomocny może okazać się szablon backlogu sprintu.

[Interfejs użytkownika produktu] Projekt planów sprintów w Asanie (tablice)

Czym jest szablon backlogu sprintu?

Szablon backlogu sprintu to przewodnik do wielokrotnego użytku umożliwiający zaplanowanie i zorganizowanie pracy dla każdego sprintu. Dzięki niemu możesz udokumentować wszystkie informacje, aby zorganizować zadania i pomóc realizować je na czas, np. szacowany wysiłek, priorytet i status. Zamiast zaczynać za każdym razem od początku, po prostu skopiuj szablon, dodaj zadania do backlogu i rozpocznij pracę.

[Przeczytaj] Backlog sprintu: czym jest i jak go utworzyć, z przykładami

Czym jest sprint?

Sprint to ustalony okres czasu, w którym zespół pracuje nad konkretnymi produktami końcowymi. Zwykle trwające dwa tygodnie sprinty są podstawowym elementem zwinnych metodyk zarządzania projektami, które są powszechnie stosowane przez zespoły produktowe, inżynieryjne lub programistyczne. Praca w sprintach daje zespołom możliwość iteracji i ciągłego doskonalenia swoich procesów – po zakończeniu sprintu zespół rejestruje i włącza wyciągnięte wnioski do następnego sprintu.

Jakie są korzyści z cyfrowego szablonu backlogu sprintu?

Sprint to dynamiczny proces, w którym zespół opracowuje listę nieukończonych zadań, a następnie wspólnie nad nimi pracuje w trakcie jego trwania. Dlatego szablon backlogu sprintu powinien być czymś więcej niż tylko statyczną listą zadań – powinien umożliwiać śledzenie postępów zespołu w czasie rzeczywistym.

Cyfrowy szablon backlogu sprintu automatycznie aktualizuje się w miarę realizacji zadań, zapewniając wgląd w postępy. Pozwala to na efektywne zarządzanie obciążeniem zespołu i łatwe dostosowywanie się do zmian.

Utworzenie szablonu backlogu sprintu w narzędziu do zarządzania projektami, umożliwi Ci: 

 • Planowanie backlogu sprintu i współpracę nad nim w jednym miejscu. 

 • Uzyskanie ogólnego przegląd wszystkich zadań zespołu do wykonania w trakcie bieżącego sprintu.

 • Przenoszenie zadań przez kolejne etapy w miarę postępów, aby interesariusze mogli na bieżąco sprawdzać status zadań i projektu. 

 • Łatwe dodawanie zadań do szablonu backlogu sprintu z backlogu produktu, aby uniknąć powielania pracy. 

 • Przeglądanie backlogu sprintu przy użyciu różnych widoków, w tym listy, tablicy Kanban lub wykresu Gantta, bez żadnych dodatkowych działań. 

 • Przypisywanie poszczególnych produktów końcowych do odpowiednich osób i wyznaczanie dat wykonania, aby jasno określić, kto, co i na kiedy musi wykonać. 

 • Dołączanie dokumentów, linków lub obrazów do zadań w celu zapewnienia informacji kontekstowych. 

 • Łatwe aktualizowanie terminów i właścicieli zgodnie ze zmieniającymi się priorytetami. 

Co powinien zawierać szablon backlogu sprintu?

Szablon backlogu sprintu służy do śledzenia zadań, które Twój zespół musi wykonać w trakcie danego sprintu. Różni się więc od backlogu produktu, który organizuje wszystkie nadchodzące zadania zespołu. Tworząc szablon backlogu sprintu uwzględnia się wyłącznie produkty końcowe, nad którymi Twój zespół będzie pracować w ramach następnego sprintu.

Uwzględnij miejsce w szablonie backlogu sprintu na śledzenie następujących informacji, aby zorganizować zadania i pomóc realizować je na czas:

 • Nazwa zadania: krótki opis zadania.

 • Typ zadania: kategoria zadania, np. „błąd” lub „funkcja”. 

 • Poziom wysiłku: szacowany czas lub wysiłek wymagany do ukończenia zadania, często udokumentowany za pomocą punktów historyjek

 • Priorytet: stopień ważności zadania w kontekście celów Twojego zespołu i firmy.

 • Historia użytkownika: nieformalny opis każdego zadania z perspektywy użytkownika końcowego, który zapewnia kontekst dla zespołu i zwykle ma następujący format: „Jako [użytkownik] chcę [potrzeba], aby [cel do osiągnięcia]”. 

 • Epik: większe zadanie, którego dane zadanie do wykonania jest częścią. Na przykład zadanie aktualizacji obrazów na stronie mobilnej może być częścią epiku, którego celem jest poprawa ogólnych doświadczeń użytkowników mobilnych. 

Jeśli chcesz śledzić status zadań, pomocne będzie również utworzenie sekcji w szablonie dla każdego etapu realizacji zadania. Na przykład możesz utworzyć sekcje „Nierozpoczete”, „W toku realizacji”, „Testowanie” i „Ukończone”, a następnie przeciągać i upuszczać zadania do odpowiednich sekcji w miarę postępów zespołu lub zautomatyzować ten proces.

Integracje i funkcje do wypróbowania

Chcesz jeszcze bardziej usprawnić swoje sprinty? Dodaj więcej funkcji i oszczędzaj czas, aby skupić się na tym, co najważniejsze.

Zintegrowane funkcje

 • Widok tablicy. Widok tablicy to widok w stylu tablicy Kanban, który wyświetla dane projektu w kolumnach. Są one zazwyczaj uporządkowane według statusu (np. „Do zrobienia”, „W toku” i „Ukończone”), ale nagłówki można dostosować w zależności od wymagań projektu. W każdej z kolumn znajdują się karty z zadaniami, zawierające wiele ważnych informacji, np. tytuł zadania, datę wykonania i pola niestandardowe. Śledź pracę w miarę jej przechodzenia przez kolejne etapy i zyskaj łatwy wgląd w status projektu.

 • Zależności. Korzystając z zależności, oznaczaj zadania jako oczekujące na wykonanie innych. Nadawaj zadaniom odpowiednie priorytety, aby Twoja część pracy nie blokowała pracy kogoś innego. Zespoły korzystające z przepływów pracy opartych na współpracy mogą w łatwy sposób zobaczyć, które zadania oczekują na wykonanie innych i dowiedzieć się, kiedy mogą rozpocząć swoją część pracy. Po ukończeniu pierwszego zadania osoba odpowiedzialna zostanie poinformowana o możliwości rozpoczęcia pracy nad jej zadaniem zależnym. Asana powiadomi Cię także, jeśli zmieni się termin wykonania zadania, od którego zależy Twoja praca, aby umożliwić Ci także zmianę daty wykonania zadania zależnego.

 • Daty rozpoczęcia. Czasami oprócz daty wykonania zadania, chcesz również znać datę rozpoczęcia pracy nad nim. Godziny i daty rozpoczęcia dają członkom zespołu jasne wyobrażenie o tym, ile czasu powinno zająć wykonanie każdego zadania. Używając dat rozpoczęcia możesz skuteczniej zarządzać pracą, aby skoordynować działania zespołu i zapobiec wymykaniu się zależności spod kontroli.

 • Dodawanie zadań do wielu projektów. Często praca opiera się na współpracy międzyfunkcyjnej, a zespoły muszą być w stanie efektywnie ze sobą współpracować. Jeśli jednak każdy dział korzysta z innych narzędzi i systemów, powstają silosy i opóźnienia. Asana sprawia, że śledzenie zadań i zarządzanie nimi w wielu projektach jest proste. Nie tylko ogranicza to powielanie wysiłków oraz zwiększa widoczność międzyfunkcyjną, ale również umożliwia zobaczenie zadań w kontekście, sprawdzenie kto i nad czym pracuje oraz połączenie zespołu i zadań.

Polecane aplikacje

 • Jira. Twórz interaktywne, połączone przepływy pracy pomiędzy zespołami technicznymi i biznesowymi, aby zapewnić lepszy wgląd w proces tworzenia produktów w czasie rzeczywistym – bez potrzeby wychodzenia z Asany. Usprawnij współpracę nad projektami oraz przekazywanie zadań. Szybko twórz zgłoszenia Jira bezpośrednio w Asanie, umożliwiając płynne przekazywanie zadań między zespołami biznesowymi i technicznymi.

 • GitHub. Automatycznie synchronizuj aktualizacje statusu pull requestów z GitHub z zadaniami w Asanie. Śledź postęp pull requestów i usprawniaj współpracę międzyfunkcyjną pomiędzy zespołami technicznymi i nietechnicznymi, a wszystko to z poziomu Asany.

 • Google Workplace. Dodawaj pliki bezpośrednio do zadań w Asanie za pomocą selektora plików Google Workplace, zintegrowanego z okienkiem zadania w Asanie. Łatwo dołącz dowolny plik z „Mojego dysku” za pomocą kilku kliknięć.

 • Slack. Przekształcaj pomysły, prośby i zlecenia oraz działania omawiane w aplikacji Slack w możliwe do wykonania zadania oraz komentarze w Asanie. Przekształcaj krótkie pytania oraz działania w zadania z osobami odpowiedzialnymi i datami wykonania. Z łatwością zapisuj działania, aby mieć pewność, że prośby i zadania do wykonania nie zgubią się w aplikacji Slack.

Często zadawane pytania

Kiedy warto używać szablonu backlogu sprintu?

Kopiuj i używaj swojego szablonu backlogu sprintu podczas planowania sprintów. Przejrzyj mapę drogową produktu i backlog produktu, określ zadania do wykonania podczas nadchodzącego sprintu i dodaj je do backlogu sprintu.

Po zaplanowaniu sprintu możesz użyć swojego szablonu do organizowania i zarządzania pracą w trakcie sprintu. Jeśli jesteś Scrum Masterem, możesz używać swojego szablonu podczas codziennych spotkań Scrumowych, aby zapewnić zespołowi wgląd w zadania o najwyższym priorytecie. Może on być również pomocnym narzędziem do oceny, co poszło dobrze, a co nie podczas retrospekcji sprintu.

Jakie zespoły mogą najbardziej skorzystać z szablonu backlogu sprintu?

Szablon backlogu sprintu może przynieść korzyści zespołom, które pracują w sprintach, np. zespołom Scrumowym i innym zespołom wykorzystującym zwinne metodyki, takie jak Kanban czy programowanie ekstremalne.

Komu należy udostępnić swój szablon backlogu sprintu?

Udostępnij swój szablon wszystkim osobom, które uczestniczą w sprincie. W ten sposób zapewnisz im wgląd w to, w jaki sposób Twój zespół ustala priorytety i pracuje nad zadaniami. Obejmuje to interesariuszy, takich jak właściciel produktu lub menedżer produktu, którzy chociaż nie pracują aktywnie nad zadaniami, są zaangażowani w tworzenie mapy drogowej produktu. 

Szablon backlogu sprintu może również pomóc w ustandaryzowaniu procesu sprintu w wielu zespołach. Jeśli możesz, udostępnij swój szablon innym liderom zespołów i Scrum Masterom, którzy regularnie organizują sprinty.

Twórz szablony w Asanie

Dowiedz się, jak w Asanie utworzyć szablon z możliwością personalizacji. Rozpocznij już dziś.

Rozpocznij