Szablon planu rozwoju zawodowego

Wspieranie Twojego zespołu stało się jeszcze łatwiejsze. Utwórz szablon planu rozwoju zawodowego, który pomoże Ci określić cele zawodowe i stworzyć plan działania, aby je osiągnąć.

Utwórz własny szablon

Załóż konto, aby utworzyć własny szablon.

ZINTEGROWANE FUNKCJE

project-view iconWidoki projektugoal iconCeleproject iconProjektyfield-add iconPola niestandardowe

Recommended apps

Ikona Microsoft Teams
Microsoft Teams
Logo Slack
Slack
Logo Google Workspace
Google Workspace
Ikona Microsoft
OneDrive

Udostępnij
facebookx-twitterlinkedin

Zadaniem menedżera jest wspieranie pracowników w ich pracy. Pamiętaj jednak, że wsparcie nie może ograniczać się jedynie do codziennych obowiązków i powinno również uwzględniać ich plany na przyszłość.

Rozwój zawodowy jednostek przynosi korzyści całemu zespołowi i firmie, zwiększając retencję i zaangażowanie pracowników. Dlatego tak ważne jest utworzenie spójnego i zgodnego z wartościami firmy planu rozwoju zawodowego. Pomoże Ci w tym szablon niestandardowego planu rozwoju kariery.

Czym jest szablon planu rozwoju zawodowego?

Szablon planu rozwoju zawodowego to narzędzie wielokrotnego użytku, które ułatwi Ci tworzenie nowych planów. W zależności od wielkości firmy może go utworzyć dział HR lub konkretny menedżer w celu wsparcia mobilności wewnętrznej i ogólnego rozwoju zawodowego.

Szablony to doskonały sposób na usprawnienie tworzenia planów rozwoju zawodowego i pomaganie pracownikom w opracowaniu planu działania. Ponieważ pracownicy mają różne cele, ich plany rozwoju zawodowego również będą się różnić. Dlatego warto korzystać z szablonu ze spójnymi krokami: niezależnie od celów możesz zapewnić ten sam poziom wsparcia wszystkim pracownikom. Poprzez wymierne działania pomożesz członkom zespołu zmierzać w pożądanym przez nich kierunku.

Dlaczego warto korzystać z szablonu planu rozwoju zawodowego?

Szablon planu rozwoju zawodowego to ogólnofirmowe narzędzie wspierające rozwój zawodowy. Ponadto zapewnia on wiele dodatkowych korzyści, takich jak:

 • Wsparcie całego zespołu. Wsparcie indywidualnego rozwoju zawodowego doda skrzydeł całemu zespołowi, a w efekcie całej firmie.

 • Wyeliminowanie uprzedzeń. Korzystając z szablonu, wykonujesz te same kroki, aby wesprzeć swój zespół, niezależnie od indywidualnych różnic, stanowisk lub relacji z pracownikami, dlatego eliminujesz potencjalne nieświadome uprzedzenia.

 • Zapewnienie spójności. Szablony dają spójne ramy będące punktem wyjścia dla mierzalnych wskaźników wydajności. 

Co powinien zawierać szablon planu rozwoju zawodowego?

Szablon planu rozwoju zawodowego powinien zawierać sekcje takie jak informacje o pracowniku, aktualne umiejętności, cele zawodowe i czynności do wykonania mające na celu rozwijanie brakujących umiejętności.

Informacje o pracowniku

Uwzględnij kluczowe informacje o pracowniku – kim jest? Jaka jest jego rola w Twoim zespole? Ta część powinna zawierać informacje na temat roli i obowiązków oraz dane ogólne, takie jak imię, nazwisko i data rozpoczęcia pracy. Możesz także uwzględnić poprzednie miejsca pracy, co jest szczególnie przydatne w przypadku niekonwencjonalnej ścieżki zawodowej.

Analiza brakujących umiejętności

W tym miejscu należy określić luki między obecnie posiadanymi umiejętnościami pracownika (zarówno umiejętnościami twardymi, jak i miękkimi) a jego celami zawodowymi. Celem tej oceny jest opracowanie ścieżki kariery – określenie obecnej sytuacji pracownika i jego dążeń. Pomoże Ci to zidentyfikować możliwości rozwoju kariery, np. określić, jakiego rodzaju wsparcie jest potrzebne, aby pracownik mógł zrealizować swoje cele. Nad czym pracownik powinien pracować samodzielnie? Informacje te posłużą do opracowania działań zarówno dla przełożonego, jak i pracownika.

Czynności do wykonania

Przekształć wnioski z analizy brakujących umiejętności w działania. Na przykład, jeśli pracownik chciałby przejść do innego zespołu i objąć nowe stanowisko, może potrzebować specjalnego przeszkolenia. Jeśli chciałby awansować na stanowisko kierownicze, możesz pomóc mu w znalezieniu mentora. Należy również opracować czynności do wykonania dla siebie jako przełożonego. Może to być na przykład skontaktowanie pracownika z menedżerem innego zespołu lub przypisanie mu projektów, które pomogą mu podszkolić swoje umiejętności.

Jak korzystać z szablonu planu rozwoju zawodowego?

Szablon może pomóc Ci zaplanować rozwój zawodowy każdego z członków zespołu. Oto jak z niego korzystać w najbardziej efektywny sposób:

 • Korzystaj z oprogramowania pomocniczego. Używaj narzędzia do zarządzania projektami do koordynacji rozwoju zawodowego, aby członkowie zespołu mogli łatwo śledzić długo- i krótkoterminowe cele w czasie rzeczywistym. Następnie możesz tworzyć działania na podstawie wyznaczonych celów, a wszystko to bez wychodzenia z narzędzia.

 • Odwołuj się do swojego szablonu. Używaj szablonu jako punktu odniesienia podczas rozmów w trakcie osiągania ważnych kamieni milowych i po ich osiągnięciu. Jeśli cele ulegną zmianie, po prostu skopiuj szablon, a następnie edytuj i dostosuj plan rozwoju zawodowego zgodnie z potrzebami.

 • Przekształć plan rozwoju zawodowego w możliwy do wykonania proces. Użyj szablonu, aby ocenić wyniki pracownika i utworzyć indywidualny plan rozwoju zawodowego obejmujący kluczowe czynności do wykonania i terminy. Wyznaczenie ram czasowych dotyczących zdobycia poszczególnych umiejętności będzie miało pozytywny wpływ na ogólne wyniki pracownika.

 • Współpracuj z działem kadr. Szablon planu rozwoju zawodowego to narzędzie, które można wykorzystać do wielu celów, nie tylko na poziomie zespołów. Na przykład zespoły HR mogą używać szablonu do opracowywania i wdrażania programów rozwoju zawodowego dla pracowników, aby zakorzenić w kulturze firmy zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji w celu osiągania lepszych wyników.

Zintegrowane funkcje

 • Widok listy. Jest to widok siatki pozwalający uzyskać szybki wgląd we wszystkie informacje o projekcie. Podobnie jak lista rzeczy do zrobienia lub arkusz kalkulacyjny, widok listy wyświetla wszystkie zadania jednocześnie, dzięki czemu możesz zobaczyć nie tylko ich tytuły i daty wykonania, ale także odpowiednie pola niestandardowe, takie jak priorytet, status i inne. Zapewnij bezproblemową współpracę, dając zespołowi wgląd w to, kto zajmuje się jakim zadaniem i do kiedy ma je wykonać.

 • Cele. Cele w Asanie są połączone z pracą przyczyniającą się do ich realizacji, dzięki czemu członkowie zespołu zawsze wiedzą, do czego dążą. Często zdarza się, że cele są całkowicie odłączone od codziennych działań pracowników. Połączenie celów zespołu i firmy z konkretnymi działaniami wspierającymi ich realizację umożliwia członkom zespołu zrozumienie, w jaki sposób ich praca przyczynia się do sukcesu zespołu i całej organizacji. W rezultacie, zespoły podejmują lepsze decyzje. W razie konieczności mogą określić projekty, które wspierają realizację strategii firmy i priorytetyzować pracę, która przynosi wymierne wyniki. 

 • Kamienie milowe. Kamienie milowe przedstawiają ważne punkty kontrolne projektu. Wyznaczając kamienie milowe na przestrzeni projektu, informujesz członków zespołu i interesariuszy projektu o postępach w realizacji celu. Wykorzystaj kamienie milowe jako okazję do świętowania małych zwycięstw na drodze do ogólnego celu projektu. 

 • Pola niestandardowe. Pola niestandardowe to najlepszy sposób na tagowanie, sortowanie i filtrowanie pracy. Twórz unikalne pola niestandardowe dla dowolnych informacji, które chcesz śledzić – od priorytetów i statusów po adresy e-mail i numery telefonów. Używaj ich do sortowania oraz planowania pracy. Dodatkowo pola niestandardowe mogą być używane w wielu zadaniach i projektach, zapewniając spójność w całej organizacji. 

Polecane aplikacje

 • Microsoft Teams. Dzięki integracji Microsoft Teams + Asana możesz wyszukiwać i udostępniać potrzebne informacje bez konieczności opuszczania aplikacji Teams. Z łatwością łącz swoje konwersacje w Teams z działaniami w Asanie – bez konieczności opuszczania aplikacji Teams. Możesz także tworzyć, przypisywać i wyświetlać zadania podczas spotkań w Teams bez konieczności przełączania się do przeglądarki.

 • Slack. Przekształcaj pomysły, prośby i zlecenia oraz czynności do wykonania omawiane w aplikacji Slack w możliwe do wykonania zadania oraz komentarze w Asanie. Przekształcaj krótkie pytania i czynności do wykonania w zadania z przypisanymi osobami odpowiedzialnymi i datami wykonania. Z łatwością zapisuj działania, aby mieć pewność, że prośby i zadania do wykonania nie zgubią się w aplikacji Slack. 

 • Google Workspace. Dodawaj pliki bezpośrednio do zadań w Asanie za pomocą selektora plików Google Workspace zintegrowanego z okienkiem zadania w Asanie. Możesz łatwo załączać dowolne pliki z folderu „Mój dysk” za pomocą kilku kliknięć.

 • OneDrive. Dodawaj pliki bezpośrednio do zadań w Asanie za pomocą selektora plików Microsoft OneDrive, zintegrowanego z okienkiem zadania w Asanie. Łatwo dołączaj pliki programów Word, Excel, PowerPoint i innych.

Często zadawane pytania

Jak przygotować szablon planu rozwoju zawodowego?

Utwórz cyfrowy szablon planu rozwoju zawodowego, aby ułatwić jego powielanie i używanie. Utwórz sekcje zawierające ogólne informacje o pracowniku, analizę brakujących umiejętności i czynności do wykonania, aby przyspieszyć realizację celów. W sekcji umiejętności podaj obecne stanowisko i obowiązki pracownika, a także jego cele, aby lepiej zrozumieć jego potrzeby. Następnie utwórz działania na podstawie tych informacji.

Jaka jest różnica między planem rozwoju zawodowego a oceną pracownika?

Plan rozwoju zawodowego uwzględnia ogólną ścieżkę kariery pracownika – określenie obecnej sytuacji pracownika i jego dążeń. Ocena pracownika natomiast dotyczy wyłącznie wykonanej pracy i jego wkładu w firmę. Te dwa elementy mogą wskazać Ci właściwy kierunek, aby wspierać rozwój Twojego pracownika. Na przykład ocena pracownika pozwoli Ci dowiedzieć się, czy zbliża się on do celów, które wyznaczył w swoim planie rozwoju zawodowego.

Jakie są korzyści z szablonu planu rozwoju zawodowego?

Szablony planów rozwoju zawodowego pomagają ujednolicić proces tworzenia planu rozwoju zawodowego. Pozwala to wyeliminować uprzedzenia i zapewnia spójne ramy jako punkt wyjścia dla mierzalnych wskaźników wydajności. Pomaga również pracownikom i ich przełożonym przyjąć wspólną odpowiedzialność, dzięki czemu mogą oni skuteczniej wspierać wszystkich członków zespołu.

Łatwiejszy sposób na rozwój kariery zawodowej

Użyj Asany, aby stworzyć szablon planu rozwoju zawodowego, który wspiera rozwój i retencję pracowników.

Utwórz własny szablon