Szablon planu rozwoju zawodowego

Wspieranie Twojego zespołu stało się jeszcze łatwiejsze. Utwórz szablon planu rozwoju zawodowego, który pomoże Ci określić cele zawodowe i stworzyć plan działania, aby je osiągnąć.

Utwórz własny szablon

Załóż konto, aby utworzyć własny szablon.

INTEGRATED FEATURES

project-view iconWidoki projektugoal iconCeleproject iconProjektyfield-add iconPola niestandardowe

Recommended apps

Ikona Microsoft Teams
Microsoft Teams
Logo Slack
Slack
Logo Google Workspace
Google Workspace
Ikona Microsoft
OneDrive

Udostępnij
facebooktwitterlinkedin

Zadaniem menedżera jest wspieranie pracowników w ich pracy. Pamiętaj jednak, iż wsparcie to nie powinno ograniczać się jedynie do codziennych obowiązków, ale również uwzględniać ich ambicje zawodowe.

Rozwój zawodowy jednostek przynosi korzyści całemu zespołowi i firmie, zwiększając retencję i zaangażowanie pracowników. Stąd tak ważne jest stworzenie spójnego i zgodnego z wartościami firmy planu rozwoju zawodowego. Pomoże Ci w tym niestandardowy szablon planu rozwoju kariery.

Czym jest szablon planu rozwoju zawodowego?

Szablon planu rozwoju zawodowego to narzędzie do wielokrotnego użytku, które ułatwi Ci tworzenie nowych planów rozwoju zawodowego. W zależności od wielkości firmy może go utworzyć dział zasobów ludzkich lub poszczególni menedżerowie w celu wsparcia mobilności wewnętrznej i ogólnego rozwoju zawodowego.

Szablony planu rozwoju zawodowego to doskonały sposób pozwalający usprawnić plany rozwoju zawodowego i pomóc pracownikom w opracowaniu planu działania. Ponieważ pracownicy mają różne cele zawodowe, ich plany rozwoju zawodowego również będą się różnić. Dlatego warto korzystać z szablonu ze spójnymi krokami: niezależnie od celów możesz zapewnić ten sam poziom wsparcia wszystkim pracownikom. Poprzez wymierne działania pomożesz członkom zespołu zmierzać w pożądanym przez nich kierunku.

Dlaczego warto korzystać z szablonu planu rozwoju zawodowego?

Szablon planu rozwoju zawodowego to ogólnofirmowe narzędzie wspierające rozwój zawodowy. Ponadto zapewnia on wiele dodatkowych korzyści, takich jak:

 • Wsparcie całego zespołu. Wsparcie indywidualnego rozwoju zawodowego doda skrzydeł całemu zespołowi, a w efekcie całej firmie.

 • Wyeliminowanie uprzedzeń. Ponieważ korzystając z szablonu wykonujesz te same kroki, aby wesprzeć swój zespół, niezależnie od indywidualnych różnic, stanowisk lub relacji z pracownikami, eliminujesz potencjalne nieświadome uprzedzenia.

 • Spójność. Szablony zapewniają spójne ramy jako punkt wyjścia dla mierzalnych wskaźników wydajności. 

Co powinien zawierać szablon planu rozwoju zawodowego?

Twój szablon planu rozwoju zawodowego powinien zawierać sekcje, takie jak informacje o pracowniku, aktualne umiejętności, cele zawodowe i działania mające na celu rozwijanie brakujących umiejętności.

Informacje o pracowniku

Uwzględnij kluczowe informacje o pracowniku – kim jest i jaką rolę pełni w Twoim zespole, jego obecne stanowisko i obowiązki, a także ogólne informacje, takie jak imię i nazwisko oraz datę zatrudnienia. Możesz także uwzględnić poprzednie miejsca pracy, co jest szczególnie przydatne w przypadku niekonwencjonalnej ścieżki zawodowej.

Analiza brakujących umiejętności

Polega ona na zidentyfikowaniu luki między obecnie posiadanymi umiejętnościami pracownika (zarówno umiejętnościami twardymi, jak i miękkimi) a jego celami zawodowymi. Jej celem jest opracowanie ścieżki kariery – określenie obecnej sytuacji pracownika i jego dążeń. Pomoże Ci to zidentyfikować możliwości rozwoju kariery. Zastanów się, jakiego rodzaju wsparcie jest potrzebne, a nad czym pracownik powinien pracować samodzielnie, aby osiągnąć swoje cele. Informacje te posłużą do opracowania działań zarówno dla przełożonego, jak i pracownika.

Działania do wykonania

Przekształć wnioski z analizy brakujących umiejętności w działania. Na przykład, jeśli pracownik chciałby przejść do innego zespołu i objąć nowe stanowisko, może potrzebować specjalnego przeszkolenia. Jeśli chciałby awansować na stanowisko kierownicze, możesz pomóc mu w znalezieniu mentora. Należy również opracować działania dla siebie jako przełożonego, np. skontaktowanie pracownika z menedżerem innego zespołu lub przypisanie mu projektów, które pomogą mu podszkolić swoje umiejętności.

Jak korzystać z szablonu planu rozwoju zawodowego?

Twój szablon może pomóc Ci zaplanować rozwój zawodowy każdego z członków Twojego zespołu. Oto jak z niego korzystać w najbardziej efektywny sposób:

 • Korzystaj z odpowiedniego oprogramowania. Zaplanuj rozwój zawodowy w narzędziu do zarządzania projektami, aby członkowie zespołu mogli łatwo śledzić długo- i krótkoterminowe cele w czasie rzeczywistym. Następnie możesz tworzyć działania na podstawie wyznaczonych celów, a wszystko to bez wychodzenia z narzędzia.

 • Odwołuj się do swojego szablonu. Używaj swojego szablonu jako punktu odniesienia, aby śledzić postępy w pracy nad osiągnięciem ważnych kamieni milowych i po ich osiągnięciu. Jeśli cele ulegną zmianie, po prostu powiel szablon, a następnie edytuj i dostosuj plan rozwoju zawodowego według potrzeb.

 • Przekształć swój plan rozwoju zawodowego w wykonalne działania. Użyj szablonu, aby ocenić wydajność pracownika i stworzyć indywidualny plan rozwoju zawodowego zawierający kluczowe działania i terminy. Wyznaczenie ram czasowych dla zdobycia poszczególnych umiejętności będzie miało pozytywny wpływ na ogólną wydajność pracownika.

 • Współpracuj z działem kadr. Szablon planu rozwoju zawodowego to narzędzie, które można wykorzystać do wielu celów, nie tylko na poziomie zespołów. Na przykład zespoły HR mogą wykorzystać ten szablon do opracowania i wdrożenia programów rozwoju zawodowego dla pracowników, aby zakorzenić zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji w celu poprawy wydajności w kulturze firmy.

Zintegrowane funkcje

 • Widok listy. Jest to widok w stylu siatki pozwalający uzyskać szybki wgląd we wszystkie informacje o projekcie. Podobnie jak lista rzeczy do zrobienia lub arkusz kalkulacyjny, widok listy wyświetla wszystkie zadania jednocześnie, dzięki czemu możesz nie tylko zobaczyć ich tytuły i daty wykonania, ale także wyświetlić odpowiednie pola niestandardowe, takie jak priorytet, status i inne. Zapewnij bezproblemową współpracę, dając zespołowi wgląd w to, kto zajmuje się jakim zadaniem i do kiedy ma je wykonać.

 • Cele. Cele w Asanie są połączone z pracą przyczyniającą się do ich realizacji, dzięki czemu członkowie zespołu zawsze wiedzą, do czego dążą. Często zdarza się, że cele są całkowicie oderwane od codziennych działań pracowników. Połączenie celów zespołu i firmy z konkretnymi działaniami wspierającymi ich realizację umożliwia członkom zespołu zrozumienie, w jaki sposób ich praca przyczynia się do sukcesu zespołu i całej organizacji. W rezultacie, zespoły podejmują lepsze decyzje. W razie konieczności mogą określić projekty, które wspierają realizację strategii firmy i priorytetyzować pracę, która przynosi wymierne wyniki. 

 • Kamienie milowe. Kamienie milowe przedstawiają ważne punkty kontrolne projektu. Wyznaczając kamienie milowe na przestrzeni projektu, informujesz członków zespołu i interesariuszy projektu o postępach w realizacji celu. Wykorzystaj kamienie milowe jako okazję do świętowania małych zwycięstw na drodze do ogólnego celu projektu. 

 • Pola niestandardowe. Są one najlepszym sposobem na tagowanie, sortowanie i filtrowanie zadań. Twórz unikalne pola niestandardowe dla dowolnej informacji, którą chcesz śledzić – od priorytetów i statusów po adresy e-mail i numery telefonów. Używaj ich do sortowania oraz planowania pracy. Dodatkowo pola niestandardowe mogą być używane w wielu zadaniach i projektach, zapewniając spójność w całej organizacji. 

Polecane aplikacje

 • Microsoft Teams. Dzięki integracji Microsoft Teams + Asana możesz wyszukiwać i udostępniać potrzebne informacje bez konieczności opuszczania aplikacji Teams. Z łatwością łącz swoje konwersacje w Teams z działaniami w Asanie – bez konieczności opuszczania aplikacji Teams. Możesz także tworzyć, przypisywać i wyświetlać zadania podczas spotkań w Teams bez konieczności przełączania się do przeglądarki.

 • Slack. Przekształcaj pomysły, prośby i zlecenia oraz działania omawiane w aplikacji Slack w możliwe do wykonania zadania oraz komentarze w Asanie. Przekształcaj krótkie pytania oraz działania w zadania z osobami odpowiedzialnymi i datami wykonania. Z łatwością zapisuj działania, aby mieć pewność, że prośby i zadania do wykonania nie zgubią się w aplikacji Slack. 

 • Google Workplace. Dodawaj pliki bezpośrednio do zadań w Asanie za pomocą selektora plików Google Workplace, zintegrowanego z okienkiem zadania w Asanie. Łatwo dołącz dowolny plik z „Mojego dysku” za pomocą kilku kliknięć.

 • OneDrive. Dodawaj pliki bezpośrednio do zadań w Asanie za pomocą selektora plików Microsoft OneDrive, zintegrowanego z okienkiem zadania w Asanie. Łatwo dołączaj pliki programów Word, Excel, PowerPoint i innych.

Często zadawane pytania

Jak przygotować szablon planu rozwoju zawodowego?

Utwórz cyfrowy szablon planu rozwoju zawodowego, aby ułatwić jego powielanie i używanie. Utwórz sekcje zawierające ogólne informacje o pracowniku, analizę brakujących umiejętności i działania, aby przyspieszyć realizację celów. W sekcji umiejętności podaj obecne stanowisko i obowiązki pracownika, a także jego cele, aby lepiej zrozumieć jego potrzeby. Następnie utwórz działania na podstawie tych informacji.

Jaka jest różnica między planem rozwoju zawodowego a oceną pracownika?

Plan rozwoju zawodowego uwzględnia ogólną ścieżkę pracownika, jego obecne stanowisko i ambicje, natomiast ocena pracownika dotyczy wykonanej pracy i jego wkładu w firmę. Te dwa elementy mogą wskazać Ci właściwy kierunek, aby wspierać rozwój Twojego pracownika. Na przykład ocena pracownika pozwoli Ci dowiedzieć się, czy zbliża się on do celów, które wyznaczył w swoim planie rozwoju zawodowego.

Jakie są korzyści z szablonu planu rozwoju zawodowego?

Szablony planów rozwoju zawodowego pomagają ujednolicić proces tworzenia planu rozwoju zawodowego. Pozwala to wyeliminować uprzedzenia i zapewnia spójne ramy jako punkt wyjścia dla mierzalnych wskaźników wydajności. Pomaga również pracownikom i ich przełożonym przyjąć wspólną odpowiedzialność, dzięki czemu mogą oni skuteczniej wspierać wszystkich członków zespołu.

Łatwiejszy rozwój kariery zawodowej

Użyj Asany, aby stworzyć szablon planu rozwoju zawodowego, który wspiera rozwój i retencję pracowników.

Utwórz własny szablon