Mall för användar-undersökning

Försumma inga värdefulla insikter från användarundersökningar. Spåra, sortera och implementera feedback för att glädja dina kunder med vår mall.

Använda mall

Registrera dig för att använda den är mallen.

INTEGRERADE FUNKTIONER

project-view iconProjektvyercheck-circle iconUppgifterproject iconProjekt

Recommended apps

Zoom-ikon
Zoom
Microsoft Teams-ikon
Microsoft Teams
Gmail-ikon
Gmail
Microsoft Outlook-ikon
Outlook

Dela
facebookx-twitterlinkedin
[Gammalt produkt-användargränssnitt] Projektplansmallar – Mall för användarundersökning (listor)

Syftet med användbarhetstestning är att hjälpa teamet att förstå sin målgrupp och bygga produkter och designlösningar som verkligen hjälper dem. Men utan en tydlig och konsekvent mall för att samla frågor, dela insikter och tilldela åtgärdsposter får undersökningarna inte optimal effekt.

Ta reda på vilka dina slutanvändare är och använd insikterna för att skapa bättre lösningar med den här mallen för användarundersökningar. Så här kan du få ut mer av vår agendamall för användbarhetstestning:

  • Gör det enkelt för alla att hänga med. Gör det enkelt för testpersonerna att följa agendan, och se till att ditt eget team håller sig på rätt spår genom att skapa agendan i förväg.

  • Var konsekvent. Använd samma mall varje gång för att hålla alla sessioner konsekventa.

  • Implementera och spåra insikter. Efter en avslutad session bör du skapa en arbetsyta för uppföljning. Genom att spåra, prioritera och dela insikter i Asana kan du tilldela genomförbara uppgifter och se trender över tid, så att undersökningssessionerna får maximal effekt.

Fler funktioner, bättre organisation

De bästa användarundersökningsteamen håller idéer och insikter organiserade med Asana.

Kom igång