Szablon backlogu produktu

Zarządzanie wieloma backlogami wymaga spójnej struktury, dzięki której współpracownicy będą o wszystkim poinformowani. W jej stworzeniu pomoże Ci szablon backlogu produktu.

Utwórz własny szablon

Załóż konto, aby utworzyć własny szablon.

ZINTEGROWANE FUNKCJE

project-view iconWidoki projektuinfo iconAktualizacje statusuautomation iconReguły

Recommended apps

Ikona GitHub
GitHub
Ikona Jira Cloud
JIRA Cloud
Ikona Zendesk
Zendesk
Logo Google Workspace
Google Workspace

Udostępnij
facebookx-twitterlinkedin

Śledzenie wszystkich produktów końcowych projektu, które Twój zespół produktowy musi dostarczyć może być wyzwaniem, zwłaszcza jeśli ilości informacji dla każdego z nich nie jest taka sama. Utworzenie szablonu backlogu produktu może pomóc Twojemu zespołowi utrzymać spójne backlogi dla różnych produktów i zapewnić deweloperom wszystkie informacje potrzebne do wykonania każdego zadania.

Czym jest szablon backlogu produktu?

Szablon backlogu produktu to zasób do wielokrotnego użytku, który umożliwia szybkie i łatwe tworzenie backlogów dla nowych projektów Agile.

Po utworzeniu szablonu backlogu produktu zespoły mogą używać go jako schematu do tworzenia nowych backlogów produktów. Zwykle istnieje kilka backlogów produktów, które koncentrują się na różnych aspektach jednego nadrzędnego produktu. Może się zdarzyć, że zespół ds. doświadczeń użytkownika i zespół ds. zapewnienia jakości wspólnie tworzą zespół produktowy. Korzystanie z szablonu backlogu produktów zapewnia spójność we wszystkich zespołach, dzięki czemu wszyscy mogą wyświetlać informacje w ten sam sposób, niezależnie od wykonywanego zadania.

Czym jest backlog produktu?

Backlog produktu to lista zadań do wykonania według ustalonych priorytetów, która jest często używana w zwinnych metodykach zarządzania projektami, a dokładniej w procesie tworzenia nowych produktów. Twój backlog produktu powinien opierać się na harmonogramie projektu, który określa planowane postępy w tworzeniu produktu.

Jak utworzyć szablon backlogu produktu?

Na początku tworzenia backlogu produktu ważne jest, aby zaangażować kluczowych interesariuszy. Współpracuj z innymi menedżerami produktu lub Scrum Masterami, aby ujednolicić procesy dla całego zespołu. Pomoże to stworzyć spójne środowisko i poprawić współpracę w zespole, nawet jeśli każdy członek pracuje nad innym elementem produktu.

Po stworzeniu ogólnej struktury szablonu backlogu produktu, możesz dostosować go do potrzeb konkretnego zespołu projektowego. Na przykład jeden z Twoich zespołów może być na etapie projektowania, a inny na etapie kontroli jakości. Nie wszystkie zespoły realizują dokładnie ten sam proces, więc rozpoczęcie od szablonu pozwala zespołom korzystać z tej samej struktury, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości personalizacji.

Co zawiera szablon backlogu produktu?

Posiadanie spójnej struktury dla backlogów produktów ułatwia planowanie sprintu i dopracowywanie backlogu. Oto kilka elementów, które warto uwzględnić, aby utworzyć efektywny szablon backlogu produktu:

 • Opisowa nazwa zadania: dobrą praktyką jest rozpoczynanie nazw zadań od czasownika, aby deweloper dokładnie wiedział, co musi wykonać, aby ukończyć zadanie.

 • Priorytet zadania: wskazuje, jak ważne jest dane zadanie w porównaniu z innymi zadaniami w backlogu produktu.

 • Sprint: wskazuje, dla którego sprintu jest przeznaczony dany element backlogu produktu. 

 • Data wykonania: czyli na kiedy należy wykonać dane zadanie.

 • Punkty historyjek: metoda szacowania wysiłku potrzebnego do wykonania określonego zadania. 

 • Historia użytkownika: opis działania funkcji z perspektywy użytkownika końcowego. Zwykle ma ona następujący format: „Jako [użytkownik] chcę [potrzeba], aby [cel do osiągnięcia]”.

Zadania w szablonie backlogu produktu są często reprezentowane za pomocą kart Kanban. Korzystanie z szablonu karty Kanban może pomóc w zachowaniu dobrej organizacji backlogu produktu.

Utwórz szablon karty Kanban

Do jakich celów używać szablonu backlogu produktu?

Szablon backlogu produktu służy do tworzenia repozytorium różnych zadań, które Twój zespół musi wykonać, aby osiągnąć określony cel. Wraz z rozpoczęciem tworzenia produktu zadania będą gromadzone w powstałym backlogu produktu. Następnie menedżer produktu lub właściciel produktu zdecyduje, które zadania z backlogu produktu trafią do backlogu sprintu w celu ich wykonania.

Jaka jest różnica między backlogiem produktu a backlogiem sprintu?

Backlog produktu to większy zbiór zadań w ramach projektu, podczas gdy backlog sprintu to zbiór zadań należących do jednego konkretnego sprintu. Menedżer produktu powinien zorganizować i dopracować backlog produktu tak, aby wszystkie zadania, który trafią do backlogu sprintu zawierały wszystkie informacje kontekstowe potrzebne deweloperom do ich wykonania.

Zintegrowane funkcje

 • Widok tablicy. Widok tablicy to widok w stylu tablicy Kanban, który wyświetla dane projektu w kolumnach. Są one zazwyczaj uporządkowane według statusu (np. „Do zrobienia”, „W toku” i „Ukończone”), ale nagłówki można dostosować w zależności od wymagań projektu. W każdej z kolumn znajdują się karty z zadaniami, zawierające wiele ważnych informacji, np. tytuł zadania, datę wykonania i pola niestandardowe. Śledź pracę w miarę jej przechodzenia przez kolejne etapy i zyskaj łatwy wgląd w status projektu.

 • Widok osi czasu. Widok osi czasu to widok projektu w stylu wykresu Gantta, który pokazuje wszystkie Twoje zadania na poziomym wykresie słupkowym. Widać na nim nie tylko datę rozpoczęcia i zakończenia zadania, ale również zależności między zadaniami. Dzięki widokowi osi czasu możesz w łatwy sposób śledzić to, czy wszystkie elementy Twojego planu pasują do siebie. Dodatkowo widząc cały przegląd pracy w jednym miejscu, łatwo jest zidentyfikować i rozwiązać konflikty zależności jeszcze zanim one powstaną i zagwarantować osiągnięcie celów zgodnie z harmonogramem. 

 • Aktualizacje statusu projektu. Zapomnij o przełączaniu się pomiędzy wieloma narzędziami, aby znaleźć informacje na temat statusu projektu, albo o kolejnym spotkaniu, które można by zastąpić e-mailem. Aktualizacje statusu projektu w Asanie są nie tylko łatwe w użyciu, ale również bezpośrednio powiązane z pracą Twojego zespołu. Dzięki temu członkowie zespołu mają łatwy dostęp do dodatkowych informacji projektowych, takich jak plan projektu, plan komunikacji, cele projektowe, kamienie milowe, produkty końcowe projektu i innych. Aktualizacje statusu projektu ograniczają również czynności ręczne, centralizują informacje i zapewniają, że każdy członek zespołu ma dostęp do aktualnych informacji.

 • Automatyzacja. Automatyzuj czynności ręczne, aby ograniczyć czas spędzony na bezproduktywnych zajęciach i umożliwić członkom zespołu skoncentrowanie się na pracy, do której zostali zatrudnieni. Reguły w Asanie działają w oparciu o wyzwalacze i działania, co można wytłumaczyć jako „kiedy zdarzy się X, zrób Y”. Korzystaj z nich, aby automatycznie przypisywać zadania, ustawiać daty wykonania, dodawać pola niestandardowe, wysyłać powiadomienia do interesariuszy i więcej. Reguły umożliwiają członkom zespołu skoncentrowanie się na strategicznych działaniach wymagających konkretnych umiejętności.

Polecane aplikacje

 • GitHub. Automatycznie synchronizuj aktualizacje statusu pull requestów z GitHub z zadaniami w Asanie. Śledź postęp pull requestów i usprawniaj współpracę międzyfunkcyjną pomiędzy zespołami technicznymi i nietechnicznymi, a wszystko to z poziomu Asany.

 • Jira. Twórz interaktywne, połączone przepływy pracy pomiędzy zespołami technicznymi i biznesowymi, aby zapewnić lepszy wgląd w proces tworzenia produktów w czasie rzeczywistym – bez potrzeby wychodzenia z Asany. Usprawnij współpracę nad projektami oraz przekazywanie zadań. Szybko twórz zgłoszenia Jira bezpośrednio w Asanie, umożliwiając płynne przekazywanie zadań między zespołami biznesowymi i technicznymi. 

 • Zendesk. Dzięki integracji Asany z Zendesk możesz szybko i łatwo tworzyć zadania w Asanie bezpośrednio ze zgłoszeń Zendesk. Dodawaj kontekst, dołączaj pliki i łącz zgłoszenia z istniejącymi zadaniami, aby śledzić działania potrzebne do zamknięcia zgłoszenia. Integracja zapewnia również widoczność informacji w obu systemach, dzięki czemu wszyscy mogą na bieżąco śledzić postępy niezależnie od tego, z jakiego narzędzia korzystają. 

 • Google Workplace. Dodawaj pliki bezpośrednio do zadań w Asanie za pomocą selektora plików Google Workplace, zintegrowanego z okienkiem zadania w Asanie. Łatwo dołącz dowolny plik z „Mojego dysku” za pomocą kilku kliknięć.

Często zadawane pytania

Czym jest szablon backlogu produktu?

Szablon backlogu produktu to powtarzalna struktura, z której możesz korzystać do tworzenia nowych backlogów produktów. Większość zespołów ds. rozwoju produktów ma wiele przepływów pracy dla jednego produktu lub funkcji. Korzystanie z szablonu backlogu produktu pomaga stworzyć spójne środowisko dla zespołu, zapewniając, że wszyscy mają dostęp do tych samych informacji.

Tworzenie szablonów w Asanie

Dowiedz się, jak w Asanie utworzyć szablon z możliwością personalizacji. Rozpocznij już dziś.

Rozpocznij