Mall för användbarhetstestning

Med vår plan för användbarhetstestning kan du enkelt skapa och upprepa processer, för att spara tid och inte behöva förbereda varje session från grunden.

Använd mall

Registrera dig för att använda den är mallen.

INTEGRERADE FUNKTIONER

field-add iconAnpassade fältproject-view iconProjektvyercheck-circle iconUppgifter

Recommended apps

Gmail-ikon
Gmail
Microsoft Outlook-ikon
Outlook
Microsoft Teams-ikon
Microsoft Teams
Zoom-ikon
Zoom

Dela
facebookx-twitterlinkedin
Inline_usability-testing

Användarundersökningar och användbarhetssessioner är en viktig del i utvecklings- och marknadsföringsprocessen. Syftet är att ta reda på vilka behov målgruppen har och vilket utformande som fungerar. Att genomföra meningsfulla undersökningar kräver planering, hypoteser och förberedelser. Om du inte följer en konsekvent planeringsprocess förlorar du tid på att behöva börja om från scratch varje gång, eller riskerar inkonsekventa experiment och sessioner, vilket gör data svårare att använda. Kom i stället igång med vår mall för användbarhetstestning och skapa en konsekvent process – så att du kan ägna mer tid åt att analysera resultaten.

Tips för att planera användarundersökningar med vår mall

  • Kartlägg planeringsfaserna. Innan du genomför en undersökning är det viktigt att betänka din hypotes, vilka krav deltagarna har och hur du kan validera dem båda. Börja med vår mall och anpassa den sedan ytterligare efter dina behov.

  • Använd ett formulär för att registrera deltagare. Skapa ett enkelt formulär som deltagarna kan fylla i för att kvalificera sig. Om du skapar formuläret i Asana kommer inskickade formulär att hamna direkt i planeringsprojektet, där du kan se deltagarna och forskningsplanen sida vid sida.

  • Agera utifrån insikter. Efter en avslutad session bör du skapa en arbetsyta för uppföljning. Genom att spåra, prioritera och dela insikter i Asana kan du tilldela genomförbara uppgifter och se trender över tid, så att undersökningssessionerna får maximal effekt.

  • Prova vår mall för användarundersökningar.

Bättre funktioner, bättre organisation

En mall hjälper dig att komma igång, men en kostnadsfri Asana-provperiod får dig att göra framsteg.

Registrera dig