Mall för återgång till kontoret

Att skapa en plan för återgång till arbetet handlar om att kommunicera hur företaget ska övergå till samarbete på plats. Använd den här genomförbara att göra-listan för att fastställa normer, enas med intressenter och samordna viktiga riktlinjer för återgång till arbetet.

Använd mall

Registrera dig för att använda den är mallen.

INTEGRERADE FUNKTIONER

message-group iconMeddelandenproject-view iconProjektvyermail iconInkorginfo iconStatusuppdateringar

Recommended apps

Zoom-ikon
Zoom
Microsoft Teams-ikon
Microsoft Teams
Slack-logotyp
Slack
Gmail-ikon
Gmail

Dela
facebookx-twitterlinkedin
[Plan för att återgå till kontoret] kortbild

Fastställ och kommunicera normer för återgång till kontoret med vår mall för återgång till arbetet

Efter mer än ett år av distansarbete har vissa företag börjat fundera på hur de ska återförenas och öppna igen. Det finns inga rätt och fel när det gäller att öppna igen. Oavsett om du beslutar dig för att återgå till arbete på kontoret eller tillämpa en hybridarbetsmodell, bör du tänka igenom din plan i förväg så att du tydligt kan meddela teamet om alla relevanta riktlinjer för återgången till kontoret. Använd den här mallen för återgång till arbete för att definiera dina planer för att öppna igen och fastställa normer under övergången till samarbete på plats. Den här mallen kan hjälpa dig med följande:

  • Definiera och informera om riktlinjer. Innan ni öppnar igen ska du identifiera befintliga riktlinjer eller rutiner som kommer att påverkas av att ni återgår till kontoret. Använd sedan den här mallen för att skapa nya riktlinjer för att hjälpa teamet att hantera övergången till att arbeta på kontoret. Det här inkluderar hur företaget definierar riktlinjer för arbete på kontoret, hybridarbete eller distansarbete.

  • Sammanställa hälso- och säkerhetskrav. Samla in lokala krav och riktlinjer för att återuppta aktiviteten på kontoret i ett och samma verktyg. Använd den här checklistan för att vägleda policybeslut och säkerställa efterlevnad.

  • Fastställa datum och faser. Överväg att återgå till aktiviteten på kontoret i flera faser så att du kan samla in feedback och planera återgången på bästa möjliga sätt för teamet. Även om du inte planerar att öppna i flera steg kan du använda den här mallen för att fastställa och dela viktiga datum och milstolpar med teamet.

  • Inhämta feedback för att korrigera kursen om det behövs. Precis som den plötsliga övergången till distansarbete kommer återgången till kontoret att vara en lärorik erfarenhet för dig och företaget. Använd den här planen för återgång till arbetet för att samordna feedback och utvärderingar samt korrigera din strategi för återgången om det behövs.

Här är svaren på dina frågor om återgång till kontoret:

Alla planer för återgång till kontoret ser lite olika ut – eftersom alla företag är lite olika. Ingen kan säga exakt hur du ska öppna igen, men här är några bästa praxis och vanliga frågor för att hjälpa dig att komma igång.

  • Hur kan vi informera om våra riktlinjer för återgång till kontoret? Innan du kan informera om riktlinjerna måste du definiera dem tillsammans med de viktigaste intressenterna och beslutsfattarna som är en delaktiga i processen för återgång till kontoret. Använd sedan vår mall för att samordna den information och de instruktioner du ska skicka till teamet.

  • Vilka är de bästa riktlinjerna för återgång till kontoret? Det finns inget rätt eller fel sätt att öppna igen. När du planerar hur återgången till kontoret ska gå till och när den ska ske bör du utgå från företagets värderingar och anpassa dina beslut till vad som är lämpligt för teamet. Om du vill ha fler tips kan du läsa hur vi på Asana gör för att återförenas och blomstra i en utspridd värld.

  • Hur ska vi planera återgången till kontoret om vi har flera internationella kontor? Även om du planerar en fullständig återgång till kontoret krävs ytterligare riktlinjer för att hantera ett team som är utspritt i flera länder. Du kan till exempel behöva utveckla olika riktlinjer för återgång till arbetet för olika internationella kontor, beroende på hälso- och säkerhetskraven för regionen i fråga.

Att skapa en plan för återgång till kontoret handlar om att kommunicera hur företaget ska övergå till samarbete på plats. Använd den här mallen för att fastställa normer och samordna viktiga riktlinjer för återgång till kontoret.

Använd mall

Håll ditt team anslutet

Asana håller team anslutna till varandra mellan olika platser, avdelningar och verktyg.

Kom igång