Support före försäljning

Använd den här mallen för att effektivisera försäljningsprocessen och förbättra ansvarstagande och samarbete.

Hur lång tid en försäljningsprocess tar varierar, men det tar garanterat längre tid med informationen utspridd i olika verktyg och ineffektiva överlämningar. I stället kan säljteam förbättra sin process med vår mall. Mallen gör det enkelt att bjuda in tvärfunktionella intressenter, spåra åtgärdspunkter och ansluta Asana till verktyg såsom Salesforce. Med en tydlig process kan säljteam ge kunden en bättre upplevelse, vilket ofta är en förutsättning för att kunden ska vilja ingå ett avtal.

Tips för att använda vår mall för försäljningssupport

 • Spara egna mallar för att alltid kunna följa bästa praxis. Långa checklistor i dokument eller kalkylblad blir föråldrade och svåra att följa. Spara en egen anpassad mall för att se till att ni inte missar några steg.
 • Skapa smidiga överlämningar mellan verktyg och team. Genom att ansluta Salesforce till Asana går det att påbörja projekt automatiskt.
 • Tydliggör ansvarsområden med tilldelade uppgifter. Tilldela uppgifter med slutdatum till medarbetare, så att det är tydligt vem som ska göra vad.

Relaterade resurser

 • Hur Crema hanterar nöjda kunder med Asana

  Hur hanterar Crema så många kunder i Asana? Se själv i vårt webbinarium.

  Se webbinarium
 • Anslut Asana med Salesforce

  Förbättra försäljningsprocessen och vårda dina relationer genom att använda Asana och Salesforce tillsammans.

  Läs mer
 • Använda Asana: e-post och Slack-integreringar

  Du kan integrera Asana med dina favoritverktyg, bland andra Gmail, Outlook och Slack, för att ha allt du behöver på ett och samma ställe.

  Se video
 • Delta i diskussionen om hur säljteam kan använda Asana

  Kom i kontakt med andra säljteam som använder Asana och inled egna konversationer.

  Gå med i forum

Ingå avtal efter avtal

De bästa säljteamen hanterar sin försäljningsprocess effektivare med Asana. Gör ditt team också det?