Verksamhet

Skapa anpassade mallar som effektiviserar verksamheten, minskar improduktivt arbete och ger dig mer kontroll över hur din organisation fungerar.

Kom igång
Vår organisation har ett snabbt tempo och därför är det viktigt att vara samordnade och ha ett centraliserat verktyg som gör det tydligt vem som är ansvarig för vad.”
Marc SeitzSäkerhetschef för hot- och sårbarhetshantering, Zoom

Arbeta snabbare

Gå snabbt framåt, utan att offra kvaliteten. Med Asana-mallar kan du effektivisera processer och fastställa förväntningar, så att alla vet vem som arbetar med vad.

Läs fallstudien

Integreringar som ökar verksamhetens effektivitet

Minska tiden och energin som du lägger på att söka efter information och svara på meddelanden. Anpassa din teknikstack till en central knutpunkt med över 200 Asana-integreringar.

Utforska alla appar

Koordinera verksamhetsprocesser med mallar

Använd mallar för att skapa snabbare och mer konsekventa verksamhetsprocesser, så att alla vet exakt vad de ska göra, och när.

Kom igång

Verksamhetsmallar

chevron-down icon
1:1 meeting template banner image

1:1 meeting

Build trust and encourage collaboration with a 1:1 meeting template. Keep track of agenda items, meeting notes, and next steps in one place.

Se mall
Professional development plan template banner image

Professional development plan

Create a professional development plan template that works to both help you set professional goals and create an action plan to achieve them.

Employee offboarding checklist template banner image

Employee offboarding checklist

Organize your good-byes. Employee offboarding checklist templates streamline the process for departing employees and help everyone with the transition.

[Exempel på planering av teammål] kortbild

Mall för planering av teammål

Standardisera och skala planeringen av teammål med processen i den här mallen.

Program roadmap template banner image

Program roadmap

Create a program roadmap template and know the exact structure of each program, how they operate, and their future plans—company-wide.

Knowledge management template banner image

Knowledge management

Create a knowledge management template and ensure that every team member prioritizes and organizes information the same way.

Weekly schedule template banner image

Weekly schedule

Don’t just track your weekly to-dos. Organize and schedule your tasks so you can always get your highest-impact work done. Learn how to create a weekly schedule template in Asana.

Mall för verksamhetsplan bannerbild

Mall för verksamhetsplan

Ta reda på hur Asanas verksamhetsteam använder standardiserade processer för att effektivisera strategisk planering, oavsett hur många intressenter som är involverade.

Kortbild på mall för en kostnads-nyttoanalys

Cost benefit analysis template

Digital cost benefit analysis templates are a useful framework to see if a new project or idea is viable. Learn how to create your own in a few simple steps, with Asana.

Bannerbild på RACI-matrismall

RACI-matris

Teambeslutsfattning kan vara svårt – en RACI-matrismall gör det enklare. Definiera varje projektuppgiftsroll för att omedelbart öka tydligheten för alla intressenter.

Bannerbild på konkurrensanalysmall

Mall för en konkurrensanalys

Ju mer du vet om dina konkurrenter, desto bättre blir din strategi. Konkurrensanalysmallar använder ett datadrivet tillvägagångssätt för att se exakt hur ditt företag, dina produkter och funktioner står sig i jämförelse med dina konkurrenter.

[Templates] Waterfall project management (card image)

Waterfall project management

Standardize your project process with a waterfall project management template. Break your project into sequential phases that map to your end goal.