Verksamhet

Skapa anpassade mallar som effektiviserar verksamheten, minskar improduktivt arbete och ger dig mer kontroll över hur din organisation fungerar.

Kom igång
Vår organisation har ett snabbt tempo och därför är det viktigt att vara samordnade och ha ett centraliserat verktyg som gör det tydligt vem som är ansvarig för vad.”

Marc Seitz

Säkerhetschef för hot- och sårbarhetshantering, Zoom

Arbeta snabbare

Gå snabbt framåt, utan att offra kvaliteten. Med Asana-mallar kan du effektivisera processer och fastställa förväntningar, så att alla vet vem som arbetar med vad.

Läs fallstudien

Integreringar som ökar verksamhetens effektivitet

Minska tiden och energin som du lägger på att söka efter information och svara på meddelanden. Anpassa din teknikstack till en central knutpunkt med över 200 Asana-integreringar.

Utforska alla appar

Koordinera verksamhetsprocesser med mallar

Använd mallar för att skapa snabbare och mer konsekventa verksamhetsprocesser, så att alla vet exakt vad de ska göra, och när.

Kom igång

Verksamhetsmallar

chevron-down icon
[Mallar] Process för offertförfrågningar (kort)
Processmall för offertförfrågningar

Använd vår mall för att förbereda en offertförfrågan och organisera och utvärdera svaren – allt på samma ställe – så att ni kan välja den bästa leverantören för uppdraget.

Se mall