Mall för marknadsföringsbudget

Få en tydligare insyn i din marknadsföringsbudget med en mall. Standardisera hur du spårar kostnader under ett kvartal och missköt aldrig din marknadsföringsbudget igen.

Skapa din mall

Registrera dig för att skapa en egen mall.

INTEGRERADE FUNKTIONER

project-view iconProjektvyerreporting iconPaneler för rapporteringfield-add iconAnpassade fält

Recommended apps

Dropbox
Dropbox
Google Workspace logotyp
Google Workspace
Gmail-ikon
Gmail
Slack-logotyp
Slack

Dela
facebookx-twitterlinkedin

Har du någonsin skapat en marknadsföringsbudget – och sedan snabbt glömt bort den? Ofta lägger man mycket tid på att skapa en budget och tittar sedan inte mer på den under hela kvartalet. Sedan har hela kvartalet helt plötsligt gått – och du är långt ifrån målet. 

Att inte följa din marknadsföringsbudget kan vara skadligt av många skäl. Slöseri med pengar kan kosta ditt företag mer än väntat och att hålla sig för långt under budgeten kan hindra ditt team från att nå målen. 

En mall för marknadsföringsbudget gör att du slipper gissa när du planerar din marknadsföringsbudget. Den här mallen ger dig insyn i din marknadsföringsbudget i realtid och standardiserar hur ditt team spårar kostnader under kvartalet, så att du aldrig mer avviker från dina beräknade och faktiska kostnader. 

Vad är en marknadsföringsbudget?

En marknadsföringsbudget beskriver hur mycket pengar ditt marknadsföringsteam förväntar sig att spendera på specifika initiativ under en månad, ett kvartal eller ett år. Marknadsföringsbudgeten bör beskriva kostnaderna för alla dina marknadsföringsprojekt, till exempel marknadsföringsevenemang, betald reklam, initiativ på sociala medier med mera. Budgeten kan vara detaljerad, till exempel genom att lista alla element som ingår i en viss marknadsföringskampanj, eller översiktlig. Marknadsföringsbudgetar hjälper ditt team att hålla kostnaderna under kontroll, uppfylla marknadsföringsmål och bättre beräkna hur medel ska fördelas i framtiden. 

Vad är en mall för marknadsföringsbudget?

En mall för marknadsföringsbudget är en kopierbar struktur som marknadsföringsteam använder för att hantera och övervaka sin budget. En mall för marknadsföringsbudget ger ditt team insyn i budgeten i realtid – exempelvis hur mycket pengar som har avsatts för ett initiativ, hur mycket som har spenderats och hur mycket som återstår – och är enkel att dela med intressenter. Dessutom innebär en standardiserad mall att alla i teamet spårar kostnader på samma sätt, vilket gör det lättare att skapa och samarbeta om framtida budgetar.  

Det här kan man göra med en mall för marknadsföringsbudget:

 • Snabbt kartlägga marknadsföringsinitiativ och motsvarande budget. Lägg till dina marknadsföringsinitiativ i mallen för marknadsföringsbudget i början av varje månad, kvartal eller år. Lägg sedan till den tilldelade budgeten för varje initiativ och använd mallen för att följa upp kostnaderna. 

 • Enkelt kontrollera sina marknadsföringsutgifter. När du har lagt till den tilldelade budgeten för varje marknadsföringsinsats kan du använda mallen för att följa upp de faktiska utgifterna och det återstående beloppet, samt jämföra resultatet med de förväntade kostnaderna. 

 • Anpassa marknadsföringsinsatserna efter de övergripande teammålen. Förutom att hålla reda på de totala utgifterna och den återstående budgeten, kan du använda mallen för att anpassa dina marknadsföringsinsatser efter de övergripande team- eller företagsmålen. På så sätt kan du snabbt visualisera hur utgifterna är kopplade till organisationens prioriteringar. 

 • Ge synlighet i realtid. När teammedlemmar konsekvent bidrar till marknadsföringsbudgeten är det enkelt att se hur mycket ni har använt i realtid. När du använder en jobbhanteringsplattform som Asana för att spåra din månadsbudget kan du visa informationen på en panel så att viktiga intressenter snabbt får en överblick över budgeten. 

 • Hålla flera budgetar konsekventa. När du har flera budgetar, till exempel budgetar för olika marknadsföringsinitiativ, kan det vara svårt att rapportera om och organisera dem. Med en mall för marknadsföringsbudget är alla budgetar upplagda på samma sätt och bokföringen är konsekvent. 

 • Uppmuntra till budgetsamarbete. Det kan vara svårt att hålla koll på marknadsföringsbudgetar för stora team. Mallar fastställer ett enhetligt dokumenteringssystem för att säkerställa att alla kostnader redovisas. 

Så här använder du mallen för marknadsföringsbudget

 1. Utforma din mall med viktig budgetinformation. Din mall för marknadsföringsbudget fungerar som en struktur som kan användas för att spåra marknadsföringsbudgeten månadsvis, kvartalsvis eller årsvis. Utforma din mall med viktig budgetinformation för att göra processen enklare. Börja med att dela upp mallen i avsnitt, till exempel kvartal. Använd sedan anpassade fält för att spåra viktig budgetinformation för varje avsnitt, till exempel det totala budgeterade beloppet för initiativet, de faktiska utgifterna, de återstående utgifterna och om initiativets utgifter är i fas eller inte. 

 2. Anslut marknadsföringsbudgeten till dina mål. Använd anpassade fält för att koppla budgeten till team- eller organisationsmål så att teamet får en bättre förståelse för hur mycket pengar som finns tillgängligt för specifika resurser.

 3. Dokumentera dina utgifter regelbundet. Ta fram en process för teamet så att alla vet exakt hur man registrerar en utgift och var man gör det. Tydliggör vem som är ansvarig för att registrera informationen i budgeten. 

Integrerade funktioner och rekommenderade appar för mallen för marknadsföringsbudget 

Dra nytta av Asanas integrerade funktioner och synkroniserade företagsappar för att skapa ett enda dokumenteringssystem, och göra budgetsamarbetet enklare än någonsin. 

Integrerade funktioner

 1. Listvy. Listvyn är en rutnätsvy som gör det enkelt att se all information om ett projekt på ett ögonblick. Precis som en att göra-lista eller ett kalkylark visar listvyn alla uppgifter samtidigt, så att du kan se uppgiftens titel och slutdatum samt alla relevanta anpassade fält såsom prioritet, status med mera. Möjliggör enkelt samarbete genom att ge hela teamet insyn i vem som gör vad och när.

 2. Rapportering. Rapportering i Asana översätter projektdata till visuella diagram och lättförståeliga grafer. Genom att rapportera om arbete där arbetet äger rum kan du minska dubbelarbete och dra ned på onödiga appbyten. Och eftersom allt ditt teams arbete redan finns i Asana kan du exportera data från alla projekt eller team för att få en korrekt bild av vad som händer, på ett och samma ställe.

 3. Anpassade fält. Anpassade fält är det bästa sättet att tagga, sortera och filtrera arbete. Skapa unika anpassade fält för all information du behöver spåra, från prioritet och status till e-post eller telefonnummer. Använd anpassade fält för att sortera och schemalägga uppgifterna så att du vet vad du ska arbeta med först. Dessutom kan anpassade fält delas mellan olika uppgifter och projekt för att säkerställa enhetlighet i hela organisationen. 

 4. Paneler. Paneler är flikar på projektnivå med diagram och visualiseringar som låter dig få en snabb översiktsbild för hur det går för teamet. Anpassa panelens diagram så att du omedelbart kan identifiera potentiella problem i teamets arbete och därefter driva projektet framåt. Använd fliken Panel som en referenspunkt för att hitta information och få en snabb översikt över projektets framsteg. 

Rekommenderade appar

 1. Dropbox. Bifoga filer direkt till uppgifter i Asana med Dropbox-filväljaren, som är tillgänglig i Asanas uppgiftsfönster.

 2. Google Workplace. Bifoga filer direkt till uppgifter i Asana med Google Workplace-filväljaren, som är tillgänglig i Asanas uppgiftsfönster. Bifoga enkelt My Drive-filer med bara några klick.

 3. Gmail. Med Asana för Gmail-integreringen kan du skapa Asana-uppgifter direkt från din Gmail-inkorg. Alla uppgifter du skapar från Gmail kommer automatiskt att inkludera sammanhanget från ditt e-postmeddelande, så att du aldrig missar något. Behöver du hänvisa till en Asana-uppgift när du skriver ett e-postmeddelande? I stället för att öppna Asana kan du använda Asana för Gmail-tillägget och helt enkelt söka efter uppgiften direkt från din Gmail-inkorg. 

 4. Slack. Omvandla idéer, arbetsförfrågningar och åtgärdspunkter från Slack till spårbara uppgifter och kommentarer i Asana. Omvandla snabba frågor och åtgärdspunkter till uppgifter med tilldelade personer och slutdatum. Fånga enkelt upp arbete så att förfrågningar och att göra-punkter inte försvinner i Slack. 

Vanliga frågor

Vad är en mall för marknadsföringsbudget?

En mall för marknadsföringsbudget är en struktur som används för att spåra teamets marknadsföringsbudget månadsvis, kvartalsvis eller årsvis. En mall för marknadsföringsbudget standardiserar hur ditt team spårar marknadsföringskostnader och ger insyn i marknadsföringsutgifter i realtid.

Skapa mallar med Asana

Lär dig hur man skapar en anpassningsbar mall i Asana. Kom igång i dag.

Kom igång