Methodologieën voor projectbeheer: 12 populaire raamwerken

Afbeelding bijdrager Team AsanaTeam Asana
7 februari 2024
9 min. leestijd
facebookx-twitterlinkedin
Bannerafbeelding artikel Methodologieën voor projectbeheer
Zie sjabloon

Projectbeheer is een zich voortdurend ontwikkelend vakgebied dat een aantal benaderingen vereist om succesvol te zijn. Het leren van de meest populaire methodologieën voor projectbeheer kan u helpen een expert in de industrie te worden. 

Een methodologie voor projectbeheer is een systeem van principes, technieken en procedures die worden gebruikt door degenen die in een discipline werken. Niet alleen verschillen de belangrijkste methodologieën in hoe ze structureel georganiseerd zijn, maar ze vereisen ook verschillende deliverables, workflows en zelfs de ontwikkeling van projectbeheersoftware. 

Om de best mogelijke projectmanager te zijn, leert u elk van deze 12 raamwerken kennen om het raamwerk te vinden dat het beste bij de behoeften van uw team past. 

1. Agile

Wat het is: De agile-methodologie voor projectbeheer is een van de meest gebruikte projectbeheerprocessen. Maar de werkelijkheid is dat agile technisch gezien geen methodologie is. In plaats daarvan kan het het best gedefinieerd worden als een projectbeheerprincipe. 

De basis van een agile aanpak is:

 • Samenwerking

 • Snel en effectief

 • Iteratief en data-backed

 • Waardeert mensen boven processen

Als het erom gaat het agile manifest in praktijk te brengen, kiezen teams vaak specifieke methodologieën om naast agile te gebruiken. Dat kunnen Scrum, Kanban, extreme programming, kristal, of zelfs Scrumban zijn. Dat is omdat het verbinden van agile methodologie met een meer gedetailleerde aanpak een goed afgeronde projectbeheerfilosofie oplevert en een tastbaar plan om goed werk af te leveren. 

Wie zou het moeten gebruiken: Het agile-raamwerk kan voor zowat elk team gebruikt worden. Dat komt omdat het principe erachter vrij universeel is. De echte kunst is om te beslissen welke methodologie ermee gebruikt moet worden.

Agile-teams beheren met Asana

2. Waterval

Wat het is: Het watervalmodel is ook een zeer populair raamwerk. In tegenstelling tot agile is waterval echter een echte methodologie die vrij rechtlijnig is. De watervalmethode, ook bekend als software development life cycle (SDLC), is een lineair proces waarin het werk naar beneden valt (vergelijkbaar met een waterval) en in opeenvolgende volgorde wordt georganiseerd. 

Watervalmethodologie voor projectbeheer

Om deze aanpak te bereiken, wordt elke werktaak verbonden door een afhankelijkheid. Dit betekent dat elke taak voltooid moet zijn voordat met de volgende taak begonnen kan worden. Dit zorgt er niet alleen voor dat het werk op schema blijft, maar het bevordert ook een duidelijke communicatie tijdens het hele proces. 

Hoewel deze methode door sommige moderne organisaties als een traditionele aanpak wordt beschouwd, is het goed om een voorspelbaar en grondig gepland projectplan te maken. 

Wie zou het moeten gebruiken: Omdat de watervalmethodologie voor projectbeheer zo gedetailleerd is, is het zeer geschikt voor het werken aan grote projecten met veel verschillende belanghebbenden. Er zijn namelijk duidelijke stappen in het project en afhankelijkheden die helpen bij het bijhouden van het werk dat nodig is om de doelen te bereiken. 

3. Scrum

Wat het is: De Scrummethodologie houdt korte "sprints" in, waarmee een projectcyclus wordt gemaakt. Deze cycli duren één tot twee weken per keer en worden georganiseerd met teams van 10 of minder. Dit is anders dan de watervalmethode, waarbij de afzonderlijke taken in afhankelijkheden worden opgesplitst.

Scum is om verschillende redenen uniek. Één van die redenen is het gebruik van een Scrummaster. Of, met andere woorden, een projectmanager die dagelijkse Scrumvergaderingen, demo's, sprints, en sprint-evaluaties leidt nadat elke sprint is voltooid. Deze vergaderingen hebben tot doel de belanghebbenden bij het project met elkaar te verbinden en ervoor te zorgen dat de taken op tijd voltooid zijn. 

Hoewel Scrum technisch gezien een op zichzelf staande methodologie voor projectbeheer is, wordt dit het meest geassocieerd met een agile raamwerk. Dat komt omdat deze methoden soortgelijke beginselen delen, zoals samenwerking en het waarderen van mensen boven processen. 

Wie zou het moeten gebruiken: Teams die een agile aanpak gebruiken, zouden de Scrummethodologie ook moeten gebruiken, of op zijn minst proberen. Aangezien sprints in kleine teams worden verdeeld, kan deze aanpak zowel voor kleine als grote teams werken. 

Lees: Waterfall vs. Agile vs. Kanban vs. Scrum: Wat is het verschil?

4. Kanban

Wat het is: De kanbanmethode geeft projectbacklogs weer met behulp van visuele elementen, met name borden. Deze aanpak wordt gebruikt door agile teams om de workflows en de voortgang van het project beter te visualiseren, terwijl de kans op knelpunten afneemt. Het is ook meestal in de vorm van een softwaretool waarmee u borden naadloos kunt veranderen en verslepen binnen projecten, hoewel dat geen vereiste is. 

Aangezien deze methode geen vastomlijnd proces heeft zoals andere, gebruiken veel teams het op verschillende manieren. Het belangrijkste concept om in gedachten te houden is dat kanban gericht is op de belangrijkste projecttaken, waarbij het algemene kader eenvoudig gehouden wordt.

Wie zou het moeten gebruiken: Kanbanborden zijn geweldig voor teams van alle groottes en specifiek voor teams die op afstand werken. Dat komt omdat de visuele mogelijkheden van kanbanborden de teamleden helpen op schema te blijven, waar ze ook zijn. 

Maak kanbanborden met Asana

5. Scrumban

Wat het is: Zoals u misschien al geraden hebt, is Scrumban een methode die inspiratie put uit zowel scrum- als kanbanraamwerken. Sommigen beschouwen dit als een hybride aanpak die het beste van elk omvat. 

Scrumbanmethodologie voor projectbeheer

Scrumban gebruikt een soortgelijke sprintcyclus als Scrum, maar staat toe dat individuele taken in het plan worden getrokken, zoals kanban. Daardoor kan het belangrijkste werk worden voltooid en blijven de projectplannen eenvoudig. Scrumban maakt ook gebruik van scrumvergaderingen om de samenwerking te verbeteren en de doelen scherp voor ogen te houden. 

Wie zou het moeten gebruiken: Als u van het idee houdt om een project in kleinere taken op te splitsen, maar het ook visueel eenvoudig wilt houden, dan is scrumban misschien iets voor u. Het is het perfecte kruispunt tussen eenvoud en helderheid.  

Lees: Kanban versus scrum: wat is het verschil?

6. PRINCE2

Wat het is: PRINCE2, ook bekend als PRojects IN Controlled Environments, gebruikt de overkoepelende watervalmethodologie om fasen binnen een project te definiëren. Dit werd oorspronkelijk door de Britse regering in het leven geroepen voor IT-projecten en is nog steeds vooral geschikt voor grote IT-initiatieven in plaats van de traditionele product- of marktgerichte projecten. 

Er zijn zeven hoofdbeginselen van PRINCE2, waaronder:

 1. Een project starten

 2. Een project leiden

 3. Een project initiëren

 4. Een project besturen

 5. Productlevering beheren

 6. Een fasegrens beheren

 7. Een project sluiten

Deze zeven beginselen maken een gedegen projectproces en zorgen in het geheel voor een doeltreffende methodologie voor ondernemingsprojecten. Het is bedoeld om rollen en back-management te beheren. En dat niet alleen, PRINCE2 kan ook gebruikt worden om een heleboel afzonderlijke projectbeheertaken te stroomlijnen, zoals het controleren van een fase, het beheren van de levering van een product, en het initiëren en sluiten van een project. 

Wie zou het moeten gebruiken: Door de bijzondere aard van de PRINCE2-methodologie voor projectbeheer is het het meest geschikt voor grote ondernemingsprojecten met een aantal projectbelanghebbenden. Als u het voor kleine projecten gebruikt, kan het een langer en ingewikkelder proces worden dan nodig is. 

Hou PRINCE2-projecten bij met Asana

7. Six Sigma

Wat het is: In tegenstelling tot de andere PM-methodologieën wordt Six Sigma gebruikt voor kwaliteitsbeheer en wordt het vaak omschreven als een filosofie in plaats van een traditionele methodologie. Het wordt vaak gekoppeld aan ofwel een lean methodologie ofwel een agile raamwerk, ook bekend als lean Six Sigma en Agile Six Sigma. 

Het hoofddoel van Six Sigma is het voortdurend verbeteren van processen en het elimineren van defecten. Dit wordt bereikt door voortdurende verbeteringen door gespecialiseerde deskundigen om processen in stand te houden, te definiëren en te controleren. 

Om deze methode nog een stap verder te brengen, kunt u een Six Sigma DMAIC-proces gebruiken, dat een gefaseerde aanpak oplevert. Deze fasen omvatten:

 • Definieer: Maak een projectbereik, business case en eerste stand-up vergadering.

 • Maatregel: Verzamel gegevens die u helpen te bepalen welke verbeteringen nodig zijn.

 • Analyseer: Ontdek de hoofdoorzaken van problemen. 

 • Verbeter: Oplossen van de gevonden hoofdoorzaken.

 • Controle: Werk aan de instandhouding van de oplossingen voor toekomstige projecten. 

Wie zou het moeten gebruiken: Six Sigma is het beste voor grote organisaties, meestal die met een paar honderd werknemers of meer. Dan begint de noodzaak om projectafval te elimineren een grotere impact op uw organisatie te hebben. 

8. Critical path method (CPM)

Wat het is: De methode van het kritieke pad werkt om de kritieke taken binnen een project te identificeren en in te plannen. Dit omvat het maken van taakafhankelijkheden, het bijhouden van projectdoelen en voortgang, prioriteren van deliverables en het beheren van vervaldatums. Dit alles is vergelijkbaar met een work breakdown structure.

Het doel van deze methodologie is om succesvolle projecten op schaal goed te beheren, zodat mijlpalen en deliverables correct in kaart worden gebracht. 

Wie zou het moeten gebruiken: De critical path-methode is het beste voor kleine en middelgrote projecten en teams. Grote projecten vereisen namelijk veel deliverables met meerdere belanghebbenden en de CPM is niet gemaakt om complexe projecten te beheren. 

9. Critical chain project management (CCPM)

Wat het is: Het raamwerk voor projectbeheer van de kritieke keten is nauw verwant met de methodologie van het kritieke pad, maar is nog gedetailleerder, waardoor het een van de meest uitgebreide opties is. 

Methodologie voor critical chain project management

Naast de invoering van een werkverdelingsstructuur zoals CPM, omvat CCPM specifieke tijdsvereisten voor elke taak. Dit gaat nog een stap verder in het volgen van taken en maakt het duidelijk wanneer taken de hun toegewezen tijd overschrijden. Het maakt ook gebruik van middelennivellering om grote werkbelastingen op te lossen door het werk over de beschikbare middelen te verdelen. 

Niet alleen helpen die zowel de productiviteit als de efficiëntie, maar ze helpen ook om het te voltooien werk in verband te brengen met de projectdoelen. Veel projectbeheertools hebben zelfs visuele elementen om deze doelen beter te visualiseren, zodat er een overzichtelijke routekaart voor de teamleden ontstaat. 

Wie zou het moeten gebruiken: CCPM is een prima methode voor zowel kleine als grote teams, maar het helpt vooral om projectefficiëntieproblemen op te lossen. Het kan ook een prima manier zijn om werk in uitvoering te melden aan de leiding. 

10. Lean

Wat het is: De methode voor lean-projectbeheer is erop gericht verspilling tegen te gaan en een eenvoudig raamwerk voor projectbehoeften te scheppen. Dit betekent uiteindelijk meer doen met minder, om de efficiëntie en het teamwerk te maximaliseren. 

Terwijl het verminderen van afval oorspronkelijk verwees naar een fysiek product (dat dateert van de methode die Henry Ford en later Toyota en Motorola gebruikten), verwijst het nu naar verspillende praktijken. Er zijn drie M's die dit weergeven:

 • Muda (verspilling): Praktijken die middelen verbruiken maar geen waarde toevoegen  

 • Mura (oneffenheden): Ontstaat door overproductie en laat afval achter 

 • Muri (overbelasting): Ontstaat wanneer er een te grote belasting van de middelen is 

Als projectmanager is het uw taak de drie M's te voorkomen, om projecten beter uit te voeren en processen te stroomlijnen. Dit is vergelijkbaar met de aanpak van het Rational Unified Process (RUP), dat ook verspilling wil tegengaan. Het verschil is dat RUP gericht is op het verminderen van de ontwikkelingskosten in plaats van op verspillende praktijken. 

Wie zou het moeten gebruiken: Aangezien het bij lean gaat om het verminderen van verspilling, is het het meest geschikt voor teams die worstelen met efficiëntieproblemen. Hoewel dit een grotere impact zal hebben op grote organisaties, kan het nuttig zijn voor projectteams van elke omvang. 

11. PMBOK®-handleiding van het Project Management Institute

Wat het is: Hoewel de Project Management Body of Knowledge van de PMI geassocieerd wordt als een methodologie voor projectbeheer, heeft het meer te maken met een reeks beste praktijken die rekening houden met verschillende ontwikkelingsprocessen. 

Dit raamwerk concentreert zich op de uitvoering van de vijf projectbeheerfasen, die allemaal helpen om een project gemakkelijk van begin tot eind te beheren met gestructureerde fasen. De vijf fasen omvatten:

 1. Initiatie van het project

 2. Planning van het project

 3. Uitvoering van het project

 4. Prestatie van het project

 5. Afsluiten van het project

Hoewel dit een goede basis is om in gedachten te houden, is de PMBOK®-handleiding niet noodzakelijk zo specifiek als andere benaderingen. Dit betekent dat u zult moeten beslissen welke taken u in elke fase moet uitvoeren. 

Wie zou het moeten gebruiken: De PMBOK®-handleiding kan op zichzelf gebruikt worden voor kleine teams die standaardprojecten uitvoeren, maar het is een goed idee om het te koppelen aan een meer gedetailleerde methodologie (zoals CPM) voor grote teams die complexe projecten uitvoeren. 

12. Extreme programming (XP)

Wat het is: Zoals de naam al zegt, wordt extreme programming gebruikt voor snelle projecten met krappe deadlines. De aanpak werkt door korte ontwikkelingscycli met veel releases te maken. Dat zorgt voor snelle doorlooptijden en verhoogde productiviteit

Extreme programming-methodologie (XP) voor projectbeheer

Extreme programming heeft een paar kernwaarden, waaronder eenvoud, communicatie, feedback, respect en moed. Het omvat ook een specifieke set XP-regels die alle fasen omvat, van planning tot testen. 

Wie zou het moeten gebruiken: Extreme programming kan gebruikt worden voor individuele projecten met krappe deadlines, meestal met kleine tot middelgrote teams. Omdat XP een snelle methode is, moet ze licht gebruikt worden, om burn-out te voorkomen. 

Hoe kiest u de juiste methodologie voor projectbeheer voor uw team

Er is geen standaard aanpak als het gaat om methodologieën voor projectbeheer. Elke methodologie biedt unieke principes om een ontwikkelingsproject van een eerste plan tot de uiteindelijke uitvoering te brengen. 

De belangrijkste aspecten waarmee u rekening moet houden zijn de grootte van uw team en de manier waarop uw team het liefst werkt. Hier zijn nog enkele tips om te overwegen:

 • Uw bedrijfstak: Ga na of u in een bedrijfstak zit die vaak verandert. Een technologiebedrijf bijvoorbeeld zit in een bedrijfstak die voortdurend in ontwikkeling is. Dit zal van invloed zijn op de samenhang van het project en moet gepaard gaan met een flexibele of een stagnerende methodologie. 

 • Uw projectfocus: Overweeg de doelstellingen van uw projecten. Hecht u meer waarde aan mensen dan aan efficiëntie? Dit zal u helpen een methodologie te vinden die overeenkomt met een soortgelijke doelstelling. 

 • De complexiteit van projecten: Zijn uw projecten aan de wat complexere kant, of zijn ze meestal eenvoudig? Sommige methoden zijn niet zo goed als andere om complexe taken te organiseren, zoals CCPM.

 • De specialisatie van de rollen: Bedenk hoe niche de rollen binnen uw team zijn. Kunnen meerdere teamleden hetzelfde soort werk afwisselen, of hebt u een methode nodig die gericht is op specialisatie?

 • De grootte van uw organisatie: De grootte van uw organisatie en team moet zwaar meewegen bij de keuze van een methode. Methoden als kanban zijn universeel voor de grootte van een team, terwijl opties als CPM beter geschikt zijn voor kleine teams. 

Of uw teamleden nu de voorkeur geven aan een visueel proces zoals kanban of aan een meer traditionele projectbeheermethode zoals de watervalmethode, er bestaat een optie voor elk type team. Om een projectbeheermethode een stap verder te brengen, kunt u een werkbeheertool overwegen om ontwikkelingsprojecten beter te volgen en uit te voeren. 

Kies de juiste projectbeheermethode voor uw team

Methoden om uw projecten op een verstandige manier te beheren

Met de juiste methodologie voor projectbeheer kunt u uw projecten naar een hoger niveau van efficiëntie tillen en processen invoeren die goed zijn voor uw team, uw organisatie en uzelf.

Op zoek naar manieren om projecten beter te beheren? Kijk dan eens naar de projectbeheersoftware van Asana. 

Probeer Asana voor projectbeheer

Gerelateerde bronnen

Artikel

SWOT-analyse: Wat is het en hoe gebruikt u het (met voorbeelden)