Alles wat u moet weten over watervalprojectbeheer

Pasfoto van bijdrager Sarah LaoyanSarah Laoyan
26 april 2024
5 min. leestijd
facebookx-twitterlinkedin
Bannerafbeelding artikel Alles wat u moet weten over watervalprojectbeheer
Zie sjabloon

Overzicht

Watervalprojectbeheer is een sequentiële projectbeheermethode die in aparte fasen is verdeeld. Elke fase begint pas nadat de vorige fase is afgerond. In dit artikel wordt uitleg gegeven over de fasen van watervalprojectbeheer en hoe het uw team kan helpen zijn doelen te bereiken.

Projectmanagers kunnen kiezen uit verschillende soorten projectbeheermethodes. U kunt Agile-projectbeheer, Kanban-projectbeheer, scrum en talloze andere iteratieve processen gebruiken.

Maar wat als uw project een meer lineaire benadering vereist? De watervalmethodolgie is een lineaire projectbeheermethode die u en uw team kan helpen uw gezamenlijke doelen te bereiken - één taak of mijlpaal per keer.

Wat is watervalprojectbeheer?

Waterval is een sequentiële projectbeheermethodologie waarbij een project wordt onderverdeeld in aparte fasen. Elke fase begint pas wanneer de vorige fase is voltooid.

Deze benadering van projectbeheer is afkomstig uit de productie- en bouwsector waar elk mijlpaal moet worden voltooid voordat er een volgende stap in het productieproces kan worden gezet. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om de muren van een huis te bouwen voordat de fundering is gelegd.

Hoewel het begon in de productiesector, is watervalprojectbeheer sindsdien aangepast aan de behoeften van verschillende sectoren, waaronder softwareontwikkeling. Een watervalproject kan er bijvoorbeeld als volgt uitzien:

Watervalmethodologie voor projectbeheer

De watervalmethodologie wordt vaak weergegeven in de vorm van een stroomdiagram of een Gantt-grafiek. Deze methodologie wordt waterval genoemd omdat elke taak overloopt in de volgende stap. In een Gantt-grafiek kunt u de vorige fase in de volgende fase zien 'vallen'.

De 6 fasen van de watervalmethodologie voor projectbeheer

Elk team kan watervalprojectbeheer implementeren, maar deze methodologie is het meest geschikt voor processen die sequentieel plaatsvinden. Als het project waar u aan werkt taken heeft die tegelijkertijd kunnen worden uitgevoerd, kunt u beter een ander raamwerk gebruiken, bijvoorbeeld de Agile-methodologie

Als u klaar bent om aan de slag te gaan met watervalprojectbeheer, zet u de volgende zes stappen:

1. Fase van de vereisten

Dit is het initiële planningsproces waarin het team zo veel mogelijk informatie verzamelt om een succesvol project te waarborgen. Omdat taken in de watervalmethode afhankelijk zijn van eerdere stappen, vereist het veel vooruitdenken. Dit planningsproces is een cruciaal onderdeel van het watervalmodel. Daarom wordt vaak het grootste deel van de projecttijdlijn besteed aan planning.

Om ervoor te zorgen dat deze methode voor u werkt, stelt u een gedetailleerd projectplan samen dat elke fase van het project uiteenzet. Dit omvat alles, van welke middelen er nodig zijn tot welke specifieke teamleden er aan het project werken. Dit document wordt vaak het projectvereistendocument genoemd.

Aan het eind van de fase van de vereisten zou u een duidelijk overzicht van het project van start tot finish moeten hebben, met onder meer:

Lees: Een projectplan maken dat u daadwerkelijk op het juiste spoor houdt

2. Fase van het systeemontwerp

In een softwareontwikkelingsproces is de ontwerpfase de fase waarin het projectteam specificeert welke hardware er zal worden gebruikt en andere gedetailleerde informatie vaststelt zoals programmeertalen en de gebruikersinterface.

De fase van het systeemontwerp heeft twee fasen: de ontwerpfase op hoog niveau en de ontwerpfase op laag niveau. Tijdens de ontwerpfase op hoog niveau bouwt het team het skelet van hoe de software zal functioneren en hoe toegang wordt verkregen tot informatie. Tijdens de ontwerpfase op laag niveau bouwt het team specifieke onderdelen van de software. Als de ontwerpfase op hoog niveau het skelet is, dan bestaat de ontwerpfase op laag niveau uit de organen van het project. 

De teamleden die volgens de watervalmethode ontwikkelen, moeten elke stap documenteren zodat het team naarmate het project vordert kan teruggrijpen op wat er eerder is gedaan.

3. Implementatiefase

Dit is de fase waarin alles in actie wordt omgezet. Op basis van het vereistendocument uit stap één en het systeemontwerpproces uit stap twee begint het team het volledige ontwikkelproces om de software te bouwen, zoals uiteengezet in zowel de fase van de vereisten als de fase van het systeemontwerp.

Lees: Wat is een implementatieplan? 6 stappen om er een te maken

4. Testfase

Dit is de fase waarin het ontwikkelteam het project overgeeft aan het kwaliteitsborgingsteam. QA-testers zoeken naar bugs of fouten die moeten worden hersteld voordat het project wordt geïmplementeerd.

Testers moeten alle problemen die ze tijdens de kwaliteitsborging vinden duidelijk documenteren. Wanneer een andere ontwikkelaar een soortgelijke bug tegenkomt, kan hij of zij eerdere documentatie raadplegen om het probleem op te lossen.

5. Implementatiefase

Bij ontwikkelprojecten is dit de fase waarin de software bij de eindgebruiker wordt geïmplementeerd. In andere sectoren is dit de fase waarin de uiteindelijke deliverable wordt gelanceerd en aan de eindklanten wordt geleverd.

6. Onderhoudsfase

Zodra een project is geïmplementeerd, kan het voorkomen dat er een nieuwe bug wordt ontdekt, of een nieuwe software-update is vereist. Dit staat bekend als de onderhoudsfase en het is in de software-ontwikkeling gebruikelijk om continu aan deze fase te werken.

Wanneer moet u de watervalmethodologie gebruiken?

De watervalmethodologie is een veelgebruikte vorm van projectbeheer omdat deze methodologie een grondige planning en gedetailleerde documentatie mogelijk maakt. Dit raamwerk is echter niet geschikt voor elk project. Hier zijn een paar voorbeelden van situaties waarin u goed dit type projectbeheer kunt gebruiken. 

Het project heeft een welomschreven einddoel

Een van de sterke punten van de watervalbenadering is dat het zorgt voor een duidelijk pad van A naar B. Als u niet zeker bent wat uw punt B is, kunt u voor uw project waarschijnlijk beter een iteratieve vorm van projectbeheer zoals de Agile-aanpak gebruiken.

Projecten met een welomschreven doel zijn geschikt voor de watervalmethode omdat projectmanager terug kunnen werken vanaf het doel en zo een helder en gedetailleerd pad met alle noodzakelijke vereisten kunnen uitstippelen.

Lees: Een doeltreffende projectdoelstelling schrijven, met voorbeelden

Geen budget- of tijdbeperkingen

Als uw project geen budget- of tijdbeperkingen heeft, kunnen de teamleden zoveel mogelijk tijd besteden aan de fasen van de vereisten en het systeemontwerp. Ze kunnen de behoeften van het project zo veel aanpassen en bijstellen als ze maar willen, totdat ze bij een goed doordacht en gedefinieerd projectplan zijn aangeland.

Maken van herhaalbare processen

Het watervalmodel vereist bij bijna elke stap van het proces documentatie. Dit maakt het gemakkelijk uw project voor een nieuw teamlid te herhalen, elke stap is duidelijk gedetailleerd zodat u het proces opnieuw kunt uitvoeren.

Wanneer er herhaalbare processen worden gemaakt is het ook makkelijker om nieuwe teamleden te trainen in wat er precies moet worden gedaan in soortgelijke processen. Dit maakt het watervalproces een effectieve benadering van projectbeheer voor het standaardiseren van processen.

Lees: 5 projectbeheerfasen om de workflow van uw team te verbeteren

Voordelen van watervalprojectbeheer

Consistente documentatie maakt het gemakkelijk om terug te werken

Wanneer u het watervalprojectbeheerproces implementeert, creëert u bij elke stap van het traject documentatie. Dit kan voordelig zijn - als uw team uw processen moet backtracken om fouten op te sporen, zijn ze makkelijk te vinden. Het is zoals eerder aangegeven ook fantastisch voor het maken van herhaalbare processen voor nieuwe teamleden.

Het bijhouden van de voortgang is makkelijk

Door een watervalproject in een Gantt-grafiek uit te zetten, kunt u gemakkelijk de voortgang van het project bijhouden. De tijdlijn zelf dient als voortgangsbalk, zodat het altijd duidelijk is in welke fase een project zich bevindt.

[Tijdlijnweergave] Laceringsproject voor mobiele app in Asana

Teamleden kunnen hun tijd effectief beheren

Omdat de watervalmethodologie zoveel planning vereist tijdens de fasen van de vereisten en het ontwerp, kunnen belanghebbenden makkelijk schatten hoeveel tijd hun specifieke deel van het watervalproces in beslag zal nemen.

Lees: 18 tips, strategieën en quick wins voor tijdbeheer om uw beste werk gedaan te krijgen

Nadelen van het watervalmodel

Blokkades kunnen de tijdlijn drastisch beïnvloeden

De watervalmethodologie is van nature lineair. Als er dus een hobbel in de weg zit of een taak vertraging oploopt, schuift de hele tijdlijn op. Wanneer bijvoorbeeld een externe leverancier te laat is met het opsturen van een specifiek onderdeel naar een productieteam, dan moet het hele proces worden gepauzeerd totdat het specifieke onderdeel is ontvangen.

Lineaire voortgang kan backtracking moeilijk maken

Een van de grootste uitdagingen van de watervalmethodologie is dat het moeilijk is om terug te keren naar een fase zodra deze is voltooid. Als bijvoorbeeld de muren van een huis worden geschilderd, is het niet mogelijk om terug te keren en een van de kamers groter te maken.

De kwaliteitsborging vindt laat in het proces plaats

In vergelijking met sommige meer iteratieve projectbeheermethodologieën zoals Kanban en Agile, vindt de evaluatiefase in een watervalbenadering later in het proces plaats. Als er vroeg in het proces een fout wordt gemaakt, kan het moeilijk zijn terug te gaan en het op te lossen. Vanwege de manier waarop het watervalproces werkt, is er niet veel ruimte voor iteratie of het zoeken naar de beste oplossing.

Lees: Waterfall vs. Agile vs. Kanban vs. Scrum: Wat is het verschil?

Het beheren van uw watervalproject

Met watervalprojecten zijn er veel bewegende delen en verschillende teamleden die moeten worden bijgehouden. Een van de beste manier om op één lijn te blijven is gebruik te maken van werkbeheersoftware om workflows, tijdlijnen en deliverables op één plek te houden.

Als u klaar bent om met uw team watervalprojectbeheer te gebruiken, zou u Asana moeten uitproberen. U kunt Asana-projecten op meerdere manieren bekijken, waaronder de tijdlijnweergave waarmee uw project als een lineaire tijdlijn wordt gevisualiseerd.

Probeer Asana voor projectbeheer

Gerelateerde bronnen

Artikel

SWOT-analyse: Wat is het en hoe gebruikt u het (met voorbeelden)