SWOT-analyse: Wat is het en hoe gebruikt u het (met voorbeelden)

Foto van bijdrager Alicia RaeburnAlicia Raeburn
1 juli 2024
7 min. leestijd
facebookx-twitterlinkedin
Bannerafbeelding artikel SWOT-analyse uitgelegd
Zie sjabloon

Overzicht

Een SWOT-analyse helpt u sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen voor een specifiek project of uw algemene bedrijfsplan te identificeren. Het is een tool die uw team kan helpen strategisch te plannen en de markttrends voor te blijven. Hieronder beschrijven we elk onderdeel van het SWOT-raamwerk en geven we stapsgewijze instructies om u te helpen uw eigen analyse uit te voeren.

Zoekt u een manier om uw organisatie te onderscheiden van de concurrentie? Een SWOT-analyse is een techniek die wordt gebruikt om sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen te identificeren en zo een strategisch plan voor uw bedrijf te ontwikkelen. Hoewel het misschien moeilijk klinkt, is het eigenlijk heel eenvoudig. 

Of u nu op zoek bent naar externe kansen of interne sterke punten, wij zullen u uitleggen hoe u uw eigen SWOT-analyse kunt uitvoeren met nuttige voorbeelden. 

Wat is een SWOT-analyse?

Een SWOT-analyse is een techniek die wordt gebruikt om sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen voor uw bedrijf of zelfs voor een specifiek project te identificeren. Hoewel een SWOT-analyse het meest wordt gebruikt door organisaties, van kleine bedrijven en non-profits tot grote ondernemingen, kan ze zowel voor persoonlijke als professionele doeleinden worden gebruikt. 

Een SWOT-analyse is een eenvoudig, maar toch krachtig instrument om u te helpen bij het identificeren van concurrentiemogelijkheden voor verbetering. Op die manier kunt u werken aan de verbetering van uw team en uw bedrijf, terwijl u de trends in de markt voorblijft. 

Wat betekent SWOT?

Simpel gezegd staat SWOT voor sterke punten (strengths), zwakke punten (weaknesses), kansen (opportunities) en bedreigingen (threats). Elk van deze factoren is belangrijk om de groei van de organisatie goed te plannen. Dat is waar de analyse om de hoek komt kijken.

Sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen

Wanneer ze samen worden geanalyseerd, kan het SWOT-raamwerk een groter beeld schetsen van waar u staat en hoe u naar de volgende stap kunt gaan. Laten we eens wat dieper ingaan op elk van deze termen en hoe ze kunnen helpen om punten voor verbetering te identificeren. 

Strengths

Sterke punten in SWOT verwijzen naar interne initiatieven die goed werken. Dit kan worden vergeleken met andere initiatieven of een extern concurrentievoordeel. Het onderzoeken van deze gebieden helpt u te begrijpen wat er al werkt. U kunt dan de technieken (uw sterke punten) waarvan u weet dat ze werken, gebruiken op andere gebieden die misschien extra ondersteuning nodig hebben, zoals het verbeteren van de efficiëntie van uw team

Wanneer u de sterke punten van uw organisatie onderzoekt, stel uzelf dan de volgende vragen om te beginnen:

 • Wat doen we goed?

 • Wat is er uniek aan onze organisatie?

 • Wat vindt ons doelpubliek leuk aan onze organisatie?

Hier is een voorbeeld van een sterk punt om u op weg te helpen. 

Klantenservice: Onze klantenservice is van wereldklasse in vergelijking met die van onze concurrenten, want wij hebben een NPS-score van 90. 

Weaknesses

Zwakke punten in SWOT verwijzen naar interne initiatieven die ondermaats presteren. Het is een goed idee om eerst uw sterke punten te analyseren en dan pas uw zwakke punten, om zo de basislijn van succes en mislukking te creëren. Het identificeren van interne zwakke punten biedt een beginpunt voor het verbeteren van die projecten.

Net als bij het onderzoeken van uw sterke punten, kunt u uzelf verschillende vragen stellen om te beginnen met het identificeren van uw zwakke punten:

 • Welke initiatieven presteren ondermaats en waarom?

 • Wat zou er verbeterd kunnen worden?

 • Welke middelen zouden onze prestaties kunnen verbeteren?

Hier is een voorbeeld van een zwak punt.

Zichtbaarheid e-commerce: De zichtbaarheid van onze website is gering door een gebrek aan marketingbudget, terwijl het aantal mobiele apptransacties blijft dalen.

Opportunities

Kansen in SWOT zijn het resultaat van uw bestaande sterke en zwakke punten, samen met eventuele externe initiatieven die u in een sterkere concurrentiepositie zullen brengen. Dit kunnen allerlei zwakke punten zijn die u zou willen verbeteren, of gebieden die niet in de eerste twee fasen van uw analyse zijn geïdentificeerd. 

Aangezien er meerdere manieren zijn om aan kansen te komen, is het nuttig om over deze vragen na te denken voordat u begint:

 • Welke middelen kunnen wij gebruiken om zwakke punten te verbeteren?

 • Zijn er markthiaten in onze dienstverlening?

 • Wat zijn onze doelen voor het jaar?

Hier is een voorbeeld van een kans op basis van de bovengenoemde sterke en zwakke punten. 

Marketingcampagne: Om de zichtbaarheid van e-commerce te verbeteren, voeren we advertentiecampagnes uit op YouTube, Facebook en Instagram.

Bedreigingen

Dreigingen in SWOT verwijzen naar gebieden die problemen kunnen veroorzaken. Dit is anders dan zwakke punten, omdat dreigingen extern zijn en over het algemeen buiten uw macht liggen. Dit kan van alles zijn, van een wereldwijde pandemie tot een verandering in het concurrentielandschap. 

Hier zijn een paar vragen die u zichzelf kunt stellen om externe dreigingen te identificeren:

 • Welke veranderingen in de sector geven reden tot bezorgdheid?

 • Welke nieuwe markttendensen liggen in de toekomst?

 • Waar presteren onze concurrenten beter dan wij?

Hier is een voorbeeld van een dreiging die uw bedrijf kwetsbaar kan maken voor problemen. 

Nieuwe concurrent: Met een nieuwe e-commerceconcurrent die binnen een maand op de markt komt, kunnen we een daling van het aantal klanten zien. 

Voorbeeld SWOT-analyse

Een van de populairste manieren om een SWOT-analyse te maken is door sterke en zwakke punten, kansen en dreigingen visueel weer te geven. Dit formaat wordt een SWOT-matrix genoemd. Het is meestal georganiseerd in vier afzonderlijke vierkanten die samen één groter vierkant vormen. 

Een SWOT-matrix is zeer geschikt voor het verzamelen van informatie en het documenteren van de vragen die u tot uw beslissingen hebben gebracht. Het is niet alleen handig om er later naar te verwijzen, het is ook geweldig voor het visualiseren van eventuele patronen die zich voordoen.

Hier is een voorbeeld om u een idee te geven van hoe u zelf aan de slag kunt. 

Voorbeeld SWOT-analyse

Indien correct en effectief gebruikt, kan uw matrix een geweldige toolkit zijn voor het evalueren van de sterke en zwakke punten van uw organisatie. Zodra u uw matrix hebt opgesteld, kunt u zich richten op het daadwerkelijk implementeren van de kansen die u hebt gevonden. 

Plan projecten met Asana

Hoe maakt u een SWOT-analyse? 

Een SWOT-analyse kan op verschillende manieren worden uitgevoerd. Terwijl sommige teams graag vergaderen en ideeën op een bord gooien, geven anderen er de voorkeur aan een formele SWOT-matrix op te stellen. Hoe u uw SWOT-analyse ook maakt, creatief zijn met uw planningsproces laat nieuwe ideeën stromen en leidt tot uniekere oplossingen. 

Er zijn een paar manieren om ervoor te zorgen dat uw SWOT-analyse grondig en correct wordt uitgevoerd. Zo kunt u uw team samenbrengen op een manier die bevorderlijk is voor teamwerk, u van tevoren voorbereiden zodat u de tijd efficiënt gebruikt en creatief zijn met de manier waarop u ideeën kiest. Laten we eens wat tips bekijken om u op weg te helpen.

Tip 1: Houd rekening met interne factoren 

Interne factoren zijn sterke en zwakke punten die voortkomen uit interne processen. Deze zijn meestal gemakkelijker op te lossen als u de middelen hebt, aangezien u meer controle hebt over het resultaat. 

Wanneer u interne factoren tegenkomt, kunt u op een paar verschillende manieren verbeteringen doorvoeren.

 1. Kom samen met de belanghebbenden van de afdeling om een bedrijfsplan op te stellen rond de vraag hoe u uw huidige situatie kunt verbeteren.

 2. Onderzoek en implementeer nieuwe tools, zoals een projectbeheertool, om u te helpen deze processen te stroomlijnen. 

De manier waarop u de interne factoren gaat oplossen hangt af van het soort probleem. Misschien moet u zelfs een combinatie van beide gebruiken als het om een complex verbeteringsplan gaat. 

Tip 2: Evalueer externe factoren

Externe factoren vloeien voort uit processen die buiten uw macht liggen. Hieronder vallen concurrenten, markttendensen en al het andere dat uw organisatie van buitenaf beïnvloedt. 

Externe factoren zijn moeilijker op te lossen, omdat u de uitkomst niet rechtstreeks kunt controleren. Wat u wel kunt doen is uw eigen processen zo kantelen dat negatieve externe factoren worden verzacht. U kunt werken aan het oplossen van deze problemen door:

 1. Concurreren met de markttendensen

 2. Markttendensen voorspellen voordat ze zich voordoen 

Hoewel u de externe omgeving niet onder controle hebt, kunt u wel bepalen hoe uw organisatie erop reageert. 

Stel, bijvoorbeeld, dat u wilt concurreren met een markttendens. Een voorbeeld hiervan is een concurrent die een nieuw product op de markt brengt dat beter presteert dan het uwe. U kunt dat product niet wegnemen, maar u kunt wel proberen een nog beter product te lanceren om een eventuele daling van de verkoop te verzachten. U kunt ook proberen markttendensen te voorspellen, zodat u voorbereid bent wanneer externe factoren zich voordoen. 

Tip 3: Met teamwerk worden dromen waargemaakt

Het is misschien een eeuwenoud gezegde, maar teamwerk is ongelooflijk effectief voor het brainstormen over nieuwe en vernieuwende ideeën. Nodig verschillende teamleden van verschillende afdelingen uit. Op die manier zijn ideeën uit elk deel van het bedrijf vertegenwoordigd. Wees weloverwogen met het aantal teamleden dat u uitnodigt, want te veel deelnemers kan leiden tot een gebrek aan focus of deelname. De sweet spot voor een productieve brainstormsessie is ongeveer 10 teamgenoten. 

Tip 4: Wees creatief

Om creatieve ideeën te genereren, moet u ze eerst uitnodigen. Dat betekent dat u leuke manieren moet bedenken om tot mogelijkheden te komen. Enkele voorbeelden daarvan zijn het willekeurig selecteren van anonieme ideeën, het doorpraten van duidelijk slechte voorbeelden, of het spelen van teambuildingspelletjesom het team op te peppen. 

Tip 5: Ideeën rangschikken

Na het spelen is het tijd om de beste mogelijkheden te rangschikken. Dit kan in teamverband of met een kleinere groep leiders. De beste manier om dit te doen is elk idee te bespreken en het te rangschikken op een schaal van één tot tien. Zodra u het eens bent over uw topideeën op basis van de mogelijkheden van het team en de totale impact, kunt u werken aan de uitvoering ervan door te beginnen met een bedrijfsplan

Waarom is een SWOT-analyse belangrijk?

Een SWOT-analyse kan u helpen processen te verbeteren en groei te plannen. Hoewel het vergelijkbaar is met een concurrentieanalyse, verschilt de analyse doordat deze zowel interne als externe factoren evalueert. Door de belangrijkste gebieden rond deze kansen en bedreigingen te analyseren, krijgt u de inzichten die u nodig hebt om uw team klaar te stomen voor succes. 

Waarom is een SWOT-analyse belangrijk?

Een SWOT-analyse is niet alleen nuttig voor organisaties. Met een persoonlijke SWOT-analyse kunt u gebieden van uw leven onderzoeken die voor verbetering vatbaar zijn, van uw leiderschapsstijl tot uw communicatievaardigheden. Hoe u het ook wilt gebruiken, een SWOT-analyse is belangrijk om deze drie redenen. 

1. Identificeert gebieden die kansen bieden

Een van de grootste voordelen van het uitvoeren van een analyse is het bepalen van groeimogelijkheden. Het is een geweldig uitgangspunt voor startende bedrijven en teams die weten dat ze willen verbeteren, maar niet precies weten hoe ze moeten beginnen. 

Kansen kunnen van allerlei kanten komen, zoals externe factoren, zoals het diversifiëren van uw producten voor een concurrentievoordeel, of interne factoren, zoals het verbeteren van de workflow van uw team. Hoe dan ook, kansen benutten is een uitstekende manier om als team te groeien.

2. Identificeert gebieden die kunnen worden verbeterd

Bestaande projecten verbeteren is een andere onfeilbare manier om te blijven groeien. Zwakke punten en dreigingen opsporen tijdens een SWOT-analyse kan de weg banen naar een betere bedrijfsstrategie.

Uiteindelijk is leren van uw fouten de beste manier om uit te blinken. Zodra u gebieden hebt gevonden die gestroomlijnd kunnen worden, kunt u met uw teamleden brainstormen over een actieplan. Dit houdt in dat u gebruikt wat u weet dat werkt en dat u voortbouwt op de sterke punten van uw bedrijf. 

3. Identificeert gebieden die risico kunnen lopen

Of u nu een risicoregister hebt of niet, het is altijd van cruciaal belang om risico's op te sporen voordat ze een reden tot bezorgdheid worden. Een SWOT-analyse kan u helpen om de vinger aan de pols te houden van alle uitvoerbare punten die een rol kunnen spelen in uw besluitvormingsproces over risico's. 

Het kan nuttig zijn uw SWOT-analyse te koppelen aan een PEST-analyse, waarin externe oplossingen zoals politieke, economische, sociale en technologische factoren worden onderzocht. Al deze factoren kunnen u helpen potentiële risico's op voorhand te identificeren.

Plan voor groei met een SWOT-analyse

Een SWOT-analyse kan een doeltreffende techniek zijn om de belangrijkste sterke en zwakke punten, kansen en dreigingen te identificeren.  Als u begrijpt waar u staat en waar u heen wilt, kunt u als team en organisatie groeien. 

Vergeet niet dat u met een beetje creativiteit en samenwerking al een heel eind komt. Moedig uw team aan om buiten de gebaande paden te denken met 100+ team motiverende citaten

Probeer Asana gratis

Gerelateerde bronnen

Artikel

Work Breakdown Structure (WBS): Wat is het en hoe gebruikt u het?