Privacyverklaring van Asana

section icon
section icon

BIJGEWERKT: 20 december 2023 | GELDIG VANAF: 1 januari 2024

Asana is een platform voor werkbeheer dat teams de hulpmiddelen biedt om hun werk te coördineren.

Bij Asana is uw missie onze missie. We zetten ons in om uw privacyrechten te beschermen, zodat u zich kunt concentreren op het werk dat voor uw bedrijf het belangrijkst is - met een gerust hart.

Deze Privacyverklaring beschrijft hoe Asana uw gegevens verwerkt en legt uit welke keuzemogelijkheden u heeft met betrekking tot uw gegevens. Voor meer informatie over de toewijding van Asana aan uw privacy, kunt u onze Privacyverbintenis lezen.

Als u vragen of zorgen heeft over de manier waarop Asana uw gegevens verwerkt of over deze Privacyverklaring, kunt u ons altijd e-mailen op privacy@asana.com. U kunt de vorige versies van deze Privacyverklaring bekijken in het gedeelte met de titel Eerdere privacyverklaringen.

Wat verandert er met deze update

We hebben onze Privacyverklaring bijgewerkt met informatie over relevante privacy- en gegevensbeschermingswetten en onze bedrijfspraktijken.

Het is belangrijk voor ons dat u duidelijk kunt begrijpen hoe wij uw informatie verwerken en welke rechten u heeft op grond van de wetgeving voor privacy en gegevensbescherming. Wij staan open voor al uw vragen, bezorgdheden of feedback met betrekking tot de updates van deze Privacyverklaring.

Inhoudsopgave
Onze relatie met uInformatie die wij verwerkenHoe wij uw informatie gebruikenHoe we uw informatie bekendmakenBescherming, opslag, overdracht en bewaring van uw informatieOverige belangrijke informatieUw privacyrechtenPrivacy-informatie voor inwoners van CaliforniëWijzigingen in onze privacyverklaringContact en vragen over privacyEerdere privacyverklaringen

Onze relatie met u

In situaties waarin onze gebruikers onderworpen zijn aan onze Abonnementsovereenkomst, Enterprise Master Services Overeenkomst of andere Master Services Overeenkomst om de diensten van Asana te gebruiken, is Asana de verwerker/dienstverlener (een dienstverlener die persoonsgegevens verwerkt namens of op aanwijzing van een verwerkingsverantwoordelijke, of een andere soortgelijke aanduiding onder de wet) en is onze klant (meestal een bedrijf of organisatie) de verwerkingsverantwoordelijke/het bedrijf (de entiteit die beslist hoe en waarom informatie wordt verwerkt) van de informatie die aan Asana wordt verstrekt via hun gebruik van Asana. In alle andere gevallen is Asana de verwerkingsverantwoordelijke van de informatie. 

Als u bijvoorbeeld een account aanmaakt met 

 • het e-mailadres van uw bedrijf, is uw bedrijf de verwerkingsverantwoordelijke van uw Asana-domein en de informatie die daar is opgeslagen.

 • een gratis e-maildomein (zoals gmail.com) of een persoonlijk e-mailaccount, is Asana de verwerkingsverantwoordelijke

Asana kan worden gebruikt door bedrijven of door individuele gebruikers: 

Als u Asana gebruikt via uw bedrijf, onderwijsinstelling of met uw bedrijfs e-mailadres, is de eigen Asana-beheerder van uw bedrijf of onderwijsinstelling verantwoordelijk voor de accounts die zijn gekoppeld aan dat bedrijf of die instelling en kan deze: uw toegang tot of vermogen om de diensten te gebruiken beperken, opschorten of beëindigen, informatie over u inzien, bij ons opgeslagen informatie inzien of bewaren (inclusief de inhoud van uw werkruimte en loggegevens over uw gebruik van Asana) en uw vermogen beperken om informatie die is gekoppeld aan uw gebruik van onze producten en diensten te bewerken, beperken, wijzigen of verwijderen.

Informatie die wij verwerken

Asana verwerkt informatie die wij rechtstreeks van u ontvangen, automatisch wordt verzameld wanneer u Asana gebruikt of een van onze websites bezoekt en door Asana van derden wordt verzameld. Merk echter op dat deze Privacyverklaring niet van toepassing is op de verwerking van uw informatie door derden door uw gebruik van integraties van derden die beschikbaar zijn via onze diensten. Bezoek deze websites van derden rechtstreeks voor meer informatie over hun praktijken voor privacy en gegevensbescherming.

Informatie die Asana rechtstreeks van u ontvangt

Informatie die nodig is om een account aan te maken

Dit omvat informatie die Asana nodig heeft om een account voor u aan te maken en uw vermogen om in en uit te loggen bij Asana te beheren:

 • identificatiegegevens, zoals voor- en achternaam en e-mailadres

 • uw wachtwoord voor Asana (hashed) - uniek, lang en sterk

 • informatie met betrekking tot een derde partij die identiteitsauthenticatie verstrekt, (bijv. Google Authenticator)

Als u uw account opwaardeert naar een betaald account, kan Asana het volgende verzamelen:

 • factureringsgegevens, zoals naam, adres en telefoonnummer

 • financiële informatie, zoals creditcardinformatie of bankrekeninggegevens die door onze betalingsverwerkers namens ons wordt verzameld

 • informatie over uw gekozen Asana-plan 

Informatie die u aan ons verstrekt door uw gebruik van Asana

 • Informatie die u verstrekt in doelen, portfolio’s, projecten, berichten en taken en andere functies van Asana

 • naar Asana geüploade informatie, zoals bijlagen

 • informatie uit e-mails die u doorstuurt naar x@mail.asana.com

 • profielfoto’s en andere informatie die u kiest om uzelf te beschrijven, die we alleen verzamelen als u ervoor kiest deze te verstrekken, zoals uw geslachtsvoornaamwoorden

 • video- en audio-opnamen, en transcripties van die opnamen, indien u gebruikmaakt van videoberichten

 • Informatie over uw beroep of dienstverband, zoals uw titel of functie bij uw bedrijf als u ervoor kiest deze informatie te verstrekken

 • alle andere informatie die u kiest te verstrekken terwijl u Asana gebruikt en die u identificeert of redelijkerwijs met u in verband kan worden gebracht

Andere informatie die u ons kunt verstrekken wanneer u op andere manieren met Asana communiceert

Als u rechtstreeks contact hebt met medewerkers van Asana, zoals onze verkoop-, gebruikersonderzoeks- of gebruikersoperatiegroepen, of als u een Asana-ambassadeur wordt, of als u deelneemt aan onderzoek dat wordt uitgevoerd door Asana’s Work Innovation Lab, kan Asana de volgende informatie verwerken die u vrijwillig verstrekt:

 • uw verzoeken, vragen en reacties aan ons via formulieren of e-mail 

 • informatie die u verstrekt in verband met Asana-promoties, prijsvragen of onderzoeksstudies, als u ervoor kiest om deel te nemen

 • informatie om uw identiteit te verifiëren

 • geografische informatie, zoals regio en land 

 • informatie van sociale media 

 • uw geboortedatum

 • Biometrische informatie gekoppeld aan uw oproepopnamen, met uw toestemming in overeenstemming de toepasselijke wetgeving

Informatie die automatisch wordt verwerkt wanneer u onze websites bezoekt of onze mobiele of desktop app gebruikt

Informatie met betrekking tot uw gebruik van Asana en onze websites

Wij kunnen ook het volgende verzamelen:  

 • metadata en inferentie-informatie met betrekking tot uw gebruik van Asana, onze websites en integraties van derden om beter te begrijpen hoe u in Asana werkt. wij kunnen de handelingen registreren die u verricht terwijl u Asana gebruikt, inclusief maar niet beperkt tot het aantal Asana-werkruimten waarin u werkt, het aantal taken dat u krijgt toegewezen, welke taken of andere functies u bekijkt, wanneer u een taak of opmerking verwijdert, de functies en geïntegreerde inhoud waarmee u werkt, de soorten bestanden die u deelt en welke integraties van derden u eventueel gebruikt.

 • internet-netwerkactiviteit, cookies en soortgelijke traceringstechnologieën, met inbegrip van gegevens die onze servers automatisch registreren, zoals uw webverzoek, IP-adres, browsertype en -instellingen, verwijzende/uitgaande pagina’s en URL’s, aantal kliks, datum- en tijdstempelinformatie, taalvoorkeuren en andere soortgelijke informatie. Ga naar onze Cookieverklaring voor meer informatie over de soorten gegevens die wij via cookies verzamelen, waaronder informatie over reclame en analyses, en hoe wij die gebruiken. Om uw cookie-instellingen te beheren, kunt u ze hier aanpassen in ons voorkeurencentrum voor cookies. Cookieinstellingen

 • informatie verzameld als gevolg van deelname aan bètatests, zoals foutrapporten of feedback die door u is verstrekt

 • informatie over uw interactie met onze marketingwebsites, zoals asana.com, zoals waar u klikt, hoe lang u een pagina bezoekt, uw scrol- en muisgebruik en andere gegevens om ons te helpen uw ervaring beter te begrijpen en u de beste gebruikerservaring te bieden

 • apparaatinformatie en -activiteit wanneer u Asana gebruikt via een mobiel apparaat, zoals het type apparaat dat u gebruikt, apparaat-ID’s, versie van het besturingssysteem en informatie om ervoor te zorgen dat we u de juiste versie van onze applicatie verstrekken

 • afgeleide geolocatiegegevens van het apparaat, zoals de geschatte geografische locatie die uit een IP-adres wordt afgeleid

Informatie die Asana ontvangt van andere bronnen

Soms ontvangt Asana uw informatie van derden (andere personen, marketingdiensten, integraties van derden), waaronder:

 • informatie die is verwerkt vanuit integraties van derden die u in Asana heeft ingesteld. Een integratie van een derde kan ons bijvoorbeeld toegang geven tot informatie die bij die derde is opgeslagen en die Asana zal verwerken om de integratie mogelijk te maken

 • naam, e-mail en bedrijfscontactinformatie

 • informatie over u die aan ons is verstrekt door andere personen of gebruikers van Asana

Hoe wij uw informatie gebruiken

Asana gebruikt uw informatie om onze producten en diensten te exploiteren, met u te communiceren, transacties te verwerken wanneer u van Asana-plan verandert, voor beveiliging en fraudepreventie en om aan de wet te voldoen. Wij kunnen uw gegevens verwerken om:

Diensten aan u te verlenen en ons bedrijf te exploiteren

 • onze producten en diensten te onderhouden, te leveren en te verbeteren

 • Artikelen uit het Asana Helpcentrum voorstellen die relevant kunnen zijn voor u

 • ons te helpen de interesses en behoeften van gebruikers beter te begrijpen en Asana voor u aan te passen

 • te analyseren en te onderzoeken hoe u omgaat met onze websites en applicaties

 • Asana en u te beschermen, bijvoorbeeld:

  • het beveiligen van onze systemen en producten tegen fraude of ongeoorloofde activiteiten

  • het identificeren, oplossen van problemen en oplossen van bugs en fouten

  • het voldoen aan wereldwijde wet- en regelgeving

 • onderzoek naar te goeder trouw vermeende schendingen van onze Gebruiksvoorwaarden van Service

 • te voldoen aan een geldige wettelijke dagvaarding, verzoek of ander wettig proces dat voldoet aan de vereisten van onze Richtlijnen voor wetshandhaving of waarop wij op en andere manier een reactie noodzakelijk achten

 • als u Asana gebruikt als onderdeel van een organisatie, bedrijf of academische instelling, zal Asana uw informatie verwerken zoals vereist door ons contract met uw organisatie of academische instelling. Deze contractuele voorwaarden kunnen verschillen van, en hebben voorrang op, het gebruik dat in deze Privacyverklaring wordt beschreven.

Daarnaast gebruiken wij informatie over uw gebruik van Asana, accountinformatie (zoals uw e-mailadres en naam) en informatie met betrekking tot integraties van derden om:

 • met u te communiceren:

  • over Asana per telefoon, sms, e-mail of chat 

  • om belangrijke mededelingen en updates, productwijzigingen en andere noodzakelijke mededelingen zoals beveiligings- en fraudewaarschuwingen te verstrekken

  • Om via e-mail, telefoon en post Asana-diensten aan u aan te bieden. U heeft de mogelijkheid om u op elk moment uit te schrijven voor promotionele communicatie

 • Asana bij u adverteren

 • rapportage mogelijk te maken en de prestaties van het Asana-platform of functies die beschikbaar zijn in Asana te analyseren

 • webinars of openbare presentaties te verzorgen

 • Asana te demonstreren of u toegang te geven tot een demo van Asana

 • uw informatie op uw aanwijzing te verwerken

 • apparaatoverschrijdend beheer van uw account te bieden. Wij kunnen bijvoorbeeld dezelfde unieke gebruikers over meerdere browsers of apparaten (zoals smartphones of tablets) lokaliseren of proberen te lokaliseren, of samenwerken met dienstverleners die dit doen, om uw voorkeuren over verschillende apparaten op te slaan en het gebruik van onze producten en diensten te analyseren. Als u zich wilt afmelden voor de mogelijkheid van Google om u op deze manier op verschillende apparaten te lokaliseren, kunt u de Google Analytics Opt-out Browser Add-on installeren door hier te klikken.

U ondersteuning te bieden en uw feedback te krijgen

 • te antwoorden op uw verzoeken om informatie

 • problemen met uw account op te sporen en op te lossen en uw vragen te beantwoorden

 • ondersteuningsverzoeken op te lossen

 • u rapporten te verschaffen over het gebruik 

 • uw mening te peilen via enquêtes, onderzoeksstudies en vragenlijsten

Gecombineerde informatie

Tenzij anderszins door de wet verboden, kunnen wij de informatie die wij via uw gebruik van onze producten en diensten verzamelen, combineren met informatie die wij uit andere bronnen ontvangen, zowel online als offline, en die gecombineerde informatie gebruiken zoals hierboven uiteengezet.

Geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens

Wij kunnen informatie met betrekking tot uw gebruik van Asana (zoals het aantal taken of projecten dat u heeft aangemaakt) aggregeren en/of anonimiseren zodat dergelijke informatie niet langer aan u of uw apparaat kan worden gekoppeld. Wij kunnen dergelijke geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens gebruiken voor elk doel, inclusief maar niet beperkt tot onderzoeks- en marketingdoeleinden en kunnen dergelijke gegevens ook delen met derden, inclusief adverteerders, promotionele partners, sponsors, promotors van evenementen en/of anderen.

Kunstmatige intelligentie en machinaal leren

Sommige functies in Asana worden aangestuurd door kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning. Admins en super admins kunnen de AI-voorkeuren voor je domein op elk moment aanpassen door naar de beheerconsole te gaan.

Wanneer functies van Asana AI zijn ingeschakeld in uw domein, gebruiken we metadata met betrekking tot het gebruik van Asana in uw domein om modellen voor machine learning te trainen. Afhankelijk van het model en de functie, maken deze machine learning modellen functies mogelijk, zowel in uw domein als in andere Asana-domeinen.

Wanneer functies van AI-partners zijn ingeschakeld in uw domein, maken we gebruik van LLM-serviceproviders van derden. Onze externe LLM-serviceproviders gebruiken geen klantgegevens om hun modellen te trainen.

Bekijk voor meer informatie over AI in Asana de functies en beheerdersfuncties van Asana Intelligence AI.

Asana kan gebruikmaken van AI-technologieën, waaronder bots op onze websites en in ons product, om met u te communiceren, te reageren op uw opmerkingen en vragen, en informatie te verstrekken over onze producten en diensten. Ga voor meer informatie naar Asana’s Trust Center.

Rechtsgronden voor verwerking. 

Voor meer informatie over de rechtsgronden waarop Asana zich baseert om uw informatie te verwerken, gaat u naar Overige belangrijke informatie.

Hoe we uw informatie bekendmaken

Wij moeten de informatie die wij over u verzamelen, bekendmaken om onze producten en diensten vlot te laten werken en om ons bedrijf te laten functioneren onder de volgende voorwaarden:

 • Dienstverleners en subverwerkers. Wij kunnen toegang verlenen tot uw informatie of deze bekendmaken aan geselecteerde derden die de informatie namens ons gebruiken om te helpen bij het leveren van de diensten, website en functies van Asana. Deze derden verlenen ons verschillende diensten, waaronder, zonder beperking, verkoop, marketing, levering van inhoud en functies, functionaliteit met kunstmatige intelligentie, reclame, analyse, onderzoek, gegevensopslag, beveiliging, fraudepreventie en andere diensten. Een lijst van onze subverwerkers vindt u hier.

 • Reclamepartners. Wij kunnen ook informatie die wij verzamelen wanneer u een Asana-website bezoekt (zoals e-mailadressen), verstrekken aan dienstverleners, die deze informatie in geanonimiseerde vorm kunnen “matchen” met cookies (of mobiele advertentie-identificatie) en andere specifieke ID’s om u relevantere Asana-advertenties te kunnen bieden wanneer u andere websites bezoekt. Onze reclamepartners kunnen ook cookies en vergelijkbare technologieën op onze website gebruiken om relevantere reclame over Asana weer te geven op andere websites die u bezoekt. Raadpleeg onze Cookieskennisgeving voor meer informatie over hoe we doelgerichte cookies gebruiken en uw opties om ze te beheren.

 • Omdat u ons vraagt om dit bekend te maken. Wij kunnen uw informatie aan derden verstrekken wanneer u ons daarom verzoekt. Dit omvat wanneer u Asana koppelt met andere tools via onze beschikbare integraties.

 • In overeenstemming met uw instellingen binnen onze producten en diensten. Houd er rekening mee dat de informatie die u indient en op Asana plaatst zichtbaar kan zijn voor andere gebruikers in uw werkruimte, team, afdeling, organisatie, afhankelijk van de specifieke instellingen die u heeft geselecteerd en of er een organisatie is aangemaakt voor uw domein.

 • Gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen. WWij kunnen de informatie die wij verzamelen, delen binnen de bedrijvengroep Asana om de diensten van Asana aan u te leveren. Een lijst van onze gelieerde entiteiten vindt u hier.

 • Bedrijfsoverdrachten. Indien de eigendom van al of een aanzienlijk deel van onze activiteiten verandert, of indien al of een deel van onze activa wordt verkocht in het kader van een faillissement of een andere procedure, kunnen wij uw informatie overdragen aan de nieuwe eigenaar zodat de diensten kunnen blijven functioneren. In zulke gevallen blijven uw gegevens onderworpen aan de beloften en verbintenissen in deze Privacyverklaring totdat de overnemende partij deze bijwerkt. Indien een dergelijke overdracht onderworpen is aan aanvullende verplichte beperkingen onder toepasselijke wetten of overeenkomsten, zal Asana zich aan die beperkingen houden.

 • Naleving van wettelijke verplichtingen. Te voldoen aan een geldige wettelijke dagvaarding, verzoek of ander wettig proces dat voldoet aan de vereisten van onze Richtlijnen voor wetshandhaving. Wij zullen personen of klanten van dat verzoek in kennis stellen, tenzij: ons dat bij wet of gerechtelijk bevel verboden is; of er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden, zoals een noodsituatie waarin het risico bestaat van lichamelijk letsel of de dood van een persoon of een groep personen, of mogelijke schade aan minderjarigen.

 • De eigen Asana-accountbeheerder van uw bedrijf (als u die heeft). Als u Asana gebruikt in verband met een organisatie, academische instelling of bedrijfsdomein, kan de Asana-accountbeheerder van uw bedrijf gegevens exporteren die zijn gekoppeld aan het domein dat hij/zij beheert, als hij/zij een abonnement heeft waarmee hij/zij dit kan doen.

 • Openbare fora. Onze openbare fora, zoals het Asana community forum, maken het voor u mogelijk om opmerkingen of feedback te uploaden en publiekelijk te delen met andere gebruikers. Alle informatie die u via dergelijke openbare fora indient, is niet vertrouwelijk, en Asana kan deze voor elk doel gebruiken (inclusief in testimonials of ander marketingmateriaal van Asana). Alle informatie die u op deze manieren openlijk publiceert, zal beschikbaar zijn voor het grote publiek en mogelijk toegankelijk zijn via zoekmachines van derden. Dergelijke informatie kan door andere gebruikers worden gelezen, verzameld en/of gebruikt en kan worden gebruikt om u ongevraagde berichten te sturen. 

Wij gebruiken en delen de categorieën van informatie die wij van en over u verzamelen in overeenstemming met de verschillende zakelijke doeleinden die wij in deze Privacyverklaring bespreken. Wij delen uw informatie niet met derden voor hun eigen direct marketing doeleinden. Zie onze Privacyverplichting voor meer informatie.

Bescherming, opslag, overdracht en bewaring van uw informatie

Beveiliging

Asana neemt technische en organisatorische maatregelen om uw informatie te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging of onopzettelijk(e) verlies, wijziging, onbevoegde openbaarmaking of toegang. Geen enkele methode van overdracht via het Internet en geen enkel middel van elektronische of fysieke opslag is echter absoluut veilig en wij kunnen de veiligheid van die informatie dan ook niet garanderen of waarborgen. Wij werken onze beveiligingen voortdurend bij en verbeteren ze, en u kunt actuele informatie over onze beveiligingspraktijken lezen door onze pagina Vertrouwen te bezoeken.

Opslag

Wanneer u Asana gebruikt, wordt bepaalde informatie over u opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie over onze opties voor gegevensopslag in de EU kunt u terecht op onze pagina Vertrouwen.

Doorgifte van uw informatie buiten de EER, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Japan

Wanneer u onze producten en diensten gebruikt, wordt informatie over u doorgegeven naar de Verenigde Staten, waar het merendeel van de gegevensverwerking van Asana plaatsvindt. Wij kunnen informatie die wij over u verzamelen ook doorgeven aan externe verwerkers buiten uw land of rechtsgebied naar andere landen of rechtsgebieden in de wereld.

EU-US Data Privacy Framework-programma, de UK Extension to the EU-US DPF en het Swiss-US Data Privacy Framework

Asana voldoet aan het EU-US Data Privacy Framework-programma (EU-US DPF), de UK Extension to the EU-US DPF, en het Swiss-US Data Privacy Framework-programma (Swiss-US DPF), zoals opgesteld door het US Department of Commerce. Asana heeft aan het US Department of Commerce verklaard dat het zich houdt aan de EU-US Data Privacy Framework Principles (EU-US DPF Principles) met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens ontvangen uit de Europese Unie op grond van het EU-US DPF en uit het Verenigd Koninkrijk (en Gibraltar) op grond van de UK Extension to the EU-US DPF. Asana heeft aan het US Department of Commerce verklaard dat het zich houdt aan de Swiss-US Data Privacy Framework-programma Principles (Swiss-US DPF Principles) met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens ontvangen uit Zwitserland op grond van het Swiss-US DPF.

Overeenkomstig het EU-US DPF, de Britse uitbreiding op het EU-VS DPF en het Swiss-US DPF, verbindt Asana zich ertoe om niet opgeloste klachten met betrekking tot onze behandeling van persoonsgegevens die we op grond van het EU-US DPF, de Britse uitbreiding op het EU-US DPF, en het Swiss-US DPF ontvangen, door te verwijzen naar BBB National Programs, een aanbieder van alternatieve geschillenbeslechting gevestigd in de Verenigde Staten. Als u niet tijdig een bevestiging over uw klacht met betrekking tot de DPF Principles van ons ontvangt, of als wij uw klacht met betrekking tot de DPF Principles niet naar uw tevredenheid hebben afgehandeld, bezoek dan de BBB National Programs Dispute Resolution Process-website op https://bbbprograms.org/programs/all-programs/dpf-consumers/ProcessForConsumers voor meer informatie of om een klacht in te dienen. De diensten van BBB National Programs worden u gratis aangeboden.

Let erop dat als uw klacht niet via deze kanalen kan worden opgelost, er onder beperkte omstandigheden een mogelijkheid tot bindende arbitrage beschikbaar kan zijn, zoals uiteengezet in Bijlage I van de DPF Principes. Asana is onderworpen aan de onderzoeks- en handhavingsbevoegdheden van de Federal Trade Commission (FTC) met betrekking tot de naleving van de bepalingen van het EU-VS DPF, de Britse uitbreiding op het EU-US DPF en het Swiss-US DPF.

Asana zal redelijke en passende maatregelen nemen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat een derde die als ‘gegevensverwerker’ optreedt krachtens de EU-, Britse en Zwitserse terminologie, de persoonsgegevens die wij hen toevertrouwen, op een manier verwerkt die in overeenstemming is met de DPF Principles. Asana is mogelijk aansprakelijk in gevallen van verdere doorgifte aan derden van gegevens van personen uit de EU, het VK en Zwitserland die het heeft ontvangen krachtens respectievelijk het EU-US DPF, de Britse uitbreiding op het EU-VS DPF en het Swiss-US DPF.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden in deze privacyverklaring en de EU-US DPF Principles en/of de Swiss-US DPF Principles, gelden de Principles.

Ga voor meer informatie over het Data Privacy Framework (DPF)-programma en om onze certificering te bekijken naar https://www.dataprivacyframework.gov/.

Als het EU-US DPF, de UK Extension to the EU-US DPF en het Swiss-US DPF niet van toepassing zijn, vertrouwt Asana op andere mechanismen voor gegevensdoorgifte om persoonsgegevens door te geven buiten de EER, het VK en Zwitserland, zoals modelcontractbepalingen.

Bewaring van gegevens

Wij bewaren uw informatie gedurende de periode die nodig is om de in deze Privacyverklaring beschreven doeleinden te vervullen, om onze producten en diensten aan u ter beschikking te stellen of zoals u ons heeft opgedragen, tenzij een langere bewaartermijn bij wet vereist of toegestaan is. 

Overige belangrijke informatie

Gebruik door kinderen jonger dan 16

Als u jonger bent dan 16 jaar, mag u geen Asana-account hebben of de producten of diensten van Asana gebruiken. Wij verwerken niet bewust informatie van, of richten geen van onze producten of diensten op, kinderen onder de 16 jaar.

Marketingpraktijken en -keuzes

Als u e-mails van ons ontvangt, kunnen we bepaalde analysetools gebruiken, zoals clear GIF’s, om gegevens over uw interactie met de e-mail vast te leggen, zoalsde datum en tijd waarop u ons e-mailbericht hebt geopend en of u op koppelingen of banners in onze e-mails hebt geklikt. Met deze gegevens kunnen wij de doeltreffendheid van onze communicatie- en marketingcampagnes meten.

U kunt ons opdragen uw contactgegevens niet te gebruiken om per e-mail, post of telefoon contact met u op te nemen over producten, diensten, promoties en speciale evenementen die uw interesse zouden kunnen wekken door contact met ons op te nemen via de in de gedeelten Contact en Privacy-vragen genoemde methoden. In commerciële e-mailberichten kunt u zich ook afmelden door de instructies te volgen die onderaan dergelijke e-mails staan of neem contact met ons op via privacy@asana.com.

Merk op dat, ongeacht uw verzoek, wij nog steeds bepaalde informatie kunnen gebruiken en bekendmaken zoals toegestaan door deze Privacyverklaring of zoals vereist door de toepasselijke wetgeving. Zo kunt u zich bijvoorbeeld niet afmelden voor bepaalde transactionele, operationele of servicegerelateerde e-mails, zoals e-mails waarin onze relatie of transacties met u worden weergegeven.

Wereldwijde privacycontrole en Do Not Track

Waar nodig volgt Asana de Global Privacy Control (GPC)-specificatie.

Do Not Track is een privacyvoorkeur die gebruikers in bepaalde webbrowsers kunnen instellen. Wij streven ernaar u betekenisvolle keuzemogelijkheden te bieden met betrekking tot de informatie die op onze websites wordt verzameld voor doeleinden van derden, en daarom bieden wij de mogelijkheid om u, indien nodig, af te melden en uw cookievoorkeuren aan te passen. Wij herkennen of reageren momenteel niet op browser-geïnitieerde DNT-signalen. U kunt hier meer te weten komen over Do Not Track.

Houd er rekening mee dat Do Not Track een andere functionaliteit is dan het browsergebaseerde Global Privacy Control-signaal, dat Asana wel honoreert. Voor meer informatie over hoe Asana gebruikmaakt van cookies en soortgelijke traceertechnologieën, bezoekt u onze Cookieverklaring.

Rechtsgronden voor de verwerking van uw informatie

De wetten in sommige rechtsgebieden vereisen dat wij u informeren over onze rechtsgronden voor het verwerken van uw informatie. Onze rechtsgronden voor het verzamelen en gebruiken van uw hierboven beschreven informatie zijn afhankelijk van het specifieke type informatie en de specifieke context waarin we deze verzamelen. Enkele voorbeelden van rechtsgronden voor verwerking waarop wij ons baseren:

 • wanneer het gebruik van uw informatie noodzakelijk is om onze verplichtingen uit hoofde van een contract met u na te komen (bijvoorbeeld om te voldoen aan de Gebruikersvoorwaarden die u aanvaardt door gebruik te maken van de diensten van Asana of om te voldoen aan de voorwaarden van een contract dat is ondertekend met bedrijven)

 • wanneer het gebruik van uw informatie noodzakelijk is voor onze legitieme belangen of de legitieme belangen van anderen (bijvoorbeeld om beveiliging te bieden, onze producten en diensten te exploiteren, fraude te voorkomen, het gebruik van onze producten en diensten te analyseren en te verbeteren en voor soortgelijke doeleinden)

 • wanneer het gebruik van uw informatie noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen om belasting- of factuurinformatie te verzamelen en op te slaan voor een bepaalde periode)

 • wanneer wij uw toestemming hebben om gegevens op een bepaalde manier te verwerken 

Uw privacyrechten

Asana-gebruikers van over de hele wereld gebruiken onze producten om overzicht in hun werk te brengen. Ongeacht in welk land u zich bevindt, respecteren wij uw recht op inzage, toegang, correctie, uitvoer, beperking van de verwerking en verwijdering van uw informatie, en wij hebben deze rechten wereldwijd veralgemeend. Wij zullen u niet discrimineren vanwege het uitoefenen van uw privacyrechten. 

Informatie over uw rechten

Op uw verzoek, en behoudens toepasselijke wettelijke uitzonderingen, zullen wij:

 • toegang verlenen tot en/of een kopie verstrekken van bepaalde informatie die wij over u bewaren

 • u informatie verstrekken over categorieën van informatie die wij over u verzamelen of bekendmaken; de categorieën van bronnen van dergelijke informatie; het zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen van uw informatie; en de categorieën van derden aan wie wij uw informatie bekendmaken. Voor uw gemak en zodat u er niet om hoeft te vragen, hebben wij die informatie in deze Privacyverklaring opgenomen.

 • de verwerking van uw gegevens voor reclamedoeleinden voorkomen (met inbegrip van elke verwerking voor direct marketing op basis van profilering)

 • achterhaalde of onjuiste informatie bijwerken

 • bepaalde informatie die wij over u hebben, verwijderen

 • de manier waarop wij sommige van uw gegevens verwerken en bekendmaken, beperken

 • uw informatie doorgeven aan een derde dienstverlener

 • uw toestemming voor de verwerking van uw informatie intrekken

Als u deze rechten wilt uitoefenen, zullen wij uw identiteit en wellicht uw relatie met Asana moeten verifiëren (bijvoorbeeld als u een beheerder bent van een Asana-organisatie, -divisie of -werkruimte en u een verzoek indient namens een andere persoon) voor de veiligheid en om fraude te voorkomen. U kunt mogelijk een gevolmachtigde agent aanwijzen om namens u verzoeken in te dienen. Om een gevolmachtigde agent te kunnen verifiëren, moet de gevolmachtigde agent een ondertekende, schriftelijke toestemming om dergelijke verzoeken in te dienen of een volmacht overleggen. We kunnen ook contact met u opnemen om uw identiteit te verifiëren voordat we het verzoek van de gevolmachtigde agent verwerken.

Wij kunnen extra stappen ondernemen om na te gaan of u gemachtigd bent om het verzoek in te dienen. Als u een eindgebruiker bent van de diensten van Asana en geen directe klant van Asana (bijvoorbeeld, uw bedrijf gebruikt Asana en u bent een werknemer of gemachtigde vertegenwoordiger van dat bedrijf), dient u verzoeken met betrekking tot uw informatie te richten aan de beheerder van het Asana-account van uw bedrijf. Wij zullen u doorverwijzen naar uw beheerder of de beheerder rechtstreeks op de hoogte brengen. Om uw privacyrechten uit te oefenen, kunt u een verzoek indienen door dit formulier in te vullen.

Wij attenderen u er echter op dat bepaalde informatie in bepaalde omstandigheden vrijgesteld kan zijn van dergelijke verzoeken, (bijvoorbeeld indien wij uw informatie moeten blijven verwerken voor onze rechtmatige belangen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting). Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving hebt u mogelijk het recht om in beroep te gaan tegen onze beslissing om uw verzoek te weigeren. Als we uw verzoek afwijzen, zullen we u informatie verstrekken over hoe u in beroep kunt gaan tegen de beslissing, indien van toepassing, in onze communicatie met u.

Recht om uw voorkeuren voor cookies te beheren en u af te melden voor gerichte reclame

Zoals in detail uitgelegd in onze Cookieverklaring, verstrekken we informatie over uw apparaat en online browse-activiteiten aan externe advertentieproviders voor gerichte online advertentiedoeleinden, zodat we u relevantere en op maat gemaakte advertenties met betrekking tot onze diensten kunnen bieden. 

Klik hier als u geen toestemming wilt geven voor het online vrijgeven van uw gegevens via cookie- en pixeltechnologie: Cookieinstellingen of Global Privacy Control in te schakelen in uw browser.

Privacy-informatie voor inwoners van Californië

Categorieën van verzamelde en bekendgemaakte informatie

Als u een inwoner van Californië bent, heeft u bepaalde rechten op grond van de California Consumer Privacy Act (CCPA), en willen we u de volgende aanvullende informatie verstrekken over het doel waarvoor we elke categorie persoonlijke informatie gebruiken die we verzamelen (zoals gedefinieerd door CCPA), de categorieën van derden aan wie we persoonlijke informatie bekendmaken voor een zakelijk doel of voor cross-context gedragsadvertenties, waaronder ons gebruik van analysediensten van derden en online advertentiediensten. Deze worden in detail beschreven in onze Cookieverklaring en kunnen leiden tot de openbaarmaking van online identificatoren (bijv. cookiegegevens, IP-adressen, apparaatidentificatoren en gebruiksinformatie).

In het bijzonder kunnen uw contactgegevens (zoals e-mail) of internetnetwerk- en apparaatinformatie (zoals cookiegegevens en IP-adres) worden bekendgemaakt aan online advertentie- en analysepartners.

Voor meer informatie over elke categorie persoonsgegevens, het doel van het gebruik en derden aan wie we persoonsgegevens bekendmaken, verwijzen we u naar de onderdelen Informatie die we verwerkenHoe we uw informatie gebruiken en Hoe we uw informatie bekendmaken van onze Privacyverklaring.

Uw keuzes met betrekking tot online reclame en gerelateerde activiteiten

U heeft het recht om u af te melden voor de openbaarmaking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van online cross-context gedragsgerichte reclame en gerelateerde activiteiten en kunt dit doen door hier te klikken: Cookieinstellingen of Global Privacy Control in uw browser in te schakelen.

Andere CCPA-rechten

We bieden geen financiële stimulansen in ruil voor uw persoonsgegevens. Als we dat ooit doen, zullen we u aanvullende informatie verstrekken over deze stimulansen op het moment dat ze worden aangeboden.

De CCPA stelt u ook in staat om het gebruik of de openbaarmaking van uw gevoelige persoonsgegevens (zoals gedefinieerd in de CCPA) te beperken als uw gevoelige persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden worden gebruikt. Houd er rekening mee dat we geen gevoelige persoonsgegevens gebruiken of openbaar maken, anders dan voor zakelijke doeleinden waarvoor u zich niet kunt afmelden krachtens de CCPA.

Zie het gedeelte Uw privacyrechten van onze Privacyverklaring hierboven voor informatie over de aanvullende rechten die u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens krachtens de Californische wetgeving en hoe u deze kunt uitoefenen.

Bewaren van uw persoonsgegevens

Zie de informatie onder Gegevensbewaring in het gedeelte Bescherming, opslag, overdracht en bewaring van uw gegevens van onze Privacyverklaring.

Californische openbaarmaking "Shine the Light"

De Californische wet “Shine the Light” geeft inwoners van Californië het recht om zich onder bepaalde omstandigheden af te melden voor de openbaarmaking van bepaalde categorieën persoonsgegevens (zoals gedefinieerd in de Shine the Light-wet) aan derden voor hun direct marketing doeleinden, of als alternatief, dat we consumenten een gratis middel bieden om zich af te melden voor een dergelijke openbaarmaking. Wij delen momenteel uw persoonsgegevens niet met derden voor hun eigen direct marketing doeleinden.

Rechten in Nevada

Volgens de wetgeving van Nevada kunnen bepaalde consumenten in Nevada zich afmelden voor de verkoop van informatie over hen. Wij verkopen uw gegevens niet in overeenstemming met de Nevada Senate Bill 220. Als u echter inwoner bent van Nevada, kunt u een verzoek indienen om u af te melden voor mogelijke toekomstige verkopen onder de wetgeving van Nevada door het Nevada afmeldingsformulier in te vullen. Wij maken u erop attent dat wij, indien nodig, redelijke maatregelen kunnen treffen om uw identiteit en de authenticiteit van uw verzoek te verifiëren.

Wijzigingen in onze privacyverklaring

Wij zullen deze Privacyverklaring bijwerken om ervoor te zorgen dat deze onze gegevensverzamelings- en gebruikspraktijken, onze verbazingwekkende functies en technologische vooruitgang correct weerspiegelt, of als de toepasselijke wetgeving dit vereist. Wij zullen voldoen aan de toepasselijke wettelijke vereisten inzake kennisgeving en/of toestemming wanneer wij dergelijke wijzigingen aanbrengen, afhankelijk van het soort wijziging dat wordt aangebracht. Hieronder vindt u ook informatie over hoe onze Privacyverklaring in de loop der tijd is gewijzigd.

Contact en vragen over privacy

Asana is gevestigd te 633 Folsom Street, Suite 100, San Francisco, CA, 94107-3600, Verenigde Staten. Indien u contact met ons wenst op te nemen of indien u vragen of klachten heeft in verband met deze verklaring, gelieve ons dan te contacteren op privacy@asana.com. Om contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, kunt u een e-mail sturen naar dpo@asana.com.

Eerdere privacyverklaringen

1 januari 2020

15 december 2021

1 januari 2023

11 oktober 2023

27 oktober 2023