29 brainstormtechnieken: effectieve manieren om creativiteit te stimuleren

Afbeelding bijdrager Team AsanaTeam Asana
4 februari 2024
19 min. leestijd
facebookx-twitterlinkedin
Brainstormtechnieken voor creatieve teams
Zie sjabloon

Geweldige ideeën komen niet vanzelf.

Als het de verantwoordelijkheid van één persoon is om met een oplossing te komen, kan dit tijdrovend zijn en veel druk veroorzaken. En wanneer een groep mensen samen de taak krijgen een probleem op te lossen, kunnen hun ideeën botsen. En dan zwijgen we nog over het feit dat iedereen een voorkeursmethode heeft voor zijn of haar creatieve waanzin, wat het moeilijk maakt om alle neuzen van de teamleden dezelfde kant op te laten wijzen.

Dat is het punt waar brainstormtechnieken om de hoek komen kijken. Deze technieken bieden structuur voor brainstormsessies, laten de creativiteit van alle brainstormers ontbranden en zorgen ervoor dat de ideeën tot leven komen. Gelukkig zijn er heel veel effectieve brainstormtechnieken waar u uit kunt kiezen.

Overweeg de volgende methodes, en misschien een sjabloon voor brainstorming in teams, voor de volgende sessie die gepland staat of op elk moment dat de creativiteit toeslaat. Soms ontstaan de beste ideeën uit het niets.

Basisbeginselen van het brainstormen: hoe te brainstormen

Wat is brainstormen? Hier is een algemene definitie van brainstormen: het de manier van een persoon of team om een probleem op te lossen of nieuwe ideeën te genereren voor de verbetering van een product, organisatie of strategie. 

Aan welke methode u ook de voorkeur geeft, de meeste brainstormtechnieken omvatten drie stappen:

 1. Ideeën vastleggen

 2. De ideeën bespreken en bekritiseren

 3. Kiezen welke ideeën u wilt uitvoeren

Elke brainstormtechniek heeft dezelfde ingrediënten. U heeft niet meer nodig dan een persoon of een groep mensen, een probleem dat moet worden opgelost of een kans die moet worden aangepakt, en tijd.

Brainstormuitdagingen

De gulden regel van alle brainstormsessies is kwantiteit boven kwaliteit. Hoe meer ideeën u hebt, hoe groter de kans dat er één de moeite waard is. Daarom moet u er vooral bij groepsbrainstormsessies voor zorgen dat uw teamleden hun kritiek bij de deur achterlaten en duidelijk maken dat de enige slechte ideeën geen ideeën zijn.

Natuurlijk heeft niet elke brainstormsessie een vlekkeloze start. Een aantal brainstormuitdagingen zijn:

 • Onevenwichtige gesprekken, soms vanwege extroverte personen die de gesprekken domineren.

 • Het verankeringseffect, waarbij brainstormers zich vastklampen aan de eerste ideeën die zijn gedeeld en niet overstappen op andere

 • Ongemakkelijke stiltes, die vaak vallen wanneer de deelnemers zich niet hebben voorbereid 

Misschien heeft u zelf wel eens zulke ongemakkelijke brainstormsessies meegemaakt. Gelukkig zijn er vele beproefde, en ook enkele onorthodoxe brainstormtechnieken en tools die precies deze problemen aanpakken.

Analytische brainstormsessies

Analytische brainstormsessies

Wanneer u een idee van alle kanten moet bekijken of een probleem grondig moet keuren, kan het de moeite waard zijn om analytische brainstormtechnieken te implementeren. Overweeg de volgende brainstormmethodes en -tools om ideeën te genereren en te kwalificeren.

1. Starbursting  

Starbursting is een visuele brainstormtechniek die zou moeten worden gebruikt op het moment dat uw brainstormteam zich op één idee heeft gefocust. Begin het starbursten met het noteren van een idee op een whiteboard en er een zespuntige ster omheen te tekenen. Elk punt staat voor een vraag:

 • Wie?

 • Wat?

 • Wanneer?

 • Waar?

 • Waarom?

 • Hoe?

Denk na over elke vraag en hoe deze zich verhoudt tot uw idee, zoals: "Wie zal dit product willen kopen?" of: "Wanneer zullen we dit programma moeten lanceren?" Dit helpt u scenario's of blokkades te verkennen waar u nog niet bij heeft stilgestaan.

Meest geschikt voor: brainstormen in grote groepen, het grondig doorlichten van ideeën

2. De vijf waaroms, ook wel bekend als waarom-analyse

Net als bij starbursting, helpt de vijf-waaroms-techniek u de kracht van een idee te evalueren. Daag uzelf uit om minstens vijf 'waarom'-vragen te stellen over een onderwerp of idee en sta stil bij de nieuwe problemen die u naar boven haalt - en, belangrijk, noteer hoe u ze kunt aanpakken. Om uw gedachten te helpen ordenen, kunt u overwegen om bij deze brainstormtechniek gebruik te maken van een stroomdiagram of een visgraatdiagram.

Meest geschikt voor: individuele en groepsgewijze brainstormsessies, het grondig doorlichten van ideeën

3. SWOT-analyse

U bent misschien al bekend met SWOT-analyse voor strategische planning en het verrast u misschien dat dit concept ook kan worden toegepast als een brainstormoefening om een idee te kwalificeren. Het idee? Bespreek de volgende aspecten van uw onderwerp om te bepalen of het idee de moeite waard is om uit te voeren:

 • Sterke punten: waarin is het idee beter of onderscheidt het zich van andere ideeën?

 • Zwakke plekken: heeft het idee zwakke plekken dat de uitvoering in gevaar zou kunnen brengen?

 • Mogelijkheden: waar kunt u nog meer op inspelen op basis van dit idee?

 • Bedreigingen: wat zijn de potentiële nadelen die kunnen optreden wanneer het idee is gelanceerd?

Meest geschikt voor: individuele en groepsgewijze brainstormsessies, het grondig doorlichten van ideeën

4. How Now Wow  

The How Now Wow brainstormtechniek draait helemaal om het categoriseren van ideeën op basis van hoe uniek ze zijn en hoe gemakkelijk ze zijn te implementeren. Zodra u verschillende ideeën hebt verzameld, van uzelf of van teamleden, bespreekt u waar ze in het How Now Wow spectrum vallen:

 • Hoe -ideeën zijn ideeën die origineel zijn, maar niet uitvoerbaar. 

 • Now-ideeën zijn niet-originele ideeën die makkelijk zijn uit te voeren.

 • Wow-ideeën zijn nog niet eerder gepresenteerde ideeën die ook makkelijk te implementeren zijn.

Uiteraard wilt u zoveel mogelijk 'Wow'-ideeën omdat deze niet alleen uitvoerbaar zijn, maar ze u ook helpen u te onderscheiden van concurrenten of de eentonigheid in een bedrijf kunnen verdrijven. Om u te helpen uw ideeën te ordenen, kunt u een matrix van vier vierkanten gebruiken, met de moeilijkheidsgraad als Y-as en de mate van innovatie als X-as.

Meest geschikt voor: individuele en groepsgewijze brainstormsessies en het focussen op een uitvoerbare oplossing

5. Drijfveeranalyse

Zoals de naam al aangeeft, is drijfveeranalyse een brainstormtechniek die de drijfveren of 'oorzaken' van een probleem analyseert. Vraag uzelf of uw brainstormteam bij deze brainstormtechniek gewoon elke keer opnieuw af: "Wat is de drijvende kracht achter [probleem invullen]?" en vervolgens: "Wat is de drijvende kracht achter [antwoord op de vorige vraag invullen]?" Net als bij de waarom-analyse geldt: hoe dieper u in een probleem graaft, hoe beter het wordt doorgelicht en hoe meer vertrouwen u zult hebben in het uitvoeren van oplossingen voor die problemen. 

Meest geschikt voor: individuele en groepsgewijze brainstormsessies, het grondig doorlichten van ideeën

6. Mindmapping

Een andere brainstormtechniek, mindmapping, pakt het verankeringseffect aan, een veelvoorkomend probleem bij brainstormsessies, Het betekent dat deelnemers zich fixeren op de eerste ideeën in plaats van met nieuwe ideeën te komen. Mindmapping pakt dit aan door het eerste idee te gebruiken om andere ideeën te inspireren.

U heeft hiervoor een groot vel papier of een whiteboard nodig. Begin met een onderwerp op te schrijven en vervolgens lijnen te trekken die verwante ideeën met elkaar verbinden. Dit helpt u in wezen een afbeelding te tekenen van het onderwerp in kwestie, wat van invloed kan zijn op de uitvoering en deze zelfs wat kan versnellen.

Meest geschikt voor: individuele en groepsgewijze brainstormsessies, visuele denkers

7. Gaten vullen, ook wel bekend als kloofanalyse

Kloofanalyse komt van pas als u moeite heeft met de vraag hoe u een idee moet uitvoeren. Kloofanalyse pakt de obstakels aan die u in de weg staan. Begin met een verklaring over waar u bent en vervolg met een verklaring waar u wilt zijn. Bijvoorbeeld: "Ons bedrijf maakt smartwatches; we willen onze portfolio uitbreiden en ook fitnesstrackers opnemen."

Het is de moeite waard deze verklaringen uit te schrijven op een groot vel papier of een whiteboard zodat alle brainstormers ze kunnen zien. U zou hiervoor eventueel een stroomdiagram of mindmap kunnen gebruiken. Maak vervolgens een lijst met obstakels die verhinderen dat u daar komt waar u wilt zijn en bedenk voor elk van hen oplossingen. Aan het eind van de brainstormsessie heeft u een helder plan over hoe u uw doel kunt bereiken.

Meest geschikt voor: individuele en groepsgewijze brainstormsessies, visuele denkers, inzoomen op een uitvoerbare oplossing

Stille brainstormtechnieken

Stille brainstormtechnieken

Deze brainstormtechnieken zijn het beste voor bedrijven met weinig tijd of teams met mensen die introverter zijn. Met deze technieken kunnen brainstormers in hun eigen tijd en vaak anoniem ideeën bijdragen. Bekijk de volgende methodes om uw creativiteit op te wekken, speciaal voor teams op afstand met regelmatige virtuele vergaderingen.

8. Brainwriting, ook wel bekend als slipwriting

Brainwriting is een non-verbale en persoonlijke brainstormtechniek die het brainstormprobleem van onevenwichtige gesprekken frontaal aanpakt. Dat doet het door de deelname en het teamwork van elke brainstormer te vereisen. Aan het begin schrijft elke persoon drie ideeën op met betrekking tot een onderwerp op drie afzonderlijke vellen papier. Vervolgens geeft iedereen zijn ideeën aan de rechter- of linkerkant door, waarna de buurman of buurvrouw op die ideeën voortwerkt en er aandachtspunten en overwegingen aan toevoegt.

Blijf deze vellen papier rond de tafel doorgeven totdat ze helemaal rond zijn geweest. Vervolgens kan de facilitator van de brainstormsessie de ideeën zelf verwerken, of de brainstormers kunnen elk idee hardop bespreken en vaststellen wat de moeite waard is om verder uitgewerkt te worden. Goede tip: gebruik deze brainstormtechniek alleen in groepen van maximaal 10 mensen, anders wordt u overweldigd door het aantal ideeën en de tijdsdruk.

Meest geschikt voor: brainstormsessies in groepen en introverte teamleden

9. Gezamenlijke brainwriting

Gezamenlijke brainwriting zou u kunnen zien als een kudde koeien die in de wei grazen, waarbij het de brainstormers zijn die tijdens de week ideeën grazen en anoniem hun gedachten of ideeën opschrijven. Vaak begint een facilitator van een brainstormsessie bij deze techniek met het ophangen van een groot stuk papier of plakbriefjes, of met het delen van een cloud-gebaseerd document om een paar brainstormideeën op te schrijven.

Vanaf dat punt kunnen teamleden in hun eigen tijd voortborduren op die ideeën en anoniem feedback geven. Zorg voor een duidelijke deadline voor het sluiten van de brainstormsessie, zodat alle brainstormers de kans krijgen om hun zegje te doen.

Meest geschikt voor: individuele brainstorming 

10. Brainnetting, ook wel bekend als online brainstorming

Brainnetting is geweldig voor teams op afstand. Het is in feite een plek voor een team om hun eigen ideeën te delen, of het nu een Slack-kanaal, Google Doc of uw projectbeheertool is. 

Het idee is dat brainstormers ideeën kunnen toevoegen wanneer de inspiratie toeslaat en dat de lijst alsmaar evolueert. Natuurlijk kunnen teamleiders hun brainstormteam informeren over belangrijke datums of deadlines wanneer ze oplossingen voor een probleem nodig hebben. Misschien willen ze ook een vergadering houden om de ideeën te bespreken. De identiteit van alle brainstormers kan anoniem blijven, zelfs tijdens de vergadering.

Meest geschikt voor: brainstormsessies in groep, introverte teamleden, teams op afstand

11. SCAMPER  

De SCAMPER-brainstormtechniek moedigt brainstormers aan om een idee vanuit verschillende invalshoeken te bekijken en gebruikt haar acroniem om elk gezichtspunt te stimuleren:

 • Substitute (vervangen): denk na over wat er zou gebeuren als u één facet van de oplossing zou omruilen voor een ander.

 • Combine (combineren) : denk na over wat er zou gebeuren als u één facet van de oplossing zou combineren met een ander.

 • Adapt (aanpassen): denk na over hoe u een idee of oplossing kunt aanpassen aan een nieuwe context.

 • Modify (wijzigen) : overweeg hoe u een idee kunt wijzigen om de impact groter te maken.

 • Put to another use (ergens anders voor gebruiken) : denk na over waar u uw idee nog meer zou kunnen toepassen.

 • Eliminate (elimineren) : denk na over wat u uit uw idee zou kunnen verwijderen zodat het eenvoudiger wordt.

 • Reverse effective (omgekeerd effectief): denk tenslotte na over hoe u een idee zou kunnen reorganiseren om het het meest effectief te maken

Wanneer u deze techniek tijdens een brainstormsessie in een groep gebruikt, wilt u wellicht sjablonen gebruiken om de SCAMPER-methode te koppelen aan een brainwriting-sessie en zo alle brainstormers aan te moedigen om ideeën vanuit elke hoek te evalueren.

Meest geschikt voor: individuele en groepsgewijze brainstormsessies, het grondig doorlichten van ideeën

12. Lightning Decision Jam

De Lightning Decision Jam brainstormtechniek, kortweg bekend als LDJ duurt 40 minuten tot een uur. Wat heeft u aan het eind bereikt? Tastbare resultaten en buy-in van een heel brainstormteam

Deze brainstormtechniek is geweldig voor afstemming van teams op afstand. Het begint met het opschrijven van positieve punten over een onderwerp of wat er met betrekking tot het onderwerp goed werkt. Vervolgens worden de negatieve punten opgeschreven en wordt geïdentificeerd wat het meest dringend moet worden aangepakt. Dit wordt gevolgd door een paar minuten waarin de problemen worden geherdefinieerd als vragen, en vervolgens wordt er over oplossingen voor die problemen gebrainstormd. 

Uiteindelijk gebruikt uw team een matrix om vast te stellen hoe groot de impact en hoe groot de inspanning van uw oplossingen zijn. Op basis daarvan beslissen ze welke ideeën het waard zijn om verder te worden uitgewerkt. Voor een robuustere uitleg van LDJ kunt u deze video bekijken van ontwerpbureau AJ&Smart, die de brainstormtechniek creëerde.

Meest geschikt voor: brainstormsessies in groepen, personeel op afstand, strakke deadlines, inzoomen op een uitvoerbare oplossing

13. Het ideeservet

Het idee is vergelijkbaar met LDJ, in de zin dat het in wezen een brainstormsjabloon is dat een breed onderwerp distilleert in tastbare oplossingen. Zo gaat het in z'n werk: Elke brainstormer heeft een 'ideeservet' waar ze één idee op vastleggen. Allereerst schrijven ze hun idee op en vervolgen daarna met een elevatorpitch voor het idee.

Het ideeservet omvat ook een kolom voor wie het idee bedoeld is - d.w.z. voor wie u een probleem oplost (klanten, teamgenoten, enz.) - en een kolom waarin staat welke problemen uw idee aanpakt. Brainstormers kunnen voor of tijdens een brainstormsessie hun servetten invullen, iedereen wordt geacht ze te presenteren of te delen. De uiteindelijke ideeën worden in een impact- en inspanningsmatrix geplaatst om te bepalen welke het waard zijn verder te worden uitgewerkt. 

Meest geschikt voor: brainstormsessies in groepen, inzoomen op een uitvoerbare oplossing

Braimstormtechnieken met rollenspellen

Braimstormtechnieken met rollenspellen

Toneelliefhebbers verheug u! Deze brainstormtechnieken met rollenspel moedigen brainstormers aan om figuurlijk in de schoenen van iemand anders te gaan staan of zijn of haar pet op te zetten - of zes petten, in één geval - om een probleem aan te pakken of ideeën te bedenken vanuit een nieuw perspectief. Een bijkomend voordeel hiervan? Wanneer brainstormers een persoonlijkheid op zich nemen die niet de hunne is, vermindert dat de remmingen omdat het eigenlijk niet hun standpunt is dat ter tafel komt.

14. Zes 'denkpetten'

Deze brainstormtechniek vereist dat minimaal zes brainstormers denkbeeldige petten dragen - vandaar de naam - die hen verplichten een idee uitsluitend vanuit één specifieke invalshoek te bekijken. De ene brainstormer draagt bijvoorbeeld een impact-pet en bekommert zich alleen om de impact van een idee en een ander draagt een beperkingen-pet en kijkt alleen naar de beperkingen van een idee

U kunt zelf bepalen welke invalshoeken het belangrijkst zijn voor uw organisatie. Aan het eind van de groepsdiscussie moeten alle leden van de brainstormgroep hun petten kunnen ophangen in de zekerheid dat ze de juiste ideeën nastreven.

Meest geschikt voor: groepsgewijze brainstormsessies, introverte teamleden, het grondig doorlichten van ideeën

15. Personagebestorming

Hebt u wel eens de Amerikaanse uitdrukking gehoord: "What would Abe do?" Dat is zo'n beetje het uitgangspunt van deze brainstormtechniek waarbij brainstormers de identiteit aannemen van een beroemd of prominent personage, of dat nu een leider of beroemdheid is, en zichzelf verplaatsen in hun denkwereld en hoe zij een idee zouden benaderen.

Dit helpt teams om een onderwerp door een andere bril te bekijken en, in het geval van een brainstormsessie in een groep, vermindert het de angst van sommige brainstormers om slechte ideeën naar voren brengen. Ze brengen immers niet hun eigen ideeën naar buiten - ze delen die van iemand anders. Geef uzelf dus vandaag een nieuwe functietitel.

Meest geschikt voor: individuele en groepsgewijze brainstormsessies, extroverte teamleden

16. Rolbestorming  

Rolbestorming lijkt op personagebestorming in die zin dat brainstormers verschillende persoonlijkheden aannemen om ideeën te bedenken, maar met één dramatische wending - brainstormers voeren die ideeën ook uit. 

Globaal gesproken wordt aan brainstormers gevraagd om in de huid te kruipen van een gemiddelde persoon die te maken krijgt met het idee of de oplossing in kwestie, of dat nu een werknemer, klant of een andere partij is, en ze spelen een scenario na dat zou kunnen voortvloeien uit het idee. Dit helpt hen te ontcijferen welke problemen eruit zouden kunnen voortvloeien. Overweeg deze brainstormtechniek voor meer extroverte teams.

Meest geschikt voor: brainstormsessies in groepen, extroverte teamleden

17. Omgekeerde brainstorming

Omgekeerd brainstormen gaat uit van een beetje chaos. Het moedigt brainstormers aan om de rol van verstoorders te spelen door eerst te brainstormen over problemen en vervolgens over oplossingen. Om de brainstormvragen te starten, vraagt een teamleider meestal: "Hoe kunnen we [probleem invoegen] veroorzaken?"

Zodra uw team een lijst met oorzaken heeft opgesteld, hebben ze een nieuw en afwijkend perspectief gekregen waarmee ze met oplossingen voor problemen te komen.

Meest geschikt voor: brainstormsessies in groepen, problemen oplossen

18. Omgekeerd denken

Omgekeerd denken is een beetje een mix van personagebestorming en de brainstormtechniek van de zes petten. Het moedigt brainstormers aan om zich alleen maar af te vragen: "Wat zou iemand anders doen in deze situatie?" Dit zet hen er vervolgens toe aan na te denken waarom de oplossing van die persoon wel of niet zou werken en of hun huidige oplossing effectiever is.

Meest geschikt voor: brainstormsessies in groepen, extroverte teamleden, het grondig doorlichten van ideeën

Brainstormtechnieken voor groepen

Brainstormtechnieken voor groepen

De meeste brainstormtechnieken kunnen worden toegepast op groepen brainstormers, maar deze specifieke brainstormtechnieken stimuleren (en sommige vereisen zelfs) de deelname van iedereen. Wanneer ze goed gefaciliteerd worden, leveren brainstormtechnieken voor groepen niet alleen meer ideeën op, maar kunnen ze ook:

 • Het moreel van het team verhogen met luchtige brainstormspelletjes en door teamleden te laten deelnemen aan elke stap van het brainstormproces

 • Creatief denken stimuleren, speciaal wanneer brainstormers de tijd krijgen om hun ideeën voor te bereiden en een gestructureerde aanpak voor het oplossen van problemen aangereikt krijgen

 • Meer verschillende ideeën samenbrengen dankzij het unieke perspectief en individuele sterke punten die elke brainstormer heeft

Dit alles wil zeggen dat brainstormtechnieken voor groepen draaien om het samenbrengen van mensen om na te denken over ideeën.

19. Eidetische voorstellingsmethode

De eidetische voorstellingsmethode is gebaseerd op het vastleggen van intenties en het begint ermee dat alle groepsleden hun ogen sluiten om precies dat te doen. Als een bedrijf bijvoorbeeld een nieuwe smartwatch wil gaan ontwerpen, moedigt de facilitator van de brainstorm alle brainstormers aan hun ogen te sluiten en stil te mediteren over hoe smartwatches er op dit moment uitzien.

Vervolgens bespreken de groepsleden het product en sluiten nogmaals de ogen en stellen zich in stilte nieuwe functies voor om aan het apparaat toe te voegen. Daarna openen ze allemaal hun ogen en bespreken het onderwerp opnieuw, waarbij ze in feite de mogelijkheden voor het verbeteren van een product toevoegen. Deze brainstormtechniek is ideaal voor het vernieuwen van of voortbouwen op een bestaand product of een bestaande oplossing.

Meest geschikt voor: visuele denkers, het opnieuw creëren van een idee

20. Snelle ideevorming

Snelle ideevorming is geweldig voor teams die snel worden afgeleid en die moeite hebben om gefocust te blijven tijdens vergaderingen. De brainstormtechniek moedigt brainstormers aan om een race tegen de klok te houden en met zoveel mogelijk ideeën te komen - en zichzelf vooral niet te serieus te nemen. Dit kan worden gedaan door de brainstormers ideeën te laten roepen naar een facilitator of ze op een stuk papier te laten schrijven. U zult merken dat sommige ideeën steeds terugkomen, wat waarschijnlijk betekent dat ze de moeite waard zijn om verder uit te werken.

Meest geschikt voor: extroverte teamleden, strakke deadlines

21. Round-robin brainstorming

Deelname is vereist bij de round-robin brainstormtechniek. Iedereen moet minstens één idee bijdragen waarna de hele groep feedback kan geven of met een tweede idee kan komen.

Gezien de vereiste dat iedereen een idee moet delen, is het het beste om brainstormers voorafgaande aan elke round-robin brainstormsessie de tijd te geven om ideeën voor te bereiden. Deze brainstormtechniek is geweldig voor introverte teamleden en ook voor grotere groepen. De techniek zorgt ervoor dat iedereen iets kan bijdragen. Bovendien promoot de round-robin brainstormtechniek ook het idee dat het enige slechte idee geen idee is.

Meest geschikt voor: introverte teamleden en het ontwikkelen van een surplus aan ideeën

22. Step-ladder brainstorming

De step-ladder brainstormtechniek is ideaal voor middelgrote groepen van vijf tot 15 mensen. De techniek verhindert dat ideeën worden beïnvloed door de luidruchtigste brainstormers van de groep. 

Zo gaat het in z'n werk: Een brainstormfacilitator introduceert een onderwerp aan zijn groep brainstormers en stuurt vervolgens alle brainstormers, op twee na, de zaal uit. De twee brainstormers die in de kamer zijn achtergebleven, bespreken een paar minuten lang hun ideeën, waarna één brainstormer weer in de kamer wordt verwelkomd en zijn ideeën deelt voordat de oorspronkelijke twee brainstormers hun ideeën laten horen.

De brainstormers worden één voor één teruggehaald in de kamer, waarbij elke nieuwe brainstormer zijn of haar ideeën deelt voordat de rest van de groep hun ideeën bekendmaakt, enzovoort. Zodra de hele brainstormgroep terug in de kamer is, is het tijd om de ideeën die ze samen hebben opgebouwd stap voor stap te bespreken.

Meest geschikt voor: introverte teamleden, het grondig doorlichten van ideeën, inzoomen op een uitvoerbare oplossing

23. Charrette

Misschien wilt u voor deze vorm een paar kamers reserveren. De charette-brainstormtechniek helpt een probleem in kleinere brokken op te delen en splitst ook uw brainstormers op in aparte teams om ze aan te pakken.

U kunt bijvoorbeeld drie kamers reserveren, een onderwerp of probleem op een whiteboard schrijven en drie groepen brainstormers naar de verschillende kamers sturen om hun ideeën te noteren. Vervolgens verhuizen de groepen brainstormers van kamer naar kamer en bouwen voort op de ideeën van de groep die er voor hen in de kamer was. Beschouw het als effectief teamwork op zijn best.

Meest geschikt voor: het grondig doorlichten van ideeën, inzoomen op een uitvoerbare oplossing

Andere brainstormtechnieken

Voor een minder conventionelere aanpak om uzelf of uw team aan de praat te krijgen, kunt u overwegen enkele van deze brainstormtechnieken toe te voegen aan uw arsenaal voor ideeënvorming.

24. 'Wat als'-brainstorming

De 'wat als'-techniek is een zeer onorthodoxe brainstormtechniek, die niet ingewikkelder is dan het stellen van zoveel mogelijk 'wat als'-vragen rond een onderwerp, vergelijkbaar met de brainstormtechniek voor snelle ideevorming. Bijvoorbeeld, "wat als dit probleem zich in een ander land voordeed," of, "wat als dit probleem zich in de negentiende eeuw voordeed?"

Het doorlopen van de scenario's kan nieuwe obstakels met betrekking tot uw probleem opwerpen. In essentie helpt de 'wat als'-brainstormtechniek uw team alle mogelijkheden te evalueren.

Meest geschikt voor: individuele en groepsgewijze brainstorms, het opnieuw uitdenken van een idee, het grondig doorlichten van ideeën

25. Verandering van omgeving

Het is geen geheim dat de fysieke omgeving van invloed kan zijn op uw teamworkflow en zelfs op uw creativiteit. Als uw brainstormsessie vastloopt, overweeg dan om te verhuizen naar een andere locatie. Dat kan een park of zelfs een koffiebar zijn, of u kunt de vergadering wandelend houden.

Een nieuwe omgeving kan nieuwe ideeën bij uw brainstormers opwekken en kan ze zelfs een beetje losser maken zodat ze eerder geneigd zijn ideeën te delen en u helpen meer kwantiteit dan kwaliteit te bereiken.

Meest geschikt voor: individuele en groepsgewijze brainstorms, het opnieuw uitdenken van een idee

26. Willekeurige woorden kiezen

Zoals de naam al aangeeft, is deze brainstormtechniek een beetje willekeurig. Begin met wat woorden in een hoed te gooien en ze er vervolgens uit te trekken en te bespreken hoe deze woorden betrekking hebben op het onderhavige brainstormonderwerp. U kunt gebruik maken van een sjabloon om uw gedachten bij te houden en de nieuwe ideeën die worden opgewekt door de woordassociatie vast te leggen.

Om uw gedachten verder te ordenen, kunt u deze brainstormtechniek combineren met woordbankieren, d.w.z. willekeurige woorden categoriseren en vervolgens verbanden leggen tussen hun categorie en het brainstormonderwerp. 

Meest geschikt voor: brainstorms in groepen, het opnieuw uitdenken van een idee

27. Storyboarding

Het blijkt dat storyboarding niet alleen iets voor televisie en film is. U kunt dit ook toepassen als een brainstormtechniek. Dat wil zeggen, u kunt een probleem en de mogelijke oplossingen illustreren en tekenen. Beschouw het als een andere manier om te begrijpen welke invloed uw oplossing heeft op anderen. Het betekent ook het visualiseren van eventuele blokkades waar u mee kunt worden geconfronteerd bij het uitvoeren van de oplossing.

Meest geschikt voor: individuele of groepsgewijze brainstorms, problemen oplossen, het grondig doorlichten van ideeën

28. Wensen

Wensen is even eenvoudig als het klinkt: U wenst de oplossing die u wilt bouwen. Denk: "Ik zou willen dat ons bedrijf CO2-neutraal was" en denk vervolgens na over de mogelijke manieren waarop u dit zou kunnen bereiken en de gebieden die u misschien niet kunt aanpakken om dit te realiseren. Dit helpt u obstakels te ontdekken waar u mee geconfronteerd kunt worden en werpt misschien zelfs licht op wat u zou kunnen overwinnen.

Meest geschikt voor: individuele of groepsgewijze brainstorms, het opnieuw uitdenken van een idee

29. Krankzinnige achten

Krankzinnige achten is een korte en leuke brainstormtechniek die kwantiteit oplevert door brainstormers aan te moedigen snel te denken. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een sjabloon met acht vakjes en de deelnemers hebben slechts acht minuten op de klok om acht ideeën te schetsen. Zodra de timer stopt, bespreekt de groep de ideeën.

Voor een grotere groep kunt u overwegen elke brainstormer zich te laten concentreren op slechts drie ideeën en hem of haar een wat langere tijdslimiet van zes minuten te geven om ze gedetailleerder te schetsen.

Meest geschikt voor: brainstorms in groepen, visuele denkers, het ontwikkelen van een surplus aan ideeën

8 tips voor een positieve brainstormsessie

Welke brainstormtechniek ook geschikt is voor u en uw team, u zou altijd moeten overwegen de volgende beste praktijken te volgen om zo effectief mogelijk te brainstormen. Natuurlijk begint alles met een brainstormfacilitator en hoe hij of zij de toon zet voor de sessie.

1. Neem de tijd voor de voorbereiding

De brainstormfacilitator is niet de enige deelnemer aan een brainstormsessie die tijd nodig heeft om zich voor te bereiden op een vergadering. Facilitators moeten brainstormers voor de sessie wat context geven in de vorm van een vergaderagenda, zodat ze in de juiste mindset komen voor de brainstormsessie. 

Minstens één dag is standaard, maar niet meer dan twee tot tien minuten is ook nuttig. Daarnaast zouden brainstormfacilitators ook altijd een paar ideeën achter de hand moeten houden voor wanneer de creativiteit opdroogt.

2. Stel een duidelijke bedoeling vast

Hoe meer context u de brainstormers vanaf het eerste begin kunt bieden, hoe meer vruchtbare ideeën ze kunnen produceren. Omschrijf bijvoorbeeld duidelijk naar welk soort ideeën u op zoek bent, of het nu gaat om ideeën die snel uitvoerbaar zijn of om baanbrekende ideeën, en identificeer de specifieke doelen die behandeld moeten worden.

Zorg er daarnaast voor dat uw brainstormers op de hoogte zijn van eventuele beperkingen waaronder u of uw organisatie opereren, waaronder projecttijdlijnen of budgetten, zodat ze uitvoerbare ideeën genereren.

3. Nodig nieuwe teamleden en ideeën uit

Wanneer het steeds dezelfde mensen zijn die samen brainstormen, kunnen ze de neiging hebben om steeds dezelfde ideeën te produceren. Overweeg daarom om nieuwe mensen voor uw brainstormsessie uit te nodigen zodat de sleur wordt doorbroken en ze een frisse kijk op uw brainstormonderwerpen kunnen geven en hopelijk met frisse ideeën komen. De genodigden kunnen collega's van andere afdelingen zijn, klanten of cliënten voor een focusgroep, of een externe consultant.

4. Stimuleer inclusiviteit

Elke brainstormsessie moet beschouwd worden als een veilige plek om ideeën te delen, zelfs als deze ideeën onconventioneel zijn. Onthoud dat de enige slechte ideeën geen ideeën zijn, en dat geen enkel idee dat wordt gedeeld mag worden afgeschoten of veroordeeld. Bovendien moet de brainstormfacilitator ervoor zorgen dat elke brainstormer gelijk behandeld wordt en evenveel tijd krijgt om het woord te voeren. Dit kan betekenen dat er voor elke brainstormer een timer voor de spreektijd moet worden gezet en dat moet worden onderkend wie de gesprekken domineren. Ook moet elke brainstormer open en nieuwsgierig zijn naar ideeën.

5. Denk 'out of the box'

Creatief denken begint door onszelf niet al te serieus te nemen. Net zoals u inclusiviteit aanmoedigt, moedigt u ook imperfectie en out-of-the-box denken aan. Dit kan van alles zijn, van leuke teambuildingsspelletjes tot unieke vragen om het ijs te breken. Zelfs een gigantische hoop dwaze ideeën om op voort te bouwen is beter dan helemaal geen ideeën. Brainstormtechnieken zoals wensen kunnen teamleden aanmoedigen om zich open te stellen.

6. Verhoog de creativiteit met muziek

Net zoals een verandering van omgeving nieuwe ideeën kan inspireren, kan ook een beetje achtergrondmuziek de creativiteit bevorderen. Overweeg wat muziek te draaien tijdens uw brainstormsessie. Voor de beste resultaten moet u ervoor zorgen dat de muziek:

 • Instrumentaal is

 • In een majeur toonsoort is

 • Een vast tempo en volume heeft

Luister: De brainstorm-afspeellijst van Asana op Spotify

7. Combineer brainstormtechnieken

Net zoals brainstormtechnieken niet perse voor alles en iedereen geschikt zijn, is het ook niet zo dat één type bij elke sessie past. Houd er rekening mee dat u uw brainstormtechniek moet omgooien afhankelijk van waar uw brainstormgroep het meest ontvankelijk voor is en van met hoeveel ideeën u aan het jongleren bent.

8. Voer uw ideeën uit

Met briljante ideeën komen is geweldig. Maar ze zijn vrij nutteloos als u ze niet effectief uitvoert. Er zijn sommige brainstormtechnieken waarbij het uitvoeringsproces is ingebouwd, maar bij andere zult u samen met de brainstormers vervolgstappen moeten zetten. Met projectsjablonen kunt u een plan uitstippelen met creatieve oplossingen.

Vergeet niet dat het bij brainstormen gaat om kwantiteit boven kwaliteit

Wanneer het goed wordt gedaan zou een brainstormsessie niet als corvee moeten aanvoelen maar als een kans om samen iets te creëren, vooral als uw brainstormtechniek verschillende stijlen van denken en uitdrukken ondersteunt.

En of u nu alleen of in een team werkt, het geeft een unieke voldoening om uw ideeën vrucht te zien dragen. Laat de creatieve ideeën maar stromen en pas vervolgens uw werkbeheertool aan om die ideeën om te zetten in actie.

Gerelateerde bronnen

Artikel

110+ beste vragen om het ijs te breken voor teambuilding