Schrijf betere SMART-doelen met deze tips en voorbeelden

Foto van bijdrager Julia MartinsJulia Martins
3 februari 2024
8 min. leestijd
facebookx-twitterlinkedin
Schrijf betere SMART-doelen - kopafbeelding
Zie sjabloon

Elk team dat iets fenomenaals heeft bereikt, moest eerst doelen stellen om daar te komen. Teams die doelen stellen kunnen geweldige dingen doen zoals ziektes genezen, efficiëntere en duurzamere apparaten bouwen of onze oceanen veiliger maken voor walvissen en dolfijnen. Als we doelen stellen, kunnen we visualiseren waar we heen willen en ons beste beentje voor zetten om daar te komen.

Maar bij het bereiken van een ambitieus doel gaat het niet alleen om het bereiken van grote hoogten - u moet ook een pad hebben om daar te komen. Dat is waar SMART-doelen om de hoek komen kijken. SMART is een Engels acroniem dat u kan helpen bij het definiëren en stellen van fantastische doelen. Met SMART kunt u ervoor zorgen dat elk doel - van projectdoelen tot grotere bedrijfsdoelen - alles heeft wat nodig is om het te bereiken. Hier leest u hoe.

Wat is een SMART-doel?

SMART is een acroniem om u te helpen gedefinieerde, controleerbare en haalbare doelen te stellen. SMART staat voor:

 • Specific

 • Measurable

 • Achievable

 • Realistic

 • Time-bound

SMART-doelen

Het Engelse acroniem SMART dient als een binnenweg naar goede doelen. Het bevat alle ingrediënten die u nodig hebt voor succes. Hier leest u hoe u elk onderdeel kunt uitsplitsen en benaderen:

Specific (specifiek)

Bedenk dat u uw SMART-doel stelt om een specifiek doel te bereiken - niet een breed doel. U wilt niet dat elk initiatief slaagt, u wilt dat uw specifieke project slaagt. Om er zeker van te zijn dat u de doelen kunt bereiken, moet u ervoor zorgen dat uw doelen specifiek zijn voor datgene waaraan u werkt.

Measurable (meetbaar)

De "M" in SMART staat voor measurable (meetbaar). Dit helpt u het succes of het falen van uw project te evalueren. Uw doelstellingen moeten een objectieve manier hebben om ze te meten. Dit kan een termijn zijn, een getal, een verandering in procent of een ander meetbaar element.

Achievable (haalbaar)

U wilt niet dat uw doelen gemakkelijk te halen zijn, maar u wilt er ook zeker van zijn dat u doelen stelt die u kunt halen. Haalbaar betekent dat uw doelstellingen niet totaal buiten het bereik van de mogelijkheden moeten liggen. Stel uzelf de vraag of het doel binnen uw projectbereik ligt? Zo niet, dan is het niet haalbaar.

Hoe zit het met stretchdoelen?

Stretchdoelen zijn doelen die bewust uitdagend zijn. Als bijvoorbeeld u gewoonlijk 30.000 maandelijkse bezoekers op uw website krijgt, zou een stretchdoel zijn om 50.000 maandelijkse bezoekers te krijgen. Dat is een flinke stijging! Maar dit stretchdoel ligt nog steeds binnen het bereik van de mogelijkheden. Zorg ervoor dat u uw stretchdoelen uitdagend maakt, niet onmogelijk. Probeer bijvoorbeeld niet om van 30.000 maandelijkse bezoekers naar 300.000 maandelijkse bezoekers te gaan.

Realistic (realistisch)

De "A" en de "R" van SMART zijn nauw met elkaar verbonden. U moet niet alleen haalbare doelen stellen, maar ook realistische. Een doel is misschien wel haalbaar, maar om er te komen zou elk teamlid zes weken achter elkaar moeten overwerken. Ook al is dat een haalbaar doel, het is niet realistisch. Zorg ervoor dat uw doel zowel haalbaar als realistisch is door een duidelijk middelenbeheerplan op te stellen.

Tijdgebonden

Uw SMART-doel moet een einddatum hebben. Zonder tijdslimiet kan uw project zich voortslepen, onduidelijke succescijfers hebben, en lijden aanscope creep. Als u dat nog niet gedaan hebt, zorg er dan voor dat u een duidelijke projecttijdlijn uitstippelt.

Wat zijn de voordelen van SMART-doelen?

Ervoor zorgen dat uw belangrijke doelstellingen alle SMART-componenten bevatten is misschien tijdrovender dan het stellen van gewone doelen, maar de waarde die u uit SMART-doelen krijgt weegt op tegen de extra tijd die u aan het proces van doelen stellen besteedt. Doelen moeten niet iets zijn wat u stelt en vergeet - ze zijn een essentieel onderdeel van uw projectplanningsproces. Door SMART-doelen te stellen, zullen u en uw team:

 1. Duidelijke communicatie en afstemming. Als uw projectteam precies weet waar het naartoe werkt, is het gemotiveerder en als team beter op elkaar afgestemd. Teamleden die weten hoe hun individuele werk bijdraagt aan bredere bedrijfsdoelen zijn 2X zo gemotiveerd als hun collega's, dus het stellen en delen van SMART-doelen kan de motivatie van uw hele team stimuleren.

 2. Duidelijkheid richting projectsucces. Bent u ooit aan het eind van een project gekomen en wist u niet echt of u uw projectdoelen gehaald had of niet? SMART-doelen helpen u duidelijke doelen te stellen, zodat u vage of verwarrende taal in doelstellingen kunt vermijden.

 3. Duidelijk stappenplan & eindstreep. Met SMART-doelen weet u precies wat u wilt bereiken en binnen welk tijdsbestek u denkt dit te bereiken. U hebt geverifieerd dat deze doelen realistisch en haalbaar zijn. En u weet dat u ze kunt meten om te zien of u ze haalt of niet.

 4. Meetbare waarden. Wanneer u uw project afrondt, helpen SMART-doelen u om het succes ervan te evalueren. Neem het uzelf niet kwalijk als u ze niet gehaald hebt. Bij Asana streven wij ernaar ongeveer 70% van onze doelen te halen. Op die manier weten we dat we uitdagende, maar haalbare doelen stellen. Of u uw doel nu bereikt of niet, SMART-doelen kunnen u helpen uw doel te evalueren, en daar kunt u van leren.

5 voorbeelden van SMART-doelen

Klaar om te beginnen? Voordat u uw eigen SMART-doelen stelt, vindt u hier vijf voorbeelden van SMART-doelen en hoe elk doel aan de SMART-criteria voldoet.

1. Zakelijk doel

 • Voorbeeld: Produceer ten minste drie verschillende soorten grootschalige marketingmiddelen (bijv. e-book, webinar, video's, advertorials van een of twee pagina's) per maand voor het eerste kwartaal.

 • Waarom het SMART is: Dit doel is specifiek (grootschalige marketingmiddelen, meetbaar (drie verschillende soorten), haalbaar en realistisch (dit hangt af van hoeveel projectteamleden er zijn, maar we kunnen aannemen dat er genoeg zijn om de drie middelen per maand te realiseren), en tijdgebonden (per maand voor het eerste kwartaal).

2. Teamdoel

 • Voorbeeld: Het productteam zal in de eerste helft van boekjaar 2022 samenwerken aan vijf projecten met verschillende functies op bruikbaarheidstests, klantenenquêtes, klantenmarketing of onderzoek en ontwikkeling.

 • Waarom het SMART is: Dit doel is specifiek (projecten gericht op bruikbaarheidstests, klantenenquêtes, klantenmarketing of onderzoek en ontwikkeling), meetbaar (vijf cross-functional projecten), haalbaar (vijf projecten in zes maanden), realistisch (het project behelst het hele productteam), en tijdgebonden (in de eerste helft van boekjaar 2022).

3. Professioneel doel

 • Voorbeeld: In 2021 zal ik mijn managementvaardigheden ontwikkelen door middel van mentorschap, met minstens twee medewerkers waar ik mentor van ben, uit ofwel de Employee Resource Groups van ons bedrijf, ofwel mijn alumni-netwerk.

 • Waarom het SMART is: Dit doel is specifiek (managementvaardigheden door mentorschap), meetbaar (minstens twee leerlingen), haalbaar en realistisch (deze persoon heeft zichzelf twee verschillende wegen gegeven waarlangs hij medewerkers kan vinden waar hij of zij mentor voor kan worden), en tijdgebonden (gedurende 2021).

4. Persoonijk doel

 • Voorbeeld: Ik ga trainen om de halve marathon van San Diego in maart in minder dan twee uur te lopen.

 • Waarom het SMART is: Dit doel is specifiek (halve marathon van San Diego), meetbaar (in minder dan twee uur), haalbaar (twee uur is een ambitieus maar haalbaar tempo voor de meeste lopers met de juiste training), realistisch (deze persoon heeft vastgesteld dat hij zal trainen als voorbereiding op de halve marathon), en tijdgebonden (maart).

5. Non-profit doel

 • Voorbeeld: We gaan 100 uur gratis bijles geven aan middelbare scholieren in wiskunde en geschiedenis gedurende de maand februari.

 • Waarom is het SMART: Dit doel is specifiek (bijles geven aan middelbare scholieren in wiskunde en geschiedenis), meetbaar (100 uur), haalbaar en realistisch (afhankelijk van het aantal vrijwilligers dat de non-profit heeft), en tijdgebonden (in de maand februari).

Lees: Een strategisch plan opstellen voor uw non-profit (met sjabloon)Probeer Asana voor non-profits

SMART doelstellingssjabloon

Als u klaar bent om uw eigen SMART-doel te stellen, begin dan met uw projectdoel in een of twee zinnen op te schrijven. Pas dan elk van de vijf SMART-attributen toe op uw doel en zorg ervoor dat u niets vergeet. Als u klaar bent om te beginnen, gebruik dan dit sjabloon:

Eerste doel: Opschrijven wat uw eerste doel is. Maakt u zich geen zorgen dat het niet helemaal SMART is - daar komen we later in het sjabloon nog op terug.

 • Voorbeeld: Ik wil de bekendheid van ons bedrijfsmerk op de sociale media verbeteren.

Maak het specifiek: Definieert uw doel precies wat u wilt doen? Zo niet, herformuleer de tekst dan om het specifiek te maken voor uw project.

 • Voorbeeld, vervolg: De bekendheid van ons bedrijfsmerk op Instagram verbeteren met bedrijfsspecifieke hashtags.

Maak het meetbaar: Hebt u vastgelegd hoe u uw doel gaat meten als uw project eenmaal voltooid is? Zo niet, voeg dan een manier toe om succes of mislukking te meten aan het einde van uw project.

 • Voorbeeld, vervolg: Ontwikkel bedrijfsspecifieke hashtags om 1000 nieuwe Instagramvolgers te genereren.

Maak het haalbaar:Is uw doel iets wat u kunt bereiken, gezien uw projectomvang? Zorg ervoor dat dit specifieke doel binnen uw projectmogelijkheden valt.

 • Voorbeeld, vervolg: Bedrijfsspecifieke hashtags ontwikkelen en gebruiken, in combinatie met populaire hashtags in onze bedrijfstak, om 1000 nieuwe Instagram-volgers te genereren.

Maak het realistisch: Kan uw projectteam uw doel redelijkerwijs bereiken? Zelfs als het een stretchdoel is, zorg er dan voor dat het iets is dat u met uw middelen kunt bereiken.

 • Voorbeeld, vervolg: Dagelijks één keer posten op Instagram, en ervoor zorgen dat elke post een mengeling is van bedrijfsspecifieke hashtags en populaire hashtags in onze bedrijfstak, om 1000 nieuwe Instagram-volgers te genereren.

Maak het tijdgebonden: Wanneer gaat u uw doel bereiken? Zorg ervoor dat u uw streefdatum of projecttijdlijn in uw SMART-doel verduidelijkt.

 • Voorbeeld, vervolg: Post elke werkdag op Instagram voor de eerste helft van 2022. Zorg ervoor dat elke post een mix is van bedrijfsspecifieke hashtags en populaire hashtags in onze branche om 1000 nieuwe Instagramvolgers te genereren tot 30 juni.

Wat te doen na het maken van uw SMART-doelen?

Houdt u uw doelen bij in e-mails, vergaderingen of spreadsheets? Zo ja, dan bent u niet de enige. Volgens het Asana Doelenrapport houdt 53% van de bedrijven hun doelen bij via e-mail, 36% via spreadsheets en 31% via fysieke vergaderingen.

De uitdaging bij het bijhouden van uw doelen is het vinden van een manier om uw doelstellingen te verbinden met het dagelijkse werk van uw team. U hebt al die tijd genomen om een SMART-doel te maken. Nu moet u het zichtbaar houden om het ook te bereiken. Bij Asana geloven we dat doelen nauw verbonden moeten zijn met het werk waar ze, nou ja, mee verbonden zijn. Zo kunt u dat doen:

1. Deel uw SMART-doelen met projectbelanghebbenden en teamleden

Zorg ervoor dat u aan het begin van het project uw SMART-doelen bekendmaakt aan iedereen die bij het werk betrokken is. Uw SMART-doelen moeten uw hele team begeleiden bij het werken aan projectresultaten. Zo weet u precies of u uw projectdoelstellingen hebt gehaald of niet.

De beste manier om dat te doen is met een werkbeheertool zoals Asana. Op die manier heeft uw team een centrale bron van waarheid met alle informatie op dezelfde plaats - van uw dagelijkse werk tot aan de doelstellingen van uw project. In plaats van uw doelen te verbergen in documenten, dossiers en andere moeilijk te vinden plaatsen, verbindt u ze met uw dagelijkse werk zodat iedereen gemotiveerd, gefocust en op dezelfde lijn zit.

2. Controleer regelmatig de voortgang

Deel niet alleen uw SMART-doelen met uw team aan het begin van uw project, maar zorg er ook voor dat u regelmatig de vooruitgang meet die u naar uw doel hebt gemaakt. U wilt niet aan het project werken aan het eind van al het werk te ontdekken dat u uw doelstellingen niet gehaald hebt. U hebt niet voor niets hard gewerkt om specifieke, meetbare doelen te stellen. U kunt ze gebruiken als uw stip op de horizon en zo nodig tijdens uw project de koers bijstellen.

De beste manier om regelmatig te controleren of u uw SMART-doelen bereikt, is door wekelijks projectstatusupdates te sturen. Statusupdates zijn een prima manier om te benadrukken wat voor belangrijk werk uw team gedaan heeft, welke mijlpalen er nog komen, en of u op schema ligt of niet.

3. Evalueer uw succes

SMART-doelen brengen duidelijkheid in uw doelstellingsproces, zodat u precies kunt meten of u uw projectdoelen hebt bereikt of niet. Zo ja, dan is het tijd om te vieren! En zelfs als dat niet het geval is, kunt u met zulke duidelijke doelen - en door regelmatig te controleren of uw doelen zijn gehaald - het beste nagaan wat er fout is gegaan en wat u de volgende keer beter kunt doen.

Onthoud dat het niet halen van uw doelen niet betekent dat uw project een totale mislukking was. Misschien hebt u met opzet stretchdoelen gesteld om uzelf of uw team uit te dagen. Zelfs als u geen stretchdoel hebt gesteld, is het belangrijker om rustig te evalueren waarom u uw doel niet hebt bereikt, dan te doen alsof het niet gebeurd is. Op die manier kunt u van uw fouten leren en die lessen meenemen de volgende keer dat u SMART-doelen stelt.

Stel slimmere doelen

SMART-doelen kunnen uw team helpen slagen door duidelijkheid te brengen in het doelstellingsproces en projectbeheer. Wanneer uw team duidelijkheid heeft en dezelfde richting uitgaat, is de kans groter dat het gemotiveerd is en weet welk werk prioriteit moet krijgen.

Wilt u ambitieuze doelen stellen? Lees over hoe u big hairy audacious goals (BHAG's) kunt stellen.

Gerelateerde bronnen

Artikel

Wat is strategische planning? Een handleiding in 5 stappen