Big Hairy Audacious Goals (BHAG's) instellen om het onmogelijke te doen

Foto van bijdrager Julia MartinsJulia Martins
3 februari 2024
7 min. leestijd
facebookx-twitterlinkedin
Bannerafbeelding artikel Big Hairy Audacious Goals (BHAG's) instellen om het onmogelijke te doen
Zie sjabloon

Wanneer we het onmogelijke bereiken, is dat vaak omdat we in de eerste plaats geloven dat we het kunnen.

Dat is de mentaliteit achter BHAG's, of Big Hairy Audacious Goals. Dit zijn dingen zoals de allereerste maanlanding en de uitvinding van het Internet - eindpunten die onmogelijk ver weg leken toen de race begon.

Het formuleren van bijna onmogelijke doelen op de lange termijn is moeilijk - en het kan eng zijn om ze te delen. Maar als u uw kerndoel wilt bepalen en bereiken, kunt u dat doen met BHAG's. Hier leest u hoe. 

Wat is een Big Hairy Audacious Goal (BHAG)? 

Een Big Hairy Audacious Goal (BHAG) is een inspirerend doel op lange termijn dat uw bedrijf naar een hoger niveau tilt. BHAG's zijn afschrikwekkende taken die 10 tot 25 jaar in beslag nemen. Ze vergen meer dan hard werk en knowhow. Om deze meerjarenplannen te verwezenlijken, moet u in de eerste plaats geloven dat ze mogelijk zijn. Door deze enorme doelen te bepalen verlegt u de grenzen van wat uw bedrijf doet en daagt u uw team uit om enorme voortgang te boeken. 

Waar staat BHAG voor?

BHAG (spreek uit als bee-hag) staat voor Big Hairy Audacious Goals. De term werd voor het eerst gebruikt in 1994 door Jim Collins en Jerry Porras in hun boek "Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies."

Wanneer ze voor het eerst worden vastgesteld, lijken BHAG's vaak op stretchdoelen die voor de organisatie bijna onmogelijk te verwezenlijken zijn. Denk maar aan de uitspraak van President John F. Kennedy in 1961 dat de Verenigde Staten vóór het einde van het decennium een mens op de maan zouden laten landen. In 1961 leek een dergelijke bewering meer op een droom dan op een mogelijke toekomstige realiteit. Maar door dat doel te stellen, inspireerde president Kennedy de Verenigde Staten om het schijnbaar onmogelijke te bereiken. 

Doelen stellen en bereiken met Asana

De 4 types BHAG's

Alle BHAG's hebben één ding gemeen: het zijn ambitieuze doelen op lange termijn. Maar er zijn verschillende soorten Big Hairy Audacious Goals die u kunt stellen. De vier BHAG-types zijn:

1. Doelgerichte BHAG's

Dit zijn de meest traditionele doelen en daarom ook de meest voorkomende soorten Big Hairy Audacious Goals die organisaties stellen. Het doel staat voor iets dat u binnen een bepaald tijdsbestek wilt bereiken. Doelgerichte BHAG's zijn vaak kwantitatief, bijvoorbeeld het bereiken van een bepaald streefcijfer voor de inkomsten tegen een bepaald jaar. Maar ze kunnen ook kwalitatief zijn. Het doel om tegen een bepaalde datum op de maan te landen is een kwalitatieve doelgerichte BHAG.

Doelgerichte BHAG's instellen: 

 • Zorg ervoor dat u een doel kiest dat groot genoeg is om uw organisatie te inspireren, en ver genoeg weg om minstens 10 jaar te vergen om het te bereiken. 

 • Doelgerichte BHAG's zijn geen kortetermijndoelen. Ze moeten niet gericht zijn op slechts één tak van uw organisatie of één aspect van uw bedrijfsdoelen. Bepaal liever een target dat de doelen van uw organisatie omvat.

Voorbeeld van doelgerichte BHAG's:

Mogelijke valkuilen en hoe ze te vermijden: 

 • Aangezien u één enkel doel stelt, moet u ervoor zorgen dat het doel inspirerend is. Het is niet erg als het bijna onmogelijk lijkt om het te bereiken - dat is wat dit doel tot een BHAG maakt. 

 • Een op inkomsten gerichte BHAG is opwindend voor sommige teamleden, maar zorg ervoor dat het iets is waar elk teamlid achter kan staan.

 • Als uw doel meer kwalitatief is, zorg er dan voor dat er een duidelijke manier is om succes te meten. 

2. Concurrerende BHAG's

Concurrerende BHAG's zijn voor u een manier om uw team te verenigen tegen een grote concurrent. Iedereen juicht immers graag voor de underdog. Zich baseren op het feit dat u achter staat, maar een goede kans maakt om te winnen, kan een krachtige motivator voor uw team zijn. Concurrerende BHAG's zijn ook een geweldige manier om de teamgeest te versterken en een gevoel van urgentie te creëren dat u nodig hebt om uw concurrenten te verslaan. Als ze goed gebruikt worden, vormen ze een richtpunt voor ieders inspanningen, dat uw bedrijf van goed naar geweldig kan brengen. 

Concurrerende BHAG's instellen: 

 • Identificeer iets of iemand waartegen uw team concurreert, en waartegen het waarschijnlijk nog lang zal blijven concurreren. 

 • Bepaal of u hen op één gebied of op alle gebieden wilt verslaan. 

 • Deel het doel met uw team om hun competitieve geest te inspireren. 

Voorbeeld van concurrerende BHAG's:

 • Het doel van de NASA om vóór 1970 een mens op de maan te laten landen, was een concurrerende BHAG, aangezien de Verenigde Staten concurreerden met de Sovjet-Unie om het eerste land te zijn dat dit deed.

 • In 1960, toen Nike een opkomend bedrijf was, was hun oorspronkelijke doel "Adidas verpletteren".

Mogelijke valkuilen en hoe ze te vermijden: 

 • Zorg ervoor dat er een duidelijke categorieleider of concurrent is. Ambiguïteit maakt deze BHAG verwarrend. 

 • Gebruik deze BHAG alleen als u de underdog bent. Vermijd het om een naaste concurrent te kiezen, want dat is niet bepaald inspirerend.

 • Heb niet het gevoel dat u zich aan de gewone formule moet houden. U hoeft niet altijd direct iemand te verslaan. Probeer in plaats daarvan creatief te zijn met deze BHAG. Als u bijvoorbeeld niet de underdog bent, kunt u toch een competitieve BHAG vaststellen om de categorie te verslaan en een bepaald percentage marktaandeel te veroveren op al uw concurrenten.

3. Rolmodel BHAG's

U hoeft geen innovator te zijn om een goede BHAG op te stellen. Uitmuntend worden in uw categorie is immers al een uitdaging genoeg. Dat is waar voorbeeld BHAG's van pas komen. Om deze doelen te stellen, zoekt u iets dat goed werkt en stelt u zich ten doel dat succes te evenaren. Gebruik dit soort BHAG's om het succes van een concurrent of succes uit een andere bedrijfstak te evenaren.

Rolmodel BHAG's instellen: 

 • Identificeer iets dat u bewondert, of een doel dat iemand anders heeft bereikt en dat op zichzelf al een BHAG is.

 • Deze BHAG's zijn het meest doeltreffend als u een opkomend bedrijf bent.

Voorbeeld van rolmodel BHAG's:

 • Stanford University, die 249 jaar na de oprichting van Harvard werd opgericht, noemde zichzelf oorspronkelijk (en informeel) de "Harvard van het Westen.”

Mogelijke valkuilen en hoe ze te vermijden: 

 • Voordat u deze BHAG instelt, moet u nagaan wat van uw rolmodel een succes maakt. U wilt geen kopie zijn van het bedrijf dat het voorbeeld geeft. Identificeer in plaats daarvan één aspect waarin ze geslaagd zijn en evenaar dat.

 • Vermijd het gebruik van deze BHAG-stijl als u geen opkomende organisatie bent. 

4. Interne transformatie BHAG's

BHAG's voor interne transformatie verschillen van de andere drie soorten BHAG's in die zin dat dit type een grote verandering van uw bedrijfsmodel voorstelt. Als u uw bedrijfsstrategie aan het omgooien bent, kunt u een BHAG gebruiken om die verandering weer te geven - en wat u ermee hoopt te bereiken.

Interne transformatie BHAG's instellen:

 • Leg een grote verandering vast voor de hele organisatie die u moet doorvoeren. Dit kan een verschuiving van uw markt inhouden, een wijziging van uw bedrijfsstrategie, of een revisie van uw organisatie. 

 • Gebruik een BHAG om uw nieuwe bedrijfsdoelen weer te geven en waarom u die verandering hebt doorgevoerd.

Voorbeeld van interne transformatie BHAG's:

 • De overstap van Netflix van het verzenden van DVD's naar de eerste streamingdienst ter wereld.

 • De overgang van Best Buy van een uitsluitend persoonlijke winkelervaring naar een digitale leider in technologie. 

Mogelijke valkuilen en hoe ze te vermijden: 

 • Een interne transformatie doorvoeren is moeilijk. Eerst moet u er zeker van zijn dat dit het beste voor uw bedrijf is. Frequente verandering kan het moreel van het team verminderen. 

 • Wanneer u klaar bent voor een interne transformatie, implementeer dan een proces voor wijzigingsbeheer om de overgang zo naadloos mogelijk te laten verlopen. 

Lees: Wat is wijzigingsbeheer? 6 stappen voor het bouwen van een succesvol wijzigingsbeheerproces

Voorbeeld BHAG's

Voordat u begint met het opstellen van uw eigen Big Hairy Audacious Goals, kijk dan eens naar enkele voorbeelden van BHAG's. Merk op dat sommige van deze BHAG's ook de missieverklaringen van het bedrijf zijn, aangezien ze het belangrijkste zijn dat het bedrijf wil bereiken. Dikwijls zal een organisatie een missie- of visieverklaring opstellen, zonder te beseffen dat ze daarvoor BHAG's gebruikt.

Google: De informatie van de wereld organiseren

NPR: Een beter geïnformeerd publiek creëren

Facebook: Breng de wereld dichter bij elkaar

Airbnb: Creëer een wereld waar iedereen overal kan blijven

Feeding America: Zorg voor een gelijkwaardige toegang tot voedzaam voedsel voor iedereen

SpaceX: Maak de mensheid multiplanetair

Khan Academy: Gratis onderwijs van wereldklasse bieden aan iedereen, overal

Spotify: Het potentieel van de menselijke creativiteit ontsluiten

Michael J. Fox Foundation: Een geneesmiddel vinden voor de ziekte van Parkinson

Lees: Hoe de Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research dichter bij een remedie komt met Asana

Hoe BHAG's zich verhouden tot andere methoden om doelen te stellen

BHAG's zijn ambitieuze doelen op lange termijn. Maar niet elk doel is een BHAG. Hier ziet u hoe Big Hairy Audacious Goals zich verhouden tot andere methodes om doelen te stellen: 

BHAG's vs. KPI's

Key performance indicators (KPI's) zijn kwantitatieve metingen van hoe uw team of organisatie vordert in de richting van belangrijke bedrijfsdoelstellingen. Streef ernaar elk kwartaal of elk jaar KPI's vast te stellen om na te gaan of u al dan niet op schema ligt om uw strategische doelen te bereiken. 

BHAG's zijn veel groter dan KPI's. Terwijl KPI's succes meten op een schaal van drie, zes of 12 maanden, zouden BHAG's niet minder dan 10 jaar mogen duren om te voltooien. Sommige BHAG's vergen meer dan 25 jaar om te verwezenlijken!

Lees: Wat is een key performance indicator (KPI)?

BHAG's vs. OKR's

Objectives and key results (OKR's) zijn een methode om teams te helpen meetbare doelen te stellen. In het OKR-sjabloon staat Ik zal [doelstelling] zoals gemeten door [belangrijkste resultaat]. Typisch zijn doelstellingen voor een jaar die op het niveau van de afdeling of de organisatie worden ingesteld. De belangrijkste resultaten, die de vooruitgang naar de doelstelling toe meten, kunnen op het niveau van de afdeling, het team of het individu worden ingesteld, en kunnen een periode van een maand tot een jaar bestrijken. 

Voortgang boeken met uw jaarlijkse OKR's kan u op succes voorbereiden en u helpen uw BHAG te bereiken. Net als KPI's zijn OKR's echter veel kleiner in reikwijdte dan BHAG's. Na 10 of 20 succesvolle OKR's te hebben voltooid, kunt u misschien eindelijk uw BHAG voltooien. 

Lees: Wat zijn doelstellingen en belangrijkste resultaten (OKR's)?

BHAG's vs. SMART-doelen

SMART is een acroniem dat staat voor Specific (Specifiek), Measurable (Meetbaar), Achievable (Haalbaar), Realistic (Realistisch) en Time-bound (Tijdgebonden). Dit raamwerk voor het stellen van doelen zorgt ervoor dat de doelen uitvoerbaar zijn. U kunt de SMART-methode toepassen op elk proces voor het stellen van doelen. 

Als u bijvoorbeeld de SMART-methode met BHAG's zou gebruiken, zorgt u er gewoon voor dat uw BHAG's aan alle SMART-criteria voldoen. 

Lees: Betere SMART-doelen schrijven met deze tips en voorbeelden

BHAG's vs. strategische planning

Een strategisch plan is een tool om te bepalen waar uw organisatie de komende drie tot vijf jaar naartoe gaat. Deze vorm van langetermijnplanning helpt uw organisatie grote doelen te bereiken met helderheid en focus.

Strategische plannen zijn groter van opzet dan OKR's, maar kleiner van omvang dan BHAG's. Maak, afhankelijk van uw BHAG, een strategisch plan om u een eind op weg te helpen naar uw doel. Als u klaar bent om uw strategisch plan drie of vijf jaar later bij te werken, kunt u een ander strategisch plan maken om u een stap dichter bij uw BHAG's te brengen.

Lees: Is strategische planning nieuw voor u? Begin hier.

BHAG's vs. visieverklaringen

In de praktijk lijken BHAG's en visieverklaringen vrij veel op elkaar. Het zijn allebei inspirerende doelen die kijken naar het succes van uw bedrijf op lange termijn. 

Het belangrijkste verschil tussen een BHAG en een visieverklaring is de gedurfdheid van de bewering. Sommige visieverklaringen zijn gedurfd en opwindend, maar ze tarten het geloof niet zoals een echte BHAG dat doet. Soms is goed werk leveren en uw klanten van dienst zijn al meer dan genoeg. 

Neem bijvoorbeeld TED, de gastheer van TED Talks. Hun visie luidt: ideeën verspreiden. Dat is geen BHAG, want het is niet iets revolutionairs - maar ze produceren nog steeds fantastische inhoud en inspireren elke dag mensen over de hele wereld. 

Lees: 7 stappen om de perfecte visieverklaring te schrijven

Houd uw Big Hairy Audacious Goals bij en voltooi ze

U hebt uw BHAG ingesteld. De volgende stap: hem verwezenlijken. Om voortgang te boeken op weg naar succes, moet u een tool gebruiken om uw doelen te bepalen. Met tools om doelen te bepalen kunt u uw bedrijfsdoelen afstemmen op het werk dat ze ondersteunt - alles op één plaats. Zo kunt u uw teams op schema houden en inspireren.

Doelen stellen en bereiken met Asana

Gerelateerde bronnen

Artikel

Wat is strategische planning? Een handleiding in 5 stappen