65 criteria voor strategische doelen en voorbeelden om uw bedrijf vooruit te helpen

Foto van bijdrager Julia MartinsJulia Martins
1 februari 2024
6 min. leestijd
facebookx-twitterlinkedin
Bannerafbeelding 65 criteria voor strategische doelen en voorbeelden om uw bedrijf vooruit te helpen
Zie sjabloon

Overzicht

Strategische doelen vormen een essentieel onderdeel van uw strategisch plan. Om uw langetermijndoelen te bereiken, moet u een duidelijk idee hebben van waar u naartoe wilt - en een eenvoudige manier om die doelen met uw team te delen. In dit artikel bekijken we het verschil tussen strategische doelen en andere methoden om doelen te stellen, en geven we 65 voorbeelden van criteria en strategische doelen die u kunt gebruiken om aan de slag te gaan. 

Het stellen van doelen is een essentieel onderdeel van uw bedrijfsstrategie. U wil ervoor zorgen dat uw team op samenhangende wijze in de juiste richting beweegt - en doelen zijn een geweldige manier om dat te doen.

Om deze doelen effectief te maken, moeten ze meetbaar zijn. Het belangrijkste is niet het zomaar maken van doelen, maar het maken van strategische doelen die u helpen de algehele missie van uw bedrijf te vervullen.

In dit artikel behandelen we de vraag wanneer u strategische doelen moet stellen in vergelijking met andere soorten doelen - en hoe u dit moet doen.

Wat zijn strategische doelen?

Een strategisch doel is de doelstelling die u wilt bereiken aan het einde van uw strategisch drie- tot vijfjarenplan. Deze doelen zijn breder dan uw jaarlijkse doelstellingen, maar korter dan langetermijndoelen zoals BHAG's en visieverklaringen.

Omdat strategische doelen nauw verbonden zijn met strategische planning, zijn het vaak doelen voor drie tot vijf jaar. Het belangrijkste onderdeel van het stellen van een strategisch doel is echter om te identificeren waar u heen wilt, en welke doelen u moet bereiken om er te komen.

Hoe strategische doelen zich verhouden tot andere bedrijfsprocessen

U kunt gebruik maken van heel veel verschillende raamwerken voor het vaststellen van strategie en doelen. Hier leest u hoe strategische doelen verschillen van andere soorten doelen.

Strategische doelen versus strategische planning

Strategische planning is het proces van het definiëren van de richting die uw bedrijf in wil gaan in de komende drie tot vijf jaar. Een strategisch plan omvat doelen voor de langere termijn, strategische doelen en doelen voor de kortere termijn die beschrijven hoe u uw strategische doelen gaat bereiken. Het strategische planningsproces wordt meestal uitgevoerd door besluitvormers en belanghebbenden.

Een onderdeel van het opstellen van uw strategisch plan is het bedenken van strategische doelen. Uw strategisch plan moet ook klantinzichten bevatten, een SWOT-analyse, uw bedrijfswaarden, de concurrentievoordelen van uw organisatie, specifieke doelen op een tijdlijn van een kwartaal of jaar, en een projectroutekaart op hoog niveau, als u er een heeft.

Lees: Is strategische planning nieuw voor u? Begin hier.

Strategische doelen versus strategisch management

Strategisch management is het organiseren en uitvoeren van bedrijfsmiddelen om uw bedrijfsdoelen te bereiken. Deze helpen u meestal om uw algehele organisatorische strategie te implementeren.

Aan de andere kant zijn strategische doelen over het algemeen drie- tot vijfjarendoelstellingen die nauw aansluiten bij uw strategisch plan.

Beschouw strategische doelen als de specifieke dingen die u in drie of vijf jaar wilt bereiken. Deze strategische doelen maken deel uit van uw strategische plan, dat meer context en richting biedt voor de vraag waarom uw bedrijf in die richting wil bewegen. Uw strategische plan voedt uw strategisch managementproces, wat de manier is waarop u deze doelstellingen daadwerkelijk wilt bereiken.

Lees: Onbekend met strategisch management? Begin hier.

Strategische doelen versus strategische doelstellingen

Het verschil tussen strategische doelen en strategische doelstellingen is enigszins subjectief. Over het algemeen zijn doelstellingen vaak specifieker dan doelen. Sommige mensen beweren dat doelstellingen altijd kwantitatief zijn, terwijl doelen zowel kwalitatief als kwantitatief kunnen zijn.

Of u nu de terminologie strategische doelen of doelstellingen gebruikt of niet, het is altijd van essentieel belang om ervoor te zorgen dat uw doelen specifiek, meetbaar en uitvoerbaar zijn.

Lees: Betere SMART-doelen schrijven met deze tips en voorbeelden

Strategische doelen versus big hairy audacious goals (BHAG's)

Big Hairy Audacious Goals (BHAG's) zijn langetermijndoelen die meestal in 10 tot 25 jaar worden voltooid. Dit zijn doelen die de sector definiëren zoals Microsoft's beroemde doel om "een computer op elk bureau in elk huis te plaatsen."

Niet elke organisatie heeft BHAG's, of heeft ze nodig. Afhankelijk van uw bedrijfsstrategie kan een visieverklaring voldoende zijn. Of u nu BHAG's vaststelt of niet, strategische doelen zijn altijd doelen voor de kortere termijn die u helpen deze grotere ambitieuze doelen te realiseren.

Lees: Hoe u Big Hairy Audacious Goals (BHAG's), oftewel Grote Gedurfde Dappere Doelen, kunt stellen om het onmogelijke te doen

Strategische doelen versus OKR's 

OKR's, wat staat voor Objectives and Key Results, doelstellingen en belangrijkste resultaten, is een methodologie voor het stellen van doelen ontworpen door Andy Grove. Deze methodologie volgt een eenvoudig maar flexibel raamwerk:

  • Ik zal [doelstelling] zoals gemeten door [belangrijk resultaat].

OKR's kunnen meerdere jaren omspannen, maar meestal zijn het doelstellingen voor één of twee jaar die uw bedrijf helpen uw grotere strategische plan te realiseren. In een typische OKR-structuur dragen uw OKR's bij aan uw bredere strategische doelen.

Lees: OKR's vastleggen

Strategische doelen versus KPI's

KPI's, of key performance indicators , belangrijkste prestatie-indicatoren, zijn kwalitatieve meeteenheden die aangeven hoeveel voortgang u boekt. Net als OKR's, hebben KPI's vaak een korter tijdskader dan strategische doelen. Dit komt vooral omdat KPI's bijna altijd kwantitatief zijn. Het bereiken van verschillende langetermijn-KPI's helpt u uw bredere strategische drie- of vijfjarendoelen te bereiken.

Lees: Wat is een key performance indicator (KPI)?

Strategische doelen versus bedrijfsdoelen

Bedrijfsdoelen zijn vooraf vastgestelde doelen die organisaties in een specifieke hoeveelheid tijd willen bereiken. Technisch gezien zijn strategische doelen, alsook BHAG's, OKR's en KPI's, een soort bedrijfsdoel.

Lees: OKR vs. KPI: Welk raamwerk voor het stellen van doelen is beter?

65 voorbeelden van strategische criteria en doelen

Als u nog nooit een strategisch doel hebt geschreven, is het handig om algemene doelen te bekijken. Hoewel uw strategische doelen uniek zijn voor uw strategisch plan, kunt u deze voorbeelden als sjablonen gebruiken om meetbare, uitvoerbare doelen met duidelijke succescriteria op te stellen.

Stel strategische doelen die:

  • Eenvoudig geformuleerd zijn

  • Meetbaar zijn

  • Makkelijk bij te houden zijn

  • Specifiek zijn

  • Tijdgebonden zijn

Voor meer tips over wat iets tot een goed doel maakt, kunt u ons artikel lezen over hoe u betere SMART-doelen kunt schrijven

Houd er rekening mee dat deze doelen in drie tot vijf jaar bereikbaar zouden moeten zijn. Voor doelen op kortere termijn kunt u overwegen om OKR's of KPI's op te stellen. Voor doelen op langere termijn kunt u visieverklaringen en BHAG's bekijken. 

Strategische doelen over financiën

Financiële strategische doelen draaien meestal om een paar belangrijk financiële criteria, waaronder:

1. Inkomsten verhogen

2. Winstgevendheid bereiken of behouden

3. Aandeelhouderswaarde laten groeien

4. Diversificatie van uw inkomstenstromen

5. Een financieel duurzaam bedrijf worden

6. Productiekosten reduceren

7. Winstmarge verhogen

8. Inkomstendoelen stellen voor nieuwe producten

9. Afdeling-specifieke budgetten verminderen

10. Het percentage lokale versus internationale verkopen beïnvloeden

Voorbeelden van strategische doelen over financiën

Deze voorbeelden vertegenwoordigen niet de doelen van Asana, ze zijn hier alleen maar opgenomen voor educatieve doeleinden.

11. Verhoog in de komende drie jaar de totale inkomsten met 10 miljoen dollar.

12. Reduceer de kosten met 12% om tegen 2024 een winstgevende onderneming te worden.

13. Laat de inkomsten van een specifiek product binnen de komende vijf jaar groeien tot 30% van de totale bedrijfsinkomsten.

14. Reduceer in de komende drie jaar het marketingbudget met 10%.

15. Werk ons verkoopbeleid bij zodat 50% van onze verkoop in 2026 internationaal is.

Klantgerichte strategische doelen

Strategisch doelen die zich richten op uw klanten kunnen u helpen een nieuwe markt binnen te dringen of een betrouwbaar merk verder te ontwikkelen. Tot deze criteria kunnen behoren:

16. Klantverloop verminderen

17. De klanttevredenheid meetbaar verhogen

18. Het aantal nieuwe klanten verhogen

19. Klantbehoud verhogen

20. Geweldige waarde aan de klanten bieden

21. De outreach naar de klant verbeteren

22. De klantconversie verhogen

23. Inbreken in nieuwe klantsegmenten

24. Het aantal terugkerende klanten verhogen

25. Het percentage teruggestuurde producten verminderen

Voorbeelden van strategische doelen die zijn gericht op klantencijfers

Deze voorbeelden vertegenwoordigen niet de doelen van Asana, ze zijn hier alleen maar opgenomen voor educatieve doeleinden.

26. Verhoog de Net Promoter Score (NPS) met drie punten in het komende jaar, en met 10 punten in de volgende vijf jaar.

27. Verover 23 % marktaandeel tegen 2025.

28. Bied de beste klantervaring op de markt, gemeten op basis van reactietijd, klanttevredenheid en merktracering. 

29. Verhoog klantbehoud elk jaar met 3 procent.

30. Verminder het percentage teruggestuurde producten met 2% tegen 2023.

Strategische doelen om groei te promoten

Op organisatorisch niveau, verwijst groei naar hoe uw bedrijf zich uitbreidt en ontwikkelt. Tot de groeicriteria behoren:

31. Het vergroten van het marktaandeel

32. Nieuwe markten aanbreken

33. Nieuwe producten, functies of services ontwikkelen

34. De operationele betrouwbaarheid en/of naleving verhogen

35. De bedrijfssnelheid verhogen

36. Nieuwe locaties openen

37. Uw eigen merk op sociale media opbouwen

38. Websiteverkeer verhogen

39. Een nieuw bedrijf overnemen

Voorbeelden van strategische doelen over groei

Deze voorbeelden vertegenwoordigen niet de doelen van Asana, ze zijn hier alleen maar opgenomen voor educatieve doeleinden.

40. 12 nieuwe locaties openen binnen de komende vier jaar.

41. Het marktaandeel verhogen tot 8% tegen 2026.

42. 5 miljoen volgers bereiken op sociale media (inclusief Instagram en Twitter).

43. Websiteverkeer verhogen tot 300.000 bezoeker per jaar tegen 2024.

44. Drie nieuwe productteams opstarten tegen 2027.

Interne strategische bedrijfsdoelen

U kunt ook strategische doelen instellen die zich richten op uw interne bedrijfsdoelen. Werknemer-gerelateerde criteria zijn bijvoorbeeld:

45. Verhogen van personeelsbehoud

46. Toevoegen van nieuwe teamleden

47. Bouwen van een gezonde organisatorische cultuur

48. Implementeren van een prestatiebeoordelingscirkel

49. Standaardiseren van titels en/of niveaus

50. Verbeteren van cross-functionele productiviteit

51. Opzetten van een project management office (PMO) om processen te standaardiseren

52. Aantrekken van het beste talent

53. Bouwen van uitstekend presterende teams

54. Investeren in persoonlijke en professionele ontwikkeling

55. Reduceren van burn-out en oplichterssyndroom

56. Bouwen van werknemersgerichte trainingsprogramma's

57. Verminderen van personeelsverloop

58. Verbeteren van de veiligheid op de werkplek

59. Bouwen van beter faciliteitenbeheer

Voorbeelden van interne strategische doelen

Deze voorbeelden vertegenwoordigen niet de doelen van Asana, ze zijn hier alleen maar opgenomen voor educatieve doeleinden.

60. 20 nieuwe teamleden toevoegen binnen de komende vier jaar.

61. De algehele betrokkenheidsscore verhogen met 7%, gebaseerd op jaarlijkse enquêtes.

62. Het aantal aanbevelingen verhogen voor nieuw personeel tot 5000 teamleden per jaar tegen 2026.

63. Nieuwe bedrijfswaarden ontwikkelen en verspreiden tegen 2023.

64. Een tweejaarlijkse prestatiebeoordelingscyclus implementeren binnen de komende drie jaar.

65. De maximale veiligheidsscore op de werkplek behalen binnen de komende drie jaar.

Uw doelen bereiken met technologie voor het bijhouden van doelen

Zodra u uw doelen hebt ontwikkeld, hebt u een duidelijke methode nodig om deze doelen bij te houden, te meten en te communiceren. Het komt te vaak voor dat teams geweldige doelen stellen en vervolgens geen idee hebben hoe ze deze doelen in het verloop van de tijd moeten bijhouden.

In plaats van uw doelen ergens stof te laten vergaren in een diapresentatie of spreadsheet, kunt u technologie voor het bijhouden van doelen gebruiken om uw strategische doelen te verbinden met het dagelijks werk van uw team. Met Asana kunt u langetermijndoelen bijhouden, alsook de doelstellingen op kortere termijn die deze doelen voeden.

Doelen stellen en bereiken met Asana

Gerelateerde bronnen

Artikel

Wat is strategische planning? Een handleiding in 5 stappen