Hoe de teammoraal de prestaties van de werknemers beïnvloedt

Pasfoto van bijdrager Sarah LaoyanSarah Laoyan
5 februari 2024
8 min. leestijd
facebookx-twitterlinkedin
Zie sjabloon

Wanneer u een team bouwt, zoekt u teamleden met de juiste vaardigheden om uw organisatie haar doelen te laten bereiken. Wanneer u uw team zijn volledige potentieel wilt laten verwezenlijken bestaat een deel van deze opdracht eruit ervoor te zorgen dat de teamleden worden ondersteund bij hun werk en zich erbij betrokken voelen. Dit is waar teammoraal om de hoek komt kijken. Hoe bouwt, en onderhoudt, u wanneer uw team groeit, een hoge moraal bij al uw teamleden en zorgt u ervoor dat iedereen tevreden is met zijn of haar werk?

Het opbouwen en in stand houden van werknemersmoraal begint met uw bedrijfscultuur. Een duidelijke bedrijfscultuur kan de moraal richting geven wanneer dingen verkeerd gaan. Bent u klaar om meer te weten te komen over het opbouwen en onderhouden van een sterke moraal? Hier leest u hoe.

Wat is werknemersmoraal?

De team- of werknemersmoraal is de algehele opvatting die werknemers hebben over hun organisatie of bedrijf. In deze context kan moraal worden beschreven als het vertrouwen dat een persoon of groep heeft in uw organisatie of bedrijf.. 

Een goede moraal betekent dat de tevredenheid van uw werknemers hoog is en dat ze over het algemeen betrokken zijn bij het werk. Wanneer u een lage moraal begint waar te nemen, betekent dit dat uw werknemers ontevreden zijn. Kijk of iemand een burnout heeft of zich niet betrokken voelt bij zijn of haar werk. Dit zijn zeer algemene voorbeelden; er zijn heel veel aspecten die de moraal van werknemers kunnen beïnvloeden.

3 manieren om de werkgeversmoraal te verhogen

Het verhogen en onderhouden van de moraal begint bij het leidinggeven over het team. Als teamleider is er een verscheidenheid aan dingen die u kunt doen om te werknemerstevredenheid te stimuleren en te onderhouden, waaronder:

1. Geef het goede voorbeeld

Mensen zijn sociale wezens, en van nature kijken we naar degenen in leiderschapsposities voor aanwijzingen hoe we ons moeten gedragen. Hoewel iedereen zijn eigen unieke manier van leidinggeven heeft, geven we hier toch een aantal manieren waarop u het goede voorbeeld kunt geven bij het opbouwen van een sterke teammoraal:

  • Toon uw betrokkenheid bij het werk van uw team. Door uw betrokkenheid bij het werk van uw team te tonen, laat u er vertrouwen in hebt dat ze hun werk goed doen, maar ook dat u zich inzet voor hun werk. Betrokken leidinggevenden begrijpen het werk dat hun team doet beter. Toon vervolgens uw steun door te benadrukken hoe hun individuele werk verbonden is met bredere bedrijfsdoelstellingen.

  • Bij twijfel leidt u empathisch. Goede leiders tonen werknemers dat ze om hen geven, niet alleen als werknemer maar ook mens. Empathische leiders eren wie ere toekomt, tonen flexibiliteit wanneer dat nodig is en spreken teamleden regelmatig aan om te kijken hoe ze zich voelen.

  • Doe uw best transparant te zijn. Deel regelmatig informatie over veranderingen in het bedrijf, over de uitdagingen waar uw team tegenaan loopt, of zelfs over wat er in uw eigen leven gebeurt. Wanneer u laat zien dat u ook maar een mens bent, creëert u een veilige ruimte waarin ook zij hun oprechte gevoelens kunnen delen.

  • Vraag om feedback. Een goede leider schept gelegenheden voor open feedback en neemt deze feedback ter harte. Of u dit nu 1 op 1, in groepsverband of anoniem doet, feedback vragen kan uw werknemers helpen zich gehoord te voelen. Op deze manier is het minder waarschijnlijk dat werknemers hun klachten met collega's bespreken, wat gevolgen kan hebben voor de teammoraal.

Lees: Hoe u het goede voorbeeld kunt geven, volgens een Asana leider

2. Bouw vertrouwen op met uw team

Wanneer u vertrouwen opbouwt met uw team, deelt u de verantwoordelijkheid zodat iedereen in staat wordt gesteld om zijn werk effectief en autonoom uit te voeren. U kunt dit doen door de teamleden de vrijheid te geven om beslissingen te nemen en ze aan te moedigen hun vaardigheden te ontwikkelen. Wanneer u uw medewerkers vertrouwt goede beslissingen te nemen, zullen zij er meer vertrouwen in hebben dat hun stem en mening ertoe doen. Dit komt het hele team ten goede omdat elk teamlid zijn of haar individuele sterke punten en perspectieven kan delen en deze op een zinvolle manier kan gebruiken.

Wanneer uw team hard aan het werk is, vergeet dan niet om uw werknemers de waardering te geven die ze verdienen. Identificeer teamleden die impact maken en erken ze voor het specifieke werk dat ze hebben bijgedragen. Een algemene verklaring draagt niet veel bij aan de moraal van uw werknemers, maar door specifieke bijdragen te benadrukken laat u zien dat u om hun werk en hun impact op het bedrijf geeft.

Voorbeelden van zinvolle manieren werknemers te erkennen:

  • "Bedankt dat je tijd hebt vrijgemaakt voor deze op het laatste moment geplande vergadering. Ik weet dat je een druk schema hebt, dus ik waardeer je flexibiliteit.”

  • "Die extra dia die je aan de presentatie hebt toegevoegd was bijzonder waardevol. Bedankt voor het delen van je expertise.”

  • "Bedankt voor je geduld met die moeilijke klant. Het geduld dat je toonde was een geweldig voorbeeld van waar onze teamleden naar moeten streven."

3. Help werknemers zich buiten hun werk te ontplooien

Het algehele welzijn van uw team is net zo belangrijk voor hun moraal als hun werkbelasting en middelen. Als u uw werknemers helpt om buiten het werk een gezond en bevredigend leven te leiden, zullen ze waarschijnlijk meer betrokken zijn bij het werk en een positieve werkomgeving creëren voor andere teamleden.

Het evenwicht tussen werk en privé is een essentieel onderdeel van het welzijn van uw team. Als iemand verschillende deadlines moet zien te halen, de kinderen ziek zijn en hij of zij ook moet proberen helder te blijven voor de volgende werkdag, is dat een recept voor een burnout. Tijdens de Anatomie van werk-enquête die door Asana werd uitgevoerd, melde 71% van de deelnemers dat ze zich in 2020 op z'n minst één keer burnout hebben gevoeld.

Laat uw team bloeien door een gezonde balans tussen werk en privé . Biedt regelmatige pauzes - langere perioden vrijaf - en niet alleen maar dagelijkse lunchpauzes. Werknemers aanmoedigen om tijd vrij te nemen stimuleert niet alleen de productiviteit van de werknemers, maar kan ook de moraal verhogen. 

De kans dat werknemers plezier beleven aan hun werk is ook groter als er regelingen worden aangeboden waarmee ze worden geholpen zich ook buiten het werk te ontplooien. Voorzieningen zoals kinderopvang, ouderschapsverlof, vervoer en gezondheidszorg kunnen allemaal bijdragen aan de betrokkenheid van werknemers. Dit zijn allemaal dingen buiten het werk die iemands dagelijks leven kunnen beïnvloeden. Wanneer er goede regelingen beschikbaar zijn, kunnen werknemers zich concentreren op het goed uitvoeren van hun werk, in plaats van zich zorgen te maken over hun verantwoordelijkheden buiten het werk. Hoewel de secundaire arbeidsvoorwaarden meestal het werk zijn van een klein deel van de werknemers, kunnen teamleiders hun invloed gebruiken om te pleiten voor die regelingen die hun team nodig heeft om zich te ontplooien.

Lees: Sabbatsverlof: Hoe het werkt, belangrijke voordelen en veelgestelde vragen

Factoren die de teammoraal kunnen verhogen

De teammoraal is een belangrijk aspect van de bedrijfscultuur en vereist consistente aandacht en zorg. Wanneer u bewust aan de slag gaat met het creëren van een sterke teamcultuur, kan de moraal groeien. Hier zijn een paar factoren die bijdragen aan een lage teammoraal.

Stressvolle bedrijfscultuur

Er zijn veel dingen die kunnen bijdragen aan een stressvolle bedrijfscultuur. Frequente veranderingen in de bedrijfsvoering en een hoog personeelsverloop zijn allemaal dingen die veel stress bij werknemers kunnen veroorzaken.

Frequente veranderingen in een organisatie kunnen stress veroorzaken bij werknemers doordat ze hun gevoel van stabiliteit verliezen. Als een bedrijf niet kan beslissen hoe het zijn teamleden organiseert of standaardprocessen vaststelt, maakt dit het werknemers moeilijk om hun werk effectief te doen. Een team kan bijvoorbeeld een manager hebben die een specifiek proces heeft vastgesteld, waarna er binnen een paar maanden een nieuwe manager komt die een heel ander proces instelt. In korte tijd van proces moeten veranderen kan verwarring en onrust veroorzaken.

Een hoog personeelsverloop kan ook stress veroorzaken bij uw team. Het voortdurend moeten opleiden van nieuwe werknemers kan tot meer werk voor de teamleden leiden. Naast het aannemen van personeel kost het nieuwe werknemers tijd om volledig op stoom te komen. Wanneer het personeelsverloop hoog is, krijgt uw teamleden niet de mogelijkheid om zich te concentreren op het werk waarvoor ze zijn aangenomen, ze zijn meer gefocust op het inwerken van nieuwe teamleden. Als teamleden voortdurend worden in- en uitgefaseerd, kost het meer tijd om het werk te voltooien dat bedrijven helpt hun doelen te bereiken.

Als teamleiders een toename in het personeelsverloop zien, is het noodzakelijk om strategieën te implementeren om een dip in de moraal te voorkomen. Het creëren van een sterke teamdynamiek en het opleiden van teamleden zodat er voldoende dekking is als een ander teamlid afwezig is, kunnen uw team helpen om overeind te blijven - ongeacht wat er op bedrijfsniveau gebeurt.

Instabiel leiderschap

Leiderschap speelt een grote rol in de bedrijfscultuur en de moraal van werknemers. Als er frequente veranderingen in het leiderschap zijn, krijgen werknemers niet genoeg tijd om een relatie met hun manager op te bouwen. Het is belangrijk om de tijd te nemen om een één-op-één relatie met uw ondergeschikten op te bouwen. Uw werknemers moeten weten dat ze iemand hebben die het voor ze opneemt. Managers hebben ook de verantwoordelijkheid om een verbinding te vormen met de bredere doelstellingen en vooruitzichten van het bedrijf. Als het management voortdurend verandert, krijgen werknemers misschien niet de informatie die ze nodig hebben, of voelen ze zich niet verbonden met de bredere doelstelling van hun werk.

Net als het gebrek aan helderheid met betrekking tot doelen, kan een gebrek aan transparantie van de prestaties van het bedrijf als geheel de moraal van de werknemers snel doen zinken. Als werknemers een hoog personeelsverloop zien, noodvergaderingen en constante veranderingen in de leiding, zijn dat aanwijzingen dat er gegarandeerd iets niet goed gaat. En wanneer leidinggevenden deze echte uitdagingen niet op een authentieke en transparante wijze aanspreken, kunnen werknemers hun geloof in de leiding verliezen en kan het moraal afnemen.

Heldere communicatie van leidinggevenden naar werknemers kan deze stressfactoren bestrijden. Als het kader werknemers helderheid biedt over hun rollen, verantwoordelijkheden en processen, weten ze precies wat ze moeten doen om deze doelen te halen. Met meer helderheid kunnen teamleden aan de dingen werken die rechtstreeks bijdragen aan de bedrijfsdoelen.

Lees: 12 tips voor effectieve communicatie op de werkplek

De werknemersmoraal op peil houden tijdens werk op afstand

De werknemersmoraal kan op elk moment omslaan - en sommige redenen voor die omslag zijn helemaal niet werkgerelateerd. Neem bijvoorbeeld de COVID-19-pandemie. Veel mensen moesten hun dagelijkse werkroutine drastisch wijzigen om van de ene op de ander dag over te gaan op werken op afstand.

De pandemie was een grote externe stressfactor waar de bedrijven weinig vat op hadden. Deze wijziging veranderde drastisch de manier waarop veel bedrijven werkten. Om hun nieuwe teams op afstand te helpen hun moraal op peil te houden, pasten veel bedrijven zich aan de stressvolle omstandigheden van de pandemie aan door extra regelingen en ondersteuning aan te bieden. Bij Asana implementeerden we wereldwijde bedrijfsvakantie en ondersteuning voor mentale gezondheid om een sterke teammoraal te handhaven en teamleden te ondersteunen bij het leren hoe ze vanuit huis konden werken

Waarom zou de moraal van werknemers me een zorg zijn?

Het opbouwen van teammoraal en bedrijfscultuur is een belangrijke stap bij het creëren van werknemerstevredenheid op de lange termijn. Maar waarom is het zo belangrijk om ervoor te zorgen dat de moraal in uw bedrijf hoog blijft? Hier zijn een paar redenen:

Een hoge moraal betekent gelukkigere werknemers

Wanneer werknemers gelukkig zijn en een goede balans tussen werk en privéleven hebben, is de kans groter dat ze werk van hogere kwaliteit afleveren. Werknemers die minder stress ervaren zijn beter gefocust, creatiever en staan meer open voor veranderingen en nieuwe ideeën.

Minder gestreste werknemers betekent ook gezondere werknemers. Volgens de Mayo Clinic, kunnen mensen die chronisch gestrest zijn een verhoogd risico op gezondheidsproblemen hebben, zoals spijsverteringsproblemen, spierspanning, hoofdpijn, hoge bloeddruk en problemen met de geestelijke gezondheid. Wanneer mensen minder gestrest zijn, zullen deze gezondheidsproblemen zich minder snel voordoen. Welzijn van werknemers, zowel lichamelijk als geestelijk, kan leiden tot een hogere productiviteit en minder ziekteverzuim als gevolg van gezondheidsproblemen.

Lees: 6 tips om een sterke organisatiecultuur op te bouwen, volgens Asana-leiders

Een hoge moraal betekent dat werknemers vaker en langer behouden blijven

Wanneer werknemers gelukkig en betrokken zijn, en een positieve kijk op hun bedrijf hebben, zullen ze minder snel op zoek gaan naar een nieuwe baan. En dat niet alleen, gelukkige werknemers zijn de beste recruiters voor nieuw talent. Betrokken werknemers zullen eerder mensen doorverwijzen naar een vacature en positief over het bedrijf spreken.

quotation mark
Ik geloof sterk dat samenwerking de sleutel vormt tot het oplossen van 's werelds grootste uitdagingen. Werken bij Asana geeft me de kans om teams te helpen bij het aanpakken van een aantal van de grootste taken van de wereld, al is het maar op een bescheiden manier door onze nieuwe medewerkers te trainen in de tools die ze nodig hebben om te slagen.”
Cristina Gavin, Employee Onboarding Lead, Asana

Een hoge moraal begint bij geweldig leiderschap

Het leiderschap en de cultuur van uw bedrijf vormen de fundering van een sterke werknemersmoraal. Wilt u meer te weten komen over hoe u het leiderschap in uw bedrijf kunt verbeteren? U kunt meer artikelen vinden over leiderschap in Asana's bibliotheek.

Gerelateerde bronnen

Artikel

110+ beste vragen om het ijs te breken voor teambuilding