27 succescijfers voor een bedrijf die u moet bijhouden

Pasfoto van bijdrager Sarah LaoyanSarah Laoyan
6 februari 2024
6 min. leestijd
facebookx-twitterlinkedin
Bannerafbeelding artikel 27 succescijfers voor een bedrijf die u moet bijhouden
Zie sjabloon

Overzicht

Het vaststellen en meten van succesvolle statistieken is een belangrijke vaardigheid die bedrijfsleiders moeten ontwikkelen, zodat ze de prestaties van hun team kunnen controleren en evalueren. In dit artikel bekijken we hoe belangrijk bedrijfsstatistieken zijn en welke statistieken uw team moet bijhouden om uw bedrijfsdoelen te behalen.

Wanneer u een nieuwe bedrijfsstrategie implementeert, hoe weet u dan of uw strategie al dan niet werkt? De meest gebruikelijke manier om ervoor te zorgen dat uw strategie werkt, is het vaststellen van succescijfers voordat u uw initiatief uitvoert.

Succescijfers geven uw team een meetbare manier om uw voortgang te meten. Door doelen op basis van cijfers vast te stellen, kunt u meten of uw strategie al dan niet succesvol is. Er zijn veel verschillende methoden om doelen te bepalen, maar het meten van uw voortgang met succescijfers is een overeenkomst tussen al die methoden.

Wat is een succescijfer voor een bedrijf?

Een succescijfer voor een bedrijf is een kwantificeerbare maatstaf die bedrijfsleiders bijhouden om te zien of hun strategieën doeltreffend zijn. Succescijfers worden ook wel key performance indicators (KPI's) genoemd. Er is niet één succescijfer; de meeste teams gebruiken verschillende cijfers om het succes te bepalen. 

Als de juiste cijfers goed worden bijgehouden, kunnen leiders die gebruiken als maatstaf voor hoe goed het bedrijf presteert. Het is belangrijk de cijfers vast te stellen voordat de initiatieven beginnen, om de voortgang van begin tot eind te kunnen zien.

Lees: Is strategische planning nieuw voor u? Begin hier.

Waarom zijn succescijfers voor een bedrijf belangrijk om bij te houden?

Met een onbeperkt aantal cijfers die u zou kunnen bijhouden, waarom zouden bedrijfsleiders dan de moeite doen om ze te meten? Hier zijn een paar redenen waarom het een goed idee is om de succescijfers van uw bedrijf in het oog te houden. 

Verbind werk met doelen

Een van de voordelen van het gebruik van succescijfers is dat u het werk van uw team kunt afstemmen op de doelen die u als bedrijf wilt bereiken. Als uw team zijn werk afstemt op specifieke bedrijfsdoelen, kan het beter prioriteiten stellen voor de taken die het gedaan moet krijgen. 

De doeltreffendheid van de strategie beoordelen

Als u een nieuwe strategie of tactiek met uw team toepast, gebruik dan succescijfers om te meten of die al dan niet werken. Als u de metingen van uw team hebt gedaan voordat u een nieuwe strategie implementeerde, kunt u die metingen als maatstaf gebruiken. Terwijl u de nieuwe strategie uitvoert, kunt u die nieuwe cijfers met uw maatstaf vergelijken en zien hoe ze zich tot elkaar verhouden. 

Neem beslissingen op basis van gegevens

Net zoals u cijfers uit het verleden zou gebruiken als maatstaf voor een nieuwe strategie, kunt u historische gegevens gebruiken om uw team te helpen slimme zakelijke beslissingen te nemen.

Kijk eens naar de cijfers van een bepaald jaar. Waren ze anders dan gewoonlijk? Welke strategie heeft uw team toegepast om u die statistieken te bezorgen? Is er in die tijd iets gebeurd waar u over kunt nadenken? Gebruik deze cijfers om beslissingen te nemen over hoe u in de toekomst verder moet gaan, zodat u beter gefundeerde beslissingen kunt nemen.

Lees: Geleerde lessen uit het projectbeheer vastleggen

Zwakke punten in uw strategie opsporen

Als u veel verschillende cijfers meet, en u merkt een dip in één ervan, dan kunt u gemakkelijk aanwijzen welk deel van uw strategie achterloopt. Dit kan uw team de gelegenheid geven om hun strategie voor het volgende initiatief aan te passen.

Voorbeeld van succescijfers van een bedrijf per team

Elk team in uw bedrijf is er om een ander doel te bereiken, dus is het niet meer dan logisch dat verschillende teams verschillende succescijfers hebben. Hier volgen een paar voorbeelden van succescijfers per team.

Algemene bedrijfscijfers

 • Brutowinstmarge: De brutowinstmarge wordt gemeten door de kosten van verkochte goederen af te trekken van de nettoverkoop van de onderneming.

 • Return on investment (ROI): De verhouding tussen de inkomsten en de investering. ROI wordt vaak gebruikt om te beslissen of een initiatief het al dan niet waard is om tijd of geld in te investeren. Wanneer het als een bedrijfscijfer wordt gebruikt, geeft het vaak aan hoe goed een investering presteert. 

 • Productiviteit: Dit is de meting van hoe efficiënt uw bedrijf goederen of diensten produceert. U kunt dit berekenen door de totale output te delen door de totale input. 

 • Totaal aantal klanten: Een eenvoudig maar effectief cijfer om bij te houden. Hoe meer betaalde klanten, hoe meer geld er verdiend wordt voor het bedrijf.

 • Terugkerende inkomsten: Gewoonlijk gebruikt door SaaS-bedrijven, is dit het bedrag aan inkomsten dat gegenereerd wordt door al uw huidige actieve abonnees gedurende een bepaalde periode. Het wordt gewoonlijk maandelijks of jaarlijks gemeten.

Marketingcijfers

 • Dagelijkse gebruikers van webverkeer: Dit is het aantal gebruikers dat uw website dagelijks bezoekt.

 • Nieuwe gebruikers van webverkeer: Dit is het aantal gebruikers dat uw website bezoekt en die uw website nog nooit eerder hebben bezocht.

 • Openingspercentages voor e-mails: Dit cijfer is vooral belangrijk voor e-mailmarketingteams. De openingspercentages van e-mails meten het percentage van uw publiek dat uw marketingsmail heeft geopend.

Aantal gegenereerde leads: Vooral goed voor de marketingteams die cross-functional met de verkoop samenwerken, meet deze cijfers het aantal gekwalificeerde leads dat het marketingteam heeft gegenereerd en aan het verkoopteam heeft doorgegeven. Merk op dat de definitie van een gekwalificeerde lead kan variëren naargelang de doelen van uw team.

Lees: Marketing vs. reclame: Wat is het verschil?

Succescijfers van klanten

 • Net promoter score (NPS): Dit cijfer is een van de meest gebruikelijke metingen van klantengetrouwheid en klantentevredenheid, en wordt soms klantentevredenheidsscore genoemd. Het is een numerieke waarde als antwoord op de vraag "Hoe waarschijnlijk is het dat u [uw product of dienst] zou aanbevelen?". U kunt NPS berekenen door het percentage personen dat tussen 0-6 heeft gestemd af te trekken van het percentage personen dat 9-10 heeft gestemd. 

 • Percentage van klantbehoud: Dit cijfer meet hoeveel van uw klanten blijven gedurende een bepaalde periode. Het is aan uw team om te bepalen welk tijdsbestek zinvol is voor uw bedrijf en uw sector.

 • Percentage van klantverloop: Dit is het tegenovergestelde van het behoudspercentage. Het percentage van klantverloop meet hoe vaak uw klanten ophouden zaken te doen met uw bedrijf. Het is aan uw team om te bepalen welke periode het meest zinvol is voor uw bedrijf en uw bedrijfstak.

 • Klantenfeedback: Hoewel het geen kwantitatieve maatstaf is, kan anekdotische klantenfeedback uiterst waardevol zijn voor uw bedrijf, en gebruikt worden voor getuigenissen en marketingstrategie. Uw klantenervaring is iets dat uw team kan samenstellen, en hoe beter die ervaring is, hoe langer ze klant blijven.

 • Gemiddelde levensduur van de klant: Dit is de gemiddelde lengte waarin een klant uw klant blijft. Deze statistiek wordt gebruikt om de levenslange klantwaarde te berekenen.

 • Levenslange klantenwaarde (CLV of LTV): Dit is het bedrag aan winst dat een bedrijf verwacht te verdienen aan een specifieke klant gedurende de gemiddelde levensduur van een klantrelatie.

Gratis sjablonen voor klantsucces

Verkoopcijfers

 • Gekwalificeerde leads: Een gekwalificeerde lead is een persoon die alle kenmerken vertoont die uw team aanwijst als de ideale persoon om aan te verkopen. Dat kunnen demografische kenmerken zijn, de rol, de grootte van het bedrijf, of andere belangrijke kwaliteiten.

 • Percentage van lead naar klantconversie Dit is een goed cijfer om te identificeren, want het kan zowel uw verkoop- als marketingteam inzicht geven in het publiek waarop u zich richt. Als het conversiepercentage hoog is, richt u zich op het juiste publiek en richt uw team zich op de juiste prioriteiten. Lage conversiepercentages wijzen erop dat potentiële klanten ergens in de pijplijn afhaken.

 • Kosten voor klantenwerving: Dit is hoeveel uw team uitgeeft aan zowel marketing- als verkoopstrategieën om een lead te converteren in een klant. In het ideale geval wilt u dat dit getal zo dicht mogelijk bij nul ligt.

 • Totaal aantal nieuwe klanten: Het bijhouden van dit cijfer kan u een indicator geven over hoe snel uw klantenbestand groeit.

Ontwikkelaarscijfers

 • Uptime van het product: Dit cijfer meet de tijd dat uw software in een bepaalde periode werkt. 

 • Reactietijd op bugs: Dit is de tijd die uw team nodig heeft om een bug te identificeren, een oplossing te vinden, en de oplossing in productie te brengen. Problemen kunnen uiteenlopen van snelle reparaties van vijf minuten tot volwaardige projecten.

 • Dagelijkse actieve gebruikers: Dit is het aantal gebruikers dat uw software dagelijks gebruikt. Dit kan u helpen begrijpen hoeveel van uw klanten uw software werkelijk gebruiken en waarderen. Als er een groot verschil is tussen het aantal klanten en het aantal dagelijks actieve gebruikers, dan is het mogelijk dat uw klanten geen waarde in uw product vinden.

 • Cyclustijd: De tijd die een bepaald project nodig heeft om van het allereerste begin tot de uitvoering van de strategie in productie te gaan. Dit is goed om te meten, want het kan projectmanagers helpen een idee te krijgen van hoe lang bepaalde projecten zullen duren.

 • Doorlooptijd: De maatstaf voor de totale werkoutput die een bepaald team ontwikkelt. Dit omvat alles wat klaar is voor QA en in productie kan worden genomen.

Personeelscijfers

 • Tevredenheid van de werknemers: Net als een net promoter score geeft een werknemerstevredenheidsscore aan hoe waarschijnlijk het is dat uw werknemers uw bedrijf als werkgever aan een vriend of collega zouden aanbevelen. Dit is een belangrijke cijfer voor HR-teams, omdat het problemen met de bedrijfscultuur en het bedrijfsbeleid aan het licht kan brengen die opgelost kunnen worden.

 • Percentage van werknemerbehoud: Vergelijkbaar met een percentage van klantbehoud, meet het percentage van werknemersbehoud hoeveel van uw werknemers gedurende een bepaalde periode bij uw bedrijf blijven. Dit wordt vaak jaarlijks gemeten. 

 • Feedback van de werknemers: Anekdotische feedback van werknemers is net zo waardevol als feedback van klanten, zo niet nog waardevoller. Feedback van werknemers geeft uw team de kans suggesties te doen om uw bedrijf te helpen een betere werkgever te worden, en op zijn beurt het percentage van het werknemersbehoud te verhogen.

Lees: 6 tips om een sterke organisatiecultuur op te bouwen, volgens Asana-leiders

Verbind het werk van uw team met cijfers met Asana

Waarschijnlijk draagt het werk van uw team rechtstreeks bij tot een of meer belangrijke succescijfers. Maar zonder een duidelijke manier om het dagelijkse werk aan de grotere doelen te koppelen, kan het voor teamleden onduidelijk zijn waar ze prioriteit aan moeten geven. In plaats daarvan kunt u met Asana het werk bijhouden en de resultaten op één plaats meten. Asana helpt u om het werk van uw team te koppelen aan de doelen die u stelt, zodat u ze samen kunt bereiken.

Probeer Asana gratis