Kanban vs. scrum: wat is het verschil?

29 oktober 202010 minuten leestijd
facebooktwitterlinkedin
Kanban vs. scrum Asana artikel-bannerafbeelding

U hebt deze termen wel eens gehoord: kanban en scrum. Maar wat betekenen ze precies? Is scrum geen rugbyterm?

Elk team werkt ander met zijn eigen kanban- of scrumproces, dus u kunt verschillende strategieën tegenkomen, afhankelijk van waar u naartoe werkt. Beide raamwerken komen voort uit visuele projectbeheermethodologieën, en het kunnen allebei geweldige manieren zijn voor teams om samen te werken. Maar voordat we de twee methodologieën kunnen vergelijken en overwegen, moeten we eerst begrijpen wat we bedoelen als we elk van deze dingen zeggen.

Kanban

Kanban verwijst meestal naar een visuele projectbeheerstrategie. Het werk wordt weergegeven op een bord met kolommen die werkfasen voorstellen. In een kanbanbord doorlopen de afzonderlijke taken de fasen tot ze voltooid zijn.

Lees: een beginnersgids voor kanbanborden

Geschiedenis van kanban

De kanbanmethode werd in eerste instantie ontwikkeld als een lean-manufacturing methode door Taiichi Ohno tijdens zijn tijd bij Toyota. In het Japans is kanban een combinatie van twee woorden: 看 (Kàn), dat teken betekent en 板 (Bǎn) dat bord betekent. Aanvankelijk gebruikte Ohno's kanbansysteem papieren kaarten om de vraag in de Toyota-fabriek bij te houden. In plaats van te proberen de vraag te voorzien en voor die voorziene vraag te produceren, produceerde en herbevoorraadde hij met zijn kanbanmethode producten als gevolg van de vraag van de consument.

Kanban vandaag de dag

Het kanbanaamwerk dat Taiichi Ohno ontwikkelde, is gedigitaliseerd, aangepast en verfijnd in de loop van enkele decennia tot het Agile-projectbeheersysteem dat we nu kennen. In de kern is het moderne kanbanraamwerk een online, visuele methode om werk te beheren. Als mensen tegenwoordig "kanban" zeggen, hebben ze het vaak over kanbanborden: de visuele projectbeheerweergave die de kanbanmethode tot leven brengt.

Op een kanbanbord staan kolommen voor de verschillende fasen van het werk. Binnen elke kolom staan visuele kaarten - vergelijkbaar met de eerste papieren kaarten van Ohno op de fabrieksvloer - voor afzonderlijke taken.

Kanbanbord voor het bijhouden van bugs

Kanbanborden zijn een van de populairste vormen van visueel projectbeheer. Net als andere vormen van visueel projectbeheer zijn kanbanborden soms het doeltreffendst om gemakkelijk en in één oogopslag inzicht in een project te geven.

Lees: 3 manieren om een projectplan te visualiseren: tijdlijnen, agenda's en borden

Voordelen van kanbanborden

Als u een kanbanbord gebruikt voor visueel projectbeheer, geeft u uw team een schat aan informatie in een oogopslag. Als u uw kanbanbord maakt in een werkbeheertool, dan bevatten uw kanbanbord-"kaarten" (die individuele taken of deliverables voorstellen) ook de taakverantwoordelijke, de vervaldatum en alle relevante tags zoals prioriteit of type taak. Met een werkbeheertool kunt u de kaart ook uitbreiden om taakdetails, context, relevante bestanden en meer te bekijken.

Kanbanborden zijn een flexibele manier voor uw team om werk in uitvoering te visualiseren. Traditioneel worden in de kanbanbordkolommen de fasen van het werk weergegeven (bv. gepland, in uitvoering en gereed). Daarom zijn het populaire visuele projectbeheertools voor teams die lopende processen en projecten uitvoeren, zoals creatieve aanvragen of bug tracking. Maar u kunt ook uw eigen kanbanbordkolommen maken om alles weer te geven wat u maar wilt. U kunt kolommen maken op basis van taakverdeler, traject en verantwoordelijkheid of vervaldatum.

Omdat ze zo doeltreffend zijn om het werk te visualiseren, vormen kanbanborden een essentieel onderdeel van de meeste projectbeheertools. Als u het juiste projectbeheertool voor uw team wilt kiezen, let er dan op dat kanbanweergave een optie is. Beter nog, zoek een tool waarmee u het werk op meerdere manieren kunt bekijken. In Asana bijvoorbeeld is de bordweergave (of kanban) een van de vier manieren waarop u werk kunt bekijken, naast de tijdlijnweergave, agendaweergave en lijstweergave.

Lees: de vier manieren om werk in Asana te visualiseren

scrum

Scrum is net als kanban, een raamwerk om samen te werken en werk met hoge impact gedaan te krijgen. In tegenstelling tot kanban, dat bijna uitsluitend gebaseerd is op de visuele vorm van projectbeheer van Taiichi Ohno, is scrum een volledig raamwerk waarop teams kunnen werken.

Geschiedenis van scrum

De term "scrum" werd voor het eerst gebruikt in productontwikkeling door Hirotaka Takeuchi en Ikujiro Nonaka in hun Harvard Business Review artikel uit 1986 The New New Product Development Game. In het artikel introduceren zij scrum:

"Bedrijven beseffen steeds meer dat de oude, sequentiële aanpak om nieuwe producten te ontwikkelen de klus gewoon niet zal klaren. In plaats daarvan gebruiken bedrijven in Japan en de Verenigde Staten een holistische methode - zoals bij rugby, waarbij de bal binnen het team wordt doorgegeven terwijl het als een eenheid over het veld beweegt."

Toen publiceerden Ken Schwaber en Jeff Sutherland in 1995 SCRUM Development Process. Hierin zetten zij de technieken en principes van het moderne scrum uiteen. Schwaber en Sutherland onderzoeken en verfijnen hun scrum-methode later nog verder, vooral in hun scrum Guide, een levend document dat ze regelmatig bijwerken. De scrum Guide definieert scrum "niet als een proces, techniek of definitieve methode. Het is eerder een kader voor de toepassing van verschillende processen en technieken." Volgens Schwaber en Sutherland helpt scrum teams bij het voortdurend verbeteren van hun product, hun team en hun algemene werkomgeving. scrum doet dat door teams aan te moedigen om eens te kijken hoe effectief hun werktechnieken zijn, en daagt teams uit om die voortdurend te evolueren en te verbeteren.

scrum vandaag

Vandaag de dag werken product-, engineering-, software-ontwikkeling-, en andere agile-teams met scrum om hun werk sneller en doeltreffender uit te voeren. Om een scrum uit te voeren, wijzen teams gewoonlijk een scrummaster aan, die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de drie verschillende scrum-fasen en iedereen op koers houdt. De scrummaster kan de teamleider zijn, de projectmanager, de producteigenaar of de persoon die het meest geïnteresseerd is in het uitvoeren van de drie traditionele scrum-fasen:

 • Fase 1: Sprintplanning. Een scrum-sprint duurt meestal 2 weken, hoewel teams snellere of kortere sprints kunnen houden. Tijdens de sprint-planningsfase bekijken de scrummaster en het team de backlog van het werk van het team en selecteren ze werk dat tijdens de sprint moet worden uitgevoerd.

 • Fase 2: Dagelijkse scrum-standups. Tijdens de scrum (ook bekend als de scrum-"cyclustijd") komen de teams traditioneel elke dag snel bijeen om de voortgang te controleren en zich ervan te vergewissen dat de hoeveelheid toegewezen werk passend is.

 • Fase 3: Sprint-evaluatie. Als de scrum voorbij is, houdt de scrummaster een sprint-evaluatievergadering om te kijken wat er gedaan is, onvoltooid werk terug naar de backlog te sturen en de volgende sprint voor te bereiden.

Lees Asana voor agile en scrum

Het doel van scrum is niet om iets in twee weken te bouwen, het op te leveren en nooit meer terug te zien. scrum omarmt eerder een mentaliteit van "voortdurende verbetering", waarbij teams kleine stapjes zetten naar grotere doelen. Door het werk in kleinere brokken te verdelen en aan die brokken te werken, helpt scrum de teams beter prioriteiten te stellen en het werk efficiënter te verzenden.

Voordelen van scrum

Teams die scrum gebruiken hebben duidelijk vastgestelde regels, rituelen en verantwoordelijkheden. Bovendien helpen uw dagelijkse scrumvergaderingen, in combinatie met sprintplanning en sprint reviews (of "retrospective" meetings), de teams om voortdurend in te checken en de huidige processen te verbeteren.

Omdat het uitgaat van een backlog van werk en begint met een sprint planning-vergadering, biedt scrum een gemakkelijke, ingebouwde structuur voor teamleiders of producteigenaars om het belangrijkste werk van hun team te beheren en te ondersteunen. Dit niveau van ingebouwde prioriteiten wordt gecombineerd met duidelijk afgebakende verantwoordelijkheden. Tijdens een scrum heeft uw team een vooraf bepaalde en beperkte hoeveelheid werk en hoeveelheid tijd voor elke sprint.

Maar wat is agile dan?

Wanneer we het over kanban en scrum hebben, is er vaak nog een derde veelgebruikte term: agile.

Agile-teams werken vaak met scrum en gebruiken kanbanborden. Agile kan beschouwd worden als een groter, overkoepelend begrip. Net zoals u een kanbanbord kunt gebruiken zonder scrum te gebruiken, kunt u ook een agile-team hebben dat geen scrum gebruikt en geen kanbanborden gebruikt. Zie agile als een filosofie voor projectbeheer. Een agile-methode volgen is geloven in iteratieve en incrementele ontwikkeling om teams te helpen reageren op verandering en om te gaan met onzekerheid. Zowel kanban als scrum zijn subsets van de agile-methodologie.

Meer informatie: Beheer uw agile-projecten met een betere agile-beheertool

Het verschil tussen kanban en scrum

Nu hebt u een beter idee van wat kanban en scrum zijn en waar de twee raamwerken vandaan komen. We gaan het nu hebben over het verschil tussen de twee, zodat u weet welke u wanneer moet gebruiken.

Scrum is meer gedefinieerd dan kanban

Als een gedefinieerd raamwerk omvat scrum een specifieke reeks "regels" die teams moeten volgen. U kunt ervoor kiezen om de scrumregels te wijzigen of aan te passen, afhankelijk van uw team. Op basisniveau zal elke scrum echter het volgende hebben: een scrum master, een backlog van werk, een sprintperiode, regelmatige standup-vergaderingen en een gedefinieerd einde van elke sprint.

Kanban daarentegen wordt het vaakst gebruikt om werk te visualiseren - om het even welk werk. Veel teams werken met scrum op een kanbanbord. In die gevallen werken ze wel nog met scrum, maar niet meer met kanban. Beschouw kanban minder als een "methode" met maar een reeks regels en meer als een manier om werk te visualiseren.

Scrum is tijdgebonden

Scrum werkt met sprints, dat zijn werkcycli van twee weken. Tijdens een scrumcyclus begint uw team met een backlog van werk. Aan het eind van een sprint hebt u dan een verzameling van voltooid werk - ongeacht wat dat werk is. Dat wil niet zeggen dat elk team elke taak zal afwerken die tijdens een scrum wordt toegewezen. Maar het doel van scrum is om aan het "einde" van uw sprint een deliverable te hebben.

In feite maken teams die scrum uitvoeren op kanbanborden (soms ook scrumborden) vaak een nieuw bord voor elke scrumsprint. De reden daarvoor is tweeledig:

 1. Teams die voor elke sprint nieuwe borden maken, kunnen met een schone lei beginnen. Dat maakt het voor de scrum master en het scrumteam gemakkelijker om het nieuwe werk dat zij voor elke sprint moeten doen te visualiseren.

 2. scrum masters gebruiken oudere scrumborden om bij te houden wat er tijdens elke scrumcyclus bereikt is. Aangezien een belangrijke reden waarom teams scrum implementeren procesverbetering en efficiëntie is, kan het nuttig zijn om terug te kijken en te zien wat u bereikt hebt.

In tegenstelling tot scrum hoeven kanbanborden niet noodzakelijk een start- of einddatum te hebben. Bij Asana gebruiken we kanbanborden meestal om lopende processen weer te geven. Omdat deze borden zo flexibel zijn, zijn ze een goede manier om werkintake-processen of creatieve aanvraagprojecten te beheren, zonder specifieke tijdslimiet.

Kolommen in kanbanborden kunnen op verschillende manieren georganiseerd worden

Wanneer u een scrum leidt, is het belangrijk om het werk te volgen terwijl het door de fasen gaat. Van de product-backlog tot een voltooid eindproduct, is het meten van de werkstroom een van de belangrijkste manieren om de sprint op koers te houden - en een belangrijk onderdeel van uw dagelijkse standup scrumvergaderingen.

Maar binnen een niet op scrum gebaseerd kanbanbord kunnen de kolommen van het bord een verscheidenheid aan werk voorstellen, niet alleen de status van het werk. U zou bijvoorbeeld een kanbanbord kunnen maken met kolommen met "deeltrajecten" voor elk lid van uw team, om bij te houden met welk werk ze bezig zijn. Een kanbanbord kan ook kolommen hebben voor het werk dat elke maand gedaan zal worden of een retrospectief kanbanbord dat het werk vastlegt dat eerder in een bepaalde maand gedaan is. De kolommen op een kanbanbord kunnen alles zijn wat u wilt dat ze voorstellen, in tegenstelling tot scrum, dat meer gedefinieerde regels heeft.

Kanbanbord voor creatieve aanvragen

Zowel kanban als scrum moedigen teams aan om voortdurend te verbeteren

Een van de grondbeginselen van de agile-methodologie is flexibiliteit en voortdurende verbetering. Dat is zelfs een van de redenen waarom product-, engineering- en software-ontwikkelingsteams zich zo aangetrokken voelen tot agile-filosofieën. Voortdurende verbetering is een groot onderdeel van zowel kanban als scrum.

In scrum wordt niet langdurig aan een product gewerkt en het dan opgeleverd als het perfect is, maar gaat het proces van voortdurende verbetering stelt "proces boven perfectie". Tijdens een sprint werken de teams aan nieuwe producten, functies of tools en verzenden ze die. Daarna verbeteren ze ze voortdurend als dat nodig is.

Bij kanban is doorgaande verbetering meer van toepassing op het team en hun processen dan op individuele taken. Kanban daagt teams uit om altijd te zoeken naar manieren om incrementeel te veranderen, te verbeteren en - uiteindelijk - te evolueren.

Zowel kanban als scrum kunnen teams helpen om samen te werken

Ook al kan de samenwerking er anders uitzien, afhankelijk van het kader dat uw team kiest, zijn zowel kanban als scrum toch in principe allebei een manier voor teams om beter samen te werken.

In een scrumraamwerk zijn de strikte regels een geweldige manier voor teams om zicht te krijgen op elkaars werk. De vaste rollen, de vaste vergaderingen en de regelmatige sprints maken het voor elk lid van het scrumteam gemakkelijk om snel inzicht te krijgen in waar elk teamlid aan werkt, de voortgang van dat werk, en wat ze aan het eind van elke sprint kunnen verwachten te bereiken. Beter nog, als meerdere teams in uw bedrijf scrum gebruiken, kunnen de verschillende functionele teams zich snel oriënteren en een scrumbord begrijpen, omdat ze allemaal vrij gelijkaardig zijn.

Op dezelfde manier bevordert kanban de zichtbaarheid tussen collega's. Als u eenmaal besloten hebt wat uw kanbanbord voorstelt, dan kunnen de teams snel en gemakkelijk in één oogopslag inzicht krijgen, gewoon door naar het bord te kijken.

Wanneer gebruikt u kanban?

Er is geen exacte regel voor wanneer uw team kanban, scrum of een andere vorm van visueel projectbeheer zou moeten gebruiken. In de volgende gevallen is kanban een gepaste optie voor u:

 • Uw team heeft een visueel projectbeheersysteem nodig

 • U wilt in één oogopslag weten waar een project staat

 • U zit niet in een engineering-, product- of software-ontwikkelingsteam

 • U leidt lopende processen en projecten

 • Het meeste van uw werk wordt niet in korte perioden gemaakt

Zelfs als u ervoor kiest om geen scrumraamwerk te gebruiken, kunt u er toch inspiratie uit putten. Misschien wilt u bijvoorbeeld niet dat uw werk beperkt blijft tot sprints van twee weken. Een backlog van het werk bijhouden zou uw team echter wel helpen om taken beter te begrijpen en te prioriteren. Het beste van kanban is dat u eruit kunt halen wat voor u werkt, en de rest kunt u laten voor wat het is.

Wanneer scrum gebruiken?

Scrum kan een krachtige manier zijn om uw hele proces te organiseren en te prioriteren. Hoewel scrum niet voor elk team is, kan het in de volgende gevallen zeker nuttig voor u zijn:

 • U maakt deel uit van een engineering-, product-, softwareontwikkelings- of agile-team

 • U denkt dat uw team baat zou kunnen hebben bij een iets strakkere structuur

 • U hebt een grote backlog die u moet wegwerken

 • Uw team is gemotiveerd door snelle deadlines en deliverables

 • Iemand in uw team is aangewezen om de scrummaster te zijn

Vergeet niet dat u scrum altijd op een kanbanbord kunt uitvoeren. Om effectieve dagelijkse standupvergaderingen te houden en schitterende sprint planning en retrospectives, hebt u een sterke manier nodig om het werk door de fasen heen te visualiseren en al uw werk in uitvoering bij te houden. kanbanborden kunnen u helpen uw sprint-backlog aan te pakken en de stroom van werk tijdens een sprint te organiseren, zodat elke scrumcyclus een succes wordt.

Kanban vs. scrum: wat is beter?

Het goede nieuws is dat niet hoeft te kiezen. Als scrum goed voelt voor uw team, kunt u uw scrum-workflow visualiseren op een kanbanbord. Maar als u er niet van overtuigd bent dat u het hele scrumraamwerk nodig hebt, is dat ook goed. U kunt een kanbanbord gebruiken om uw team georganiseerd en flexibel te houden.

Het belangrijkste is dat u een raamwerk - en een tool - vindt dat voor u werkt. Dus, of u nu een scrum- of een kanbanraamwerk gebruikt, zorg ervoor dat uw werkbeheersysteem flexibel genoeg is om uw team te ondersteunen, zodat u uw beste werk gedaan kunt krijgen.

Gerelateerde bronnen

Artikel

How to improve operational efficiency