PRINCE2 projectbeheersoftware

Gebruik Asana voor iedere fase van het PRINCE2-proces.

Wat is PRINCE2?

PRINCE2 (of Projects IN Controlled Environments) is een gestructureerde, op processen gebaseerde methodologie voor projectbeheer. Deze aanpak richt zich op organisatie en controle gedurende de hele levenscyclus van een project.

Met Asana kunt u de PRINCE2 projectbeheermethode naadloos implementeren. De functies van Asana vereenvoudigen het workflowbeheer van begin tot eind. Maak aangepaste workflows of kies uit een bibliotheek van workflowsjablonen om processen te stroomlijnen.

De 7 beginselen van PRINCE2

De PRINCE2 methode volgt zeven verschillende beginselen voor projectbeheer.

1. Zakelijke rechtvaardiging

De kern van de PRINCE2 aanpak is zakelijke rechtvaardiging. Dit betekent dat projecten een duidelijk omschreven doel moeten hebben, een doelstelling, een klant, tastbare voordelen en een kostenraming.

2. Voortdurend leren

Met deze projectmethodologie moeten de teams voortdurend leren. Bij elke stap van het proces vinden er lessen plaats, die worden vastgelegd voor toekomstige projecten en nieuwe werknemers.

3. Gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden

Projectleiders moeten duidelijk rollen en verantwoordelijkheden voor hun teams vaststellen. Op die manier weet iedereen wie verantwoordelijk is voor wat.

4. Planning in fasen

Projecten worden opgedeeld in fasen, en bij de voltooiing van elke fase worden er lessen geleerd en er moet een recapitulatie van de resultaten worden gegeven om toekomstige projecten te sturen en de werkstromen van het team te stroomlijnen.

5. Basisvereisten

Basisgegevens zoals deadlines, kosten, risico's en reikwijdte moeten aan het begin van een project duidelijk gedefinieerd worden. Op die manier kunnen projectmanagers ingrijpen als een projectfase over tijd is of het budget begint te overschrijden.

6. Kwaliteitsbeheer

PRINCE2 richt zich op productkwaliteit. Teams moeten een kwaliteitsanalyseproces hebben om projecten aan de vereisten te toetsen.

7. Aangepaste aanpak

PRINCE2 houdt rekening met projectnuance. Het projectbeheer moet dus per geval worden aangepast. De hoeveelheid toezicht en planning wordt aangepast aan de reikwijdte en de teamgrootte van een project.

Asana Product Screenshot

Houd uw project bij met de PRINCE2-projectbeheertools van Asana

Of u nu een projectmanager bent of een teamlid, met Asana kunt u de taken bijhouden die het belangrijkst zijn voor uw werk.

Meer informatie over Asana

Hoe Asana werkt met PRINCE2

Het sturen van een project

Hou alles op één plaats voor naadloze communicatie. Deel statusupdates, rapporten, aantekeningen van vergaderingen en stel belanghebbenden in staat om de voortgang te volgen en te sturen.

Een project beginnen

Maak een taak aan om goedkeuring voor het project te vragen en wijs een kopie toe aan alle belanghebbenden. Zet vervolgens uw plan om in uitvoerbare taken - alles op één plaats.

Het beheren van fasegrenzen

Verdeel uw project in fasen met Asana-secties en wijs taken en vervaldatums toe. Gebruik statusupdates om vooruitgang, lessen en volgende stappen te communiceren met het Projectbord

Het controleren van een fase

Met Asana kunt u gemakkelijk de fase van een project controleren door in één oogopslag voltooide en onvoltooide taken te zien. Identificeer blokkades en neem gemakkelijk corrigerende maatregelen.

Het beheren van productlevering

Gebruik aangepaste velden om details bij te houden, zoals tijdramingen voor elke taak of fase, projectfeedback, of subtaken om taken voor elke mijlpaal te bekijken.

Het sluiten van een project, herhaal

Als u klaar bent om een project af te sluiten, rapporteert u de evaluaties en de lessen, en draagt u eventuele vervolgacties over aan uw operationele team. Sla uw project vervolgens op als een aangepast sjabloon om te gebruiken voor toekomstige projecten.

Asana Product Screenshot

Uw PRINCE2 projectbeheer-levenscyclus op één plaats

Met Asana kunt u eenvoudig rollen en verantwoordelijkheden definiëren, uw team gefocust houden op kwaliteit en uw aanpak aanpassen voor ieder project.

Teams die resultaten willen, vertrouwen op Asana

Danone logo
Deloitte logo
Nasa logo
United Way of Salt Lake logo
General Electric logo
Us Aid logo
New York Times logo
Spotify logo
Asana Product Screenshot

We besloten Asana eens te proberen. We konden al snel een eind maken aan de sleur van het sturen van update-mails en het rapporteren over de voortgang tijdens wekelijkse vergaderingen. Als ik nu wil weten wat er met een project aan de hand is of wat de status van iets is, dan kijk ik gewoon even naar Asana en alles is meteen duidelijk. Asana maakt ons proces zo veel efficiënter. Het haalt alle overbodige communicatie weg.

Rian Hunter, Software Engineer, Dropbox

Begin vandaag nog met het gebruik van PRINCE2 projectbeheertools

Asana is eenvoudig genoeg voor uw hele team. En als het werk gecompliceerd wordt, heeft Asana de functies die u nodig hebt om uw project te voltooien.