Anställ, introducera och stöd ditt team genom Asana

Asana är det enklaste sättet för designteam att spåra arbetet – och uppnå resultat.

Asana gör det enkelt för HR-team att ...

Koordinera över team

Hantera teamövergripande projekt, såsom kandidatintervjuer, i Asana-projekt för att hålla alla uppdaterade.

Effektivisera återkommande processer

Spara tid genom att skapa en mall som kan användas varje gång en process upprepas, till exempel introducering av nyanställda.

Centralisera information

Hantera allt från förfrågningar till interna resurser i Asana för att hålla ditt team samordnat.

Asana Product Screenshot

Håll koll på HR-arbetsflöden

Oavsett om det handlar om att spåra kandidater, introducera nya medarbetare eller organisera interna resurser hjälper Asana HR-teamen att hantera alla sina arbetsflöden och projekt.

Läs mer om Asana
Inskolning av nyanställda

Skapa en standardprocess för introduktion av nyanställda som säkerställer att nya medarbetare känner sig välkomna och får all viktig information de behöver för att lyckas.

Intervjufrågor

Samarbeta med rekryterande chefer och intervjuare så att alla ställer rätt frågor och kandidaterna får en bra upplevelse.

Rekrytering av personal

Spåra kandidaterna i Asana så att teammedlemmarna snabbt och enkelt kan se vem som är i processen, få tillgång till kontaktuppgifter och CV:n och kan följa intervjuprocessen.

Mötesagendor

Håll ordning på dina möten och se till att alla är överens om vad som ska diskuteras och vad nästa steg är.

Jobbförfrågningar

Centralisera alla HR-förfrågningar, standardisera leveransprocessen och organisera arbete så att teamet kan fokusera på det jobb som är viktigt.

Interna resurser

Håll företagets alla referensmaterial, viktig information och policyer på ett och samma ställe så att de anställda lätt kan hitta det de behöver när de behöver det.

De bästa varumärkena i världen har förtroende för oss

Danone logo
Deloitte logo
Nasa logo
United Way of Salt Lake logo
General Electric logo
Us Aid logo
New York Times logo
Spotify logo
Asana Product Screenshot

Asana ger oss en tydlig bild av vårt arbete och vi har därmed blivit mer disciplinerade i vårt beslutsfattande och har ökat volymen och hastigheten på vår produktion. Hela vår kultur kretsar numera runt tydlighet, punktlighet och snabbhet. Skillnaden är anmärkningsvärd.

Mark Arnoldy, verkställande direktör, Possible

Stöd dina team mer effektivt med Asana redan i dag

Se varför miljoner av människor använder Asana för att förbättra sitt arbete och sin arbetsprocess.