Grupp vs team: vad är skillnaden?

Bild på medarbetare i Asana-teametTeam Asana
9 februari 2024
5 min. läsning
facebookx-twitterlinkedin
Visa mallar

Sammanfattning

En grupp är flera olika personer som samlas för att samordna sina insatser, medan ett team är en grupp människor som delar ett gemensamt mål. Det är viktigt att förstå vad som skiljer dem åt för att förbättra arbetsrelationer och uppnå en bra arbetsdynamik. Läs mer.

Oavsett om det handlar om ett nytt team eller en befintlig grupp är det viktigt att skapa en trevlig arbetsplats där kommunikationen är tydlig. Även om det kan låta förvånande är det en stor skillnad mellan att leda en grupp vs ett team.

Även om de liknar varandra finns det flera skillnader mellan dem som kan påverka arbetssättet.

Det är viktigt att förstå skillnaderna mellan en grupp och ett team för att kunna förbättra arbetsrelationer och uppnå en bra kommunikation på arbetsplatsen.

Grupp vs team

En grupp är flera olika personer som samlas för att samordna sina insatser, medan ett team är en grupp människor som delar ett gemensamt mål. Även om de liknar varandra skiljer de sig åt när det gäller beslutsfattande och samarbete.

Grupp vs team

I en arbetsgrupp är gruppmedlemmarna oberoende av varandra och har ett individuellt ansvar. I ett team däremot har teammedlemmarna ett delat ansvar och ett nära samarbete för att lösa problem. Det är de här dynamikerna som styr hur uppgifter hanteras och hur det övergripande samarbetet fungerar.

Förbättra teamsamarbetet med Asana

Vad är en grupp?

Kort sagt är en grupp ett antal människor som arbetar tillsammans. De har individuella mål som de arbetar mot kollektivt. Även om grupper arbetar mot separata mål har de ett gemensamt intresse eller en gemensam identitet som för dem samman.

Vad är en grupp?

Det finns två typer av grupper: informella grupper och formella grupper. Informella grupper bildas naturligt kring gemensamma intressen, identiteter eller sociala mål. Formella grupper skapas av företagsledare för att utföra en specifik uppgift för en organisation.

Fördelar med grupper

Det diskuteras en del om vad som är bäst: grupper eller team. Faktum är att båda har fördelar och nackdelar och att det är upp till var och en att avgöra vad som är bäst för ens behov. Här är några fördelar med grupper:

  • Grupper skapar tillfälliga relationer: Eftersom grupper fokuserar på enskilda medlemmar som arbetar parallellt med varandra skapar de tillfälliga arbetsrelationer som till exempel vid kortsiktiga externa projekt eller en tillfällig intern konsulttjänst.

  • Grupper ökar effektiviteten: Medan team arbetar för att skapa en effektivitet som gynnar helheten fokuserar grupper på individuell effektivitet. Det här kan förbättra effektiviteten både för det individuella arbetet och för de större gruppmålen.

  • Grupper fokuserar på individuell utveckling: Eftersom grupper stödjer individuellt arbete fokuserar de också på individuell utveckling. Ett exempel på det här är att en grupp består av enskilda experter snarare än en grupp av experter.

Att arbeta i en grupp har sina fördelar, men det finns även nackdelar. Låt oss titta på några skäl till varför det kanske inte är rätt för dig att arbeta i en grupp.

Läs: Effektivitet vs ändamålsenlighet i näringslivet: Varför ditt team behöver båda

Nackdelar med grupper

Även om grupper stödjer individuellt arbete och karriärutveckling har de inte alla fördelarna med att arbeta i ett team. Nackdelarna består bland annat av att arbetet inte är kopplat till mål och bristen på teamsammanhållning.

Här är några av nackdelarna med att arbeta i en grupp:

  • Grupper kan skapa isolering: Eftersom man arbetar individuellt i en grupp finns det inte mycket tid till att bygga upp en teamkänsla. Bristen på teamarbete kan leda till en känsla av isolering och orsaka kommunikationsproblem.

  • Grupper stödjer inte organisatoriska mål: Bristen på samarbete kan även orsaka en lucka i tydligheten på en organisatorisk nivå. Det här gör det svårt att koppla arbetet till organisatoriska mål och avsikter.

De här nackdelarna är anledningen till att vissa organisationer föredrar att arbeta i team. Därför är det viktigt att även förstå för- och nackdelarna med team.

Vad är ett team?

Ett team är ett antal personer som arbetar tillsammans för att uppnå ett gemensamt syfte eller mål. Varje team är summan av sina delar vilket innebär att teammedlemmarna förlitar sig på varandra för att uppnå det önskade resultatet.

Vad är ett team?

Team arbetar tillsammans för att lösa problem och skapa nya produkter, men har även andra funktioner såsom att förena passioner och syfte. Det finns olika typer av team där även avdelningsöverskridande team, processteam och självstyrda team ingår. Var och en av teamen skiljer sig åt något men har liknande för- och nackdelar.

Fördelar med team

Att arbeta i team har många fördelar som alla är kopplade till att arbeta mot samma mål och stödja varandra i en gemensam upplevelse. Många organisationer arbetar hellre i team än i grupp eftersom de föredrar fördelarna med att samarbeta, det vill säga en ökad produktivitet och en snabbare problemlösning.

Här är några av fördelarna med att arbeta i team:

  • Team bygger på samarbete och synergi: Teamarbete kan förbättra samarbetet och synergin vilket bidrar till att uppnå det övergripande målet och främjar kommunikationen och den organisatoriska öppenheten.

  • Team uppmuntrar gruppens produktivitet: Medan grupper bidrar till en högre effektivitet är teamarbete mer fördelaktigt när det gäller produktivitet. Det beror på att teammedlemmarna stödjer varandras arbete och hjälper till att lösa det övergripande problemet, vilket gör själva arbetet mer produktivt.

  • Team är bättre på attlösa problem: Nog är det sant att ju fler människor som brainstormar tillsammans, desto bättre. Det är därför teamarbete kan lösa problem snabbare och mer effektivt redan vid första försöket.

Fördelarna med att arbeta i team, såsom samarbete och kommunikation, hjälper organisationer att utvecklas framgångsrikt. Med det sagt finns det även nackdelar att överväga.

Läs: Mer än ett modeord: Hur skapar man teamsynergi?

Nackdelar med team

Även om team har en mängd olika fördelar har de också nackdelar, däribland svårighet att bidra till individuell utveckling och effektivitetsproblem.

Här är några av nackdelarna med att arbeta i team:

  • Team fokuserar inte alltid på individuell utveckling: Även om det inte alltid är fallet är det svårt för vissa team att främja den individuella utvecklingen. Det beror på att resultaten oftast är mer fokuserade på helheten än vad som är bäst för varje person.

  • Team kan ha effektivitetsproblem: Team är generellt sett mer produktiva men kan få effektivitetsproblem om inte de rätta organisatoriska processerna finns på plats. Det kan leda till att arbetet tar längre tid än väntat och att man missar deadliner.

Även om de här nackdelarna är en utmaning för teamen är det möjligt att minimera effekterna med rätt processer och ledarskap. Det viktigaste är att främja en organisatorisk tydlighet som stödjer både team och individer.

Hur leder man en grupp vs ett team?

Nu när du känner till för- och nackdelarna med grupper vs team kanske du undrar hur var och en passar in i en organisation. Det är en viktig fråga att ha i åtanke när du bedömer hur du ska leda en grupp eller ett team i din nuvarande organisation.

Gruppfokuserade organisationer: 

När det gäller hur gruppen ska förhålla sig till organisationen finns det många faktorer att överväga beroende på funktionalitet och gruppdynamik. Gruppdynamiken beskriver interaktioner, attityder och beteenden i en grupp. Den kan påverka samarbetet negativt eller positivt beroende på hur den är inställd.

En hälsosam gruppdynamik bygger på ett flytande samarbete och transparens. En ohälsosam gruppdynamik kan kännetecknas av en brist på samarbete som leder till individuell isolering. För att förhindra ohälsosam gruppdynamik kan du implementera en teamfokuserad strategi som inriktar sig på att bryta ner kommunikationshinder.

Tips för att leda en grupp: Organisera teambuilding-aktiviteter för att förhindra kommunikationsproblem och uppmuntra till gruppsamarbete och hälsosam dynamik.

Teamfokuserade organisationer: 

Organisationer som är fokuserade på teamdynamik tenderar att vara mer transparenta och ha färre kommunikationsproblem. Det beror på att team samarbetar för att nå ett gemensamt mål och fokuserar på problemlösning tillsammans.

Det här leder till ett sunt organisatoriskt beteende och ett positivt ömsesidigt beroende. För att gå ett steg längre bör du hålla de kollektiva målen i sikte och uppmuntra teamet att lita på varandra för att uppfylla dem.

Tips för att leda ett team: Kommunicera både projektmål och affärsmål för att skapa transparens och anpassa arbetet efter målen.

Gå från grupp till team för att kicka igång samarbetet

Dynamiken som är rätt för ditt team är inte densamma som för andra, men teamdynamiken kan bidra till att stärka samarbetet på arbetsplatsen och relationer som är beroende av varandra.

Oavsett om du leder grupper eller team bör du alltid tänka på att värna om individuell utveckling och uppmuntra till kommunikation för att förbättra produktiviteten.

Letar du efter andra sätt att förbättra produktiviteten? Asana hjälper till med att spåra uppgiftshanteringen och ser till att alla är organiserade i en delad arbetsyta.

Relaterade resurser

Artikel

Fler än 110 av de bästa frågorna för att bryta isen och bygga upp lagandan