Främja medarbetarnas inflytande: nya verktyg för att skapa ett motståndskraftigt ledarskap

7 juni 2022
2 min. läsning
facebookx-twitterlinkedin
Drive employee impact: New tools to empower resilient leadership article banner image

Såsom arbetet ser ut i dag är det möjligt för ledare att erbjuda teamen klarhet, anpassning och fokus. Vi kan nu presentera en uppsättning förbättrade funktioner som är utformade för att hjälpa till med just detta. 

Enligt Index för arbetets anatomi 2022 lägger anställda 58 % av sin arbetstid på att hantera jobb kring jobbet, och 42 % upplever utbrändhet och bluffsyndrom samtidigt. De bästa ledarna vet att medarbetarna är den värdefullaste resursen i ett företag och att deras välbefinnande påverkar alla delar av verksamheten.  

Vi har förbättrat våra erbjudanden, från att visa en tydlig väg för att nå målen till att skapa varaktiga band med medarbetarna, för att göra det möjligt för dig att motivera dina team och uppnå viktiga resultat. 

Koppla enskilda uppgifter till helheten

I vår senaste studie kan man läsa att en av tre anställda inte vet hur deras insatser bidrar till företagets mål. Det leder till att de har svårt att prioritera och att de i slutändan tappar intresset för sina uppgifter.  

Impact blog: inline image

Medarbetare har bättre förutsättningar att göra ett bra jobb när de tydligt förstår värdet av arbetet de bidrar med. Mål i Asana gör det möjligt för dig att koppla organisationens övergripande uppdrag till det dagliga arbetet, på ett ställe. Tack vare Mina mål kan teammedlemmarna se hur deras projekt bidrar till att uppnå större initiativ. 

quotation mark
Bra ledare vet att medarbetarna är som mest motiverade när deras insatser bidrar direkt till företagets mål.
ANNE RAIMONDI, VERKSAMHETSCHEF, ASANA

Summering av automatiskt förlopp gör att du kan följa statusen för teamets mål och identifiera hinder i realtid. Du kan på så sätt minska detaljstyrning och antalet onödiga möten. Med mål med enbart kommenteringsrättigheter, som vi lanserar till sommaren, kommer du att ha möjlighet att dela dina mål med hela organisationen, samtidigt som du förhindrar oavsiktliga ändringar. 

Impact blog: Inline image

Att uppnå ett mål är en uppmuntrande upplevelse. Aktivera funktionen Uppskattningar i Mål för att uppmärksamma och fira dina kollegor när ni når en milstolpe. Med ett positivt gensvar kan du öka teamets självkänsla och hålla bluffsyndromet borta. 

Aktivera fokusläge

När team är fokuserade och arbetet följer sitt flöde kan de åstadkomma allt. Men det är inte alltid lätt att vara koncentrerad när vi ständigt blir distraherade av olika aviseringar. Enligt vår studie känner mer än hälften av medarbetarna att de måste svara på aviseringarna omedelbart, och mer än en tredjedel att det oändliga antalet meddelanden är överväldigande. Lyckligtvis finns det olika sätt att begränsa störningsmomenten, få kontroll över sin tid och fokusera på det som är viktigt.  

quotation mark
Ledare måste fokusera på att minska störningsmomenten för sina team så att de kan prioritera det viktigaste arbetet, och släppa arbetet som inte har så stor betydelse.
SONJA GITTENS OTTLEY, CHEF FÖR MÅNGFALD, INKLUDERING OCH TILLHÖRIGHET, ASANA

Genom att aktivera Stör ej i din profil kan du föregå med gott exempel för ditt team och att sätta gränser och ta kontroll över när aviseringar ska komma in. Vill du gå ännu längre? Med vår kommande skrivbordsversion har du möjlighet att reservera tid och pausa aviseringar för specifika uppgifter och på så sätt själv lägga din arbetstid på det som är viktigast – utan att bli avbruten.  

Vi kommer även att lansera en ny mobilfunktion som gör det möjligt för team att starta veckan med en större målmedvetenhet genom att sätta ett veckofokus. Och med länkar för tillhörande arbete kan medarbetarna få all den information de behöver för att komma igång med arbetet direkt från sina aktivitetsflöden. 

Impact blog: Inline image

Minska störande moment med integreringar

Visste du att en arbetstagare i genomsnitt växlar mellan nio appar per dag? Att vara beroende av för många olika appar skapar en hög distraktionsbörda och orsakar missade deadliner och en förlängd arbetstid. 

För att eliminera ett ständigt växlande mellan olika verktyg och öka effektiviteten kan du lägga till appar du använder varje dag, såsom Zoom, Salesforce, Clockwise och många fler, direkt i Asana. Vi lägger även till de här integreringarna i Mina uppgifter så att du kan hjälpa teamet att bli ännu mer effektivt. Med Slack-integreringen är det till exempel enkelt att omvandla Slack-meddelanden till genomförbara uppgifter som visas i användarens Mina uppgifter, så att inget glöms bort.

quotation mark
När IT-ledare skapar starka relationer inom verksamheten har de en unik möjlighet att se sammanhang och de samlade teknikbehoven på olika avdelningar.
JOHAN DOWDY, GLOBAL IT-CHEF, ASANA

Vi har dessutom utökat ekosystemet för Asana partner genom att lägga till FigJam och uppgradera vår Google Chat-upplevelse. Under de kommande månaderna kommer vi även att släppa uppdaterade funktioner med Zapier och Google Drive.

Impact blog: Inline image

Lyssna och be om feedback

De bästa ledarna är de som skapar en miljö där medarbetarna har en röst. Vi på Asana vet att individuella möten är viktiga för chefer och anställda för att stärka samordning, skapa samverkan och främja en öppen kommunikation. Med vår omarbetade mall för individuella möten kan du planera dina möten, hålla reda på målen och ha handlingsorienterade samtal.  

quotation mark
Under ett samtal är det viktigt vara nyfiken, ställa frågor som formar hur teamet tänker, och lyssna på teamets idéer. Genom att vara lyhörd kommer teammedlemmarna känna att de kan bidra med innovativa lösningar.
PAIGE COSTELLO, LEDARE FÖR KÄRNPRODUKTER, ASANA

Formulär är ett effektivt sätt att samla, organisera och spåra feedback från medarbetare. Du kan snart bädda in formulär direkt på dina interna webbplatser och skapa en förenklad process, där anställda kan bidra med synpunkter för att utforma och förbättra företagets processer och kultur. 

Impact blog: inline image

Vidta åtgärder redan i dag

Besök vår nya sida för ledare och ta del av kunskap och bästa praxis för att kunna hantera nya arbetsmetoder på bästa möjliga sätt.

Relaterade artiklar

Product

여보세요! Hej! Ciao! Nu finns Asana på koreanska, svenska och italienska