Kom igång med Asana-mål

Mål är tillgängliga för alla som har Asana Business eller Asana Enterprise.

Den här artikeln handlar om hur du använder funktionen Asana-mål. Lär dig hur du framgångsrikt hanterar organisationens mål och grunderna för en målhanteringsprocess med vår artikel Led målhanteringsprocessen i din organisation.

Delta i vårt webbinarium Skala med Asana Business och lär dig hur du håller teamen samordnade med Asana-mål. Registrera dig nu

Målöversikt

Målspårning kopplar ihop arbetet med dess syfte. Det håller ditt företag och team samordnade, engagerade och agila inför behov i förändring.

Asana-mål kopplar samman företagsmål och arbete, t.ex. milstolpar, projekt och portfolior, på en och samma plats.

Läs mer om du vill veta hur du kan använda Asana-mål för spårning av företags- och teammål och om hur man kopplar ihop mål med arbete i Asana.

Företagsmål

Företagsmål skapas av ledningsgruppen utifrån organisationens uppdrag och prioriteringar. Varje år utstakar de den strategi som teamen ska stödja med sina egna mål.

Företagsmål-vyn ger en översikt över dessa mål.

skapa företagsmål

För att skapa Företagsmål:

 1. Gå till Företagsmål-fliken och klicka på +-ikonen.
 2. Där kan du ange målets namn, välja en målägare, välja en tidsperiod, fastställa målets sekretess och de mätningar som du kommer att använda för att mäta framgång.

Teammål

Teammål skapas av team för att stödja företagets mål och mål från andra team.

skapa teammål

För att skapa Teammål:

 1. Gå till fliken Teammål och klicka på knappen + Lägg till mål eller ikonen + bredvid teametes namn.
 2. Sedan kan du fylla i alla detaljer för teammålet.

Mina mål

mina mål

Använd fliken Mina mål för att snabbt hitta och bevaka de mål du äger. Navigera till fliken Mina mål i avsnittet Mål i sidofältet. Där kan du filtrera efter alla, öppna och stängda mål.

Vill du prova mål gratis med resten av Asana Business? Registrera dig och få en gratis 30-dagars provperiod.

Skapa ett mål

Du kan lägga till ett nytt mål på företags- eller teamnivå.

skapa ett mål

För att skapa ett nytt mål:

 1. Ange ett namn som beskriver resultatet av målet.
 2. Tilldela målet till en ägare och definiera om det är ett team- eller företagsmål.
 3. Välj en tidsperiod inom vilken målet ska slutföras.
 4. Välj sekretessen för målet.
 5. Du kan lägga till medlemmar till målet. De kommer att få aviseringar om kommentarer, statusuppdateringar och andra målaktiviteter.
 6. Du kan göra målet till ett delmål under ett överordnat mål.
 7. Välj hur du vill mäta målets förlopp.
 8. Klicka på Spara mål.

Ta bort ett mål

Du kan ta bort ett mål genom att klicka på den nedrullningsbara pilen bredvid målets namn och välja Ta bort mål.

ta bort mål

teammål-fliken

Från Teammål-fliken kan du göra följande:

 1. Visa en lista över mål som är kopplade till teamet. Listan kan även visa delmålen om du klickar på pilen bredvid målnamnet.
 2. Ändra ett måls teamkoppling, eller ta bort kopplingen.
 3. Redigera ett måls tidsperiod.
 4. Visa ett måls förlopp och klicka för att gå direkt till målet.
 5. Ändra ägare för målen som visas.

När teamkopplingen ändras flyttas målet till det nya teamet.

Visa och filtrera dina mål

När du går igenom och granskar mål kan du anpassa vyn med filter för att fokusera på den viktigaste informationen. Läs mer om att visa och filtrera mål.

Målsekretess och måldelning

Mål kan vara öppna för hela ditt företag eller privata. Privata mål är endast synliga för dess ägare och medlemmar. Läs mer om målsekretess och måldelning.

Förlopp, status och koppling av arbete till mål

Förlopp och status är viktiga indikatorer för hur din organisation spårar sina mål. Att koppla mål till arbete skapar mer tydlighet kring vad som ligger bakom målens förlopp och status. Läs mer om förlopp, status och om att koppla arbete till mål.

Målkommentarer, aviseringar och aktivitetshistorik

Kommentarer

Du kan lägga till kommentarer till målen för att ställa frågor, inleda diskussioner, tillhandahålla ytterligare information eller insikter till alla som har åtkomst till målet i fråga. Genom att kommentera målen kan alla som har tillgång till målen kommunicera och samarbeta i ett sammanhang. Du kan använda kommentarer för att utarbeta och anpassa mål tillsammans med samarbetspartner och intressenter.

kommentarer

Aktivitetshistorik

Målets kommentarer och aktiviteter visas längst ner på målet. Från första början kan du följa målets alla interaktioner.

aktivitet

Se historiken av aktivitetsförändringar för att:

 • göra en tillbakablickande analys
 • bedöma processen för att hitta vanliga hinder
 • förutse liknande framtida mål
 • spåra aktiviteten för att ta välinformerade beslut.

Målaviseringar

Aviseringar kommer att skickas till inkorgen, mobilen och e-postinkorgen för följande:

Målägarna kommer att få en avisering när:

 • du läggs till som ägare
 • du tas bort som ägare
 • slutdatumet har ändrats
 • du läggs till som medarbetare
 • målets status ändras.

Medarbetarna kommer att få en avisering när:

 • du läggs till som medarbetare
 • målets status ändras.

Teammedlemmarna får inga aviseringar om de inte har lagts till som ägare eller medarbetare. Alla som vill få uppdateringar om mål behöver läggas till som medarbetare.

Uppdragsbeskrivning

uppdrag

För att lägga till eller redigera en befintlig uppdragsbeskrivning:

 1. Gå till avsnittet Mål i sidofältet.
 2. Klicka på fliken Företagsmål.
 3. Klicka på Uppdrag.

Endast din organisations administratörer kan lägga till eller redigera ditt företags uppdragsbeskrivning.

Mina mål-widget

Mina mål gör det enkelt spåra dina mål direkt från startsidan, så att det är tydligt vad det är du behöver göra och varför det är viktigt.

mål widget

För att komma igång kan du lägga till widgeten Mina mål genom att välja den i menyn Anpassa i det övre högra hörnet på startsidan och dra den från sidofältet till din Startsida. Du kan använda trepunktsmenyn för att visa widgeten i full eller halv storlek, beroende på vad du föredrar. Du kan använda filtreringsmenyn i widgeten för att visa öppna mål, stängda mål eller båda.

Fler målresurser

Vanliga frågor och svar om mål

Är mål tillgängligt på Android och iOS?

Ja, mål är tillgängliga men endast som visning på Android och iOS. Endast visning innebär att målen inte kan redigeras eller ändras i mobilversionen av Asana. Om du vill redigera eller ändra ett mål behöver du använda Asanas skrivbordsversion.

Jag har inte Asana Business, kan jag ändå få åtkomst till mål?

Användare som inte har Business-abonnemang kan inte skapa eller ändra mål även om de kan läggas till som ägare eller medarbetare.

Mål i arbetsytor

Mål är också tillgängliga för arbetsytor som har Asana Business. Eftersom arbetsytor fungerar som ett enda team finns det ingen möjlighet att växla mellan olika team från målets listvy. Alla mål kommer att läggas till på arbetsytans nivå.

Vad händer om jag raderar ett team där mina mål finns?

Om du tar bort teamet raderas inte målen, eftersom de finns på organisationsnivå. Det innebär att du fortfarande kan söka efter dina mål med hjälp av sökfältet om du tar bort teamet.

Vi rekommenderar dock att alla mål som tilldelats teamet omtilldelas till ett annat lämpligt team innan de tas bort. På så sätt kan du filtrera målen med hjälp av det nytilldelade teamet vilket underlättar navigeringen.

Vill du prova mål gratis med resten av Asana Business? Registrera dig få för en gratis 30-dagars provperiod.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com