Länkar för tillhörande arbete

Översikt

Länkar för tillhörande arbete ger ett sammanhang och åtkomst till tillhörande arbete som gör det möjligt för teamet att agera snabbt. Länkar för tillhörande arbete är ett synligt tecken på att någon har hänvisat till (@omnämnt) ett objekt (uppgifter, statusuppdateringar, meddelanden etc.) någon annanstans i Asana. De här länkarna skapas automatiskt när en användare @omnämner en uppgift, en statusuppdatering, ett meddelande eller ett mål i Asana och visas i aktivitetsflödet för det objekt som har omnämnts. Det här hjälper teamet att kommunicera enklare och på ett pålitligare sätt belysa existerande samband mellan arbete samt gör det möjligt för teamet att få tillgång till objekt som de annars kunde ha missat.

Länkar för tillhörande arbete är taggade med symbolen ↔ och kan endast ses av användare som har tillgång till det @omnämnnda objektet. Användare som inte har åtkomst kommer inte att se något.

Aktivitetsflödet kan visa upp till 500 länkar för tillhörande arbete. Genom att klicka på en länk kommer du till uppgiften, statusuppdateringen, meddelandet eller målet i Asana som @omnämns. I likhet med andra objekt som visas i aktivitetsflödet, går det att radera länkar för tillhörande arbete manuellt.

Exempel

uppgift i en kommentar

@omnämna en uppgift i en kommentar

I det här exemplet hänvisar Neel till en uppgift i sin kommentar genom att @omnämna uppgiften.

aktivitetsflöde

Hänvisning i aktivitetsflödet

I det här exemplet visas Neels hänvisning i uppgiftens aktivitetsflöde.

aktivitetsflöde

Objektåtkomst

I det här exemplet har Neel åtkomst till uppgiften ”Bemanningsplan för kvartal 3” och kan därför se länken för tillhörande arbete i aktivitetsflödet.

aktivitetsflöde

Ingen objektåtkomst

I det här exemplet har Sue ingen åtkomst till uppgiften ”Bemanningsplan för kvartal 3” och kan därför inte se länken för tillhörande arbete i aktivitetsflödet.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com