Mina uppgifter

Mina uppgifter är en lista med alla uppgifter som är tilldelade till dig inom en viss organisation eller arbetsyta. Sortera din lista med uppgifter för att visa uppgifterna på ett sätt som passar dig.

mina uppgifter från sidofältet

####För att komma åt Mina uppgifter: Klicka på Mina uppgifter från sidofältet.

Nyligen tilldelade

När en uppgift först tilldelas till dig visas den under avsnittet Nyligen tilldelade i dina Mina uppgifter. Du kan byta namn på det här avsnittet till något annat, men glöm inte att detta är det ”speciella” avsnittet där uppgifter visas när de har tilldelats till dig. Du kan inte ta bort det här avsnittet.

Mina uppgifter

Om du skapar en uppgift genom att skicka ett e-postmeddelande till x@mail.asana.com, visas den först under Nyligen tilldelade i dina Mina uppgifter.

Anpassade avsnitt

Du kan skapa dina egna avsnitt i Mina uppgifter för att organisera arbetet. Byt namn, omorganisera, skapa och ta bort avsnitt för att utforma ditt perfekta personliga organisationssystem.

Vi har ett par förslag här på hur du kan komma igång!

Regler i Mina uppgifter

Funktionen som automatiskt flyttar uppgifter mellan avsnitten I dag, Kommande och Senare har upphört. Man kan dock återskapa den automatiska förflyttningen med hjälp av regler.

Att lägga till automatiseringar för Mina uppgifter hjälper dig att spara tid på manuella processer såsom att sortera efter prioritet samt automatisera hur uppgifter flyttas genom dina avsnitt. Från galleriet med förinställda regler kan du välja ett alternativ som redan har en utlösare och en åtgärd. Du kan sedan ange nödvändiga parametrar.

Med hjälp av automatiseringar kan du anpassa Mina uppgifter enligt följande:

 1. Flytta en uppgift till ett visst avsnitt när slutdatumet närmar sig.
 2. Automatiskt lägga till en kommentar när en uppgift är försenad.
 3. Kunder med abonnemangen Business och Enterprise kan dra nytta av verktyget för anpassade regler och antingen välja från ett par förinställda alternativ eller klicka på Anpassa för fler val.

Gif för regler

Återskapa förflyttningsfunktionen mellan I dag, Kommande och Senare

För att återskapa funktionen där uppgifter flyttades från Senare till Kommande och från Kommande till I dag behöver du lägga till två regler till Mina uppgifter. Du behöver lägga till en regel för att flytta uppgifter till avsnittet Kommande när slutdatumet närmar sig och en regel för att flytta uppgifter till avsnittet I dag när uppgiften har dagens datum som slutdatum.

För att lägga till de här automatiseringarna:

 1. Klicka på Anpassa i verktygsfältet.
 2. Klicka på Lägg till regel.
 3. Klicka för att lägga till regeln Slutdatum närmar sig.
 4. Välj det slutdatum på vilket du vill att regeln flyttar en uppgift till ett visst avsnitt.
 5. Välj det avsnitt till vilket du vill flytta uppgifterna på det valda datumet.

Du kan se att en regel har lagts till när regelikonen (en blixt) visas bredvid avsnittet som har en regel.

gif för andra rundan regler

Du kan lägga till ytterligare en regel för varje avsnitt som du vill att uppgifterna ska flyttas till. Till exempel behöver du skapa två regler om du vill att uppgifterna ska flyttas först till avsnittet Kommande när slutdatumet är om tre dagar, och sedan en separat regel för att flytta dem till avsnittet I dag när uppgifternas slutdatum närmar sig.

När du har skapat dessa automatiseringar kommer uppgifterna att flyttas från var som helst i Mina uppgifter till de här avsnitten när slutdatumet närmar sig. De flyttas från avsnittet Nyligen tilldelade, eller ett annat avsnitt, mellan midnatt och kl. 01.00, när de här automatiseringarna uppdaterar Mina uppgifter.

Delta i vårt webbinarium Personlig produktivitet för att lära dig mer om hur du på ett effektivt sätt kan hantera dina uppgifter i Asana. Registerera dig nu

Appar i Mina uppgifter

Möjligheten att integrera de appar du använder mest är inte bara begränsad till projekt. Du kan lägga till appar i dina Mina uppgifter för att integrera dem med de verktyg som ditt team använder mest.

Du kan lägga till en app i Mina uppgifter genom att klicka på knappen Anpassa i det övre högra hörnet på sidan Mina uppgifter och välja en app från listan. Appens fält kommer att visas i var och en av uppgifterna i dina Mina uppgifter, så att du smidigt kan integrera appen i ditt arbetsflöde.

List-, tavel- och kalendervy

Precis som med projekt kan du växla mellan list-, tavel- och kalendervy. Beroende på vilka avsnitt du använder kanske du föredrar en viss vy.

Sortera och filtrera

Du kan sortera Mina uppgifter efter slutdatum, gillningar eller alfabetiskt. Att aktivera Sortera inom avsnitt när du är i listvyn gör att dina uppgifter grupperas efter avsnitt och att uppgifterna sorteras i de avsnitten. I tavelvyn ändras eller försvinner dock aldrig avsnitt och uppgifter sorteras alltid inom avsnitt.

Anpassa

Du kan anpassa Mina uppgifter genom att:

 • aktivera eller inaktivera funktionen för att visa olika fält
 • omorganisera fälten
 • ändra storleken på fältkolumnerna.

anpassa

Slutförda, ej slutförda och visa alla

Du kan använda den här menyn för att visa endast ej slutförda uppgifter, endast slutförda eller alla uppgifter som är tilldelade till dig. Om du har valt att visa endast slutförda uppgifter kan du ange att du vill se uppgifter som slutförts i dag, i går eller för en, två eller tre veckor sedan.

Skapa uppgifter från Mina uppgifter

Alla nya uppgifter som du skapar i Mina uppgifter tilldelas automatiskt dig och är privata för dig. Lägg till uppgifterna i projekt för att göra dem synliga för resten av teamet.

Alla uppgifter som skapats av någon annan i din Mina uppgifter-lista tilldelas automatiskt dig och är privata för dig och alla medarbetare (t.ex. personen som skapade den).

Spara layout som standard

Mina uppgifter sparar automatiskt dina preferenser för sortering, filtrering och vy till nästa gång.

Observera att projektvyer inte sparas automatiskt. För att ta reda på hur du sparar projektvyn kan du läsa guideartikeln här.

Se alla dina uppgifter på alla ytor som du tillhör

För att visa Mina uppgifter-listan på varje yta som du tillhör (arbetsytor och organisationer) behöver du växla mellan ytorna i det övre fältet.

Kanske vill du hellre använda den här tredjepartsintegreringen. Med Taco kan du visa alla dina uppgifter i en lista i alla arbetsytor och organisationer.

Vårt supportteam kan dock inte erbjuda hjälp med tredjepartsverktyg eftersom de inte är framtagna av Asana.

Dra och släpp

Du kan omorganisera Mina uppgifter-listan genom att använda dra och släpp, om din uppgiftslista inte är sorterad efter slutdatum.

dra och släpp

Kalendervy för 7 dagar

Visa Mina uppgifter-kalendern för att hålla koll på viktiga deadliner och kommande uppgifter. Genom att använda kalendervyn för 7 dagar kan du omorganisera uppgifter som förfaller dagligen för att alltid se de högst prioriterade uppgifterna först.

kalendervy

I kalendervyn 7 dagar i Mina uppgifter kan du göra följande:

 • Välja veckovyn för att växla mellan att visa eller inte visa flerdagsuppgifter så att du kan förhindra att långvariga uppgifter stökar till din veckoplanering. Här kan du även organisera din kalender i månadsvy samt visa eller dölja helger.
 • Organisera din kalendervy för att visa alla uppgifter, ej slutförda uppgifter eller slutförda uppgifter genom att trycka på knappen Uppgift i verktygsfältet.
 • Omorganisera uppgifter utifrån slutdatum genom att dra och släppa uppgifter för att se dina högst prioriterade uppgifter längst upp.
 • Klicka på knappen Ej schemalagda för att få upp ej schemalagda uppgifter (uppgifter som inte har något slutdatum). Det ger dig även tillgång till en minikalender så att du snabbt kan hoppa till ett visst datum. Du kan dra ut uppgifter från sidofältet Ej schemalagda in till veckovyn för att schemalägga uppgifter för specifika dagar. Knappen Ej schemalagda är endast tillgänglig i veckovyn.

Veckofokus

veckofokus

Ditt veckofokus

Starta arbetsveckan på ett medvetet sätt genom att sätta ett fokus för veckan. Ange din viktigaste prioritering för veckan för att den ska visas på mobilen och webben. Att sätta ett fokus leder till bättre planering, åtgärder och resultat eftersom ditt fokus visas på olika plattformar.

På måndagsmorgnar uppmanas mobilanvändare att sätta ett veckofokus. Veckofokus som har ställts in på mobilen kommer även att visas på skrivbordet och webbversioner av Asana, men det kommer inte att vara möjligt att redigera det där. Ditt veckofokus visas högst upp i dina Mina uppgifter under veckan för att hjälpa dig med din planering.

Medlemskap för Mina uppgifter

Med medlemskap för Mina uppgifter kan du begära åtkomst för att hantera någon annans Mina uppgifter. Du kan även bevilja åtkomst för att låta utvalda personer hantera dina Mina uppgifter.

Det här är användbart vid arbetsflöden där du behöver sortera, organisera eller skapa avsnitt för en annan persons Mina uppgifter-lista eller där du vill välja vilka individer som ska göra det åt dig.

Om du besöker en annan användares Mina uppgifter och användaren inte uttryckligen har beviljat dig åtkomst, har du endast tillgång till:

 • En lista med användarens uppgifter.
 • Möjlighet att ändra sortering (för dig själv, påverkar inte ägaren till Mina uppgifter).
 • Möjlighet att filtrera (återigen, påverkar bara dig och din vy).
 • Du kommer inte att kunna omorganisera uppgifter, se avsnitt eller skapa avsnitt.

Innan du beviljas åtkomst kan du endast sortera efter Slutdatum och Projekt. Efter att du har beviljats åtkomst kan du även sortera efter Ingen och Gillningar.

Att beviljas åtkomst till en persons Mina uppgifter påverkar inte sekretessen för uppgifterna. Om du till exempel inte kunde se en uppgift innan du beviljades åtkomst, kommer du fortfarande inte att kunna se den uppgiften efter att du beviljats åtkomst.

Få tillgång till listvyn för en annan medlems Mina uppgifter

Mina uppgifter-sökning

För att få tillgång till listvyn för en annan medlems Mina uppgifter:

 1. Sök på namn i sökrutan.
 2. Rulla nedåt och klicka på deras profil under Personer.
 3. Du kommer då att se en lista med personens uppgifter.

Mina uppgifter-sökning

Begär åtkomst till en annan medlems Mina uppgifter

För att begära åtkomst till en annan medlems Mina uppgifter går du till listvyn för medlemmens Mina uppgifter, klickar på den nedrullningsbara pilen och väljer Begär åtkomst för att hantera.

Mina uppgifter-begäran 1

När du begär åtkomst skapas en uppgift för personen som mottar begäran.

Bevilja åtkomst till dina Mina uppgifter via delningsknappen

Mina uppgifter-begäran 2

Klicka på knappen Dela.

Mina uppgifter-begäran 3

Skriv in medlemmens namn och klicka på Bjud in.

När du beviljar åtkomst skapas ett meddelande i inkorgen för den person som du har beviljat åtkomst.

Öka produktiviteten med en 20 dagar lång utmaning

Vill du hellre jobba smartare än mer? Få ett tips varje dag i 20 dagar och lär dig att arbeta smartare och effektivare. Fokusera på dagens utmaning och hitta ett mer produktivt sätt att arbeta på. Anta utmaningen här.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com