Mina inställningar

Mina inställningar hjälper dig att justera dina kontodetaljer och hantera dina preferenser.

Åtkomst till Mina inställningar

åtkomst till profilinställningar

Gå till Mina inställningar genom att:

 1. klicka på ditt profilfoto i det övre fältet
 2. välja Mina inställningar från den nedrullningsbara menyn.

Klicka här för att gå direkt till Mina inställningar.  

I menyn Mina inställningar finns det sju flikar som var och en har olika valmöjligheter:

 • Profil – här kan du ändra dina profildetaljer eller ange att du är frånvarande med hjälp av semesterindikatorn.
 • Aviseringar – schemalägg din Stör ej-inställning, hantera e-postmeddelanden för att ställa in din önskade e-postadress och webbläsaraviseringar för uppdateringar och @-omnämningar.
 • E-post-vidarebefordran – ändra vilka av dina e-postadresser som kan skapa uppgifter i dina olika arbetsytor och organisationer.
 • Konto – ändra ditt lösenord eller inaktivera ditt konto.
 • Visning – ändra bakgrundsbilden eller lägg till uppgiftsradnummer i ditt Asana-kontos gränssnitt.
 • Appar – hantera dina integrationer och skapa personliga åtkomsttoken.
 • Hacks – aktivera och inaktivera experimentella funktioner i Asana.

Profil

profilflik

Från fliken Profil kan du:

 1. ändra profilfoto
 2. ändra profilnamn
 3. lägga till dina föredragna pronomen
 4. lägga till jobbtitel
 5. lägga till avdelning eller team
 6. lägga till en kort beskrivning av dig själv i fältet Om mig
 7. ange att du är frånvarande
 8. välja att aktivera push-meddelanden när du är borta.

Profilfoto och namn

Ett foto och ett namn för din profil hjälper teamet att identifiera dig. Fotot och namnet kommer att visas:

Vi accepterar följande filtyper som är mindre än 5 MB:

 • PNG
 • JPEG
 • GIF
 • BMP

Det är bäst om bilden är fyrkantig och minst 128 x 128 pixlar, men det är inte nödvändigt.

Om du inte laddar upp ett foto använder vi dina initialer i stället.

Om mig

Lägg till en kort sammanfattning av vem du är eller vad du gör i avsnittet Om mig i din profil.

om mig i användargränssnittet

Informationen från avsnittet Om mig i din profil visas när du håller muspekaren över ditt profilfoto.

Frånvaro

Du kan använda indikatorn för frånvaro för att låta dina teamkollegor veta när du inte kommer att arbeta eller vara tillgänglig för samarbete.

Den här inställningen gäller för hela kontot, så du kommer att visas som borta i alla organisationer och arbetsytor du tillhör.

ställa in som borta

I fliken Profil:

 1. Aktivera Skapa ett frånvaromeddelande.
 2. Ange det första och sista datumet på din frånvaro.
 3. Markera för att aktivera push-meddelanden under tiden du är borta.
 4. Förhandsgranska ändringarna.

profilkort som frånvarande

När du har ställt in din status som frånvarande kommer ditt profilfoto att vara nedtonat och när någon håller muspekaren över ditt profilfoto kommer du att visas som frånvarande.

"Borta t.o.m. i dag" betyder att personen är borta i dag och kommer tillbaka i morgon. "Borta t.o.m. måndag" betyder att personen kommer tillbaka på tisdag.

Aviseringar

Från fliken Aviseringar kan du ställa in:

 • E-postaviseringar för att ange till vilken e-postadress du önskar att få aviseringar om aktivitetsuppdateringar och sammanfattningar (med möjlighet att aktivera/avaktivera/pausa aviseringar)

 • Webbläsaraviseringar för @omnämningar och uppgiftsuppdateringar

 • Projektaviseringar för att ställa in standardinställningar för projekt där du är medlem

flik för aviseringar

I fliken Aviseringar kan du:

 • ändra vilken e-postadress dina aviseringar ska skickas till för varje arbetsyta och organisation
 • ändra vilken typ av aviseringar du vill få för varje arbetsyta och organisation.

Skickas aviseringar till din Asana-inkorg eller din e-postinkorg?

Du får ett e-postmeddelande om du har valt e-postaviseringar.

Aviseringar från Asana omfattar e-postaviseringar och berättelser som vi skickar till både din Asana-inkorg och din e-postinkorg.

Bli medarbetare på uppgifter och meddelanden för att börja få inkorgsaviseringar. Du får inkorgsaviseringar automatiskt när du slutför och vidtar åtgärder på uppgifter.

Din Asana-inkorg visar uppdateringar för alla projekt som du är medlem i. Du får även uppdateringar om uppgifter som du har tilldelats eller är medarbetare på inom en viss arbetsyta eller organisation.

Du kan ta emot e-postaviseringar eller använda Asana-inkorgen för att hålla koll på vad som händer i Asana.

Det finns fyra olika slags e-postaviseringar: Dagliga sammanfattningar, Aktivitetsuppdateringar, Endast omnämningar och Veckorapporter (endast tillgängliga för team och organisationer på Asana Business-nivå).

Det är ingen hemlighet – Asana erbjuder 30-dagars gratis provperioder. Börja din i dag. Prova gratis

Om du vill lära dig mer om hur e-postaviseringar från Asana fungerar kan du läsa artikeln i guiden här.

Om du vill ändra din e-postadress lägger du först till en ny och tar sedan bort den gamla.

Lägga till och ta bort e-postadresser

lägga till eller ta bort e-postadress

I Mina inställningar:

 1. Gå till fliken Aviseringar.
 2. Bläddra ned till E-postaviseringar.
 3. Klicka på Lägg till ny e-post.
 4. Eller klicka på Ta bort e-postadress.

Lägga till en e-postadress

Du kan lägga till flera e-postadresser till ditt Asana-konto. Med flera e-postadresser kopplade till kontot kan du göra följande:

 • Du har fler alternativ för att skapa uppgifter i Asana via e-post.
 • Du har fler alternativ för att ta emot e-postmeddelanden.
 • Du kan logga in på ditt konto med valfri e-postadress.
 • Andra personer kan bjuda in dig att gå med i deras arbetsyta eller organisation genom att använda någon av dina e-postadresser.

När du lägger till en andra e-postadress till ditt Asana-konto kommer vi be dig att verifiera din identitet genom att autentisera ditt Asana-konto på nytt. Det här innebär att du behöver logga in på nytt med den befintliga e-postadressen för att lägga till en ny e-postadress.

Om du använder funktionen Logga in med Google måste du i stället verifiera ditt Google-konto. Ett popup-fönster kommer att uppmana dig att logga in på Google. Ange inloggningsuppgifterna för den e-postadress som för närvarande är kopplad till ditt Asana-konto för att påbörja processen.

Kontakta vårt supportteam om du behöver hjälp med att lägga till en ny e-postadress till ditt konto.

Ta bort en e-postadress

Om du har en e-postadress kopplad till ditt konto som du inte längre använder eller som tillhör någon annan kan du ta bort den.

För att kunna ta bort en e-postadress behöver du ha mer än en adress kopplad till ditt konto.

i fliken Aviseringar, under E-postaviseringar, bläddrar du ned och klickar på Ta bort e-postadress.

Webbläsaraviseringar

Få aviseringar om projektuppdateringar och omnämningar från Asana i din webbläsare, även utan att ha en Asana-flik öppen.

Webbläsaraviseringar stöds i Google Chrome, Mozilla Firefox och Microsoft Edge.

Såhär aktiverar du webbläsaraviseringar

aktivera webbläsaraviseringar

Aktivera webbläsaraviseringar i Asana genom att klicka på Mina inställningar från ditt profilfoto och gå till fliken Aviseringar.

Att inte få några aviseringar är valt som standard. Du kan välja mellan ytterligare två sätt att få aviseringar:

 • Klicka på Uppgiftsuppdateringar för att få en avisering när någon kommenterar en uppgift som du följer, när du blir tilldelad en uppgift eller blir tillagd som medarbetare i en uppgift.
 • Klicka på Endast @omnämningar för att få aviseringar när en annan medlem i din arbetsyta eller din organisation @omnämner dig i en uppgift, kommentar eller meddelande.

När du har valt vilken slags aviseringar du föredrar behöver du tillåta dem i popup-fönstret som visas i webbläsaren.

Webbläsaraviseringar visas när någon i teamet tilldelar en uppgift till dig, kommenterar på en uppgift som du följer eller lägger till dig som medarbetare.

Projektaviseringar

Ställ in standardinställningar för framtida projekt.

projektaviseringar

Från fliken Aviseringar kan du aktivera projektaviseringar för:

 • statusuppdateringar
 • meddelanden
 • tillagda uppgifter.

Du kan också hantera aviseringar för enskilda projekt genom att klicka på Hantera enskilda projekt

Aviseringar med berättelser

Berättelser skapas när användare vidtar åtgärder i Asana.

För närvarande visar vi webbläsaraviseringar för följande slags aviseringsberättelser:

 • Uppgift tilldelad
 • Uppgiften har fått en kommentar
 • Uppgiften har fått en medarbetare eller en @omnämning

En berättelse är en sekvens av händelser – t.ex. Tomas kommenterade kl. 13.10, Tomas tilldelade till Maria kl. 13.15, Maria lade till ett slutdatum kl. 13.20. Berättelser är en historik över de åtgärder som har vidtagits.

Alternativet att tillåta aviseringar från Asana kan variera beroende på vilken webbläsare du använder, men ett meddelande kommer att visas som frågar något i stil med: ”Vill du tillåta app.asana.com att visa aviseringar?” och sedan en knapp för att tillåta och en annan knapp för att neka.

Såhär avaktiverar du webbläsaraviseringar

Du kan inaktivera aviseringar från Asana genom att välja alternativet Inget i webbläsarens inställningar.

 • Lär dig hur du inaktiverar aviseringar i Google Chrome på deras supportsida.
 • Lär dig hur du inaktiverar aviseringar i Mozilla Firefox på deras supportsida.
 • Lär dig hur du inaktiverar aviseringar i Microsoft Edge på deras supportsida. Sök efter Ändra behörigheter för webbsidor.

Stör ej

Med funktionen Stör ej kan du pausa push- och webbläsaraviseringar så att du kan fokusera på det som är viktigast.

Aktivera Stör ej

Om du vill aktivera Stör ej klickar du på ditt profilfoto och sedan på Mina inställningar .... Där klickar du på fliken Aviseringar och på knappen Pausa aviseringar.

dnd

När man aktiverar stör ej-funktionen försvinner den orangea pricken bredvid inkorgen både på Asana för webben och mobilen. Stör ej-funktionen avaktiverar även tillfälligt webbläsarmeddelanden om de är aktiverade. Den svarta pricken i webbläsaren visas inte heller.

Aktivera stör ej-funktionen på mobilen

Du kan hitta stör ej-funktionen genom att gå in på dina Kontoinställningar på IOS och Android.

Tryck på Stör ej i dina Kontoinställningar. Härifrån kan du pausa aviseringar, ställa in ett stör ej-schema och ange vilka dagar du är ledig.

Vidarebefordran av e-post

i fliken e-post

I fliken E-post-vidarebefordran kan du:

 1. välja de arbetsytor eller organisationer där du vill skapa uppgifter och konversationer från e-postmeddelanden
 2. lägga till en e-postadress till ditt konto
 3. ta bort en e-postadress från ditt konto.

Lär dig mer om den här funktionen i guideartikeln om att skapa uppgifter från e-post.

Konto

fliken konto

I fliken Konto kan du:

 1. skapa en ny arbetsyta
 2. ändra lösenordet för ditt konto
 3. aktivera tvåfaktorsautentisering
 4. logga ut från andra sessioner
 5. inaktivera ditt konto.

Om du använder Google SSO för att logga in finns det inte något alternativ för att ändra ditt lösenord. I stället måste du logga ut från ditt konto och begära en länk för återställning av lösenord.

Ändra ditt lösenord

ändra lösenord

Ändra ditt lösenord:

 1. Klicka på ditt profilfoto och välj Mina inställningar.
 2. Gå till till fliken Konto och välj Ändra lösenord.
 3. Ange ditt nuvarande lösenord.
 4. Ange ditt nya lösenord.
 5. Bekräfta det nya lösenord.
 6. Spara lösenordet.
 7. Eller klicka på Avbryt.

Om du är medlem i en Premium- eller Enterprise-organisation med SAML eller Google SSO aktiverat kan du inte se något alternativ för att ändra lösenord.

Om du inte kommer ihåg ditt lösenord kan du också begära en länk för återställning av lösenordet som skickas till din e-postadress från inloggningssidan. Du måste logga ut från ditt konto för att komma tillbaka till inloggningssidan.

Kontoinaktivering

Inaktivera ditt personliga Asana-konto enbart om du inte längre vill använda Asana.

Du kan inaktivera ditt konto via fliken Konto i Mina inställningar.

inaktivera konto

Inaktivera ditt konto genom att:

 1. gå till fliken Konto i Mina inställningar
 2. klicka på Inaktivera konto.

När du har inaktiverat ditt konto kommer du inte längre att ha tillgång till några uppgifter i kontot. Om du vill använda Asana i framtiden måste du registrera dig för ett nytt konto.

En inaktivering inaktiverar endast ditt personliga Asana-konto. Organisationerna och arbetsytorna du tillhör är delade ytor och kommer inte att tas bort.

Visning

I fliken Visning har du möjlighet att ändra bakgrunden i ditt Asana-kontos gränssnitt och att lägga till radnummer till dina uppgiftslistor.

fliken visning

I fliken Visning kan du göra följande:

 1. Välja ett tema – ljust, mörkt, eller synkronisera med systeminställningar.
 2. Ställa in språk – välj vilket språk du vill använda i Asana. För närvarande finns engelska, tyska, spanska, franska, indonesiska, italienska, japanska, koreanska, nederländska, polska, portugisiska, ryska, svenska och traditionell kinesiska.
 3. Ändra veckans första dag – justera din kalendervy så att antingen lördag, söndag eller måndag är veckans första dag.
 4. Välja avancerade alternativ
 • Visa uppgiftsradnummer – lägga till numrerade rader till dina uppgifter i huvudfönstret.
 • Aktivera kompakt läge – minskar radbrytningarna mellan uppgifterna i huvudfönstret.
 • Aktivera färgblindvänligt läge.
 • Visa firanden vid avslutad uppgift – en sagofigur visas plötsligt när du slutför en uppgift.
 1. Ändra bakgrundsbilden i Asana-appen.

Visningsinställningarna är personliga för dig och påverkar inte vad dina teamkollegor ser när de loggar in på Asana.

Appar

På fliken Appar kan du hantera de integreringar som du har beviljat åtkomst till ditt konto.

fliken appar

I fliken Appar kan du:

 1. aktivera att öppna länkar i Asanas skrivbordsapp
 2. visa och avauktorisera de integreringar som du för närvarande använder
 3. aktivera tillgängliga integreringar
 4. öppna sidan Hantering av programmeringsappar.

Från sidan Hantering av programmeringsappar kan du skapa en ny personlig åtkomsttoken eller registrera en ny applikation.

Läs mer om vårt API i Asanas guide för utvecklare.

Hacks

Hacks ger dig möjlighet att prova experimentella funktioner som kanske inte kommer att finnas kvar så länge.

fliken hacks

Gå till fliken Hacks i Mina inställningar för att aktivera eller inaktivera ett hack. Klicka på knappen Ladda om för att tillämpa ändringarna för att spara dina ändringar.

Du kan skicka feedback till oss genom att klicka på länkarna Dela feedback i fliken Hacks.

Vi stöder tyvärr inte den här webbläsaren

Asana fungerar tyvärr inte med webbläsaren du använder. Använd i stället en av följande stödda webbläsare för att registrera dig.

Välj språk

När du väljer ett språk ändras språket och/eller innehållet på asana.com