Mall för jobb- förfrågningar

Använd den här mallen för att centralisera, prioritera och hantera alla förfrågningar som ditt team får, så att alla vet vad de ska göra, när de ska göra det och till när det ska vara klart.

Använd mall

Registrera dig för att använda den är mallen.

INTEGRERADE FUNKTIONER

form iconFormulärfield-add iconAnpassade fältproject-view iconProjektvyerautomation iconRegler

Recommended apps

Zendesk-ikon
Zendesk
GitHub-ikon
GitHub
Jira Cloud ikon
JIRA Cloud
ServiceNow
ServiceNow

Dela
facebookx-twitterlinkedin
[Jobbfrågningar] Mall Kortbild

Jobbförfrågningar kan komma in oväntat och ställa till det. Utan ett tydligt system för att samla in och spåra förfrågningar kan prioriteringarna bli otydliga och teamet överväldigat. Genom att använda en mall i Asana för att centralisera och hantera alla jobbförfrågningar kan ditt team utföra sitt uppdrag mer effektivt.

  • Få viktig information i förväg. Standardisera processen för mottagande av förfrågningar för att se till att ingen viktig information är utelämnad.

  • Håll förfrågningar organiserade. Spåra alla förfrågningar centralt, så att det är tydligt vem som arbetar med varje uppgift och när den ska vara klar – i stället för att alla har ett eget system som bara de själva kan se.

  • Tydliggör prioriteringar. Håll teamet fokuserat på högprioriterat arbete genom att klargöra prioriteringar i mallen. Det ger er större kontroll över kapaciteten och förhindrar onödigt arbete.

En effektivare process för jobbförfrågningar gör det tydligare för teamet hur de ska prioritera.

Hantera uppgifter effektivare

Kom igång med en Asana-provperiod för att spåra alla förfrågningar på ett ställe så att inget glöms bort och teamet kan göra sitt bästa.

Sign up