Mall för sprintåterblickar

Med vår mall kan du hantera agendan för sprintåterblickar och spåra uppföljningsarbetet för att fortsätta att förbättra arbetet och processerna inom teamet.

Använd mall

Registrera dig för att använda den är mallen.

INTEGRATED FEATURES

project-view iconProjektvyerportfolio iconPortfoliorproject iconProjekt

Recommended apps

GitHub ikon
GitHub
Jira Cloud ikon
JIRA Cloud
GitLab
GitLab

Dela
facebooktwitterlinkedin
[Gammalt produkt-användargränssnitt] Exempel på Kanban-tavla för sprintåterblick (tavlor)

Tips och idéer för ett lyckat möte för sprintåterblickar

Återblickar är en viktig del av den agila processen. De hjälper team att reflektera över sina prestationer och samtidigt fokusera på vad de kan förbättra i framtiden. Men utan en tydlig mötesagenda och ett sätt för att följa upp åtgärdspunkterna, är det lätt hänt att teamet blir ofokuserat och processen oförändrad. Genom att spåra diskussionsämnen, feedback och att göra-punkter i den här mallen för sprintåterblickar, kan agila team kontinuerligt förbättra sitt arbete – utan att behöva uppfinna hjulet på nytt.

  • Strukturera återblickar. Diskussioner kring sprintfeedback kan ofta sväva ut. Med vår mall för sprintåterblickar får ditt team ett tydligt schema som styr mötet. Visa mallen i Tavla, en vy i Kanban-stil, och svara på frågor om vad som gick bra, vad som gick dåligt och vad som händer nu.

  • Agera utifrån insikter. Återblickar handlar om att förbättra processer och framtida arbete. Vår mall för sprintåterblickar gör det enkelt att skapa och tilldela åtgärdsposter och uppföljningsarbete för att tillvarata alla era briljanta idéer.

  • Upprepa – och spara tid. Skapa upprepningsbara processer för att genomföra sprintåterblickar. Med vår mall för sprintåterblickar får ditt team ett format att bygga vidare på. Därigenom kan ni enkelt standardisera agendan – men även uppdatera återblicksprojektmallen allt eftersom.

Typer av sprintåterblickar i Asana

  • Agila sprintåterblickar.

  • Scrum-återblickar.

Är du nybörjare på sprintåterblickar i Asana?

Alla dina frågor, besvarade:

  • Vad är en sprintåterblick? En sprintåterblick är ett möte i slutet av en sprintperiod där agila team utvärderar en genomförd sprint och gör förbättringar inför nästa sprint. Det är en del av Scrum-processen, som traditionellt omfattar tvåveckorssprintar som har både planerande och återblickande komponenter.

  • Vilket är syftet med en sprintåterblick? En sprintåterblick är en chans för ditt agila team att dela med sig av vad som gick bra under sprinten och planeringsprocessen och vad ni kan förbättra till nästa gång. Agila team brukar köra tvåveckorssprintar och sedan gå igenom vad de har åstadkommit och vad som är kvar att göra – om något. Läs mer om Asana för agila team och Scrumteam.

  • När brukar man planera in en sprintåterblick? Man bör planera in en sprintåterblick mellan två sprintar, i början av nästa sprintplanering. Låt det inte gå för lång tid efter sprinten och återblicken. Det är viktigt att teamet fortfarande har en god uppfattning om vad som gick bra och vad de kan förbättra.

Ge ditt agila team alla verktyg för en lyckad sprint – före, under och efteråt. Kom igång med vår mall för sprintåterblickar i dag.

Använd mall

Stabilare sprintar med Asana

Team använder sprintar för att arbeta effektivare, och med Asana kan de öka effektiviteten med 45 %.

Registrera dig