Jobbförfrågningar

Använd den här mallen för att centralisera, prioritera och hantera alla förfrågningar som ditt team får, så att alla vet vad de ska göra, när de ska göra det och till när det ska vara klart.

Jobbförfrågningar kan komma in oväntat och ställa till det. Utan ett tydligt system för att samla in och spåra förfrågningar kan prioriteringarna bli otydliga och teamet överväldigat. Genom att använda en mall i Asana för att centralisera och hantera alla jobbförfrågningar kan ditt team utföra sitt uppdrag mer effektivt.

 • Få viktig information i förväg. Standardisera processen för mottagande av förfrågningar för att se till att ingen viktig information är utelämnad.
 • Håll förfrågningar organiserade. Spåra alla förfrågningar centralt, så att det är tydligt vem som arbetar med varje uppgift och när den ska vara klar – i stället för att alla har ett eget system som bara de själva kan se.
 • Tydliggör prioriteringar. Håll teamet fokuserat på högprioriterat arbete genom att klargöra prioriteringar i mallen. Det ger er större kontroll över kapaciteten och förhindrar onödigt arbete.

En effektivare process för jobbförfrågningar gör det tydligare för teamet hur de ska prioritera.

Relaterade resurser

 • Autodesk är 50 % mer effektivt med Asana

  Hur standardisering av jobbförfrågningar med formulär och regler gjorde det möjligt för Autodesk att hantera och implementera förfrågningar 5X snabbare.

  Läs fallstudie
 • Använda Asana: begär jobb med formulär

  Standardisera och förenkla jobbförfrågningar med Formulär.

  Se video
 • Skapa tydligare jobbförfrågningar

  Dagar som spårar ur på grund av många frågor? Lär dig hur du kan införa ett mer produktivt sätt för att registrera och spåra arbete.

  Läs artikel
 • Hur Sophos spårar jobbförfrågningar

  Hur kunde Sophos marknadsföringsteam hantera 11 000 förfrågningar på 6 månader? Bättre spårning.

  Läs fallstudie
 • Asana Academy

  Lär dig att spåra och prioritera inkommande kreativa förfrågningar för att minska kaoset som dödar kreativiteten.

  Gå kurs

Hantera uppgifter mer effektivt

Påbörja en provperiod med Asana Premium för att underlätta för ditt team att hålla koll på alla förfrågningar.