Więcej niż modny termin: jak budować synergię w zespole

Zdjęcie współautora – Julia MartinsJulia Martins
13 stycznia 2024
4 min czytania
facebookx-twitterlinkedin
Szablony

Modne słowa biznesowe mają złą reputację. Weźmy na przykład freemium czy hiperlokalny – są one używane tak często, że tracą wszelki sens. Szybkie wyszukiwanie w Google spowoduje wyświetlenie niezliczonych list „100 najgorszych modnych słów biznesowych”, a synergia pojawia się na prawie każdej z nich. 

Podobnie jak wiele innych modnych słów biznesowych, termin synergia jest używany tak często, że coraz bardziej traci na znaczeniu. Jednak każde słowo ma swój kontekst, a synergia nie jest wyjątkiem. W tym artykule zagłębiamy się w prawdziwą definicję synergii i jak używać tego pojęcia – nie jako modnego terminu, ale jako siły napędowej rozwoju i wyników Twojego zespołu. 

Czym jest synergia? 

O synergii mówimy, gdy dwa lub więcej podmiotów – organizacje, działy lub nawet zespoły – współpracują ze sobą, aby stworzyć coś wartościowego. Istota tego często nadużywanego słowa opiera się na idei starożytnej filozofii greckiej, która głosi, że „całość jest większa niż suma jej części”. Termin synergia pochodzi od łacińskiego słowa synergia, które z kolei wywodzi się z greckiego synergos, oznaczającego współpracę lub współdziałanie.

W swej istocie synergia polega na wspieraniu skutecznej komunikacji i współpracy z międzyfunkcyjnymi partnerami. Dlaczego więc tak często traktuje się to słowo z przymrużeniem oka?

Popraw współpracę w zespole z Asaną

Jak słowo „synergia” stało się modne

Koncepcja synergii w biznesie zyskała popularność w latach 90. XX wieku, kiedy dyrektorzy korporacji i bankierzy inwestycyjni wykorzystywali synergię korporacyjną, aby uzyskać akceptację dla proponowanych fuzji i przejęć. 

Synergia korporacyjna odnosi się do wartości dodanej, którą firmy mają nadzieję uzyskać dzięki fuzji. Innymi słowy, dwie firmy współpracujące w ramach fuzji lub przejęcia mogą generować korzyści przekraczające ich indywidualne wkłady. Wynika to w dużej mierze z ekonomii skali. Większe, połączone firmy nie tylko wspierają się nawzajem, ale także redukują koszty, co ostatecznie prowadzi do poprawy rentowności.

Czasami synergia korporacyjna opisuje nie tylko proces przejęć i fuzji. Termin ten jest również używany, na przykład gdy firma sprzedaje pracę innej firmy (tzw. „sprzedaż krzyżowa”) lub udostępnia członków zespołu do rozwoju produktów w różnych firmach. 

W praktyce synergia korporacyjna – a w szczególności synergia finansowa, czyli połączenie finansów dwóch firm – jest trudna do osiągnięcia. Połączenie dwóch firm i wszystkiego, co się na nie składa, w tym finansów, pracowników, produktów, kultury i praktyk, zajmuje dużo czasu i wysiłku. Bez odpowiedniego procesu zarządzania zmianą, proces fuzji lub przejęcia może nie przynieść zamierzonych korzyści. W takim przypadku mówimy o synergii negatywnej. 

Z powodu szumu wokół synergii korporacyjnej w kontekście fuzji i przejęć oraz potencjalnych negatywnych skutków w przypadku niepowodzenia połączonych działań, synergię uważa się dziś po prostu za modny termin. 

[Przeczytaj] Czym jest zarządzanie zmianą? 6 kroków do stworzenia pomyślnego procesu zarządzania zmianą

Związek między synergią a pracą zespołową

W najprostszym ujęciu synergia odnosi się do sposobu współpracy w celu uzyskania świetnych wyników. Chociaż termin ten został przyjęty przez dyrektorów korporacji, zwykle nie odnosi się do fuzji i przejęć. Słowo to, wywodzące się ze starożytnej greki, było używane już w XVII wieku.

Synergia zespołu opiera się na idei, że efekt pracy współpracujących ze sobą osób jest większy niż suma efektów wytworzonych przez każdą z nich. Synergia pozytywna umożliwia członkom zespołu bycie sobą w pracy, z uwzględnieniem ich unikalnych doświadczeń życiowych, poglądów, umiejętności i stylów komunikacji. W rzeczywistości, unikalna perspektywa każdej osoby jest właśnie tym, co pozwala zespołowi osiągnąć sukces. Wykorzystując mocne strony każdego członka zespołu i dając im możliwość uczenia się od siebie nawzajem, Twój zespół może osiągnąć znacznie więcej razem, niż każdy samodzielnie. 

Popraw współpracę w zespole z Asaną

Różnica między różnorodnością a synergią

Różnorodność odnosi się do podobieństw lub różnic w Twoim zespole. Im bardziej zróżnicowane są doświadczenia, poglądy i przekonania w zespole, tym bardziej jest on różnorodny. 

Wiemy jednak, że samo docenienie różnorodności nie wystarczy. Po to powstają inicjatywy korporacyjne, takie jak programy na rzecz różnorodności i inkluzywności. Zaangażowanie w różnorodność zespołu oznacza pracę nad tworzeniem bardziej sprawiedliwego i inkluzywnego środowiska.

Synergia zespołu skupia się na wysiłkach podejmowanych w tym kierunku. Osiągnięcie synergii w zespole wymaga nie tylko zróżnicowanego zespołu, ale także wspierania współpracy i komunikacji między jego członkami, aby wspólnie osiągać wspaniałe wyniki. Kiedy członkowie zespołu mogą być sobą w pracy, pracują w synergii.

[Przeczytaj] Stanowisko Asany w sprawie różnorodności, inkluzywności i równości

Budowanie synergii w zespole

Synergia w zespole prowadzi do efektywnej pracy zespołowej i świetnych wyników całego zespołu. Jednak, jak w przypadku wszystkich umiejętności interpersonalnych, budowanie synergii w zespole wymaga czasu i wysiłku. Wypróbuj te trzy strategie, aby osiągnąć synergię w swoim zespole:

1. Zacznij od komunikacji

Komunikacja jest podstawą silnego zespołu. Jest to szczególnie ważny czynnik sukcesu zespołów różnorodnych. Różnorodne zespoły mogą czerpać korzyści z różnic w opiniach i doświadczeniach członków zespołu, ale aby dzielić się tymi doświadczeniami, muszą czuć się swobodnie w wyrażaniu siebie. Efektywna komunikacja w środowisku pracy umożliwia członkom zespołu swobodne i dokładne wyrażanie swoich myśli oraz łatwiejsze osiąganie synergii. 

Jak zbudować skuteczną komunikację w środowisku pracy: 

  • Określ narzędzia i zakres komunikacji w zespole. Jasność odnośnie tego, gdzie członkowie zespołu powinni się komunikować, wyeliminuje bariery komunikacyjne. Jeśli nie masz jeszcze planu komunikacji, opracuj go i udostępnij całemu zespołowi.

  • Praktykuj komunikację dwustronną. Efektywna współpraca, zwłaszcza w różnorodnym zespole, polega nie tylko na przedstawianiu własnych pomysłów, ale również na słuchaniu pomysłów innych osób. Zachęć członków zespołu do ćwiczenia aktywnego słuchania, aby rozwijać tę umiejętność.

  • Oddziel historie od faktów. „Fakty kontra historie” to technika świadomego przywództwa. „Fakty” to szczegóły, które można zaobserwować, na przykład kto uczestniczył w spotkaniu. Z drugiej strony, „historia” to Twoja interpretacja danej sytuacji. Postaraj się oddzielić historie od faktów, a także unikaj działań związanych z historiami dopóki ich nie zweryfikujesz

[Przeczytaj] 12 wskazówek, jak efektywnie komunikować się w środowisku pracy

2. Promuj zaufanie i współpracę

Członkowie zespołu muszą nie tylko wiedzieć, jak efektywnie komunikować się, ale również czuć się komfortowo robiąc to. Upewnij się, że pozwalasz im być w pełni sobą w pracy, stosując najlepsze praktyki współpracy zespołowej

Aby promować współpracę:

  • Zachęcaj do współtworzenia. Z efektem synergii w zespole mamy do czynienia kiedy współdziałanie daje efekty, których nie można osiągnąć w pojedynkę. Zamiast tylko wyjaśniać członkom zespołu, że muszą współpracować przy projekcie, organizuj sesje burzy mózgów, zachęcaj do dyskusji i wyrażania odmiennych poglądów. Współtworzenie oznacza wspólne rozwijanie pomysłów, a nie osobne dążenie do celu.

  • Zachęcaj do otwartej komunikacji. Członkowie zespołu powinni czuć się swobodnie wyrażając swoje uczucia, opinie na temat projektów lub odmienne zdanie. Często traktujemy różnice zdań jak coś złego, ale tak naprawdę zdrowa dyskusja stanowi niezbędny element efektywnej współpracy zespołowej. 

  • Dawaj dobry przykład. Budowanie współpracy zespołowej wymaga czasu, ale najlepszym sposobem, aby rozpocząć jest dawanie przykładu zachowań, które chcesz kreować. Zawsze zachęcaj do współtworzenia i przyjmuj nowe opinie, a Twój zespół zacznie robić to samo.

[Przeczytaj] 10 prostych sposobów na poprawienie współpracy zespołowej

3. Świadomie ustal normy grupowe 

Normy grupowe to niepisane zasady, które określają sposób interakcji członków zespołu. Nawet jeśli nie ustalisz norm grupowych, będą one naturalnie się rozwijać, gdy zespół będzie ze sobą współpracować. Bez kontroli z Twojej strony normy grupowe mogą prowadzić do złych praktyk, które sprawiają, że członkowie zespołu czują się niekomfortowo i ostatecznie prowadzą do złej dynamiki grupy.

Jeśli jednak proaktywnie ustalisz normy grupowe, ułatwisz zespołowi współpracę. Wyjaśnienie tych niepisanych zasad eliminuje domysły i niepewność. Dzięki temu członkowie zespołu będą spędzać mniej czasu na zamartwianiu się, a więcej na wykonywaniu wspólnej, efektywnej pracy.

Aby zapoznać się z przykładami norm grupowych ustalonych przez liderów zespołów, przeczytaj nasz artykuł Tworzenie norm grupowych dla wysokowydajnych zespołów: wskazówki i przykłady od 7 menedżerów Asany

Żegnaj, modne słowo

Synergia to nie tylko słowo dnia czy modny termin. Efektywna synergia umożliwia różnorodnym zespołom płynną współpracę i skuteczne wykonywanie najważniejszych zadań. 

Aby uzyskać więcej wskazówek, jak usprawnić współpracę w zespole, przeczytaj nasz artykuł 45 gier i zabaw integracyjnych na budowanie komunikacji i ducha zespołu.

Popraw współpracę w zespole z Asaną

Powiązane zasoby

Artykuł

+110 najlepszych pytań na przełamanie lodów sprzyjających budowaniu zespołu