Wat is strategie-implementatie? 6 belangrijke stappen naar succes

Afbeelding bijdrager Team AsanaTeam Asana
15 januari 2024
8 min. leestijd
facebookx-twitterlinkedin
Bannerafbeelding artikel Wat is strategie-implementatie + 6 belangrijke stappen naar succes
Zie sjabloon

Overzicht

Strategie-implementatie is het proces waarmee u uw strategisch plan in de praktijk omzet. Of u nu een nieuw marketingplan uitvoert om de verkoop op te drijven of een nieuwe werkbeheersoftware introduceert, uw plan is maar zo goed als de implementatie ervan. In dit artikel leest u over de valkuilen van strategie-implementatie en hoe u ze kunt vermijden. Bekijk ook de verschillende raamwerken gelinkt aan dit proces om klaar te zijn voor succes.

Strategie-implementatie is de vierde stap in het strategisch beheerproces en is het moment waarop u uw strategisch plan in de praktijk brengt. Dit kan alles omvatten, van het uitvoeren van een nieuw marketingplan om de verkoop op te drijven tot het implementeren van een nieuwe werkbeheersoftware om de doeltreffendheid van uw interne teams te stimuleren.

Een strategisch plan hebben is geweldig, maar als u de bandbreedte, middelen en ondersteuning niet heeft om uw plan te implementeren, zal het geen echte verandering brengen binnen uw organisatie.

Hieronder leest u over de belangrijkste stappen van strategie-implementatie, waaronder de potentiële valkuilen en hoe u deze kunt vermijden, en een introductie tot een aantal raamwerken die helpen om elk strategisch plan waaraan u momenteel werkt te implementeren.

De 6 belangrijkste stappen van strategie-implementatie

Vóór u uw strategie kunt implementeren, moet u een strategisch plan maken.

Uw strategisch plan of implementatieplan geeft de stappen weer die uw team of organisatie moet uitvoeren om een doel of doelstelling te behalen. Uw implementatieplan is de routekaart naar een succesvolle uitvoering van uw strategie. Het moet de volgende stappen bevatten:

 1. Uw doelen bepalen

 2. Grondig onderzoek doen

 3. Eventuele risico's uitwerken

 4. Alle mijlpalen plannen

 5. Taken toewijzen

 6. Hulpmiddelen toewijzen

Lees: Wat is een implementatieplan? 6 stappen om er een te maken

Eens u uw strategisch plan opgesteld heeft, is het tijd om het in de praktijk te brengen. Er zijn zes stappen die u moet volgen voor een succesvolle implementatie.

De 6 belangrijkste stappen van strategie-implementatie

Stap 1: Het bepalen en communiceren van heldere strategische doelen

In de eerste stap overlappen uw strategisch plan en strategie-implementatie.

Om een nieuwe strategie te implementeren, moet u eerst heldere en haalbare doelen bepalen. Uw doelen moeten het volgende bevatten: uw visie- en missieverklaringen, doelen op lange termijn en KPI's

Hoe duidelijker het beeld, hoe makkelijker de rest van uw strategie-implementatie zal zijn voor uw team en organisatie. Simpelweg omdat iedereen naar dezelfde doelen zal toewerken.

Zoals altijd is communicatie belangrijk. Eens uw doelen duidelijk bepaald zijn, gebruik dan software voor het bijhouden van doelen om uw strategie naar de rest van uw team te communiceren.

Doelen stellen en bereiken met Asana

Stap 2: Uw team betrekken

Om uw strategie zowel effectief als doeltreffend te implementeren, moet u focus en verantwoordelijkheid stimuleren. Er zijn een aantal manieren waarop u uw team betrokken kunt houden gedurende het implementatieproces:

 • Bepaal rollen en verantwoordelijkhedenvroeg in het proces. Gebruik een RACI-matrix om de rollen van uw teamleden te verduidelijken en te verzekeren dat er geen gaten zijn in de verantwoordelijkheden.

 • Delegeer het werk op een doeltreffende manier. Het kan misschien aanlokkelijk zijn om alles in de gaten te houden. Toch zal micromanagement u enkel tegenwerken. Eens u de rollen en verantwoordelijkheden van iedereen bepaald hebt, moet u erop vertrouwen dat uw team hun taken zal uitvoeren volgens het implementatieplan.

 • Communiceer met uw team en verzeker dat iedereen weet hoe hun individuele werk bijdraagt tot het project. Dit zorgt ervoor dat iedereen gemotiveerd en op schema blijft.

Lees: Samenwerking op de werkplaats: 11 manieren om de prestaties van uw team te stimuleren

Stap 3: Het strategisch plan uitvoeren

Wijs de nodige middelen toe, zoals financiering van strategische of operationele budgetten, zodat uw team het strategische plan kan uitvoeren. Als u niet beschikt over de juiste middelen, kunt u uw strategische plan niet met succes uitvoeren. Dit is dus uw belangrijkste prioriteit. Hieronder ziet u hoe u kunt verzekeren dat uw team over de nodige middelen beschikt:

 • Begin met het einddoel in gedachten om de doelstellingen, belangrijkste deliverables, mijlpalen en tijdlijn van uw project op doeltreffende manier uit te werken.

 • Bepaal de beschikbare middelen, zoals de capaciteit van uw team, uw beschikbare budget, de vereiste tools en vaardigheden, en alle andere onconventionele middelen

 • Bepaal een helderprojectbereik zodat u exact weet wat uw project wanneer nodig heeft.

 • Deel uw projectplan met iedereen die betrokken is bij het implementatieproces via een werkbeheertool.

Hoe beter uw strategisch plan uitgewerkt is, hoe makkelijker het zal zijn om het te implementeren.

Lees: 7 modellen voor strategische planning, plus 8 raamwerken om u op weg te helpen

Stap 4: flexibel blijven

Wanneer u begint met de implementatie van uw strategie, loopt u onvermijdelijk tegen problemen aan. Wanneer dit gebeurt, wijzig dan uw doelen of uw aanpak om rond deze problemen te werken.

Maak een schema zodat u regelmatig de status van uw doelen of de wijzigingen in uw strategie-implementatie kunt updaten. Afhankelijk van de strategie die u implementeert, kunt u wekelijkse, maandelijkse, of kwartaal- projectstatusrapporten maken. Deel deze updates zowel met uw externe belanghebbenden als met uw interne team, om iedereen op de hoogte te houden.

Het hebben van een centrale informatiebron waar u uw team in realtime kunt updaten, zal u helpen om dit proces te stroomlijnen. Met de werkbeheersoftware van Asana kan uw team projecten, taken en processen in realtime coördineren. Bovendien geeft het u ook de vrijheid om werk asynchroon uit te voeren, zodat iedereen duidelijk zicht heeft op wie wat doet.

Probeer Asana voor werkbeheer

Stap 5: Afsluiten

Zorg dat u bij het implementeren van de strategie nauw contact houdt met alle betrokkenen, zodat u zich ervan kunt verzekeren dat hun werk compleet aanvoelt. Het implementeren van een strategie is niet hetzelfde als een puzzel die af is wanneer u het laatste puzzelstukje legt. Het is als het aanleggen van een tuin, die blijft groeien en veranderen, zelfs wanneer u denkt klaar te zijn met uw werk.

De laatste mijlpaal van uw strategie-implementatie is het bevestigen van afsluiting door uw team. Dit is een cruciale stap naar voltooiing.

Stap 6: Reflecteren

Voer een post-mortem of retrospectie uit om de geïmplementeerde strategie te bekijken en zowel het succes van het implementatieproces als de strategie zelf te evalueren. Deze stap is een kans om geleerde lessen te ontdekken voor aankomende projecten en strategieën. Zo kunt u potentiële valkuilen vermijden en nieuwe kansen omarmen in de toekomst.

Lees: 6 stappen voor een succesvolle post mortem-vergadering

Wat heeft u nodig voor het implementeren van een strategie

Hoe goed uw strategie ook uitgewerkt is, u heeft sowieso de volgende 5 belangrijke onderdelen nodig om elke strategie succesvol te implementeren.

De 5 onderdelen die strategie-implementatie ondersteunen.

Mensen

U hebt een team nodig dat uw strategie niet alleen begrijpt, maar dat ook over de nodige vaardigheden en bandbreedte beschikt om u te ondersteunen. Zorg dat u de juiste mensen voor de job aanstelt, aanwerft en opleidt, en dat uw projectteam beschikt over de vereiste competenties om succesvol te zijn.

quotation mark
Het klantsuccesteam van Asana was van onschatbare waarde in ons implementatieproces. Zij namen de tijd om ons bedrijf te begrijpen en toonden ons hoe we praktische workflows en processen konden maken om het beste uit Asana te halen. Zonder hen hadden we dit niet gekund.”
Layne Anderson, Agile Marketing Lead bij Hudl

Middelen

Een doeltreffende toewijzing van middelen is een van de belangrijkste onderdelen van strategie-implementatie. Middelen kunnen zowel financieel zijn (bijvoorbeeld arbeidskosten) als niet-financieel (bijvoorbeeld tijd om de strategie te implementeren).

Organisatie

Iedereen binnen uw organisatie moet weten wat hun verantwoordelijkheden zijn, zodat ze aansprakelijk gesteld kunnen worden voor hun aandeel in de implementatie van de strategie. Dit betekent ook dat de hiërarchie bepaald en gecommuniceerd moet worden, zodat iedereen weet met wie ze moeten communiceren gedurende het implementatieproces.

Systemen

De tools, capaciteiten en systemen die u heeft ingevoerd, zijn een ander belangrijk onderdeel. U moet weten wat de functies van elk van deze systemen zijn en hoe ze uw strategisch beheerproces zullen ondersteunen tijdens en na de implementatie.

Cultuur

Het laatste belangrijke onderdeel is de organisatiecultuur binnen uw bedrijf. Het uitvoeren van nieuwe strategieën kan verwarrend en stresserend zijn voor teams. Het is cruciaal voor een succesvolle en doeltreffende implementatie om te verzekeren dat iedereen weet wat ze moeten weten en dat iedereen zich gewaardeerd en betrokken voelt.

Lees: Wat is wijzigingsbeheer? 6 stappen voor het bouwen van een succesvol wijzigingsbeheerproces

McKinsey’s 7S raamwerk

McKinsey & Company is een wereldberoemd management consulting-bedrijf dat onder andere een raamwerk heeft gemaakt van zeven factoren die nodig zijn om een strategie succesvol te implementeren.

De factoren kunnen onderverdeeld worden in 'harde' elementen (strategie, structuur en systemen) en 'zachte' onderdelen (significante waarden, sleutelvaardigheden, stijl en staf). Terwijl de harde elementen makkelijk te bepalen en rechtstreeks te beïnvloeden zijn, zijn de zachte elementen minder tastbaar en meestal beïnvloed door de bedrijfscultuur in plaats van door een manager of ander rechtstreeks contact.

Laten we het 7S Model van McKinsey even bekijken, te beginnen met de harde elementen:

 • Strategie: Het plan van uw organisatie om een competitief voordeel ten opzichte van andere spelers in het veld te verwezenlijken of te behouden

 • Structuur: De organisatiecultuur van uw bedrijf

 • Systemen: De dagelijkse procedures en activiteiten die uw teams uitvoeren

Dit zijn de zachte elementen van het raamwerk:

U kunt dit raamwerk toepassen op uw strategie-implementatieproces door eerst te kijken naar de significante waarden van uw organisatie en te verzekeren dat deze op dezelfde lijn liggen als uw harde elementen. Vervolgens kunt u bepalen in welke mate uw harde onderdelen elkaar ondersteunen en waar eventuele wijzigingen hun interactie zou kunnen verbeteren. Hierna kunt u hetzelfde doen voor uw zachte elementen.

Deze analyse helpt u te bepalen welke elementen goed werken en welke verbeterd moeten worden. Het toepassen van dit raamwerk op uw strategisch plan en strategie-implementatieproces zal u helpen om beter aan te voelen hoe goed uw organisatie wijzigingen implementeert.

De drie C's van strategie-implementatie

Bedrijfsconsultant en auteur Scott Edingerbedacht de drie C's van de strategie-implementatie: Clarity (duidelijkheid), Communicatie en Cascade. Deze drie stappen moet u in gedachten houden voor een succesvolle implementatie van uw strategie.

De drie C's van strategie-implementatie

Laten we even dieper ingaan op deze 3 stappen.

 1. Uw strategie verduidelijken.In een ideale wereld werd uw strategie warm onthaald in de directiekamer en zijn alle belanghebbenden en leidinggevende mee. Als uw strategie echter niet duidelijk gedefinieerd is, zou het kunnen dat u teamleden uit het middenkader en de eerste lijn onderweg kwijtraakt. Uw team kan alleen een strategie implementeren die ze begrijpen, dus zorg dat uw doelen en strategische doelstellingen duidelijk zijn.

 2. Uw strategie communiceren. Een poster, aankondiging of nieuwsbrief zal niet volstaan om uw nieuwe strategie te communiceren naar uw organisatie. Zorg dat uw communicatiestrategie gevarieerd is zodat uw teams weten wat er gaande is en bouw momenten in voor vragen en antwoorden, zodat iedereen zich betrokken voelt bij het proces.

 3. Uw strategie laten doorstromen. Een goed geïmplementeerde strategie is als een waterval die doorheen uw hele organisatie vloeit. Betrek de managers van uw organisatie en verzeker dat zij de strategie begrijpen zodat ze relevante informatie, tactieken en processen kunnen overbrengen naar hun teams. Hoewel u misschien uw organisatie geïnformeerd hebt over uw strategie tijdens de communicatiefase, is deze stap echter cruciaal om ervoor te zorgen dat alle teamleden juist afgestemd zijn op uw nieuwe strategie.

Laten we nu even kijken naar een aantal uitdagingen waar u tegenaan zou kunnen lopen tijdens de strategie-implementatie.

De valkuilen en oplossingen van strategie-implementatie

Een nieuwe strategie implementeren kan een hele opgave zijn en heel wat obstakels ondervinden. Hieronder ziet u vier van de meest voorkomende valkuilen die u kunt tegenkomen bij de implementatie van een strategie, alsook een aantal tips voor het bedenken van oplossingen voor uw team.

1. Een overweldigend of nietszeggend strategisch plan

Probleem: Als de strategische implementatie een gebrek aan betekenis en potentieel vertoont, of bestaat uit een overweldigend aantal puzzelstukjes, dan kan dit een kink in de kabel betekenen voor uw implementatie.

Oplossing: Gebruik SMART-doelenom te verzekeren dat uw strategisch plan specifiek, meetbaar, haalbaar, realistisch en tijdgebonden is. Dit raamwerk zorgt ervoor dat uw strategisch plan zowel betekenisvol als uitvoerbaar is.

2. Geen implementatie in zicht

Probleem: Het is geweldig om een strategisch plan te hebben, maar de implementatie ervan zal nooit gebeuren zonder de middelen en ondersteuning van uw hoger management.

Oplossing: Uw strategisch plan moet het volgende bevatten: duidelijke doelen, gevolgen en de vereisten om de eigenlijke implementatie van uw strategie te inspireren. Hoe duidelijker het document, hoe makkelijker u de middelen zult krijgen om het in de praktijk te brengen.

3. Gebrek aan communicatie en eigenaarschap

Probleem: Een team dat niet 100% duidelijk weet wat de strategie eigenlijk is en zich niet zeker voelt over hun respectievelijke taken, kan zorgen voor het afbreken van uw implementatieproces voor het nog maar gestart is.

Oplossing: Bepaal duidelijk de verantwoordelijkheden van elk teamlid en delegeer al het relevante werk. Dit bezorgt de teamleden een gevoel van eigenaarschap over het succes van de strategie-implementatie. Verzeker dat uw teamleden de autoriteit en middelen hebben om hun taken uit te voeren.

Gratis sjabloon voor marketingstrategie

4. Gebrek aan eindverantwoordelijkheid en machtiging

Probleem: Gebrek aan zichtbaarheid en eindverantwoordelijkheid kan ervoor zorgen dat uw team zich hulpeloos voelt.

Oplossing: Plan regelmatige strategiebesprekingen en teamvergaderingen om de voortgang van elk teamlid te bespreken, alsook problemen die zich voordoen en strategische wijzigingen die uw implementatie succesvol kunnen maken. Hou de voortgang bij zodat u uw team op de hoogte kunt brengen telkens ze een doel verwezenlijkt hebben.

Wanneer u zich bewust bent van de uitdagingen kunt u ze op voorhand aanpakken en onnodige tegenslagen vermijden.

Plannen, implementeren, vieren

Verandering is niet gemakkelijk, maar als u wilt dat uw team groeit, is het belangrijk dat uw organisatie dit ook doet.

Een betrouwbare projectbeheersoftwareis cruciaal om te verzekeren dat iedereen toegang heeft tot de middelen die ze nodig hebben. Of u nu bezig bent met het ontwikkelen van uw strategisch plan met een klein projectteam, of uw strategie al aan het communiceren bent met de hele organisatie.

En vergeet niet om uzelf en uw team een schouderklopje te geven wanneer de strategie succesvol geïmplementeerd werd. Het vieren van mijlpalen als deze is ook belangrijk!

Probeer Asana voor projectbeheer

Bronnen: Harvard Business School | MindTools | OnStrategy

Gerelateerde bronnen

Artikel

SWOT-analyse: Wat is het en hoe gebruikt u het (met voorbeelden)