Samenwerking op de werkplaats: 11 manieren om de prestaties van uw team te stimuleren

Afbeelding bijdrager Team AsanaTeam Asana
29 februari 2024
14 min. leestijd
facebookx-twitterlinkedin
Bannerafbeelding Samenwerking op de werkplaats
Zie sjabloon

Overzicht

Samenwerking op de werkplek kan innovatie stimuleren, de productiviteit verhogen en de tevredenheid binnen het team vergroten. Lees hieronder meer over de voordelen, uitdagingen en waarden van het opbouwen van samenwerkende teams.

Bij Asana is het onze missie om de mensheid te helpen bloeien door teams over de hele wereld moeiteloos te laten samenwerken. Samenwerking op de werkplaats tilt teamwerk naar een hoger niveau. Het stelt uw teamgenoten in staat hun vaardigheden, talenten en ideeën te delen om een gemeenschappelijk doel te bereiken.

Wanneer het op de juiste manier wordt gedaan, kan samenwerking op de werkplaats een positieve impact hebben op uw team en organisatie. Samenwerking kan de efficiëntie, het innovatievermogen en de relaties binnen het team verbeteren. In dit artikel bespreken we de voordelen en uitdagingen van een samenwerkende werkplaats, de vaardigheden die u nodig hebt van uw samenwerkende team en hoe u de teamleden kunt helpen een innovatieve en positieve werkomgeving op te bouwen.

Wat is teamsamenwerking op de werkplek?

U kunt samenwerking zien als de smeerolie die ervoor zorgt dat teamwerk werkt. Het is een van de drie strategieën die u nodig hebt om teamsynergie te stimuleren. De andere twee zijn communicatie en het opstellen van groepsnormen.

Samenwerking op de werkplaats is de hoeksteen van het opbouwen van fantastisch teamwerk. Samenwerkende teams werken samen om over nieuwe ideeën te brainstormen, ambitieuze projecten uit te voeren en hun doelen te bereiken. Op het meest basale niveau is een samenwerkend team een team dat samen meer bereikt dan de individuele teamleden apart.

Afhankelijk van uw rol kan de samenwerking in teamverband op de werkplek er een beetje anders uitzien:

 • Voor u als teamleider kan teamsamenwerking helpen het werk te verdelen zodat uw directe ondergeschikten kunnen schitteren, hun vaardigheden kunnen uitbreiden en hun carrière vooruit kunnen helpen.

 • Voor u als individuele medewerker helpt teamsamenwerking u effectiever te communiceren met uw team en samen te werken om geweldige initiatieven te verwezenlijken.

 • Voor u als cross-functionele medewerker is teamsamenwerking van cruciaal belang om het werk vlot te laten verlopen. Zonder een duidelijke manier om samen te werken en te communiceren, kan uw team in silo's terechtkomen en kan het werk door de mazen van het net vallen.

Wanneer uw team samenwerkt is alles mogelijk. 

Lees: 12 tips voor effectieve communicatie op de werkplek

Hoe ziet effectieve samenwerking eruit?

Hoe ziet effectieve samenwerking er uit?

Hier zijn een paar voorbeelden van hoe samenwerking op de werkplaats er uit kan zien.

 • Groepsgewijs brainstormen: Het perfecte voorbeeld van effectieve samenwerking is de oude, vertrouwde brainstormsessie. Tijdens deze oefening kan elk teamlid zijn of haar ideeën inbrengen en bijdragen aan het project door innovatieve oplossingen voor complexe problemen te bedenken.

 • Diverse teams: Iedereen in uw team is verschillend, en elk teamlid kan iets unieks ter tafel brengen. Het bouwen van inclusieve teams met een breed scala talenten, vaardigheidsniveaus en achtergronden (persoonlijk en professioneel) versterkt de samenwerking binnen uw team.

 • Eerlijke communicatie en open discussies: Om teams in staat te stellen effectief samen te werken zult u om het werk vooruit te helpen bereid moeten zijn vragen te stellen, specifieke punten uit te diepen, en het zelfs oneens te zijn. Hoewel open en eerlijke communicatie niet altijd gemakkelijk is - of comfortabel - betekent het zijn van een samenwerkend team dat u gezamenlijk werkt aan het bouwen van betere oplossingen, luistert naar input van andere teamleden en samen aan het bereiken van uw doelen werkt. 

“In complexe organisaties moet je er op de ene of andere manier voor zorgen dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Wanneer je toestaat dat er silo's ontstaan omdat er geen organisatiebreed inzicht is in wat er zich afspeelt - dan is dat de slechts mogelijke werkwijze. Asana geeft ons een enkel platform waar elk team zijn werk kan delen, kan communiceren en bij anderen kan navragen hoe het ervoor staat.” –Bill Crim, CEO, United Way of Salt Lake

Belangrijkste waarden voor samenwerkende teams

Succesvolle samenwerkende teams vertrouwen op de volgende waarden:

 • Helderheid: Heldere communicatie is cruciaal. Uw teamleden mogen het misschien niet over alles eens zijn, maar het is essentieel dat u opinies, ideeën en prioriteiten helder communiceert om onnodige conflicten en misverstanden te vermijden.

 • Efficiëntie: Hoe goed uw team samenwerkt, hangt niet noodzakelijk af van hoeveel tijd de teamleden samen doorbrengen. Het gaat erom hoe de tijd wordt benut. Houd vergaderingen of verslagen kort en bondig om uw teamgenoten te helpen hun werk op tijd af te krijgen.

 • Positiviteit: Niet alle teamprojecten zullen soepel verlopen. Teams die mislukkingen van zich af kunnen schudden en met een positieve instelling aan een nieuw project kunnen beginnen, maken van samenwerking een langetermijnsucces.

 • Vertrouwen: Uw teamleden moeten zich veilig voelen als u wilt dat ze hun ideeën en unieke vaardigheden inbrengen. Zorg ervoor dat uw teamleden weten dat u het beste met ze voorheeft en gelooft in hun capaciteiten.

 • Verantwoordelijkheid: Ga bij uw team na of iedereen zich verantwoordelijk houdt voor zijn of haar werk - als teamleden deadlines missen of niet de kwaliteit leveren die van ze wordt verwacht, probeer dan het probleem op te sporen en ondersteun ze zodat ze in de toekomst hun doelen wel kunnen bereiken.

Houd er rekening mee dat een divers team de prestaties van een project kan verbeteren. Verschillende vaardigheidsniveaus en persoonlijkheden zijn geweldig, maar succesvolle samenwerking is alleen mogelijk als elk teamlid deze waarden omarmt

11 manieren om teamsamenwerking te stimuleren

Dus u wilt een team opbouwen dat samenwerkt. Hoe doet u dat? Samenwerking in een team stimuleren is niet zo eenvoudig als een schakelaar "aan" of "uit" zetten. Het vergt toewijding en concentratie om deze projectbeheervaardigheid te ontwikkelen. Maar als u er klaar voor bent om de vruchten te plukken van teamsamenwerking, dan zijn hier 10 tips om u te helpen een samenwerkingsgerichte bedrijfscultuur op te bouwen:

1. Bevorder samenwerking als waarde

Dit lijkt misschien voor de hand liggend, maar het is van cruciaal belang om daadwerkelijk vast te stellen dat samenwerking belangrijk is voor u en uw team. Niet elk team hecht waarde aan samenwerking, sommige teams worden gedreven door concurrentie of individuele bekwaamheid. Neem de tijd om duidelijk te maken dat samenwerking in teamverband belangrijk is en leg uit hoe de weg ernaartoe uitziet voor uw team.

quotation mark
Met Asana werkt onze hele organisatie zo samen. Het heeft de silo's tussen teams en projecten doorbroken, waardoor mensen zich realiseren waar ze in het grotere geheel passen.”
Katy Shoemaker, Subsidiemanager, United Way of Salt Lake

2. Stel communicatieconventies op

Een deel van de manier waarop u de samenwerking in een team kunt opbouwen en stimuleren, is door richtlijnen op te stellen voor de communicatie en de samenwerking van uw team. Houd er rekening mee dat de samenwerking in het begin niet rimpelloos zal verlopen. Het kan enige tijd duren voordat de teamleden zich volledig op hun gemak voelen bij elkaar - en dat is niet erg. Maar door met z'n allen aan tafel te gaan zitten en gezamenlijk het communicatieplan van uw team op te stellen, maakt u het proces al een stuk gemakkelijker.

Neem even de tijd om het volgende te beslissen:

 • Wat moet er via e-mail worden gecommuniceerd?

 • Welke berichten moeten via uw direct messaging systeem worden verzonden?

 • Welke informatie moet worden gedeeld via uw projectbeheertools?

 • Is er een voorkeursdag of -tijd voor vergaderingen?

 • Wat voor soort communicatie en gespreksrichtlijnen moeten we als team vaststellen om een inclusieve omgeving te creëren?

Weten wanneer niet te communiceren kan even nuttig zijn. Zorg ervoor dat u tijd vrijmaakt voor geconcentreerd werk en moedig werknemers aan om zichzelf zo nodig op "niet storen" te zetten, of om hun agenda's te blokkeren om onregelmatige vergaderdagen te vermijden. Bij Asana hebben we op woensdag geen vergaderingen. Zo krijgt iedereen, van het nieuwste teamlid tot onze leidinggevende de tijd om te focussen op het werk.

quotation mark
Naarmate een organisatie groeit, begint de communicatie te haperen. Bij Hope for Haïti hebben wij gemerkt dat die inefficiënties schadelijk zijn. Als we niet als een goed geoliede machine kunnen draaien, helpen we niet zoveel mensen als we zouden kunnen. Het is onze verantwoordelijkheid om dat te verbeteren.”
Skyler Badenoch, CEO, Hope for Haiti

3. Nodig uit tot co-creatie

De kerngedachte van teamsamenwerking is dat teamleden samen dingen beter kunnen dan alleen. Een van de beste manieren om teamsamenwerking te bevorderen is dus uit te nodigen tot co-creatie. Zeg niet alleen tegen de teamleden dat ze samen aan een project moeten werken, maar houd brainstormsessies, nodig uit tot dialoog, en zet de deur open voor meningsverschillen. Co-creatie betekent samen aan een idee bouwen en niet afzonderlijk aan een doel werken.

Co-creatie hoeft ook niet face-to-face te zijn. Asynchrone brainstormsessies kunnen ongelooflijk nuttig zijn. Een eenvoudige manier om met een virtueel team te co-creëren is door allemaal samen te werken in een Google Doc. Open gewoon een gezamenlijk document en bouw voort op elkaars ideeën.

quotation mark
Bij het gebruik van Asana draait alles om het delen van kennis. Hoe meer functies we ontdekten en aan verschillende teams voorstelden, hoe meer iedereen de waarde van het gebruik van de tool inzag en hem begon te gebruiken.”
Usama Khan, Financieel directeur, Islamic Relief Canada

4. Moedig open communicatie aan…

... en meen het. Samenwerking gebeurt wanneer teamleden het gevoel hebben dat ze ze zich volledig kunnen inzetten voor het werk. Teamleden moeten aangemoedigd worden om deel te nemen, te innoveren en te communiceren. In plaats van hun gedachten voor zich te houden of hun gevoelens te beteugelen, kunnen ze zichzelf zijn en alle goede ideeën meebrengen die daarbij horen.

Open communicatie betekent echter ook dat men het soms oneens zal zijn. Onenigheid is niet in strijd met teamsamenwerking. Sterker nog, gezonde meningsverschillen en open gesprekken zijn van cruciaal belang voor een succesvolle teamsamenwerking.

Lees: Opbouwende kritiek geven en aanvaarden

5. Het goede voorbeeld geven

Het is moeilijk om een samenwerkend team op te bouwen zonder een samenwerkende leider. Samenwerking begint aan de top. Zorg er daarom voor dat u altijd uitnodigt tot co-creatie en open communicatie en tijd maakt voor uw team om te innoveren en samen te werken. Moedig teamleden vragen te stellen of plan een één-op-één afspraak voor wat extra vergadertijd.

quotation mark
Met Asana kan ik op een meer gestroomlijnde manier samenwerken met mensen in het hele bedrijf, van de CEO tot de mensen in mijn team. Het maakt mij een betere leider.”
Ziv Peled, Hoofd klantenbeleid, AppsFlyer

6. Bouw tijd in voor teambuilding

Wanneer is uw team voor het laatst samengekomen om gewoon wat bij te praten? Teambuildingactiviteiten zijn niet alleen een goede manier om stoom af te blazen, ze bieden ook de kans elkaar buiten de werksetting om te leren kennen. Wat zijn de levensdoelen van uw collega's? Waar komt uw leidinggevende vandaan en hoe heeft dat haar ervaring beïnvloed? Wat deed uw nieuwe teamgenoot voorafgaand aan zijn huidige baan? 

Teamleden die elkaar zowel binnen als buiten het werk beter leren kennen, begrijpen elkaar beter. Ze kunnen dus makkelijker communiceren en efficiënter samenwerken wanneer u druk bent met uw volgende project.

quotation mark
Ik wil niet dat de mensen burn-out raken. Ik wil dat ze goed voor elkaar zijn en plezier hebben in hun werk. Asana helpt ons daarbij.”
Brett Gurewitz, CEO, Epitaph Records

7. Benadruk succesvol teamwork

Iedereen krijgt graag erkenning voor werk dat goed is uitgevoerd. Dat geldt ook voor uw teamleden. Feliciteer ze met succesvol teamwerk. Als twee teamleden samenwerken om een nieuw idee te ontwikkelen of een bijzonder moeilijk initiatief te leiden, neem dan de tijd om ze een pluim te geven. 

Vraag de teamleden om hun indrukken over hun ervaring te delen - wat werkte goed? Hoe hebben ze samengewerkt om hun doel te bereiken? Dit geeft ze niet alleen een welverdiend moment voor het voetlicht, maar kan ook dienen als blauwdruk die andere teamleden kunnen gebruiken om in de toekomst samen te werken.

quotation mark
Vóór Asana hadden wij nooit een manier om al het multifunctionele werk in verschillende projecten bij te houden. Nu kunnen we alles op een granulair niveau zien, en onze sprintverbintenissen scherp in het oog houden.”
Bart Johnston, Senior manager webontwikkeling, Hudl

8. Bied mogelijkheden tot mentorschap aan

Het opbouwen van teamsamenwerking is een zachte vaardigheid. Het is in wezen een combinatie van sociale vaardigheden en communicatievaardigheden. Elk individueel teamlid kan aan deze vaardigheden werken, maar soms kan een extern perspectief ongelofelijk nuttig zijn.

Er zijn een paar ongrijpbare dingen die als vanzelf worden opgedaan met werkervaring, de tijd die men bij een bedrijf doorbrengt en de bekendheid met de markt of de functie. Nieuwe werknemers staan wellicht te popelen hier meer over te weten te komen. Het stimuleren van mogelijkheden tot mentorschap binnen uw bedrijf kan het hele team helpen verbeteren.

quotation mark
Met Asana konden we zien wat onze werkelijke totale hoeveelheid werk was. Vervolgens stelde het ons in staat om opnieuw prioriteiten te stellen en een nieuwe strategie te bepalen voor alle soorten werk.”
Carla De Ciccio, Content Strategist, Telfer School of Management

9. Stel gezamenlijk doelen

Hoe stelt uw team doelen? Doelen stellen is een ongelooflijk belangrijk onderdeel van elk team; het kan u helpen af te stemmen op wat belangrijk is en die doelen te verwezenlijken. Vaak worden de doelen “top-down” gesteld, dat wil zeggen dat de leiders de doelen bepalen en de manier waarop die bereikt moeten worden. Dit kan uw team of bedrijf helpen om een gemeenschappelijk doel te bereiken, maar het geeft uw team niet de kans om samen te werken en te innoveren bij het vaststellen van de strategie hoe ze het doel kunnen bereiken.

Overweeg om hybride doelstellingen vast te stellen. Hierbij bepaalt de leiding van het team of het bedrijf de hoofddoelstelling, maar worden de individuele teamleden aangemoedigd om hun belangrijkste resultaten of KPI's te bepalen over hoe ze de doelstelling gaan bereiken. U kunt hier workshops over geven en erover brainstormen, maar door de deur open te zetten voor teamleden zodat ze betrokken worden bij de doelstellingen, kunnen ze meer belangstelling krijgen voor het bereiken van de doelen.

quotation mark
Asana heeft ons betere projectmanagers gemaakt, omdat het elke werknemer aanzet tot een verantwoordingsmentaliteit.”
Ryan Conlin, stafchef, EarthEnable

10. Wees flexibel

Als samenwerkend teamleider moet u zich voortdurend aanpassen aan de verschillende behoeften en werkwijzen van uw teamgenoten. Verwacht niet dat mensen met verschillende achtergronden hetzelfde proces volgen - in plaats daarvan moet u hun unieke stijlen erkennen en ondersteunen. Hoe flexibeler uw strategie voor de implementatie van de samenwerking is, hoe gemakkelijker het zal zijn voor uw team.

11. Gebruik gedeelde tools

De beste en gemakkelijkste manier voor uw team om samen te werken is in één enkele, gedeelde tool. Wanneer u een centrale bron van waarheid hebt, gebeurt al het werk van uw teams op dezelfde plaats. Alle nieuwe updates, gedeelde bestanden of extra context zijn gemakkelijk te vinden. Door de drempel om samen te werken te verlagen, stelt u uw team in staat om meer te doen met minder moeite.

quotation mark
De technologiestack van een team voor samenwerking en communicatie is van cruciaal belang, en dat is nu nog meer het geval vanwege COVID-19. Dankzij de opzet die we vanaf de eerste dag hadden met Asana en onze andere tools, konden we meteen aan de slag toen we thuis gingen werken. Er was geen onderbreking in onze workflow of output.”
Rossa Shanks, Hoofd Marketing, Dow Jones

De voordelen van samenwerking

5 voordelen van teamsamenwerking

Wanneer het goed wordt gedaan, kan samenwerking op de werkplaats een positieve impact hebben op uw team en organisatie. Het kan de efficiëntie, innovatie en relaties tussen teams verbeteren.

Meer innovatie

Wanneer teamgenoten worden samengebracht kan dit innovatieve ideeën opwekken en kunnen er oplossingen voor complexe problemen worden gevonden die de teamleden in hun eentje niet zouden hebben bedacht.

Denk terug aan een werkelijk geweldige brainstorm-sessie die u hebt gehouden. Het team zat waarschijnlijk boordevol nieuwe ideeën, ze bouwden voort op elkaars suggesties en bedachten uiteindelijk een parel van een plan. Dat is de magie van teamsamenwerking. Uw teamleden zouden ieder voor zich nooit de oplossingen hebben bedacht waar u gezamenlijk op uit kwam. Iedereen was nodig om een bijdrage te leveren en elkaar creatief te voeden om daar te komen waar u uitkwam.

Lees: Ideeënborden gebruiken voor effectieve teamsamenwerking

Gelukkigere teams 

Teams die samenwerken zullen hogere niveaus voor teamtevredenheid laten zien. Samenwerken aan projecten helpt uw teamleden een band te smeden, benadrukt hun individuele sterke punten en talenten, en geeft ze het gevoel gewaardeerd te worden als onderdeel van het totaalplaatje. Wanneer het team gelukkiger is, kan dit ook direct van invloed zijn op de kwaliteit van hun werk, wat uiteindelijk impact heeft op het succes van uw organisatie.

Lees: Hoe de teammoraal de prestaties van de werknemers beïnvloedt

Afstemming tussen verspreide teams

Samenwerking is moeilijker, maar niet minder belangrijk, wanneer uw teamleden geen kantoorruimte met elkaar delen. De juiste samenwerkingstools kunnen uw teamleden helpen zich minder geïsoleerd en meer deel van de organisatie te voelen.

Omarm samenwerkingssoftware en stel teamleden in staat om elkaar regelmatig te updaten en actief deel te nemen aan besluitvorming, brainstormsessies en het verdelen van werk. Hoewel de teamleden zich niet in dezelfde ruimte bevinden, kunnen deze vormen van samenwerking ze toch meer een gevoel van verbondenheid geven.

Gedeelde kennis onder teamleden 

Wanneer teamleden samenwerken, zijn ze constant betrokken bij elkaars werk. Omdat ze bijdragen aan gezamenlijke initiatieven en samen problemen oplossen, moeten teamleden ideeën delen en over hun werk praten. Dit leidt tot een betere, teambrede zichtbaarheid.

Geoptimaliseerde workflows

Hoewel lopende banden een beetje een slechte reputatie hebben, zijn ze ook heel efficiënt gebleken. Wanneer uw team succesvol samenwerkt, kan het bedrijfsbrede processen en individuele workflows verbeteren.

Samenwerking kan uw teamleden productiever maken en in hun planning tijd vrijmaken voor andere taken. Dit kan van invloed zijn op de ervaring van uw klanten omdat uw teamleden sneller kunnen optreden wanneer uw klanten ze nodig hebben.

De uitdagingen van samenwerking

We hebben de voordelen van samenwerking in teams behandeld, en hoe u ervoor kunt zorgen dat samenwerking voor uw team moeiteloos aanvoelt. Er kleven geen nadelen aan een correct uitgevoerde samenwerking, maar er zijn wel enkele hindernissen die u kunt tegenkomen bij de uitvoering van deze strategieën:

Teamleiders die zich bewust zijn van de moeilijkheden zullen het gemakkelijker vinden hun teamgenoten te ondersteunen als er conflicten opdoemen. Hier zijn een paar problemen waar teams tegenaan lopen.

Trage aanname

 • Het probleem: Uw team treuzelt met het implementeren van enkele nieuwe beleidslijnen en het gebruiken van een paar van uw nieuwe samenwerkingstools.

 • De oplossing: Zorg ervoor dat u klein begint. We raden aan om één nieuwe werkstroom of één nieuw project te implementeren voor uw processen en tools. Het is ook handig om interne voorstanders te hebben die anderen de weg kunnen wijzen tijdens het aannametraject. Bij Asana hebben we de Asana Way of Change ontwikkelt om teams te helpen bij het succesvol invoeren van nieuwe werkwijzen.

Ruimte scheppen voor iedereen

 • Het probleem: Teamleden die verlegen zijn of minder zelfvertrouwen hebben, kunnen het moeilijk hebben in een werkomgeving waarin wordt samengewerkt. Hoewel hun inbreng wordt gewaardeerd, kan het zijn dat ze minder geneigd zijn om hun unieke ideeën te delen of bij te dragen, omdat ze bang zijn om te falen of te worden afgewezen door de groep. 

 • De oplossing: Leidinggevenden kunnen dit tegengaan door inclusieve vergader- en gespreksrichtlijnen op te stellen die ruimte scheppen voor degenen die geneigd zijn wat stiller te zijn. Uw team moet ook weten dat falen niet iets is om bang voor te zijn, maar juist een mogelijkheid tot groei. Dit neemt wat van de spanning weg bij teamgenoten die minder zelfverzekerd zijn wat betreft hun ideeën, vaardigheden en talenten.

Lees: 19 onbewuste vooroordelen om te overwinnen en inclusiviteit te helpen bevorderen

Te veel informatie

 • Het probleem: Om effectief samen te kunnen werken, moet uw team weten waar ze dingen kan vinden. Naadloze samenwerking op de werkplaats werkt alleen als alle informatie beschikbaar en georganiseerd is om te worden gebruikt in plaats van verspreid tussen verschillende platforms, of erger nog, persoonlijke accounts.

 • De oplossing: Gebruik een werkbeheertool zoals Asana dat al uw bestanden en andere apps op één plek bewaart en waarmee u exact weet wie wat doet en wanneer. Een werkbeheertool zal niet alleen verminderen hoeveel keren er van app moet worden gewisseld, maar maakt het uw team ook makkelijker om informatie of taken te vinden, erop te reageren en er samen aan te werken.  

Teveel meldingen

 • Het probleem: Nu iedereen verbonden is, blijft uw inbox maar volstromen met nieuwe informatie en kunt u nauwelijks nog werk gedaan krijgen.

 • De oplossing: Zorg ervoor dat uw samenwerkingssoftware gemakkelijk toegang biedt tot alle relevante meldingsfuncties. Kies oplossingen die de functies Niet storen en 'afmelden voor meldingen' bieden zodat uw team zich gemakkelijker kan concentreren op het werk dat voor hen van belang is.

Lees: Asynchrone communicatie is niet wat u denkt dat het is

Complexe besluitvorming

 • Het probleem: Hoe meer teamgenoten u bij een project betrekt, hoe meer input u ontvangt. Dit kan de besluitvormingsprocessen vertragen. 

 • De oplossing: Een sterke leider kan zijn of haar beïnvloedings- en communicatievaardigheden gebruiken om door deze processen te navigeren en het team naar een oplossing te leiden waar iedereen het mee eens kan zijn.

Fricties tussen sterke persoonlijkheden

 • Het probleem: Teamgenoten met sterke persoonlijkheden kunnen geweldig zijn voor uw organisatie, maar wanneer ze allemaal in hetzelfde team zitten, kan dit tot frictie en verzet leiden. 

 • De oplossing: Focus op het samenstellen van diverse teams met leden die elkaar aanvullen en goed samenwerken. Als hun leidinggevende moet u ervoor zorgen dat iedereen zich gelijk behandeld voelt en het gevoel heeft te worden ondersteund door zijn of haar teamgenoten. Neem regelmatig contact op om te informeren naar de samenwerkingsvaardigheden van uw teamgenoten en leid ze op hun pad betere teamworkers te worden.

Langzame resultaten

 • Het probleem: De teamprestatie is niet verbeterd en de groepsdynamiek lijkt ook niet veranderd. Of u weet gewoon niet zeker dat samenwerking op de werkplaats de manier van werken van uw organisatie verbetert.

 • De oplossing: Als het erom gaat de samenwerking binnen uw team te bevorderen, zult u misschien niet van de ene dag op de andere resultaten zien. Uw team helpen duidelijkheid en zichtbaarheid te krijgen kan alleen maar goed doen. Probeer aan het begin duidelijke, meetbare doelen te stellen vanaf uw huidige status. Zo kunt u terugkijken en meten hoe de zaken in de loop van de tijd veranderd zijn.

Niet alle teams zullen dezelfde problemen ervaren wanneer ze samenwerken, maar hoe beter voorbereid u als hun leidinggevende bent, hoe makkelijker het zal zijn ze te overwinnen.

Essentiële tools voor samenwerking binnen het team

4 tools voor teamsamenwerking

Samenwerkingsapps kunnen uw team helpen makkelijker te communiceren, bestanden te delen en werk te coördineren. Probeer deze tools om uw team te helpen effectieve samenwerking te promoten:

Een tool om bestanden te delen zoals Google Workspace, Microsoft Office of Dropbox

Een van de grootste barrières voor teamsamenwerking is het eindeloos moeten zoeken naar documenten of het moeten wachten op een antwoord per mail voor u toegang krijgt tot een bestand. Met een gecentraliseerde tool voor het delen van bestanden beschikt uw team over een gemeenschappelijke kennisdatabase en bestandsopslag waar ze toegang toe hebben.

Een communicatietool zoals Slack of Microsoft Teams

Hoe communiceert uw team momenteel? Snelle communicatie voor eenvoudige vragen of leuke momenten van teambinding kunnen van cruciaal belang zijn voor teamsamenwerking. Een goed team staat voortdurend met elkaar in contact, zelfs als de teamleden niet voortdurend met elkaar praten. Dit is vooral belangrijk als uw team op afstand werkt. Hoewel een vergadering of een samenkomst geweldige manieren zijn om te communiceren, biedt een messaging tool gemakkelijke toegang tot alle leden van het team.

Een videocommunicatietool zoals Zoom of Google Meet

Voor teams op afstand is videoconferencing van cruciaal belang voor de samenwerking binnen het team. Als u meer tijd met uw team doorbrengt, kan dat helpen om een samenwerkingsomgeving te creëren, zelfs als u op afstand werkt. Zorg ervoor dat iedereen in uw team toegang heeft om videovergaderingen te maken en weet hoe ze de tool moeten gebruiken.

Een werkbeheertool zoals Asana

Werkbeheer is de spil van uw strategie voor teamsamenwerking. Met een tool voor werkbeheer kunt u gemakkelijk afstemmen op de behoeften van uw team, het werk in realtime visualiseren, en de doelstellingen verduidelijken. Werkbeheersoftware is een geweldige tool om uw team precies dat te laten doen. Het helpt uw team werk te organiseren, op één lijn te blijven en uw doelen te halen.

Het is belangrijk om al uw samenwerkingstools te integreren, zodat u niet doodmoe hoeft te worden van het schakelen tussen tools. De gemiddelde werknemer schakelt dagelijks tussen 10 tools. Met Asana zijn al uw favoriete tools gemakkelijk toegankelijk op één plaats.

Met samenwerking werkt teamwork

Wanneer uw team samenwerkt, kunt u geweldige dingen doen. Hoewel teamwerk niet altijd gemakkelijk is, zal de winst die u boekt in innovatie, efficiëntie en teamdynamiek de investering meer dan waard maken. Dus, van ons samenwerkende team tot het uwe: dit gaat u lukken.

Samenwerking op afstand is een totaal andere tak van sport, maar met de juiste instelling bent u in staat om verbinding te leggen tussen teamgenoten verspreid over de hele wereld.

Beheer werk op afstand met Asana

Gerelateerde bronnen

Artikel

110+ beste vragen om het ijs te breken voor teambuilding