Voorbij het modewoord: Teamsynergie opbouwen

Foto van bijdrager Julia MartinsJulia Martins
13 januari 2024
5 min. leestijd
facebookx-twitterlinkedin
Zie sjabloon

Modewoorden krijgen een slechte naam, vooral in de zakenwereld. Van freemium tot hyper local, deze termen worden zo vaak gebruikt dat ze in wezen alle betekenis verliezen. Een snelle zoekactie op Google levert lijst na lijst op van "de top 100 van slechtste zakelijke modewoorden" - en in bijna elke lijst komt synergie voor. 

Zoals zovele andere modewoorden in de zakenwereld wordt ook synergie zo vaak gebruikt dat het niet altijd meer de kracht heeft die het vroeger had. Maar elk woord heeft een bedoeling en synergie is daarop geen uitzondering. In dit artikel gaan we dieper in op de ware definitie van synergie en hoe u deze term kunt gebruiken - niet als modewoord, maar als motor voor teamgroei en impact. 

Wat is synergie? 

Synergie is wanneer twee of meer dingen - organisaties, afdelingen, of zelfs teams - samenwerken om iets van waarde te produceren. Dit vaak misbruikte modewoord is geïnspireerd op de oude Griekse filosofie dat "het geheel groter is dan de som van zijn delen". In feite komt het woord synergie van het Latijnse synergia, afgeleid van het Griekse woord synergos. Synergos betekent "samenwerken".

In de kern gaat het er bij synergie om u te helpen effectief te verbinden, te communiceren en samen te werken met cross-functional partners. Waarom wordt dit woord dan zo vaak belachelijk gemaakt?

Verbeter de teamsamenwerking met Asana

Oorsprong van het modewoord synergie

Het concept synergie in het bedrijfsleven werd populair in de jaren 1990, toen bedrijfsleiders en bankiers bedrijfssynergie gebruikten om betrokkenheid te krijgen voor voorgestelde fusies en overnames (M&A's). 

Bedrijfssynergie beschrijft de verwachte extra waarde die bedrijven bereiken door te fuseren. Met andere woorden, twee bedrijven die samenwerken in het kader van een fusie of overname kunnen meer waarde produceren dan de som van hun individuele effecten. Dit is grotendeels te danken aan schaalvoordelen. Grotere, gefuseerde bedrijven ondersteunen elkaar niet alleen, maar realiseren ook kostenbesparingen die uiteindelijk tot een hogere winstgevendheid leiden.

Soms wordt met bedrijfssynergie niet alleen het M&A-proces bedoeld. Het wordt ook gebruikt wanneer een bedrijf het werk van een ander bedrijf doorverkoopt, of teamleden uitleent voor cross-business productontwikkeling.

In de praktijk is bedrijfssynergie, en vooral financiële synergie (wanneer twee bedrijven hun financiën samenvoegen) moeilijk te bereiken. Het integreren van twee bedrijven en het geheel van wat die bedrijven vertegenwoordigen - inclusief financiën, werknemers, producten, cultuur en praktijken - vergt veel tijd en inspanning. Zonder het juiste proces voor wijzigingsbeheer kan het M&A-proces zijn doel voorbijschieten. Dit wordt negatieve synergie genoemd. 

De hype voor bedrijfssynergie in verband met fusies en overnames (in combinatie met de potentiële negatieve effecten wanneer gecombineerde actie niet werkte) heeft bijgedragen tot de hedendaagse associatie van synergie als een modewoord. 

Lees: Wat is wijzigingsbeheer? 6 stappen voor het bouwen van een succesvol wijzigingsbeheerproces

Hoe synergie zich verhoudt tot teamwerk

In de kern beschrijft synergie een manier om samen te werken en geweldige resultaten te behalen. Hoewel deze term werd aangenomen door bedrijfsleiders, verwijst hij in de regel niet naar fusies en overnames. De term komt immers uit het Oudgrieks en werd in de praktijk al in de jaren 1600 gebruikt.

Teamsynergie is gebaseerd op het idee dat het geheel groter is dan de som van de delen en past dit toe op teamwerk. Deze positieve synergie stelt teamleden in staat om zichzelf te zijn op het werk - met hun unieke levenservaringen, perspectieven, talenten en communicatiestijlen. In feite is het unieke perspectief van elke persoon precies wat een team in staat stelt om hun beste werk te leveren. Door gebruik te maken van de sterke punten van elk teamlid en elk teamlid van elkaar te laten leren, kan uw team samen veel meer bereiken dan ze in hun eentje zouden kunnen doen. 

Verbeter de teamsamenwerking met Asana

Het verschil tussen diversiteit en synergie

Diversiteit beschrijft hoe gelijk of verschillend uw team is. Hoe meer gevarieerde ervaringen, achtergronden, perspectieven en overtuigingen u in uw team hebt, hoe diverser uw team is. 

Maar we weten dat diversiteit alleen niet genoeg is. Dat is waar zakelijke initiatieven zoals Diversity and Inclusion-programma's (D&I) een rol gaan spelen. Zich inzetten voor een divers team betekent het werk doen om een meer rechtvaardige en inclusieve omgeving op te bouwen.

Teamsynergie richt zich op het echte werk van diversiteit. Om teamsynergie te bereiken, moet u niet alleen een divers team hebben, u moet ook de samenwerking en communicatie tussen de teamleden versterken om samen iets geweldigs op te bouwen. Wanneer teamleden hun volledige zelf kunnen zijn op het werk, kunnen ze een betere samenwerking en synergie ontsluiten.

Lees: Asana's benadering van diversiteit, inclusie en gelijkheid

Bouwen aan teamsynergie

Het synergie-effect van een team leidt tot doeltreffend teamwerk en tot resultaten met een grote impact voor het hele team. Maar zoals alle intermenselijke vaardigheden, kost het opbouwen van teamsynergie tijd en inzet. Om teamsynergie op te bouwen, probeert u deze drie strategieën:

1. Begin met communicatie

De kern van elke sterke werkgroep is communicatie. Dit geldt vooral voor diverse groepen. De waarde van een diverse groep komt voort uit de verschillende meningen en ervaringen die de teamleden inbrengen, maar de teamleden moeten zich op hun gemak voelen om zich uit te drukken om die ervaringen te delen. Met doeltreffende communicatie op de werkplaats kunnen de teamleden zich vrij en nauwkeurig uitdrukken, en gemakkelijker synergie bereiken. 

Beginnen met het opbouwen van goede communicatievaardigheden op de werkplaats:

  • Stel vast waar uw team moet communiceren, en waarover. Wanneer de teamleden begrijpen waar ze moeten communiceren, is de drempel om dat te doen lager. Als u dat nog niet gedaan hebt, stel dan een communicatieplan op en deel het met uw hele team.

  • Geef voorrang aan communicatie in twee richtingen. Een deel van teamwork, vooral in een diverse groep, is luisteren naar de ideeën van anderen, in plaats van alleen maar te proberen uw eigen ideeën naar buiten te brengen. Om deze vaardigheden te ontwikkelen, moedigt u de teamleden aan om actief te luisteren.

  • Onderscheid maken tussen feiten en verhalen. “Feiten versus verhalen” is een bewuste leiderschapstechniek. "Feiten" zijn waarneembare details, zoals wie een vergadering bijwoonde. Een "verhaal," daarentegen, is uw interpretatie van de situatie. Door verhalen van feiten te scheiden, kunt u vermijden naar verhalen te handelen zolang u ze niet kunt valideren.

Lees: 12 tips voor effectieve communicatie op de werkplek

2. Vertrouwen en samenwerking bevorderen

Teamleden moeten niet alleen weten hoe ze effectief moeten communiceren, ze moeten zich daar ook prettig bij voelen. Zorg ervoor dat uw teamleden de ruimte krijgen om zich volledig te ontplooien door de beste praktijken voor teamsamenwerking te modelleren. 

Samenwerking bevorderen:

  • Moedig co-creatie aan. Een belangrijk onderdeel van teamsynergie is samen aan dingen werken om iets te produceren wat ieder afzonderlijk niet zou kunnen doen. Om dit te doen, moet u niet alleen tegen de teamleden zeggen dat ze samen aan een project moeten werken. Houd in plaats daarvan brainstormsessies, nodig uit tot discussie, en zet de deur open voor meningsverschillen. Co-creatie betekent samen aan een idee bouwen, niet afzonderlijk aan een doel werken.

  • Open communicatie aanmoedigen. Teamleden moeten zich op hun gemak voelen om te zeggen wat ze voelen, hun mening te geven over projecten, of het oneens te zijn met andere teamleden. Wij behandelen meningsverschillen vaak als iets slechts, maar gezonde meningsverschillen zijn eigenlijk de sleutel tot een goede samenwerking binnen een team. 

  • Geef het goede voorbeeld. Het kost tijd om samenwerking in een team op te bouwen - maar de beste manier om te beginnen is door een model te zijn voor het gedrag dat u in uw team wilt zien. Zorg ervoor dat u altijd uitnodigt tot co-creatie en nieuwe meningen verwelkomt, en u zult zien dat uw team hetzelfde gaat doen.

Lees: 10 eenvoudige stappen om samenwerking tussen teams te verbeteren

3. Stel opzettelijk groepsnormen vast 

Groepsnormen zijn de onuitgesproken regels die bepalen hoe teamleden met elkaar omgaan. Zelfs als u geen groepsnormen vaststelt, zullen die zich vanzelf ontwikkelen naarmate uw team samenwerkt. Als ze niet worden nageleefd, kunnen de groepsnormen leiden tot een aantal slechte praktijken die de teamleden ongemakkelijk maken en uiteindelijk leiden tot een slechte groepsdynamiek

Maar door proactief groepsnormen vast te stellen, maakt u het voor uw team gemakkelijker om samen te werken. Door deze "onuitgesproken regels" openbaar te maken, vermindert u het giswerk en de onzekerheid, zodat de teamleden zich minder zorgen hoeven te maken en meer tijd kunnen besteden aan hun gezamenlijke werk, dat een grote impact heeft.

Om dat te voorkomen, stelt u proactief groepsnormen op. Voor voorbeelden van hoe teamleiders groepsnormen instellen, lees ons artikel over tips om groepsnormen te creëren voor sterk presterende teams, met voorbeelden van 7 Asana-managers.

Tot ziens, modewoord

Synergie is niet alleen maar het woord van de dag of een saai modewoord. Met effectieve teamsynergie kunt u een divers team in staat stellen moeiteloos samen te werken - en zo hun werk met de grootste impact gedaan te krijgen. 

Voor meer tips over hoe u goed teamwerk mogelijk kunt maken, leest u ons artikel over 45 teambuildingspelletjes om de communicatie en vriendschappen te verbeteren.

Verbeter de teamsamenwerking met Asana

Gerelateerde bronnen

Artikel

110+ beste vragen om het ijs te breken voor teambuilding