Hoe u grote dingen kunt bereiken met langetermijndoelen

Foto van bijdrager Caeleigh MacNeilCaeleigh MacNeil
29 april 2024
8 min. leestijd
facebookx-twitterlinkedin
Hoe u grote dingen kunt bereiken met langetermijndoelen artikel bannerafbeelding
Zie sjabloon

Overzicht

Langetermijndoelen zijn doelstellingen die u maanden of jaren later wilt bereiken. Het stellen van dit soort doelen geeft uw werk een doel, helpt om u betere beslissingen te nemen, en biedt een flinke dosis dagelijkse motivatie. In dit artikel leggen we uit hoe u langetermijndoelen kunt gebruiken om in de loop van de tijd grote dingen te bereiken, met voorbeelden.

Wanneer u denkt aan een ideale toekomst voor uw werk, wat ziet u dan? Misschien stelt u zich voor dat u een nieuw wereldwijd product lanceert, recordverkoopcijfers haalt, of de beste talenten in uw vakgebied aanwerft. Maar het is gemakkelijk om u die droomscenario's voor te stellen, maar er daadwerkelijk komen is een ander verhaal. Dat is waar langetermijndoelen kunnen helpen. 

Het stellen van langetermijndoelen helpt om uw dagdromen om te zetten in concrete doelstellingen waar u met intentie naar toe kunt werken. Behalve dat ze u helpen om moeilijke dingen te bereiken, zijn ze ook een nuttige hulpmiddelen om prioriteiten te stellen bij uw werk en om te bepalen hoe succes er voor u uitziet. 

Wat zijn de langetermijndoelen?

Langetermijndoelen zijn doelstellingen die u in de toekomst, maanden of jaren later, wilt bereiken. Ze zijn moeilijk te verwezenlijken en vereisen planning vooraf en consequent werk gedurende een lange periode, zoals van een startup een winstgevend bedrijf maken, uw organisatiecultuur opfrissen of teamleider worden.  

Doelen stellen en bereiken met Asana

Langetermijndoelen vs. kortetermijndoelen

Langetermijndoelen geven uw werk richting en doel. Ze bestaan gewoonlijk uit kleinere kortetermijndoelen, de stappen die u helpen om uw grotere doelen te bereiken. Terwijl langetermijndoelen uw richtsnoer zijn, zorgen kortetermijndoelen ervoor dat het werk minder ontmoedigend aanvoelt, door het op te delen in uitvoerbare stappen. 

Stel u bijvoorbeeld voor dat u en uw team een nieuwe app hebben gemaakt en een langetermijndoel hebben gesteld om binnen twee jaar een miljoen downloads te bereiken. Dat doel geeft richting aan uw beslissingen en bepaalt hoe succes voor uw app eruitziet. Bedenk nu de kleinere acties die u moet ondernemen om uw grotere doel te bereiken - dat zijn uw kortetermijndoelen. U kunt bijvoorbeeld een kortetermijndoel stellen om binnen de volgende maand een e-mailverwijzingscampagne op te zetten. 

Lees: Het belang van het stellen van kortetermijndoelen

Het belang van het stellen van langetermijndoelen 

Langetermijndoelen kunnen u helpen om grote doelen op het werk en in uw persoonlijke leven te bereiken. Hier leest u hoe. 

Werk met intentie

Volgens een rapport uit 2020 zegt zo'n 86% van de leiders dat het bepalen van een doel essentieel is voor een succesvolle groeistrategie. Als u immers duidelijk bent over wat u wilt, is de kans veel groter dat u het ook krijgt. 

Langetermijndoelen helpen bij die duidelijkheid, want door ze te stellen wordt u aangemoedigd om bewust te beslissen wat voor toekomst u nastreeft. In plaats van doelloos te werken, geven langetermijndoelen u focus en zorgen ze ervoor dat uw dagelijkse werk bijdraagt tot iets dat er echt toe doet. 

Definieer succes

Wanneer u een langetermijndoel stelt, bepaalt u hoe succes er voor u uitziet. Uw doel geeft u een concreet ijkpunt om de vorderingen te meten en te bepalen of u uw doelstelling al dan niet bereikt hebt. 

Als u bijvoorbeeld een vaag voornemen formuleert om "de verkoopopbrengst te verhogen," is het moeilijk om vooruitgang en succes te meten. Door duidelijk te maken wat uw langetermijndoel is, namelijk in de komende vijf jaar 2 miljoen euro aan verkoopopbrengsten te halen, geeft u uw team een duidelijke visie op succes om naar te streven. 

Neem betere beslissingen

Beeld u eens in dat doelloos door de stad loopt en bij een splitsing in de weg komt. Gaat u naar links of naar rechts? Aangezien u geen bestemming in gedachten hebt, is die beslissing veel moeilijker te nemen. Wanneer u op weg bent naar een bepaalde plaats, is de keuze gemakkelijk - u neemt gewoon de weg die u leidt waarheen u wilt. 

Hoewel veel beslissingen niet zo eenvoudig zijn als links of rechts, kan een langetermijndoel uw kompas zijn. Wanneer u voor een keuze staat, kunt u evalueren hoe elke optie u kan helpen uw doel te bereiken. Als het langetermijndoel van uw team bijvoorbeeld is om het mobiele webverkeer naar uw homepage te verdubbelen, kunt u op dat doel wijzen als u aanvragen om uw homepage voor desktop te optimaliseren moet terugschroeven. 

Blijf gemotiveerd

Langetermijndoelen zijn ook een krachtig motiveringsmiddel. Toen psychologen het effect testten van verschillende motivatietechnieken op groepsprestaties, ontdekten ze dat het stellen van doelen een van de meest effectieve was. Alleen al het stellen van een handvol specifieke, ambitieuze doelen stuwde de prestaties van de deelnemers naar het 80e percentiel.

Meer bepaald helpen langetermijndoelen bij de intrinsieke motivatie - de drang om te slagen die uit uzelf komt, eerder dan uit externe factoren zoals lof of vergoeding. Dat komt omdat, wanneer u langetermijndoelen nastreeft, uw dagelijkse werk een duidelijk doel heeft. 

Lezen: De geheime boosdoener achter uw gebrek aan motivatie op het werk

6 stappen om uw langetermijndoelen te bepalen en te bereiken

De beste langetermijndoelen vergen een beetje planning. Hier leest u hoe u doelen kunt stellen en ze op lange termijn kunt volhouden. 

1. Visualiseer uw ideale toekomst

Voordat u uw doelen stelt, moet u beslissen wat u wilt bereiken. Bedenk dat langetermijndoelen een grote verbintenis inhouden. Om doelen te stellen die u kunt volhouden, moet u ervoor zorgen dat ze echt belangrijk voor u zijn en overeenstemmen met uw waarden. Zo blijft u gemotiveerd en vermijdt u een burn-out

Als u langetermijndoelen voor uw bedrijf vastlegt, betekent dat raadplegen van uw missie, visieverklaring, en bedrijfswaarden. Als u persoonlijke werkdoelen stelt, probeer dan eerst uw waarden vast te leggen. Vraag uzelf af wat voor u het belangrijkst is en wat u in het verleden het meest voldaan heeft - bijvoorbeeld, misschien hecht u waarde aan creativiteit, interactie met de klant, of organisatie.  

2. SMART-doelen schrijven

Doelen moeten duidelijk omschreven en falsifieerbaar zijn, zodat u een concrete weg naar succes hebt. Gelukkig maakt het SMART-doelstellingenkader het gemakkelijk om duidelijke en meetbare doelen te stellen. SMART is een acroniem dat staat voor: 

 • Specifiek

 • Meetbaar

 • Haalbaar (Achievable)

 • Realistisch

 • Tijdgebonden

Hier is een voorbeeld van een SMART-doel: "Dit jaar zal het engineeringteam een mobile-first bedrijfswebsite lanceren die geoptimaliseerd is voor iOS- en Android-toestellen." Het specificeert het soort website en de kwaliteiten die deze moet bezitten, stelt u in staat om het succes te meten aan de hand van het al dan niet lanceren van de website, het is haalbaar (ervan uitgaande dat u over voldoende middelen voor engineering beschikt), en kan realistisch gezien binnen de gestelde termijn bereikt worden.

Lees: Betere SMART-doelen schrijven met deze tips en voorbeelden

 3. Geef voorrang aan uw doelen

Nu u doelen hebt gesteld, is het tijd om ze te prioriteren. Het kan verleidelijk zijn om te proberen al uw doelstellingen in één keer aan te pakken, maar dat is meestal niet realistisch. U moet rekening houden met de beschikbare middelen beschikbaar - ook met uw eigen persoonlijke bandbreedte. 

Om prioriteiten te stellen, begint u met een lijst van al uw langetermijndoelen. Benadruk welke voor u het belangrijkst zijn. Noteer wanneer u elk doel wilt bereiken en schat hoe lang dat zal duren. Beslis op grond daarvan op welke doelen u zich nu meteen wilt concentreren, en welke u in de wacht zet tot er meer bandbreedte vrijkomt. 

Lees: hoe geeft u voorrang aan uw belangrijkste werk

4. Breek uw langetermijndoelen op in kortetermijndoelen

Langetermijndoelen vergen hard werk om te bereiken, dus het is normaal dat ze in het begin een beetje ontmoedigend aanvoelen. Dat is waar kortetermijndoelen om de hoek komen kijken. Deze kleinere stappen breken het werk op in hapklare taken die u binnen een korter tijdsbestek kunt aanpakken, zoals een dag, week of maand. 

Om kortetermijndoelen te stellen, schrijft u alle taken op die u moet volbrengen om uw langetermijndoel te bereiken. Beschouw ze als afhankelijkheden - het bereiken van deze doelen deblokkeert uw uiteindelijke, langetermijndoel. Maak dan van elk van die afhankelijkheden een eigen SMART-doel. 

Stel bijvoorbeeld dat uw team zich op lange termijn ten doel heeft gesteld om in de komende zes maanden een nieuw proces voor de klantenservice op te zetten. U zou het kunnen opdelen in de volgende stappen: 

 • Deze week: verzamel feedback en ideeën van het team van de klantenondersteuning. 

 • Deze maand: bekijk het huidige proces en zoek naar gebieden waar kansen liggen.

 • Over twee maanden: verzamel feedback van klanten en identificeer gemeenschappelijke pijnpunten. 

 • Over drie maanden: deel een businesscase met uitvoerende belanghebbenden, waarin uw voorgestelde veranderingen worden uiteengezet. 

 • Over vier maanden: rond uw projectplan af.

 • Over vijf maanden: train de vertegenwoordigers van de klantenondersteuning in de nieuwe processen. 

 • Over zes maanden: rol het nieuwe proces uit over alle klantenondersteuningsteams. 

5. Maak een plan om uw voortgang bij te houden

Doelen op lange termijn zijn alleen effectief als ze verband houden met uw dagelijkse werk. In plaats van uw doelen te stellen en ze te vergeten, moet u een plan maken om regelmatig uw vorderingen te controleren en bij te werken - bijvoorbeeld aan het eind van elke dag of week. En met de kortetermijndoelen die u hebt gesteld, zult u gemakkelijker uw vorderingen kunnen meten en bepalen of u op schema ligt voor uw langetermijndoelen. 

Het gebruik van een projectbeheertool kan helpen om dit proces te stroomlijnen. Wanneer u bijvoorbeeld een langetermijndoel in Asana maakt, kunt u een vervaldatum instellen en automatische herinneringen maken om de voortgang van uw doel bij te werken. En binnen elk langetermijndoel kunt u kortetermijndoelen maken om het werk in beheersbare brokken te verdelen - elk met zijn eigen tijdschema en geplande herinneringen. 

Doelen stellen en bereiken met Asana

7. Wees flexibel

Dingen veranderen, en dat is niet erg. Wanneer u van plan bent iets maanden of jaren later te bereiken, is het normaal dat onverwachte gebeurtenissen de zaken laten ontsporen - of dat uw eigen perspectief en doelstellingen verschuiven. Bedenk dat uw langetermijndoelen niet in beton gegoten zijn. Ze zijn een levend document dat u mettertijd kunt bijstellen. 

Flexibel blijven met uw doelen kan ook helpen wanneer zich onverwachte kansen voordoen. Als u zich op een bepaald resultaat fixeert, kunt u veelbelovende groeikansen gemakkelijk over het hoofd zien. Stel bijvoorbeeld dat uw bedrijf zich op lange termijn ten doel heeft gesteld een nieuwe internationale markt te betreden, maar dat een concurrent u voor is. In plaats van datzelfde doel na te streven, zou u kunnen overwegen uw doelstelling bij te stellen. U zou zich kunnen concentreren op het onderscheiden van uw product van dat van de concurrentie, zodat u zich op een ander publiek binnen die internationale markt kunt richten. 

40 voorbeelden van langetermijndoelen

Doelen op lange termijn kunnen u helpen op elk gebied van uw leven - ook in uw beroepsleven en uw persoonlijke ontwikkeling. Kijk eens naar 40 verschillende soorten doelen, met voorbeelden. 

Bedrijfsdoelstelen op lange termijn

Bedrijfsdoelen op lange termijn kunnen vele vormen aannemen, waaronder strategische doelen en big hairy audacious goals (BHAG's). Bedrijfsdoelen op lange termijn kunnen op de volgende gebieden gericht zijn: 

1. Inkomsten verhogen

2. Winstgevend worden of blijven

3. De functie van een specifieke afdeling verbeteren, zoals de klantenondersteuning

4. Uw klantenbestand laten groeien

5. Een nieuw product of een nieuwe dienst lanceren

6. Uitbreiden naar een nieuw land of een nieuwe regio

7. De wervingspraktijken verbeteren

8. Uw bedrijf rebranden

9. De bedrijfsefficiëntie verbeteren

10. De tevredenheid van de werknemers verhogen

Lees: Bedrijfsdoelen stellen: De eerste stap naar een succesvol bedrijf

 Teamdoelen op lange termijn

Langetermijndoelen kunnen ook helpen om de cultuur van uw team vorm te geven, om de productiviteit te verhogen, en samenwerking aan te moedigen. U zou bijvoorbeeld langetermijndoelen voor het team kunnen bepalen om: 

11. Geschoolde nieuwe teamleden aantrekken

12. Een proces ontwikkelen voor cross-functional samenwerking

13. Een specifiek omzet- of verkoopdoel binnen uw team bereiken

14. Regelmatig iets buiten werktijd organiseren om teambuilding te bevorderen

15. Belangrijke teamprocessen documenteren en delen

16. Een regelmatige feedbackcyclus voor rechtstreekse rapporten opzetten

17. Een mentorship- of buddy-programma voor nieuwe werknemers beginnen

18. Een post-mortemproces voor voltooide projecten ontwikkelen

19. Nieuwe verantwoordelijkheidsgebieden binnen uw team creëren

20. Nieuwe mogelijkheden voor professionele ontwikkeling voor rechtstreekse rapporten vaststellen

Carrièredoelen op lange termijn

Er is een reden waarom een van de meest voorkomende sollicitatievragen is: "Waar ziet u uzelf over vijf jaar?" Langetermijndoelen voor uw professionele ontwikkeling helpen om uw carrière vorm te geven en te groeien. In die geest vindt u hier enkele voorbeelden van carrièredoelen om te overwegen: 

21. Vind uw droombaan of carrière

22. Begin uw eigen zaak

23. Word een teammanager

24. Leer een moeilijke nieuwe vaardigheid, zoals een nieuwe programmeertaal

25. Zoek een bevredigende nevenactiviteit

26. Streef een nieuwe certificering of graad na

27. Verbeter uw evenwicht tussen werk en privé-leven

28. Vergroot uw professioneel netwerk

29. Leid een afdeling

30. Pitch en beheer een nieuw project

Persoonlijke en financiële doelstellingen op lange termijn

Langetermijndoelen zijn net zo waardevol voor uw persoonlijke leven. Hier volgen enkele voorbeelden van hoe langetermijndoelen uw gezondheid, financiën, vaardigheden, en nog veel meer kunnen helpen verbeteren: 

31. Leer een vreemde taal

32. Leer een instrument te bespelen

33. Breid uw sociaal netwerk uit

34. Neem deel aan een moeilijk evenement, zoals een marathon

35. Leer een sport te beoefenen 

36. Krijg of adopteer een kind

37. Vind een partner

38. Laat het saldo van uw spaarrekening groeien

39. Verbeter uw kredietwaardigheid

40. Koop uw eerste huis

Groei met doelen

Ongeacht wat u wilt bereiken, langetermijndoelen kunnen u helpen om er te komen. Het stellen van langetermijndoelen geeft structuur aan dromen die vroeger misschien onbereikbaar leken, en stelt u in staat ze in de loop van de tijd strategisch aan te pakken. En met deze stappen en voorbeelden kunt u ophouden met dromen, beginnen met plannen, en die grote doelen voor eens en voor altijd aanpakken. 

Ongeacht het soort doel dat u stelt, zorg ervoor dat u een manier hebt om de vorderingen op weg naar uw doelen te volgen. Als u kunt visualiseren hoe uw kortetermijndoelen bijdragen aan uw langetermijndoelen, bent u gemotiveerder en is de kans groter dat u op koers blijft. Probeer doelen met Asana om strategische doelen te stellen en te bereiken. 

Doelen stellen en bereiken met Asana

Gerelateerde bronnen

Artikel

Wat is strategische planning? Een handleiding in 5 stappen