22 soorten bedrijfsdoelstellingen om succes te meten

Foto van bijdrager Julia MartinsJulia Martins
13 februari 2024
6 min. leestijd
facebookx-twitterlinkedin
Bannerafbeelding artikel: 22 soorten bedrijfsdoelstellingen om succes te meten
Zie sjabloon

Overzicht

Duidelijke bedrijfsdoelstellingen helpen u uw missieverklaring en uw langetermijnvisie voor uw bedrijf werkelijkheid te laten worden. Deze doelstellingen kunnen variëren van financiële doelstellingen tot organisatiespecifieke doelstellingen. Bekijk 22 soorten types bedrijfsdoelstellingen die u kunt vaststellen en leer wanneer u bedrijfsdoelstellingen moet gebruiken in plaats van 15 andere doelraamwerken.

Wanneer u voor een kleiner bedrijf of startup werkt, als teamleider bij een grotere onderneming, of als belangrijkste eigenaar van een bedrijf, bent u verantwoordelijk voor het identificeren van de bedrijfsdoelstellingen die uw organisatie helpen haar langetermijndoelen te behalen. Het vaststellen van doelen en strategische doelstellingen is de beste manier om te weten waar u naar toe op weg bent en hoe u er moet komen.

Kom in dit artikel meer te weten over 22 verschillende soorten bedrijfsdoelstellingen en hoe u ze bereikbaar kunt maken. Bekijk vervolgens de 15 verschillende soorten doelen die u kunt vaststellen, afhankelijk van de vraag waarom u die doelen stelt.

Wat is een bedrijfsdoelstelling?

Bedrijfsdoelstellingen zijn de resultaten die uw probeert te bereiken om de langetermijnvisie van uw bedrijf te realiseren. Zie bedrijfsdoelstellingen als de criteria voor het meten van uw algehele bedrijfssucces.

Het behalen van uw bedrijfsdoelstellingen betekent dat u op weg bent naar het realiseren van uw bredere bedrijfsdoelen. Als zodanig moeten bedrijfsdoelstellingen gefocust zijn op grootschalige organisatorische impact. Goede bedrijfsdoelstellingen zijn meetbaar, specifiek en tijdgebonden.

Lees: Betere SMART-doelen schrijven met deze tips en voorbeelden

22 soorten bedrijfsdoelstellingen

Stel bedrijfsdoelstellingen vast op basis van factoren die meetbaar zijn en het succes van uw organisatie beïnvloeden. U kunt bijvoorbeeld de volgende bedrijfsdoelstellingen stellen:

Financiële bedrijfsdoelstellingen

1. Winstgevendheid: Een bedrijfsdoelstellingen gericht op winstgevendheid is belangrijk als uw bedrijf afhankelijk is van externe investeerders. Het bereiken - en vasthouden - van winstgevendheid waarborgt uw langetermijnsucces zodat u voortgang kunt boeken in het realiseren van uw algehele bedrijfsmissie.

2. Omzet: Bedrijfsdoelstellingen gericht op omzet helpen u uw inkomsten in evenwicht te brengen met uw kosten zodat u bedrijf levensvatbaar blijft. U kunt bedrijfsdoelstellingen vaststellen om een bepaalde jaarlijkse omzetdoelstelling te halen, of om de omzet over een bepaalde periode met een bepaald percentage te verhogen.

3. Kosten: Kosten verwijzen naar hoeveel geld u uitgeeft aan uw bedrijf. Het verminderen van de kosten helpt u uw omzet te verhogen en winstgevend te worden. Bedrijfsdoelstellingen gerelateerd aan kosten kunnen u helpen uw productie- en operationele kosten onder controle te houden en de financiële prestaties van uw bedrijf te verbeteren.

4. Kasstroom: Kasstroom verwijst naar het geld dat in en uit uw bedrijf vloeit. De kasstroom kan positief zijn - wanneer u meer geld verdient dan u besteedt - of negatief - wanneer u meer uitgeeft dan u verdient. Net als winstgevendheid kan een op de kasstroom gerichte bedrijfsdoelstelling u op weg helpen naar financieel succes op de lange termijn.

5. Duurzame groei: Om als bedrijf te groeien, zult u duurzaam moeten groeien. Het vaststellen van bedrijfsdoelstellingen rond duurzame groei kan u helpen uw financiële ramingen, personeelskosten en andere financiële overwegingen te plannen.

Klantgerichte bedrijfsdoelstellingen

6. Concurrentiepositie: Een belangrijk element van uw bedrijfsstrategie bestaat uit nadenken over hoe uw product of service zich verhoudt tot andere op dezelfde markt. Door bedrijfsdoelstellingen vast te stellen die zijn gericht op uw concurrentiepositie kunt u ervoor zorgen dat uw product of service voldoet aan de verwachtingen van de markt, of uw concurrentiepositie gebruiken om uw concurrenten op een belangrijk gebied te overtreffen.

7. Marktaandeel: Deze bedrijfsdoelstelling verwijst naar hoe groot het marktaandeel van het product of de service van uw bedrijf is. Hoe groter het marktaandeel, hoe groter het bereik van uw bedrijf. Het vaststellen van dit soort bedrijfsdoelen is handig als u uw aanwezigheid op de markt probeert te vergroten. U kunt dit doen door sociale media-initiatieven, georkestreerde advertentiecampagnes, of merktracering en het bijhouden van de prestaties. 

8. Klanttevredenheid: Om als bedrijf succesvol te zijn, heeft u tevreden klanten nodig. Het focussen op een bedrijfsdoelstelling die gebaseerd is op klanttevredenheid kan helpen uw klanten een betere service te bieden. Afhankelijk van de bedrijfsdoelstelling, kan dit zich focussen op een programma voor klantloyaliteit, een betere helpdesk, of een soortgelijke klantgerichte service.

9. Merkbewustzijn: Uw merk is dat waarmee uw organisatie zich onderscheidt van de massa. Het analyseren van het merkbewustzijn is een belangrijke manier om te begrijpen hoe uw klanten over uw merk denken en in welke mate ze u als apart merk herkennen te midden van uw concurrenten. Het begrijpen - en vergroten - van het merkbewustzijn is een belangrijk onderdeel van uw marketingstrategie voor de lange termijn.

10. Verkoop: U komt vaak bedrijfsdoelstellingen tegen die te maken hebben met het verbeteren of verfijnen van uw verkoopcyclus. Dit kan van alles omvatten, van het reduceren van de kosten voor klantenwerving (CAC, customer acquisition cost), het ontwikkelen van een betere strategie voor leads, het verhogen van cross-selling, of iets anders.

11. Verloop: In het zakenleven verwijst het verlooppercentage naar hoeveel klanten u in een bepaalde tijdsperiode verliest. Het verminderen van het verloop is een geweldige manier om uw inkomsten te verhogen en ervoor te zorgen dat uw klanten tevreden zijn met het product of de service die u levert.

Doelen stellen en bereiken met Asana

Interne bedrijfsdoelstellingen

12. Werknemerstevredenheid: Een deel van uw bedrijfsvoering draait ook om wat uw werknemers ervan vinden voor het bedrijf te werken. Het verhogen van de werknemerstevredenheid en -betrokkenheid Ieidt tot gelukkigere werknemers, minder burnout en effectievere teams. 

13. Personeelsbehoud: Een belangrijke bedrijfsdoelstelling is uw werknemers zo lang mogelijk voor uw bedrijf te laten werken. Het verlengen van het dienstverband en het verminderen van het verloop kan u helpen complexere projecten uit te voeren met deskundige werknemers.

14. Bedrijfsgroei: Om uw bedrijf te laten groeien moet u ook het aantal mensen dat u in dienst heeft laten groeien. Het op duurzame wijze laten groeien van uw bedrijf kan moeilijk zijn. Dit is de reden waarom bedrijven vaak bedrijfsgroei als een belangrijke bedrijfsdoelstelling vaststellen.

15. Organisatorische cultuur: De organisatorische cultuur wordt gevormd door de idealen, waarden en groepsnormen die vormgeven hoe teamleden binnen uw bedrijf met elkaar omgaan. Een goede cultuur stimuleert de betrokkenheid van werknemers en zorgt ervoor dat ze bij het bedrijf blijven. Dit is een van de belangrijkste redenen waarom zoveel bedrijven bedrijfsdoelstellingen vaststellen die zich richten op de organisatiecultuur.

16. Wijzigingsbeheer: Implementeer soepel grootschalige organisatorische veranderingen met wijzigingsbeheer. Hoewel organisaties dit soort bedrijfsdoelstellingen meestal niet elk jaar opnieuw vaststellen, kan het een nuttige doelstelling zijn als er grote veranderingen op stapel staan.

17. Productiviteit: Bij Asana zien we productiviteit niet als “zoveel mogelijk doen”, maar meer als een manier om uw tijd te optimaliseren en uw beste werk gedaan te krijgen. Het verhogen van de productiviteit van werknemers kan ertoe bijdragen dat uw teams hun werk dat veel impact heeft efficiënter uitvoeren. 

18. Werknemereffectiviteit: Teams moeten niet alleen maar efficiënt zijn, ze moeten ook weten waar ze aan moeten werken. De beste bedrijven streven naar efficiëntie en effectiviteit - en het is daar dat een op effectiviteit gebaseerde bedrijfsdoelstelling in het spel komt. Voor meer informatie leest u ons artikel over het verschil tussen efficiëntie en effectiviteit

19. Diversiteit en inclusie: Een belangrijk onderdeel van een gastvrije bedrijfscultuur is het ervoor zorgen dat uw werknemers zich er thuis voelen. Investeren in diversiteits- en inclusieprogramma's kan uw bedrijf gastvrijer maken voor uw huidige en potentiële werknemers. 

Lees: Hoe de teammoraal de prestaties van de werknemers beïnvloedt

Bedrijfsdoelstellingen die te maken hebben met regelgeving

20. Kwaliteitscontrole: Het implementeren van maatregelen voor kwaliteitscontrole als bedrijfsdoelstelling kan ervoor zorgen dat uw product of services het niveau hebben waarvan u wilt dat ze het bezitten. Dit leidt op zijn beurt tot betere relaties met klanten en een algehele stijging van de inkomsten.

21. Naleving: Als uw bedrijf in de nabije toekomst moet voldoen aan nalevingsvereisten, waarborgt het als bedrijfsdoelstelling stellen van deze nalevingsvereisten dat u uw doelen op tijd haalt.

22. Duurzaamheid of afvalvermindering: Sommige bedrijven stellen het verminderen van afval of het verhogen van de duurzaamheid vast als bedrijfsdoelstellingen. Hoewel dit misschien direct van invloed is op uw bedrijf kan het aantonen dat u milieubewust bent u helpen specifieke doelgroepen te bereiken.

Welk doelraamwerk is voor u geschikt?

Precies uitvinden wat voor soort doel u moet stellen kan lastig zijn. Elk doelraamwerk is een beetje anders, en het implementeren van het juiste raamwerk kan u helpen succes te behalen.

Het soort doel dat u stelt zal afhankelijk zijn van de bedrijfsactiviteiten die u uitvoert en de specifieke doelen die u heeft. Als uw doelen een vast tijdsbestek hebben, kiest u waarschijnlijk het beste voor kortetermijndoelstellingen, en grotere doelen hebben hun eigen unieke raamwerken.

Als u niet zeker weet waar u moet beginnen, kunt u deze 15 doelraamwerken voor verschillende situaties bekijken:

1. Bedrijfsdoelstellingen: Stel doelen vast op basis van operationele factoren die van invloed zijn op het langetermijnsucces van uw bedrijf.

2. Ondernemingsplan: Ook wel een bedrijfsstrategieplan genoemd. Documenteer uw bedrijfsdoelen en plan hoe u ze gaat bereiken.

3. Visieverklaring: Bepaal een organisatiebreed richtpunt.

4. Big Hairy Audacious Goals (BHAG's): Stel organisatiebrede stretchdoelen vast.

5. Bedrijfswaarden: Zorg dat u team zich achter kernprincipes schaart. 

6. Strategisch plan: Verhelder uw bedrijfsdoelen voor de volgende drie tot vijf jaar tijdens het strategische planningsproces. 

7. Strategisch doel: Stel de doelen vast die u wilt hebben bereikt aan het eind van uw strategische plan.

8. Kritieke succesfactoren: Verhelder de overkoepelende doelen die u moet bereiken om uw strategische doelen te halen.

9. Strategisch management: Voer uw strategisch plan uit om uw bedrijfsdoelen te bereiken. 

10. Bedrijfsdoelen: Stel vooraf bepaalde doelen vast die binnen een bepaalde periode moeten worden bereikt.

11. Doelstellingen en belangrijkste resultaten (OKR's): Stel de jaarlijkse bedrijfsdoelen vast en communiceer ze.

12. Belangrijkste prestatie-indicatoren (KPI's): Stel kwantitatieve doelen vast.

13. Projectdoelstellingen: Deel wat u wilt hebben bereikt aan het eind van het project.

14. Projectdeliverables: Identificeer het resultaat van een project.

15. Projectmijlpalen: Markeer specifieke controlepunten op de tijdlijn van een project.

Meer middelen voor het stellen van doelen

Duidelijke doelen zijn essentieel om ervoor te zorgen dat uw organisatie blijft functioneren. Naast bedrijfsdoelstellingen kunt u ook onze bronnenbibliotheek voor het stellen van doelen bekijken voor tips over het stellen van doelen en het bereiken van resultaten met een grote impact. Wanneer u daarmee klaar bent, kunt u aan de slag met Asana voor het bijhouden van de doelen. Met Asana kunt u uw bedrijfsdoelen verbinden met het werk dat ze ondersteunt, alles op één plek.

Doelen stellen en bereiken met Asana

Gerelateerde bronnen

Artikel

Wat is strategische planning? Een handleiding in 5 stappen