Arbetsbelastning

Din genomgripande översikt av teamets arbetsbelastning

Se till att teammedlemmarna inte får för mycket eller för lite arbete och att projekten är ordentligt bemannade – allt i ett fönster. Vi presenterar Arbetsbelastning, tillgänglig i Asana Business.

Prova gratisKom igångKom igång
Älskad av fler än en miljon team i 190 länder
Hantering av arbetsbelastning

Se hur personalstyrkan ser ut över olika arbetsinitiativ

Hantera teamets arbetsbelastning i realtid. Få en fullständig bild av allas kapacitet i en överblick och gå enkelt in i uppgifter för att se ytterligare detaljer.

Kapacitetsplanering

Skapa balans, inte utbrändhet

Tilldela ett mätvärde, till exempel timmar eller poäng, till en uppgift, så att du kan göra en uppskattning om den arbetsbörda de kräver och se vem som har för mycket eller för lite arbete.

Resursfördelning

Omdirigera arbete – utan ansträngning

Dra och släpp uppgifter för att omfördela och omplanera dem samt förhindra utbrändhet och tristess och se till att ditt team får rätt arbete vid rätt tidpunkt.

Lägg till insats

Lägg till insats

Välj antal uppgifter, timmar eller poäng för att uppskatta hur mycket arbete en uppgift kräver. Eller skapa ett nytt fält med ett annat värde. Arbetsbelastningsanalys gör det enkelt.

Ställ in kapacitet

Ställ in kapacitet

Välj den maximala mängd arbete som ditt team och olika individer kan ta på sig per vecka. Om någon överskrider sin kapacitet blir grafen röd.

Planera framåt

Planera framåt

Få en helhetssyn på arbetsbelastningen inom teamet. Schemalägg uppgifter eller ändra aktuella scheman för att utnyttja tiden på bästa sätt och hjälpa alla att hålla sina deadliner.

Lägg till insats

Lägg till insats

Välj antal uppgifter, timmar eller poäng för att uppskatta hur mycket arbete en uppgift kräver. Eller skapa ett nytt fält med ett annat värde. Arbetsbelastningsanalys gör det enkelt.

Ställ in kapacitet

Ställ in kapacitet

Välj den maximala mängd arbete som ditt team och olika individer kan ta på sig per vecka. Om någon överskrider sin kapacitet blir grafen röd.

Planera framåt

Planera framåt

Få en helhetssyn på arbetsbelastningen inom teamet. Schemalägg uppgifter eller ändra aktuella scheman för att utnyttja tiden på bästa sätt och hjälpa alla att hålla sina deadliner.

Portfolior och Arbetsbelastning

Uppdragskontroll för dina projekt och team

Nu behöver du inte längre mäta framstegen manuellt. I Asana Business finns funktionerna Portfolior och Arbetsbelastning, som gör att du omedelbart kan se hur det går för ditt team och era viktigaste initiativ.

Läs mer om Asana Business

Arbetsbelastningsfunktioner

Få inblick i olika personer och projekt

Arbetsbelastning har allt du behöver för att se hur mycket arbete teammedlemmar har, upptäcka potentiella hinder och justera uppdrag och uppgifter efter behov.

 • Översikt över arbetsbelastning per person och projekt
 • Alternativ att gå in i uppgifter för mer information
 • Projektets milstolpar synliga
 • Expanderad tidslinje för planering
 • Kapacitet-trendlinje per person
 • Håll muspekaren över förlopp för att få statistik över individuella prestationer
 • Uppgiftsplanering med dra och släpp
 • Välj många på en gång när du gör schemaändringar
 • Filtrerad vy efter roll eller person
 • Insats i timmar, poäng eller ett annat värde
 • Anpassade kapacitetströsklar per person
 • Tilldela nytt arbete med fönstret Ej schemalagda uppgifter

Se hur Arbetsbelastning kan hjälpa ditt team

Vem har för mycket arbete? Vem har för lite? Är projekt på rätt spår? Få omedelbara svar och optimera ditt team med Arbetsbelastning, tillgänglig i Asana Business.

Prova gratisKom igångKom igångLäs mer