Het verschil tussen harde en zachte vaardigheden: Voorbeelden van 14 leden van het Asana-team

Foto van bijdrager Julia MartinsJulia Martins
31 januari 2024
9 min. leestijd
facebookx-twitterlinkedin
Zie sjabloon

Wat als we u vertellen dat u op de werkplek over heel veel vaardigheden beschikt waarvan u zich niet eens realiseert dat ze sterke punten zijn? Moeilijk te geloven, nietwaar?

Dat is precies wat harde en zachte vaardigheden zijn. Deze vaardigheden, die zo cruciaal zijn op de werkplek, zijn dingen waarvan u zich niet eens realiseert dat u ze hebt geleerd. U denkt misschien dat u gewoon een krachtig arbeidsethos hebt, maar in feite is dat een zachte vaardigheid die u in de loop van de tijd hebt opgebouwd. Of u vindt het misschien vanzelfsprekend dat u op het werk moeiteloos een aangepaste tool kunt gebruiken. Dit is echter een harde vaardigheid waarin u tijd en energie hebt gestoken om deze te ontwikkelen.

Gezamenlijk vormen harde vaardigheden en zachte vaardigheden de talenten die u bijdraagt. Deze vaardigheden maken van u een effectief teamlid en het zijn zeker dingen die u op uw cv moet zetten.

Dit artikel is voor u, of u nu alleen maar wat meer wilt weten over harde en zachte vaardigheden, of wilt uitzoeken welke vaardigheid u als volgende moet ontwikkelen. Bekijk een lijst met harde en zachte vaardigheden en duik vervolgens in voorbeelden van hoe 14 leden van het Asana-team harde en zachte vaardigheden op de werkplek gebruiken.

Wat zijn harde vaardigheden?

Harde vaardigheden zijn vaardigheden waarin u specifiek kan worden getraind. Dit zijn meer traditionele vaardigheden. Als u aan vaardigheden denkt voor de werkplaats, denkt u waarschijnlijk aan harde vaardigheden. Deze vaardigheden zijn vaak kwantificeerbare eigenschappen waarvoor u zich actief hebt ingezet om ze te leren en te verbeteren. Harde vaardigheden kunnen soms functiespecifiek zijn, afhankelijk van de rol waarin of het niveau waarop u werkt.

Voorbeelden van harde vaardigheden

De harde vaardigheden die u ontwikkelt zullen afhankelijk zijn van uw rol, dienstbetrekking en functie. U vindt ze meestal als vereiste vaardigheden opgesomd in de functiebeschrijving van een rol. Het aantal harde vaardigheden is onbeperkt, maar hier vindt u een aantal voorbeelden van harde vaardigheden in verschillende afdelingen:

Harde vaardigheden in marketing en design:

 • Ontwikkelen van creatieve briefings

 • Schrijven en redactie

 • Grafisch ontwerp

 • Beheer van marketingcampagnes

 • Optimalisatie van zoekmachines (SEO, Search Engine Optimization)

Harde vaardigheden in engineering:

 • Cloud computing

 • Machine learning

 • Programmeertalen (Javascript, Java, C++, HTML, Python)

 • Serveronderhoud

Harde vaardigheden in strategie:

 • Bedrijfsanalyse

 • Gegevensanalyse

 • Gegevensvisualisatie

 • Data science

 • Risicoanalyse

Harde vaardigheden in productontwikkeling: 

 • Go to market (GTM) strategie

 • Marktonderzoek

 • Gebruikersonderzoek

 • Gebruikerservaring ontwerp

Harde vaardigheden in financiën:

 • Boekhouding

 • Kostenrapportage

 • Prognose

 • Grootboekbeheer

Harde vaardigheden in IT:

 • Informatiebeheer

 • Netwerkbeveiliging

 • Overeenkomsten inzake dienstverleningsniveau (Service Level Agreements, SLA's)

Algemene harde vaardigheden:

 • Beheersen van meer dan één taal

 • Projectbeheer

 • Rolspecifieke tools zoals Google Analytics of Salesforce

Wat zijn zachte vaardigheden?

Zachte vaardigheden zijn interpersoonlijke vaardigheden die beschrijven hoe u met anderen werkt en met hen omgaat. U denkt misschien niet eens aan zachte vaardigheden als vaardigheden die u hebt ontwikkeld. Vaak zijn het dingen die we oppikken tijdens het werken of leren door dagelijkse interacties met anderen, zoals het zijn van een teamspeler of een goede communicator. Zachte vaardigheden worden soms ook vergeleken met persoonlijkheidskenmerken in plaats van vaardigheden, maar wanneer u ze zo beschouwt, mist u het grotere geheel. In feite vormen deze vaardigheden de basis van hoe u samenwerkt en slaagt in een werkomgeving.

Voorbeelden van zachte vaardigheden

 • Aansprakelijkheid

 • Aanpassingsvermogen

 • Aandacht voor details

 • Samenwerking

 • Communicatieve vaardigheden

 • Conflictoplossend vermogen

 • Creativiteit

 • Kritisch denken

 • Emotionele intelligentie

 • Empathie

 • Flexibiliteit

 • Innovering

 • Leiderschap

 • Organisatorisch vermogen

 • Geduld

 • Sociale vaardigheden

 • Probleemoplossend vermogen

 • Verantwoordelijkheid

 • Zelfbewustzijn

 • Strategisch denken

 • Teamwork

 • Tijdbeheer

 • Arbeidsethos

Het verschil tussen harde en zachte vaardigheden

Harde en zachte vaardigheden zijn beide belangrijk op de werkplek. Harde vaardigheden zijn de dingen die u hebt geleerd te doen of te gebruiken, zoals tools, technologieën of bekwaamheden. Zachte vaardigheden zijn intermenselijke vaardigheden die u in de loop der tijd hebt ontwikkeld, zoals effectieve communicatie, betrouwbaarheid of gulheid. Harde en zachte vaardigheden vormen samen het gereedschap in de gereedschapskist van uw werk die u helpen uw doelen te bereiken.

Harde en zachte vaardigheden gebruiken om een effectievere teamgenoot te zijn

Harde en zachte vaardigheden vormen de kennis die u in het team inbrengt. Deze vaardigheden vormen een cruciaal onderdeel van de manier waarop u werkt, zowel wat betreft uw eigen werk als dat met andere mensen.

Maar het kan soms moeilijk zijn om te begrijpen hoe deze vaardigheden zich vertalen van een cv of sollicitatiebrief naar een echte werkomgeving. Daarom hebben we 14 leden van het Asana-team geïnterviewd om er achter te komen hoe zij verschillende vaardigheden op de werkplek gebruiken. Dit is wat ze te zeggen hadden:

Zachte vaardigheid: Strategisch denken

Benson Perry, Product Manager bij Asana: "Als productmanager moet ik vaak prioriteiten bepalen en kiezen tussen een aantal functies die allemaal verschillende problemen voor onze gebruikers oplossen. Ik maak gebruik van mijn vaardigheden in strategisch denken om deze beslissingen op een doordachte en heldere manier te nemen. Voordat ik de beslissing communiceer aan de rest van mijn team, voeg ik aantekeningen en context toe zodat we allemaal op één lijn zitten. De context van deze beslissingen kan echt helpen wanneer we terugkijken of wanneer er een nieuw lid van het team is."

Harde vaardigheid: Data science

Annie Lee, Engineering Manager bij Asana: "Als ingenieur is er altijd meer te bouwen dan waar we tijd voor hebben, we moeten dus strategisch nadenken over hoe we onze tijd besteden. Dankzij het gebruik van gegevens om onze besluitvorming te sturen zijn we altijd gefocust op het werk met de grootste impact. Of we nu North Star-metriek gebruiken voor het stellen van onze overkoepelende routekaartprioriteiten of naar samengevoegde gegevenstrends kijken om te begrijpen hoe klanten onze functies gebruiken, gegevens vormen een essentieel onderdeel van alles wat we doen."

Zachte vaardigheid: Organisatorisch vermogen

Michael A. Armstrong, Social Impact Program Manager bij Asana: "Organisatie draait voor mij om de kleine overwinningen bij het streven naar algemenere mijlpalen. Wanneer ik georganiseerd ben, kan ik kansen creëren en in de toekomst werk doen dat meer impact heeft, terwijl het me tegelijkertijd een stevige basis verschaft en verankert in de geboekte vooruitgang die ik elke dag moet voelen.

Georganiseerd zijn helpt me de vier tot vijf kritieke taken te identificeren die ik elke dag moet uitvoeren om mijn beloften na te komen en ervoor te zorgen dat ik voortgang boek in mijn werk. Het hebben van gerichte, dagelijkse microdoelen helpt me om bewust en strategisch vooruit te blijven gaan. Mijn doelen helpen me georganiseerd en gefocust te blijven op mijn dagelijkse werk, wat vooral handig is tegen de overvloed en constante stroom van e-mails, ad-hoc taken en verzoeken waarvan ik weet dat ze mijn kant op komen. Hoewel die taken belangrijk kunnen zijn, helpt het georganiseerd zijn me om mijn dagelijkse doelen te bepalen en te begrijpen, zodat ik geen momentum verlies.

Harde vaardigheden: Ontwikkelen van creatieve briefings

Michael Chen, Product Marketing Manager bij Asana: "Het creatieve team is een van de naaste partners van het productmarketingteam en de inhoud die we produceren is van essentieel belang voor een succesvolle productlancering. De creatieve briefing is vaak een eerste stap in het delen van behoeften voor de lancering met de schrijvers en ontwerpers van het creatieve team. 

Het is belangrijk voor me om de briefings zo op te stellen dat ze specifiek zijn wat betreft het definiëren van de strategische visie, berichtgeving en doelgroep, de kerncompetenties waar we ons bij het productmarketingteam op focussen. Maar tegelijkertijd moet mijn creatieve briefing ook ruimte bieden aan input over hoe het werk uiteindelijk tot leven moet worden gewekt, want dat is de superkracht van het creatieve team. Een goede creatieve briefing is het begin van een nieuwe samenwerking, en een krachtige, gezamenlijke start leidt vaak tot de beste output."

Lezen: de complete handleiding voor het schrijven van creatieve briefings

Zachte vaardigheid: Samenwerking

Scott Lonardo, Product and Marketing Counsel bij Asana: "Voor mij vormt communicatie de sleutel tot samenwerking. Dat houdt in dat je direct en open bent met je inbreng, maar ook een actieve luisteraar wanneer anderen hun standpunten naar voren brengen. Door een open geest te hebben en niet gebonden te zijn aan een bepaald standpunt, kan iedereen in het team alle input objectief overwegen en tot de meest praktische en efficiënte oplossing komen."

Lees: 10 eenvoudige stappen om samenwerking tussen teams te verbeteren

Harde vaardigheid: Gebruikerservaring ontwerp

Leah Rader, UXR Manager bij Asana: "Bij onderzoek naar gebruikerservaringen is het een kernonderdeel van mijn functie om de ervaring van onze klanten te begrijpen en deze te verweven in productbeslissingen en gesprekken over zakelijke impact. De vaardigheid die ik hierbij het meest gebruik is het begrijpen van mijn publiek. Als ik de behoeften, prioriteiten en motivaties van mijn collega's correct kan identificeren, kan ik ervoor zorgen dat ik onderzoek op een manier communiceer en presenteer die voor hen het beste werkt."

Zachte vaardigheid: Empathie

Liliana Blanco, Inclusion and Belonging Program Manager bij Asana: "Als iemand die diep nadenkt over het erbij horen en inclusie bij Asana, is empathie een onmisbaar onderdeel van mijn werk. We bouwen culturele competentie op door ons bewust te worden van de genuanceerde ervaringen en interpretaties van andermans geleefde ervaringen. Dit werk begint met empathie.

Wanneer we in verschillende culturen werken is het essentieel dat we ons niet laten leiden door de gulden regel (behandel anderen hoe je zelf behandeld wilt worden), maar door de platina regel (behandel anderen hoe ze behandeld willen worden). Empathie is de manier waarop we ons kunnen losmaken van onze vastgeroeste manieren van denken en ons kunnen aanpassen aan andere wereldbeelden en deze kunnen integreren. Door de mensen van Asana te leren om empathie te tonen, maken we een robuustere cultuur van verbondenheid bij Asana mogelijk."

Lees: Asana's benadering van diversiteit, inclusie en gelijkheid

Zachte vaardigheid: Leiderschapsvaardigheden

Richard Yee, Engineering Manager bij Asana: "Voor mij draait leiderschap in essentie om kansen. Kansen voor de mensen met wie ik werk, de organisatie waar we werken, de klanten die we bedienen, en de gemeenschappen waarin we leven. Het is het herkennen van en actie ondernemen op deze grote kansen die zich op soms heel subtiele manieren aandienen.

Als leider kan ik briljante mensen samenbrengen om iets geweldigs te bereiken in verschillende alledaagse situaties, zoals:

 • Ons geluk vieren en degenen die het mogelijk maakten belonen. 

 • Elkaar ondersteunen wanneer we tegen verrassingen oplopen en ons op een plek bevinden waar we niet willen zijn. 

 • Onszelf inspireren om te groeien door terug te kijken op onze successen en mislukkingen. 

 • Samenwerken aan een missie, visie en strategie die we heel graag willen bereiken. 

 • Een veilige plek creëren om te experimenteren, berekende risico's te nemen en gedachten op een transparante manier te delen. 

 • Orde aanbrengen in de chaos, prioriteit verlenen aan wat het belangrijkste is en de rest loslaten"

Harde vaardigheid: Optimalisatie van zoekmachines (SEO, Search Engine Optimization)

Calvin Lam, SEO Manager: "SEO is echt een culminatie van verschillende vaardigheden. Op een doorsnee dag kan ik aan het graven zijn in cijfers en gegevens over trefwoorden, websiteverkeer en verschillen met concurrerende websites om te begrijpen waar we in onze backlog prioriteit aan moeten verlenen. Ik ben ook vaak in contact met onze partners, zoals schrijvers, ontwerpers of ingenieurs om onze strategie voor de optimalisatie voor zoekmachines te communiceren en onze doelen op elkaar af te stemmen. Het uitvoeren van een SEO-programma vereist dat je snel van de ene naar de andere werkstijl schakelt en ik vind het geweldig dat ik mijn vaardigheden elke dag kan aanscherpen."

Zachte vaardigheid: Tijdbeheervaardigheden

Maggie Kuo, Digital Marketing Project Manager bij Asana: "Als projectmanager digitale marketing gebruik ik mijn tijdbeheervaardigheden om strategische landingspagina's op tijd en binnen budget de deur uit te krijgen voor de grote lanceringsmomenten van Asana.

Succesvol tijdbeheer bestaat uit vijf ingrediënten:

 1. Werken met belanghebbenden om de scope van een project af te stemmen.

 2. Weten wat er gedaan moet worden en of er taken zijn die parallel gedaan kunnen worden.

 3. Steun vinden voor het projectplan bij het cross-functionele team.

 4. Taken delegeren aan de juiste teams.

 5. Regelmatig communiceren met de belanghebbenden van het project om ervoor te zorgen dat dingen op schema blijven liggen.

Asana maakt het voor me gemakkelijk om al deze vijf dingen op één plek te realiseren!"

Lees: 18 tips, strategieën en quick wins voor tijdbeheer om uw beste werk gedaan te krijgen

Harde vaardigheid: Beheersen van meer dan één taal

María, Localization Project Manager bij Asana: "Ik maak deel uit van het lokalisatieteam. De dagelijkse communicatie met linguïsten van over de hele wereld vormt de sleutel tot het succes van onze projecten. Er zijn bepaalde nuances in een taal die alleen kunnen worden begrepen wanneer je bekend bent met meer dan één taal. 

Het feit dat ik meer dan één taal beheers, heeft me geholpen taalbarrières te overwinnen, daardoor kan ik zowel in het Spaans als het Engels vergaderen. Tweetalig zijn heeft me ook beter het belang van cross-culturele communicatie laten begrijpen, ik kan met de internationale leden van onze teams communiceren en ook met klanten van wie Engels niet de moedertaal is."

Zachte vaardigheid: Eindverantwoordelijkheid

Sam Ayoko, System Engineer bij Asana: "Ik werk aan een verschillende projecten en taken buiten de helpdesk om. Om mijn eindverantwoordelijkheid te blijven nemen, probeer ik een update achter te laten van elke taak die op die dag klaar moet zijn. Ik wil dat mijn medewerkers begrijpen waar ik mijn tijd aan besteed. Ik markeer dus ook de dingen als voltooid wanneer ik kan, of stel werk uit waar ik op dat moment niet aan toe kom. Asana maakt het gemakkelijk om mijn werkdag te visualiseren, zodat ik in kaart kan brengen hoe ik mijn tijd moet indelen en de eindverantwoordelijkheid kan blijven dragen."

Uw projectbeheervaardigheden ontwikkelen

Een van de belangrijkste groep vaardigheden die u kunt ontwikkelen zijn uw projectbeheervaardigheden. Deze vormen een mix van harde, zachte en technische vaardigheden - die uw beheersing van specifieke tools of software vertegenwoordigen. Hier vindt u een paar van de vaardigheden die u kunt ontwikkelen in projectbeheer:

Harde projectbeheervaardigheden:

Zachte projectbeheervaardigheden:

Technische projectbeheervaardigheden:

Lees: 25 essentiële projectbeheervaardigheden die u nodig hebt om te slagen

Uw set vaardigheden opbouwen

Net als alle goede dingen kost het ontwikkelen van uw vaardigheden tijd. Sommige van deze vaardigheden ontwikkelt u vanzelf naarmate u meer werkervaring opdoet en er kunnen andere vaardigheden zijn waar u al bedreven in bent. Misschien beschikt u zelfs over vaardigheden die u tot nu toe niet eens als speciale vaardigheden beschouwde.

Het kan intimiderend zijn om naar een lijst met vaardigheden te kijken. Vergeet dus niet om het stap voor stap aan te pakken. Als u twijfelt, kies dan één nieuwe vaardigheid om te leren en concentreer u een tijdje op het ontwikkelen van die vaardigheid. Als u klaar bent om aan de slag te gaan, kunt u vandaag nog leren hoe u uw vaardigheden in het opzetten van statusrapporten, het samenwerken op afstand, of het geven van constructieve kritiek kunt opbouwen.

Gerelateerde bronnen

Artikel

De Pomodoro-techniek: hoe het de productiviteit van teams verhoogt